Hirdetéseink 2017. április 23.

 • Ma, 15 órakor szent órát tartunk
 • Nagyon köszönjük mindazok segítségét, akik idén is segítenek templomunk hétvégi nyitva tartásának lehetővé tételében, templomunk bemutatásában. Május 1 – október 29. között szombat és vasárnapi napokon van lehetőség idegenvezetést vállalni Dankai Marikánál. Ha valaki nem szeretne beszélni, írásos anyag rendelkezésre áll magyarul, angolul és németül, a látogatók kezébe adható, csak legyen ott valaki,aki ezt megteszi.
 • A nagyböjti rejtvény leadásának határideje jövő vasárnap a diákmise előtt 10 perccel jár le. A rejtvényeket névvel ellátva a hátul kihelyezett dobozba lehet bedobni.
 • Örömmel hívunk mindenkit a következő Faluközi énekes gitáros dicsőítésre Kismarosra. Ennek időpontja most szerdán Április 26.-án este fél 9-től lesz a Kismarosi templomban.
 • Május 4 –én, csütörtökön, az esti szentmise után, Varga László kaposvári megyéspüspök úr lesz vendégünk, aki a szentségimádásról fog tanítani bennünket. Szeretettel várunk mindenkit. Akik részt vesznek, a folyamatos szentségimádásban külön kérjük, h. lehetőségükhöz mérten jöjjenek el, h. röviden kiértékelhessük az elmúlt időszakot, illetve a nyári folytatás lehetőségéről is szeretnénk szót ejteni.
 • Május 6–án, szombaton 10 – 15 óráig várjuk azokat a fiatalokat lelki napra, akik az Ifjúsági Találkozó rendezésében szeretnének segíteni.
 • Ugyanezen a napon hegyi mise a Kálvárián 16 órakor. Mindenkit várunk !

Hirdetéseink 2017. április 16.

 • Köszönjük mindenki segítségét, aki részt szebbé tette közösségünk húsvétját!
 • Húsvéthétfőn nem lesz egész napos Szentségimádás! Szentmise 9 és 18, 30 –kor lesz
 • Ma, a 9, 30 –as szentmise után tojásvadászat lesz a plébánia kertben a gyerekek.
 • Ma, 16 órakor öröm-dicsőítés a templomban.
 • Szombaton, április 22 –én, Vácott ministráns találkozó lesz. Aki még nem jelentkezett, Gável Péternél legyen szíves minél előbb jelentkezni.
 • Jövő vasárnap, Isteni Irgalmasság ünnepén 15 órakor szent órát tartunk.
 • Nagy öröm számunkra, hogy elkészült templomunk bejárati és kórus alatti, illetve s kórus mellvéd szekkóinak helyre állítása. Szeretnénk megköszönni Nagymaros Város Képviselőtestületének nagylelkű, 700 000 Ft –os támogatását, amellyel hozzájárult a helyreállításához. Külön szeretnénk megköszönni Petrovics László polgármester úrnak a közbenjárását, hogy a Váci Püspökségtől hasonló összegű támogatásban részesülhettünk.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, igy 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban.

Hirdetéseink 2017. április 9.

 • Köszönjük mindenki segítségét, aki részt vett a templom takarításban.
 • A múlt vasárnap templomunk bejárati, szekkóinak felújítására 531.500 Ft –t gyűjtöttünk. Köszönjük mindenki segítségét.
 • Holnap, hétfőn 19 órára várjuk az elsőáldozók szüleit a közösségi házba.
 • Nagycsütörtökön, nagypénteken és húsvéthétfőn nem lesz egész napos Szentségimádás!
 • Nagycsütörtökön és nagyszombaton az ünnepi liturgikus szertartás után folytatnánk a fehér asztalnál az ünneplést. Csütörtökön kicsit szerényebben, szombaton viszont valóban ünnepi étkekkel ajándékozzuk meg egymást a közösségi házban.
 • Nagypéntek szigorú böjti nap. Nem eszünk húst 14 éves kortól, 18 és 60 év között háromszor eszünk és egyszer lakunk jól.
 • Nagyszombaton egész nap nyitva a templom szentsír látogatásra.
 • A nagyszombati körmenet lampionjaira 100 Ft –t szeretnénk majd kérni.
 • Húsvétvasárnap tojásvadászat lesz a plébánia kertben a gyerekeknek a 9, 30 –as szentmise után.
 • Húsvétvasárnap 16 órakor öröm-dicsőítés lesz a templomban.

NAGYCSÜTÖRTÖK:       – 8, 00 -kor Jeremiás Siralmai és a vezeklők visszafogadása.

