Hirdetéseink 2020. március 22.

 • Szombaton 18, 30 -kor és vasárnap 8 órakor lesz szentmise a templomban, illetve hétköznap minden nap 18, 30 –kor, mely nem látogatható. A plébánia weboldalán tudunk bekapcsolódni. Vasárnap bármikor megtekinthető lesz. Illetve a Duna Tv -n  9 órakor. is lesz szentmise közvetítés.
 • Mindenkinek a lelkiáldozást javaslom.
 • A folyamatos szentségimádás mindaddig működik, amíg nem lesz lakóhely elhagyási tilalom. Nagyon köszönöm a fiatalabbaknak, h átvették az idősebbek helyét. Aki tudna segíteni a szentségimádási órákban helyettesként, Gável Dettit hívja.
 • Jó szívvel ajánlom a napi szentírás olvasását, zsolozsmát és a keresztút végzését.
 • Hétfőtől indul városunkban a telefonos lelkisegély szolgálat a 70/33.95.677 -es számon. 18 – 22 óráig hívható. A Központi Lelkisegély Szolgálat 24 órában a 116-123 -as számon.
 • A családi, házastársi ima nagyon fontos ezekben a nehéz időkben. Legyünk kezdeményezők.
 • Bármikor, bármilyen szükségben elérhető és hívható vagyok telefonon a 30 /37.57.303 számon.

Hirdetéseink 2020. március 15.

 • Ma este, a szentmise után Dr. Kocsis István előadást tart a templomban a járvánnyal kapcsolatos tudnivalókról. Az előadás a plébánia weboldalán is megtekinthető.
 • Kérjük, h. aki beteg, köhög, lázas vagy gyenge immunrendszere van, a weboldalunkon keresztül kapcsolódjék be a szentmisébe.
 • Perselyadományaikat távozáskor az ajtóban adhatjuk át (mivel a készpénz a betegség átadása szempontjából veszélyforrás, ezért nem célszerű, ha ez a kézbe áldozás előtt történik).
 • A szombat előesti szentmisén való részvétel, a jelenlegi helyzetben ajánlott, elkerülendő, hogy egy – egy szentmisén egyszerre túl sokan legyenek.
 • Elkerülendő, hogy egyszerre sokan legyünk egy – egy szentmisén, próba jelleggel, jövő vasárnap 11 –kor is lesz szentmise.
 • A padok végén található járvány idejére szóló imádság elvihető. Minden szentmisén elimádkozzuk.
 • Holnap, hétfőn este a szentmise után folytatjuk plébániánk megújulásáról szóló közös gondolkozásunkat. Mindenkit, aki szeretne ebben a munkában részt venni, szeretettel várjuk a közösségi házba.
 • Csütörtökön, március 19 –én, szent József ünnepén, az édesapák megáldása lesz a szentmise keretében. Szeretettel hívjuk őket.
 • Jövő hét péntek 3. péntek, így 17, 30 –tól engesztelő rózsafüzért tartunk.
 • Jövő vasárnap lesz a 9,30 –as szentmise után az elsőáldozók első szentgyónása.

Hirdetéseink 2020. március 8.

 • Ma, a 9, 30 –as szentmise után az elsőáldozóknak, szüleikkel együtt, felkészülés lesz az első szentgyónásra a közösségi házban.
 • Az elsőáldozók szüleit holnap este 19 órára a közösségi házba szeretettel várjuk.
 • Március  10 kedd és 11 –én szerdán, az esti szentmise keretében lesz a nagyböjti két estés lelkigyakorlatunk, melyet Beer püspök úr fog tartani. A szentmisék alatt és utána gyónásai lehetőség lesz. Szerdán lehetőség lesz a betegek kenetének felvételére. Minden testi-lelki bajunk esetén ajánlott a felvétele. A szentgyónást, mint minden szentség felvétele előtt, végezzük el. Kedden reggel nem lesz szentmise.
 • Minden nagyböjti pénteken a szentmise után keresztutat tartunk ezeken a napokon 14 éves kortól nem eszünk húst. A nagyböjt hátralevő részében van még lehetőség szentignáci lelkigyakorlat végzésére a hétköznapokban. A lelkigyakorlat 3 hétig tart, otthoni, napi egy óra, szentírási igékkel végzett imából áll. A jelentkezés István atyánál történik.

Hirdetéseink 2020. március 1.

