Hirdetéseink 2019. április 7.

 • Köszönjük mindenki munkáját, aki a kálváriatakarításban részt vett.
 • Ma, 15-16 óráig dicsőítő szentségimádásra hívunk mindenkit. Gyónási lehetőség is lesz alatta.
 • Ma, 19, 30 -kor a közösségi házban a szentföldi zarándokok beszámolót tarnak útjukról. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Azokat is, akik esetleg jövőre részt venni szándékoznának. Ezen a napon tartjuk a Szentföldi gyűjtést.
 • Pénteken szentmise után keresztutat tartunk.
 • Kiengesztelődési est lesz április 13 –án, szombaton, az esti szentmise után. Szentgyónási lehetőség, szentségimádás, bűnbánati liturgia, a kiengesztelődésnek ünneplése. Ajánljuk mindenkinek, hogy egy lap egyik oldalára írja: „Jézus köszönöm” a másik oldalára „Jézus bocsáss meg”. Ezt a lapot vihetjük el a szentgyónásba és utána a liturgia végén elégetjük.
 • Ezen a napon lesz templomunk húsvéti nagytakarítása is. Reggel 8 órától minden segítőkézre számítunk.
 • Barkát aki tud, kérjük hozzon a virágvasárnapi szentmisére, úgy hogy lehetőleg mindenkinek jusson
 • Jövő vasárnap, virágvasárnap délelőtt csak 9 órakor lesz szentmise. Este 18, 30 –kor csendes mise lesz.
 • Húsvéti szentgyónásunkat időben végezzük el. Lehetőség van rá misék előtt illetve Zoltán atyánál napközben bármikor. Külön időpont is kérhető. A szent három napban a liturgiák előtt nem lesz gyónási lehetőség.
 • Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik a nyári időszakban vállalkoznának rá, hogy megmutatják templomunkat az ideérkezőknek. Egy – egy szombat, vagy vasárnap délelőtt, délután volna vállalható. Ha sokan jelentkezünk, csak két – három havonta kerülne sor valakire. Jelentkezés Dankainé Marikánál.
 • Templomunk kapuját szeretnék felújítani. Jövő vasárnap szeretnénk a testvérek segítségét kérni az 1 millió forintos felújításban.
 • Szeretettel hívunk mindenkit Ápr. 21-én, Húsvétvasárnap 17-18-ig Húsvéti Öröm Koncertre, melyet a Nagymarosi Hegedűművészek tartanak templomunkban.
 • “Asszonyok a sírnál”. Idén is szeretettel hívjuk közösségünk lányait és asszonyait erre régi szép hagyományra, mely Jézust kereső  zarándoklat húsvéthétfő hajnalban. Jelentkezni Maurerné Stedra Liviánál lehet. Részletek a hirdetőfalon lévő plakáton.
 • A zebegényi plébánia hozzánk csatolásával a szentmisék tekintetében annyi változás lesz húsvét után, hogy a 9, 30 –as szentmisét mindig István atya tartja. Majd. A 8 órai és esti szentmiséken Futó Béla és Zoltán atya lesz a celebráns.

Hirdetések 2019. március 24.

 • Nagyböjt péntekjein szentmise után keresztutat tartunk. Ne felejtsük el, h. nagyböjt péntekjein 14 éves kortól nem eszünk húst
 • Hétfőn Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. A szentmise keretében lesz a gyermeket váró és nevelő kismamák megáldása. Serezettel várjuk őket és családjukat.
 • Április 7 -én, vasárnap, 19, 30 -kor a közösségi házban a szentföldi zarándokok beszámolót tarnak útjukról. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Azokat is, akik esetleg jövőre részt venni szándékoznának.
 • Kiengesztelődési est lesz április 13 –án, szombaton, az esti szentmise után. Szentgyónási lehetőség, szentségimádás, bűnbánati liturgia, a kiengesztelődésnek ünneplése.
 • Ha tudunk olyan betegről, aki húsvéti szentgyónását otthonában szeretné elvégezni, jelezzük István atyánál.
 • Út menti keresztek restaurálása