– 10 órakor krizmaszentelési szentmise Vácott, melyen a résztvevő közel 100 pap megújítja a papszenteléskor tett ígéretét. Ezen a Szentmisén szenteli meg a püspök az olajokat és a krizmát.

– 18, 30 -kor az Utolsó Vacsora emlékmiséje, ezen a Szentmisén mindenkit hív Jézus a Szentáldozásra.

– A Szentmise után éjfélig csendes szentségimádás, illetve a közösségi házban ünnepi agapé majd a búcsúbeszéd felolvasása a templomban, ahol éjfélig lehet virrasztani.  A búcsúbeszéd felolvasása utána indulunk az éjszakai keresztútra. Öltözzünk melegen.

NAGYPÉNTEK:       – 9 órakor Jeremiás Siralmai

– 15 órakor Keresztút a kálvárián

– 18, 30 -kor ünnepi nagypénteki liturgia

NAGYSZOMBAT:    – 9 órakor Jeremiás Siralmai

– Napközben a templom egész nap nyitva szentsír látogatásra

– 20, 00 -kor Húsvéti vigília szertartás, utána agapé a közösségi házban.

HÚSVÉTVASÁRNAP:     8,      9, 30          18, 30

HÚSVÉTHÉTFŐN:              9 és 18, 30 -kor lesz szentmise

Hirdetéseink 2017. április 2.

 • A délelőtti szentmisék után, Arlóban és környékén gyűjtött és feldolgozott gyógyfüveket és csipkebogyó-lekvárt kínálnak. Ezeket az ottani igen szegénysorban élő családok készítették.. Aki szívesen felajánl cipőt, ruhaneműt, tartós élelmiszert, tanszert, ezeket is hálásan fogadjuk.
 • Köszönjük mindenki segítségét, aki részt vett a Kálvária takarításban
 • Templomunk húsvéti nagytakarítás április 8 –án, szombaton lesz. Minden szorgos kézre számítunk.
 • A mai vasárnap templomunk bejárati, kórusalatti szekkóinak a felújítására szeretnénk kérni mindenki segítségét.
 • A pasztorális tanács havonta közös szentségimádásra hív bennünket városunkért, közösségünkért. A következő alkalom, április 3 –án, hétfőn 19 órakor lesz a templomban.
 • Minden hónap első hétfőjén, annak a hónapnak a születésnaposaiért lesz a szentmise. Szeretettel hívjuk az áprilisban születetteket hétfőn az esti szentmisére.
 • Első péntekenként, így a héten is, a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra lesz  szentmise.
 • Virágvasárnap 9 órakor lesz az ünnepi barkaszentelési szentmise. Aki teheti kérjük  lehetősége szerint ezen vegyen részt. Este 18, 30 –kor csendes szentmise lesz.
 • Csütörtökön 17,30-kor szent órát tartunk.
 • A húsvéti gyónásunkat ne halasszuk az utolsó pillanatra. Zoltán atyánál napközben bármikor elvégezhető a szentgyónás. István atya misék előtt fél órával gyóntat, de lehet külön megbeszélt időpontban is menni hozzá.
 • Péntek, 1. péntek, igy 17.30-tól engesztelő rózsafüzér.
 • Hittanos foci indul vasárnaponként délután 3-tól 5-ig a plébánián. Ma lesz az első alkalom. Várjuk a fiúkat!
 • A közösségi házban lévő bármilyen programot, rendezvényt, foglalkozást Dániel Gabival kell egyeztetni, írásban, vagy e-mailben elküldeni a foglalást! A foglalás a visszajelzés után válik érvényessé. Mindez vonatkozik az évi rendszerességgel ismétlődő rendezvényekre is. Amíg a rendezvény szervezője nem jelzi írásban az igényt, a ház nem számol a programmal, és ha a késői foglalás miatt az adott időpont már lekötött, az illetőnek kell alkalmazkodnia, és új időpontot keresnie.

Hirdetéseink 2017. március 26.