 • A katolikus iskolák számára 177 000 Ft -t gyűjtöttünk a múlt vasárnap. Köszönjük mindenki támogatását.
 • Ma 17 órától zenés dicsőítést tartunk a templomban.
 • Ma 17 órakor kezdődik a jegyeskurzus. Ha tudunk olyan jegyespárról,aki ebben az évben szeretne templomunkban házasságot kötni, kérjük jelezzük felé.
 • Holnap a márciusban születettekért lesz a szentmise felajánlva. Szeretettel várjuk őket.
 • Csütörtökön 17,30-kor szent órát tartunk!
 • A héten első péntek. így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban! A nagy kilenced folytatása.
 • Jövő vasárnap a 9, 30 –as szentmise után az elsőáldozóknak, szüleikkel együtt, felkészülés lesz az első szentgyónásra a közösségi házban.
 • Március  10 kedd és 11 –én szerdán, az esti szentmise keretében lesz a nagyböjti két estés lelkigyakorlatunk, melyet Beer püspök úr fog tartani. A szentmisék alatt és utána gyónásai lehetőség lesz. Szerdán lehetőség lesz a betegek kenetének felvételére. Minden testi-lelki bajunk esetén ajánlott a felvétele. A szentgyónást, mint minden szentség felvétele előtt, végezzük el.
 • Minden nagyböjti pénteken a szentmise után keresztutat tartunk ezeken a napokon 14 éves kortól nem eszünk húst.
 • A sekrestyében található szentmise előjegyzési naplóba csak az alábbi személyek írhatnak: Kanyó Ági, Hanibeger Márti, Jutka néni és Trieb Gabi. A jövőben csak az általuk bejegyzett miseszándékokat a fogjuk a szentmiséken felolvasni.

 

Hirdetéseink 2020. február 23.

 • Ma a katolikus iskolák számára lesz gyűjtés.
 • A héten hamvazószerda. Szentmise és hamvazkodás 18, 30-kor lesz. Szigorú böjti nap. Ezen a napon és nagyböjt péntekjein 14 éves kortól nem eszünk húst. Ezen a napon 18 és 60 év között háromszor eszünk és egyszer lakunk jól. Minden nagyböjti pénteken a szentmise után keresztutat tartunk. Jövő vasárnap nagyböjt első vasárnapja. Hamvazkodás a szentmisék végén.
 • Aki szeretne nagyböjtben szentignáci lelkigyakorlatot végezni, István atyánál jelezze szándékát.
 • Jövő vasárnap 17 órától zenés dicsőítést tartunk a templomban.
 • Jövő vasárnap kezdődik a jegyeskurzus. Ha tudunk olyan jegyespárról,aki ebben az évben szeretne templomunkban házasságot kötni, kérjük jelezzük felé.
 • Jövő vasárnap a 9, 30-as szentmisében lesz az elsőáldozók bemutatása.
 • A nagyheti szertartások kóruspróbái nemsokára megkezdődnek. Szeretettel várunk mindenkit, azokat is, akik kedvet kaptak a ferences diákok kórusát hallva! 

Hirdetéseink 2020. február 16.

 • Ma, a 9, 30-as szentmisén az esztergomi ferences gimnázium fiú énekkara végzi a zenei szolgálatot. A mise után negyed órás egyházzenei áhítatot tartanak, majd szeretettel várjuk a felső tagozatos fiúkat és/vagy szüleiket, vagy bárkit, akik érdeklődnek az iskola iránt. A szentmise után az elsőáldozóknak felkészülés lesz az első gyónásukra.
 • Holnap este szentmise után folytatjuk plébániánk megújulásáról szóló fórumunkat. Mindenkit, aki plébániánk útkeresésében szívesen részt venne, szeretettel várjuk.
 • A Betegek Napjához kapcsolódóan zarándoklatot szervezünk a betegeknek és hozzátartozóiknak-ápolóiknak. Febr.25-én (kedden)  egész napos buszos út keretében a Mátraszentimre-Fallóskút “Erdők Királynéja” búcsújáróhelyet látogatjuk meg. Zarándoklatunkra Püspök Atya is elkísér bennünket. Az út költsége  ebéddel együtt 3500 Ft, melyhez karitász támogatás kérhető.  Jelentkezni a karitász tagoknál lehet.
 • Jövő vasárnap a katolikus iskolák számára lesz gyűjtés.
 • Jövő hét péntek,3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!

Hirdetéseink 2020. február 9.