Nagy és dédszüleink állítatták városunk út menti keresztjeit. Vészterhes időket éltek emg. Tiszteljük meg felmenőinket, és hagyjunk mi is méltó üzenetet az utódainknak azzal, hogy az Eukarisztikus Kongresszusra készülve megújítjuk viharverte kőkeresztjeinket. Szám szerint 9 db áll belőlük városunkban és annak határán. A Német utca – Dózsa György út sarkán épült 1887. A plébánia előtt a Szt. Imre téren (épült 1861, állíttatta: Emer család). A Fő tér felső végében (épült 1800, állíttatta: Rixer Károly és Mátyás család). A Fehér hegy derekán, az útelágazásban (épült 1880, állíttatta: Emer Jakab). Az Első völgy – Rákóczi út sarkán épült 1872.  A temető kerítése mellett (épült 1859, állíttatta: Galszter Rozál). A Rókus kápolnánál (épült 1890, állíttatta: Niedermüller család). Egyházközségünk elhatározta, hogy szép sorban felújítja, felújíttatja valamennyit. A helybéliek, a lokálpatrióták adományaiból, mint ahogy ezek a keresztek annak idején is születtek. A 9 db kőkereszt helyreállításának, szakszerű restaurálásának összköltsége megközelítőleg 7.5 – 8 millió Ft. A reménybeli elképzelésünk, hogy egy-egy kereszt felújítását a saját lakókörnyezete karolja fel, és a környéken élők érzik majd magukénak a keresztjük ügyét: annak felújíttatását, majd a megszépülésben való gyönyörködést. Jótékonykodásra, adományozásra, értékmentésre kérünk, hívunk hát mindenkit, akit keresztjeink további sorsa megérintett. Adományozáskor lehetőség van természetesen egy-egy adott kereszt célzott támogatására, ez esetben fontos nevesíteni az adománnyal felkarolt keresztet. A felajánlott támogatás eljuttatása történhet személyesen a plébánián, vagy utalással.

Hirdetéseink 2019. március 17.

 • Nagyböjt péntekjein szentmise után keresztutat tartunk. Ne felejtsük el, h. nagyböjt péntekjein 14 éves kortól nem eszünk húst
 • Március 20 –án szerdán és 21 –én csütörtökön lesz a nagyböjti két estés lelkigyakorlatunk, melyet az Opus Dei prelaturához tartozó missziós atyák fognak tartani. Szerdán a betegek kenetének kiszolgáltatása is lesz. Aki szeretné felvenni a szentséget, a szentgyónását kérjük előtte végezze el.
 • Az egyháztanács tagjai hétfőn, az esti szentmise után szeretettel hívnak minket fél órás szentségimádásra Városunkért, közösségünkért.
 • Szeretettel hívjuk az elsőáldozó gyerekeket és szüleiket március 23-án egy  közös, interaktív bábozásra a Szent Márton közösségi házba! Ez az alkalom nagyban megsegíti a másnapi gyónást,így fontos állomás a felkészülésben! A program 9.00-kor kezdődik és 12.00-ig tart.Fontos tudni, hogy ez egy közös együttlét, tehát ne csak egyedül jöjjenek a gyerekek, hanem legalább egyik szülő kísérje el és legyen vele a délelőtt folyamán! Jövő vasárnap lesz a 9, 30 –as szentmisén az elsőáldozók bemutatása és az első gyónásuk a szentmise után
 • A Szt. József szobor restaurálásra adományozó testvérünk vár még nagylelkű társakat.

Hirdetéseink 2019. március 10.

 • Nagyböjt péntekjein szentmise után keresztutat tartunk. Ne felejtsük el, h. nagyböjt péntekjein 14 éves kortól nem eszünk húst
 • Március 17 –én, vasárnap 11 órakor indul a jegyes kurzus a közösségi házban. Szeretettel várjuk rá az ez évben házasodni szándékozókat.
 • Március 20 –án szerdán és 21 –én csütörtökön lesz a nagyböjti két estés lelkigyakorlatunk, melyet az Opus Dei prelaurához tartozó missziós atyák fognak tartani. Szerdán a betegek kenetének kiszolgáltatása is lesz. Aki szeretné felvenni a szentséget, a szentgyónását kérjük előtte végezze el.
 • Pénteken 17, 30 –tól engesztelő rózsafüzér a templomban.

Hirdetéseink 2019. március 3.