 • A 9, 30 –as mise után a templomban lesz lehetőség találkozni Fábry Kornél atyával, a 2020 –as Eukarisztikus Kongresszus főtitkárával.
 • Ágnes nővérék idén is eljönnek, h. betegegeinkért imádkozzanak. Április 1 –én, szombaton 15 órától a szentmisével bezárólag lesz az imadélután, közbenjárás a betegeinkért. Az esti szentmisén lesz a betegek szentsége kiszolgáltatva. Aki szeretné felvenni a betegek kenetét, a szentgyónását kérjük végezze el előtte.  Másnap Arlóban és környékén gyűjtött és feldolgozott gyógyfüveket és csipkebogyó-lekvárt kínálnak. Ezeket az ottani igen szegény sorban élő családok készítették. Adományikkal az ő megélhetésüket, a fiatalok iskoláztatását segíthetik. Aki szívesen felajánl cipőt, ruhaneműt, tartós élelmiszert, tanszert, ezeket is hálásan fogadjuk.
 • Ugyanezen a napon, április 1 -én Kálvária takarításra hívunk mindenkit sok szeretettel. Zoltai Zsolti eddig néhány lelkes részvevővel, de alapvetően a családjával takarította a húsvéti ünnepekre. Ezt a stafétát is át kell vennünk Zsoltitól. Szeretnénk a takarításnak közösségi jelleget adni, a következő címszóval:  „családi takarítás a Kálvárián”. Kezdés 9-kor közösen a templomban imával. A délelőtt folyamán lesz közös teázás, zsíros kenyerezés.  Szeretettel várjuk a gyerekeket is, h. belenőjenek ilyen módon  is  a közösségünkbe és magukénak érezzék a templomot, és mind azt ami szent hely a városunkban. A fiataloknak meghirdetett Ifjúsági találkozó lelkinap más időpontra kerül.
 • Templomunk húsvéti nagytakarítás április 8 –án, szombaton lesz. Minden szorgos kézre számítunk.
 • Templomunk bejárati, kórusalatti szekkóinak a felújítására még egy alkalommal, jövő vasárnap szeretnénk kérni mindenki segítségét. A munkálatok 1,4 millió forintban kerülnek. Eddig 400 ezer forint adomány gyűlt össze. Köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • A közösségi házban lévő bármilyen programot, rendezvényt, foglalkozást Dániel Gabival kell egyeztetni, írásban, vagy e-mailben elküldeni a foglalást! A foglalás a visszajelzés után válik érvényessé. Mindez vonatkozik az évi rendszerességgel ismétlődő rendezvényekre is. Amíg a rendezvény szervezője nem jelzi írásban az igényt, a ház nem számol a programmal, és ha a késői foglalás miatt az adott időpont már lekötött, az illetőnek kell alkalmazkodnia, és új időpontot keresnie.
 • Könyvbemutató beszélgetés lesz Beer Miklós püspök atyával nemrég megjelent interjúköteteiről március 31-én pénteken este 6 órakor Kismaroson a művelődési házban. Mindenkit szeretettel várnak.
 • Örömmel hívunk mindenkit a következő Faluközi imára Nagymarosra. Ennek időpontja most szerdán Március 29-én este fél 9-től lesz a templomban. A nagymarosi folyamatos szentségimádásba kapcsolódva énekekkel dicsérjük majd az Urat.

 

Hirdetéseink 2017. március 19.

 • Nagyböjt péntekjein. 14 évtől nem eszünk húst, az esti szentmise után keresztutat végzünk.
 • Március 20 –án hétfőn Szent József, szombaton 25 –én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz.
 • Nagyböjti lelkigyakorlat lesz március 23 csütörtök és 24 pénteken a 18, 30 –as szentmise keretében, melyet Rolik Róbert Vác- Deákvári esperes plébános tart. Jó alkalom a húsvéti gyónás elvégzésére.
 • Március 26 –án, vasárnap a délelőtti szentmiséket Fábry Kornél atya, a 2020 –as Eukarisztikus Kongresszus főtitkára fogja tartani. A 9, 30 –as szentmise után lesz lehetőség találkozni vele a közösségi házban.
 • Előre hirdetjük, h. Ágnes nővérék a tavalyihoz hasonlóan idén is eljönnek, h. betegegeinkért imádkozzanak. Április 1 –én, szombaton délután lesz az imadélután, másnap az általuk készített lekvárok, fűszernövények a délelőtti szentmisék után megvásárolhatóak.
 • Április 1 –én szombaton, 10 – 14 óráig szeretettel várjuk a Közösségi házba azokat a fiatalokat, akik a tavaszi Ifjúsági Találkozóban segítőként szeretnének tevékenykedni.
 • Immár lassan egy éve tart a misekuckó. Köszönjük azok áldozatát, akik a szentmisék prédikációja alatt a gyerekekkel foglalkoznak.
 • Templomunk bejárati, kórusalatti szekkóinak a felújítására még egy alkalommal, két hét múlva vasárnap szeretnénk kérni mindenki segítségét. A munkálatok 1,4 millió forintban kerülnek. Eddig 400 ezer forint adomány gyűlt össze. Köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • Évente két alkalommal, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóval párhuzamosan megrendezésre kerül a Gyerekmaros, 5 – 600 gyerek részvételével, immár lassan 20 éve. Ez most veszélybe került, mert a szervezőknek nincs elég csoport vezetője a gyerekek mellé. Szeretnénk továbbítani a szervezők segély kiáltását. Ha nincs elég csoportvezető, akkor be kell fejezni a Gyerekmaros programját, mert csoportvezetők nélkül felelőtlenség ennyi ránk bízott  gyereket irányítani. A segítségetekre volna tehát szükség. Aki május 20 -án, szombaton tudna segíteni a gyerekmaros munkájában, mint csoportvezető és elmúlt 16 éves /felső korhatár nincs/. a gyerekmaros honlapján jelentkezhet.
 • Jövő hétvégén női lelkigyakorlat. Hordozzuk őket imáinkban.