 • Február 15-én ismét egyházközségi disznóvágás a Közösségi Házban. Szeretettel várunk mindenkit erre a hagyományt folytató és közösségteremtő alkalomra. Részletek a plakáton és a padok végén kihelyezett szórólapokon.
 • A héten Házasság hete. Az előadások időpontjai, helyszínei a plakáton olvashatók. Vasárnap, a 9.30–as szentmisén lesz a házassági ígéretek megújítása és a házaspárok megáldása.
 • Jövő vasárnap, a 9.30–as szentmise után az elsőáldozóknak felkészülés lesz az első gyónásukra.
 • A Betegek Napjához kapcsolódóan zarándoklatot szervezünk a betegeknek és hozzátartozóiknak-ápolóiknak. Febr. 25-én (kedden)  egész napos buszos út keretében a Mátraszentimre-Fallóskút “Erdők Királynéja” búcsújáróhelyet látogatjuk meg. Zarándoklatunkra Püspök Atya is elkísér bennünket. Az út költsége  ebéddel együtt 3500 Ft, melyhez karitász támogatás kérhető.  Jelentkezni a karitász tagoknál lehet.
 • Február 16-án a 9.30-as szentmisén az esztergomi ferences gimnázium fiú énekkara végzi a zenei szolgálatot templomunk leánykórusával együtt. A mise után negyed órás egyházzenei áhítatot tartanak, majd szeretettel várjuk a felső tagozatos fiúkat és/vagy szüleiket, vagy bárkit, akik érdeklődnek az iskola iránt. 

 

Hirdetéseink 2020. január 26.

 • Ma, a református lelkészlakás felújítására szeretnénk kérni a testvérek segítségét.
 • Jövő vasárnap, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. A szentmisék után balázsolás. 17 órától zenés dicsőítést tartunk a templomban.
 • Február 15-n ismét egyházközségi disznóvágás a Közösségi Házban. Szeretettel várunk mindenkit erre a hagyományt folytató és közösségteremtő alkalomra. Részletek a plakáton és a padok végén kihelyezett szórólapokon.
 • Nagy öröm, hogy nagyon sokan elkezdték januárban a nagy kilencedet, de még februárban sem késő elkezdeni a NEK –re való készületként. A hónap elsőpéntekén tehát mindenkit szeretettel várunk szentáldozásra. Ha szükséges, gyónási lehetőség Zoltán atyánál, bármikor napközben, illetve a szentmise előtt egy órával a templomban.
 • Pénzes Géza testvérünk, rajztanár, fotó és képzőművész tart érdekfeszítő, vetítéssel egybekötött előadást az XIV-XVI századi itáliai reneszánsz nagy alakjairól, és műveikről. Január 31 –én, pénteken 19,30 –tól a Közösségi Házban.

Hirdetéseink 2020. január 19.

 • Ökumenikus imahét lesz a héten. Hétfőn 17 órakor nálunk, csütörtökön 17 órakor a református templomban lesz imaóra. Hétfőn agapé is lesz a közösségi házban.
 • Jövő vasárnap a református lelkészlakás felújítására szeretnénk kérni a testvérek segítségét.
 • Elsőáldozók szüleit holnap este szeretettel várjuk a közösségi házba 19 órára. Mivel a házasság a téma, ha van rá lehetőségük, kérjük, h. apa – anya jöjjön el.
 • Február 15-n ismét egyházközségi disznóvágás a Közösségi Házban. Szeretettel várunk mindenkit erre a hagyományt folytató és közösségteremtő alkalomra. Részletek a plakáton és a padok végén kihelyezett szórólapokon.
 • Nagy öröm, hogy nagyon sokan elkezdték januárban a nagy kilencedet, de még februárban sem késő elkezdeni a NEK –re való készületként. A hónap elsőpéntekén tehát mindenkit szeretettel várunk szentáldozásra. Gyónása lehetőség Zoltán atyánál, bármikor napközben, illetve a szentmise előtt egy órával a templomban.

Hirdetéseink 2020. január 12.

 • Ma, 17 órától évkezdő zenés dicsőítést tartunk a templomban.
 • Aki szeretne házszentelést kérni, István atyával legyen szíves időpontot egyeztetni.
 • Február 7 – 9- ig házaspáros lelkigyakorlat lesz kismaroson István atyával. Részvételi szándékunkat nála jelezzük.
 • Jövő hét péntek,3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!
 • Február 15 –én lesz a rorátés jutalom kirándulás a gyerekeknek. Kérjük, h. a mai nap folyamán Heininger Adrinál adjuk le a gyerekek részvételi szándékát.