 • A katolikus iskolák számára 137 000  Ft –t gyűjtöttünk múlt vasárnap. Mindenkinek köszönjük a nagylelkűségét.
 • Ma, a 9, 30 –as misén lesz a gondnoki feladatok, illetve staféta átadása. Maurer János 1991 óta látja el a plébánia gondnoki feladatkörét, amit mostantól kezdve Honti Imre fog ellátni.
 • Ma, 17 – 18 -ig dicsőítő szentségimádásra hívunk és várunk mindenkit!
 • Hétfőn a szentmisét a márciusban születettekért ajánljuk fel. Szeretettel várjuk őket.
 • A héten hamvazószerda. Szentmise és hamvazkodás 18, 30-kor lesz. Szigorú böjti nap. Ezen a napon és nagyböjt péntekjein 14 éves kortól nem eszünk húst. Ezen a napon 18 és 60 év között háromszor eszünk és egyszer lakunk jól. Minden nagyböjti pénteken a szentmise után keresztutat tartunk. Jövő vasárnap nagyböjt első vasárnapja. Hamvazkodás a szentmisék végén.
 • Március 17 –én, két hét múlva vasárnap 11 órakor indul a jegyes kurzus a közösségi házban. Szeretettel várjuk rá az ez évben házasulni szándékozókat.
 • Elkészült a Szt. Antal szobor felújítása. Nagyon köszönjük az adakozók nagylelkűségét. A továbbiakban, aki a karitász céljaira szeretne adományt a szegények felé eljuttatni, a Szt. Antal szobor alatt lévő perselyben helyezheti el adományát. A Szt. József szobor vár még felújításra.
 • Kedden reggel a szentmise helyett igeliturgia lesz.
 • Jövő vasárnaptól a Megyéspüspök úr rendelkezése alapján Kismaros lelkipásztori szolgálatát Fejérdi Áron atya fogja ellátni, Nagymaroshoz a továbbiakban Zebegény fog tartozni.

Hirdetéseink 2019. február 24.

 • Ma, a katolikus iskolák számára tartunk országos gyűjtést.
 • Nagyon köszönjük mindazok munkáját, akik a tegnapi disznóvágásban segédkeztek.
 • Ma, 15 órától várunk minden gyerekeket szeretettel farsangi bálunkra. Járuljunk hozzá lehetőség szerint egy – egy tálca sütivel, üdítővel a rendezvényhez.
 • Elsősáldozók szüleit szeretettel várjuk hétfőn 19, 15 –re a közösségi házba.
 • Csütörtökön 17,30-kor szent órát tartunk!
 • Elsőpéntek lesz a héten. 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban! A szentmisét a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra ajánljuk fel.
 • Jövő vasárnap lesz a gondnoki feladatok, illetve staféta átadása a 9, 30 –as misén. Maurer János 1991 óta látja el a plébánia gondnoki feladatkörét, amit mostantól kezdve Honti Imre fog ellátni.
 • Jövő vasárnap 17 – 18 -ig dicsőítő szentségimádásra hívunk és várunk mindenkit!
 • A Sigill galériában kiállított művészek alkotásaiból 283 000 Ft adomány gyűlt össze. Nagyon köszönjük a szervezőknek az alkotóknak és a támogatóknak a nagylelkű felajánlását.

Hirdetéseink 2019. február 17.

 • Jövő vasárnap a katolikus iskolák számára lesz országos gyűjtés.
 • Több éves hagyományunkhoz híven február 23-án, ismét sort kerítünk közösségteremtési célból, és persze az ínyenc falatok kedvéért Egyházközségünk szervezésében, és Egyházközségünk tagjai számára egy hagyományos disznóvágásra. Idén is szervezünk jelmezbált a hittanos gyerekeknek. Febr. 24-én vasárnap délután 3-tól várunk mindenkit szeretettel. Kérjük, aki teheti járuljon hozzá egy tálca sütivel, üdítővel a rendezvényhez.
 • Ezentúl a Tanúság újság az egyházközségi honlapon fog elsődlegesen megjelenni. Itt is hirdethetik majd programjaikat az egyházközségben programot szervezők, itt számolunk majd be eseményeinkről és egyben evangelizációs felületnek is szánjuk. A papír alapú újság is meg fog majd jelenni negyedévente ennek az oldalnak az anyagaiból. Aki érez elhívást arra, hogy a szerkesztőségi csapatban dolgozzon szerkesztőként, fotósként, riporterként, vagy csak úgy érzi, hogy tudna valamit adni a talentumaiból, szeretettel várjuk. Első szerkesztőségi találkozónk 17.-én vasárnap a fél 10-es szentmise után lesz. Aki bármilyen anyagot szeretne küldeni, az megteheti aszerkesztoseg@nagymarosiplébania.hu e-mail címre.
 • Folytatódik a szentségimádás iskolája, minden szerdán 19 órakor a templomban.