Hirdetéseink 2017. március 12.

 • Nagyböjt péntekjein. 14 évtől nem eszünk húst, az esti szentmise után keresztutat végzünk.
 • Évről évre lehetőség nyílik minden jövedelemmel rendelkező számára, hogy rendelkezzen személyi jövedelemadója kétszer egy százalékáról. egyházunk illetve valamilyen alapítvány számára. A rendelkezés nem kerül külön pénzbe, a már befizetett adóból irányítja át az állam az adófizető kérése alapján. Azok az 1%-ok, amelyekről nem rendelkeznek – akár egyházi, akár civil 1% – az államkasszában maradnak. Ha valakinek pl. a családi adókedvezmény miatt csökken minimálisra az Szja 1%-a, attól még nyilatkozzon az egyház javára, mert azt az állam az egyház  javára kiegészíti.
 • Nagyböjti lelkigyakorlat lesz március 23 csütörtök és 24 pénteken a 18, 30 –as szentmise keretében, melyet Rolik Róbert Vác- Deákvári esperes plébános tart. Jó alkalom a húsvéti gyónás elvégzésére.
 • Előre hirdetjük, h. Ágnes nővérék a tavalyihoz hasonlóan idén is eljönnek, h. betegegeinkért imádkozzanak. Április 1 –én, szombaton délután lesz az imadélután, másnap az általuk készített lekvárok, fűszernövények a délelőtti szentmisék után megvásárolhatóak.
 • Március 24. péntek estétől, március 26. vasárnap délutánig egyházmegyei szintű ifjúsági találkozó lesz Vácott, a Piaristáknál. Az úgynevezett Összrégiós Találkozóra várjuk a középiskolás és főiskolás korú és hetedik-nyolcadikos fiatalokat, továbbá fiatal felnőtteket. A részvétel március 19. vasárnapig megtörtént regisztráció esetén ingyenes. Program, részletek és jelentkezés: a mente.hu-n.
 • Hétfőn, a szentmisében megválasztása évfordulóján, imádkozunk Ferenc pápáért.
 • Március 26 –án, vasárnap a délelőtti szentmiséket Fábry Kornél atya, a 2020 –as Eukarisztikus Kongresszus főtitkára fogja tartani. A 9, 30 –as szentmise után lesz lehetőség találkozni vele a közösségi házban.
 • Jövő hét péntek, 3.péntek, 17.30-tól engesztelő rózsafűzér a templomban!

Hirdetéseink 2017. március 5.

 • A katolikus iskolák számára 129. 000 Ft -t gyűjtöttünk. Köszönjük mindenkinek!
 • A nehézfiúk után, női lelkigyakorlatra hívjuk a hölgyeket. “Szorgos”= fitt, mindenre figyel, reagál, nélküle nem működhet semmi otthon, azaz mindenre “neszre” figyel, állandóan éber, stb. Így alakul ki a Fitt+Nesz / Fitness, azaz FITT a konyhában, a gyerekek logisztikájában, takarításban, vásárlásban, pénz költésében. AZAZ MOST egy lelki Fitt-Nesz-re hívjuk, a magukat FITT nek érző hölgyeket Máriabesnyőre, március 25 –i hétvégén. Jelentkezés István atyánál.
 • Ma, a 9, 30 –as szentmisében lesz az elsőáldozók bemutatása.
 • Hétfőn, március 6 –án, az elsőáldozók szüleit a plébániára várja István atya 19 órára.
 • A folyamatos szentségimádásra hátul a kitett lapon még lehet jelentkezni.
 • Nagyböjt péntekjein. 14 évtől nem eszünk húst, az esti szentmise után a hittanosok vezetik a keresztutat. Varjuk erre az alkalomra a gyerekeket.
 • Aki szeretne nagyböjtben szent ignáci lelkigyakorlatot végezni, István atyával egyeztessen. Hátul találunk róla tájékoztatót.
 • István atya könyvei a sekrestyében kaphatók.
 • Nagyböjt első és harmadik vasárnapján., a 9. 30-as szentmise után,  hittanos rejtvényes, színezős feladatlapot kapnak a gyerekek, amit a családok, testvérek közösen oldhatnak meg. A megfejtést a templomba kihelyezett zárt dobozba lehet bedobni húsvétig, eredményhirdetés húsvéti időben lesz.
 • Évről évre lehetőség nyílik minden jövedelemmel rendelkező számára, hogy rendelkezzen személyi jövedelemadója kétszer egy százalékáról. egyházunk illetve valamilyen alapítvány számára. A rendelkezés nem kerül külön pénzbe, a már befizetett adóból irányítja át az állam az adófizető kérése alapján. Azok az 1%-ok, amelyekről nem rendelkeznek – akár egyházi, akár civil 1% – az államkasszában maradnak. A jövedelemmel nem rendelkezők is rendelkezhetnek egyházunk számára, mert azt az állam az egyház felé kiegészíti.

 

Hirdetéseink 2017. február 26.

 • Ma a katolikus iskolák számára van országos gyűjtés.
 • A nehézfiúk után, női lelkigyakorlatra hívjuk a hölgyeket. “Szorgos”= fitt, mindenre figyel, reagál, nélküle nem működhet semmi otthon, azaz mindenre “neszre” figyel, állandóan éber, stb. Így alakul ki a Fitt+Nesz / Fitness, azaz FITT a konyhában, a gyerekek logisztikájában, takarításban, vásárlásban, pénz költésében. AZAZ MOST egy lelki Fitt-Nesz-re hívjuk, a magukat FITT nek érző hölgyeket Máriabesnyőre, március 25 –i hétvégén. Jelentkezés István atyánál.
 • Ma,11 órakor a közösségi házban jegyes kurzus kezdődik azoknak a pároknak, akiknek ebben az évben lesz az esküvőjük.
 • Jövő vasárnap lesz a 9, 30 –as szentmisében az elsőáldozók bemutatása.
 • Jövő hét péntek, 1. péntek, igy 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban.
 • Csütörtökön 17,30-kor szentórát tartunk
 • A folyamatos szentségimádásra hátul a kitett lapon még lehet jelentkezni.
 • Szerdán, hamvazószerda. Szentmise 18, 30 –kor lesz. Szigorú böjti nap. 14 évtől nem eszünk húst, 18 és 60 között, háromszor eszünk és egyszer lakunk jól.
 • Nagyböjtben, minden pénteken a szentmise után keresztutat tartunk.
 • Aki szeretne nagyböjtben szent ignáci lelkigyakorlatot végezni, István atyával egyeztessen. Hátul találunk róla tájékoztatót.
 • István atya könyvei a sekrestyében kaphatók.
 • Gyónási felkészülést segítő lelkitükör hátulról elvihető.
 • Nagyböjt első és harmadik vasárnapján., a 09. 30-as szentmise után,  hittanos rejtvényes, színezős feladatlapot kapnak a gyerekek, amit a családok, testvérek közösen oldhatnak meg. A megfejtést a templomba kihelyezett zárt dobozba lehet bedobni húsvétig, eredményhirdetés húsvéti időben lesz.

Hirdetéseink 2017. február 19.

 • Jövő vasárnap a katolikus iskolák számára lesz országos gyűjtés.
 • A nehézfiúk után, női lelkigyakorlatra hívjuk a hölgyeket. “Szorgos”= fitt, mindenre figyel, reagál, nélküle nem működhet semmi otthon, azaz mindenre “neszre” figyel, állandóan éber, stb. Így alakul ki a Fitt+Nesz / Fitness, azaz FITT a konyhában, a gyerekek logisztikájában, takarításban, vásárlásban, pénz költésében. AZAZ MOST egy lelki Fitt-Nesz-re hívjuk, a magukat FITT nek érző hölgyeket Máriabesnyőre, március 25 –i hétvégén. Jelentkezés István atyánál.
 • Jövő vasárnap 11 órakor a közösségi házban jegyes kurzus kezdődik azoknak a pároknak, akiknek ebben az évben lesz az esküvőjük.
 • A folyamatos szentségimádásra hátul a kitett lapon még lehet jelentkezni.
 • Aki szeretne nagyböjtben szent ignáci lelkigyakorlatot végezni, István atyával egyeztessen.
 • Örömmel hívunk mindenkit a következő Faluközi gitáros énekes dicséretre szerdán Február 22-én, este fél 9-től a Verőcei templomban.