 

Hirdetéseink 2019. február 10.

 • A közösségi ház festésére múlt vasárnap 212 000 Ft –t gyűjtöttünk. Nagyon köszönjük mindenki segítségét.
 • Hétfőn betegek világnapja lesz. A szentmisét betegeinkért ajánljuk fel.
 • Házasság heti programok: Február 13. szerda 20.00 Nagymaros, Szent Márton Közösségi Ház: Révész Lajos és Szilvi előadása. Február 8. péntek 18.00 Kismaros, Művelődési Ház: Lothinger Éva szociális nővér előadása. Február 17, 9. 30 vasárnap: Házassági fogadalom megújító Szentmise a templomban.
 • Több éves hagyományunkhoz híven február 23-án, ismét sort kerítünk közösségteremtési célból, és persze az ínyenc falatok kedvéért Egyházközségünk szervezésében, és Egyházközségünk tagjai számára egy hagyományos disznóvágásra. A részletek a plakáton olvashatóak.
 • Gyóntatás misék előtt hétköznap és vasárnap negyedórával lehetséges. Zoltán atyánál bármikor a nap folyamán. Természetesen külön időpontban is megbeszélés szerint.
 • Jövő vasárnap a 9, 30 –as szentmisén vendégünk lesz a Veresegyházi templomi kórus és a plébánosuk.
 • Idén is szervezünk jelmezbált a hittanos gyerekeknek. Febr. 24-én vasárnap délután 3-tól várunk mindenkit szeretettel. Kérjük, aki teheti járuljon hozzá egy tálca sütivel, üdítővel a rendezvényhez.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!

Hirdetéseink 2019. február 3.

 • A közösségi ház festése halaszthatatlanná vált, 6 éve lett felújítva, s az óta elhasználódott. Szeretettel kérjük a mai szentmiséken a testvérek segítségét, adományát, az 1 millió forintos munkához.
 • Hétfőn a szentmisét a februárban születettekért ajánljuk fel. Szeretettel várjuk őket.
 • Jövő vasárnap a 9, 30 –as szentmisén felnőtt katekumenjeinket fogjuk bemutatni.
 • Házasság heti programok: Február 13. szerda 20.00 Nagymaros, Szent Márton Közösségi Ház: Révész Lajos és Szilvi előadása. Február 8. péntek 18.00 Kismaros, Művelődési Ház: Lothinger Éva szociális nővér előadása. Február 17, 9. 30 vasárnap: Házassági fogadalom megújító Szentmise a templomban.
 • Több éves hagyományunkhoz híven február 23-án, ismét sort kerítünk közösségteremtési célból, és persze az ínyenc falatok kedvéért Egyházközségünk szervezésében, és Egyházközségünk tagjai számára egy hagyományos disznóvágásra. A részletek a plakáton olvashatóak.
 • Restaurálási munkák miatt a héten 9 és 16 óra között szünetel a folyamatos szentségimádás.

Hirdetéseink 2019. január 27.

 • Elsőpéntek lesz a héten. 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban. A szentmisét a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra ajánljuk fel.
 • Szombaton, február 2 –án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz.
 • A közösségi ház festése halaszthatatlanná vált, 6 éve lett felújítva, s az óta elhasználódott. Szeretettel kérjük a jövő vasárnapi szentmiséken a testvérek segítségét, adományát, az 1 millió forintos munkához.
 • Házasság heti programok: Február 13. szerda 20.00 Nagymaros, Szent Márton Közösségi Ház: Révész Lajos és Szilvi előadása. Február 8. péntek 18.00 Kismaros, Művelődési Ház: Lothinger Éva szociális nővér előadása. Február 17, 9. 30 vasárnap: Házassági fogadalom megújító Szentmise a templomban.
 • Közösségünk egységéért mondott imádság hátulról elvihető