Hirdetéseink 2019. július 21.

 • A Zoltai család leégett házának újjáépítésére 1 324 000Ft –t gyűjtöttünk. Nagyon köszönjük mindenki segítségét.
 • Július 26 –án, pénteken az esti szentmise a Kálvária kápolnában lesz. Aki autóval szeretne feljutni, számukra 18 órakor a templom előtt lesz a gyülekező.
 • Július 27 –én, 19 órakor a főtéren vacsora fehérben. A Világ számos pontján, egy – egy település megszervezi a helyben lakók számára a vacsora fehérben estét. Az est lényege, hogy mindenki maga gondoskodik vacsorájáról, italáról, fehér gyertyáról, terítőjéről. A részvétel feltétele: FEHÉR RUHÁBA JÖJJÜNK! Mit tegyen, akinek nincs fehér ruhája? Itt az idő beszerezni, esetleg kölcsön kérni. Mire jó ez? Egy jó lehetőség arra, hogy a város lakói egy évben egyszer találkozzanak egymással egy közös vacsorára. Vacsorázzunk együtt, ismerkedjünk, barátkozzunk, beszélgessünk, kínálgassuk egymást, töltsük együtt az estét. Miért pont a plébánia szervezi? Ott a helyünk, nekünk keresztény közösségnek, ahol az emberek vannak. Ki kell bújnunk a templom falai közül és elvinni mindenkihez Krisztus örömhírét, szeretetét. Nekem, plébánosnak, nagy lehetőség, hogy megismerjem azokat is, akik nem járnak templomba. Kiket várunk? Mindenkit! 0 – 100 éves korig, a városunk minden lakóját. Hívjuk, szólítsuk meg egymást! Várunk tehát mindenkit július 27 -én, szombaton 19 órára a főtéren. Sörpadokat az Önkormányzat biztosít a vacsorához. Aki teheti és nem teher, kérjük hozzon széket önmaga és családja számára illetve néhány finomságot, amivel megkínálhatjuk egymást. Hívjuk el szomszédjainkat, barátainkat is egy nyár esti közös találkozásra!

Hirdetéseink 2019. július 7.

 • Jövő vasárnap a Zoltai család leégett házának újjáépítést szeretnénk támogatni perselyadományainkkal. A család köszöni mindenki támogatását, imáját, akik a nehéz helyzetben mellettük álltak. Különösen is a szomszédoknak, a nagymarosi önkéntes tűzoltóknak, a Polgármester úr és családjának.

Hirdetéseink 2019. június 30.

 • Hétfőn a júliusban születettekért lesz a szentmise felajánlva. Szeretettel várjuk őket.
 • Kedden Sarlósboldogasszony ünnepe lesz.
 • Elsőpéntek lesz a héten. 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban! A szentmiséét a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra ajánljuk el.
 • A héten Ifjúsági tábor lesz a plébánián. A szentmiséinken is részt vesznek majd. Imádkozzunk értük.
 • A Megyéspüspök úr ősszel akolitussá avatja közösségünkből Hadi Pétert és Halupka Gábort. A jövőben az áldoztatásnál ők is be fognak segíteni.
 • Csütörtökön 17,30 kor szent órát tartunk!

Hirdetéseink 2019. június 23.

 • A mai vasárnaptól a Megyéspüspök úr engedélyével templomunkban minden vasárnap 2 szín alatt lehet áldozni. Aki kézbe szeretne áldozni, kérjük, hogy az áldoztatás végén álljon be a sorba. Az erről szóló tájékoztató hátulról elvihető.
 • A héten plébániai hittantábor, kisifi – nagyifi közös tábor és pénteken, Jézus szíve ünnepe lesz, 17,30- kor szent órát tartunk! Hordozzuk imáinkban a táborozókat
 • Templomunk szekkó restaurálásának utolsó fázisába érkeztünk. Június 27-28-án, (csütörtök – péntek) kezdődik az állványozás, ezért ezeken a napokon nem lesz folyamatos szentségimádás.

Hirdetéseink 2019. június 16

 • Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki az egyházközségi majális és a ministráns tábor szervezésében részt vett.
 • Jövő vasárnap úrnapja lesz. Délelőtt csak 9 órakor lesz szentmise, majd azt követően úrnapi körmenet. 18, 30 –kor csendes szentmise lesz.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!
 • Úrnapja vásárnapjától a Megyéspüspök úr engedélyével templomunkban minden vasárnap 2 szín alatt lehet áldozni. Aki kézbe szeretne áldozni, kérjük, hogy az áldoztatás végén álljon be a sorba. Az erről szóló tájékoztató hátulról elvihető.
 • A tanév végén szeretnénk megköszönni a tőlünk elköszönő Szilvi néni, és a hitoktatást a továbbiakban nem folytató Mariann és Boróka lelkiismeretes, éveken át tartó hitoktatói munkáját. Isten áldását kérjük további munkájukra.
 • Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve, világméretű szentségimádás lesz június 22 –én szombaton, melybe közösségünk 17, 30 – 18, 30 –ig kapcsolódik be.

Hirdetéseink 2019. június 9.

 • Múlt vasárnap, templomunk nagykapujának felújításához 312 ezer Ft –t gyűjtöttünk. Nagyon köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • Pünkösdhétfőn egyházközségi majálisunkat tartjuk. Programok: 10 órakor Brouwer Pálhegyi Krisztina előadása “Kapcsolatra épülő nevelés” témában, 12 órakor szentmise (18, 30 –kor csendes mise), 13 órától közös ebéd, 14 órától kötetlen beszélgetés, színes gyerekprogramok. Kérjük, hogy az alkalomra hozzunk evőeszközt, tányért, poharat, innivalót és egy tálca süteményt. Részletes program a @ listán illetve a hirdetőtáblán olvasható. Szeretettel várunk mindenkit!
 • Jövő vasárnap lesz a 9, 30 –as szentmisében, hálaadás az elmúlt iskolaévért.
 • Két hét múlva vasárnap úrnapja lesz. Délelőtt csak 9 órakor lesz szentmise, majd azt követően úrnapi körmenet. 18, 30 –kor csendes szentmise lesz.
 • Június 14 – 16 –ig ministránstábor lesz. Jelentkezés Gável Péternél.
 • Úrnapja vásárnapjától a Megyéspüspök úr engedélyével templomunkban minden vasárnap 2 szín alatt lehet áldozni. Aki kézbe szeretne áldozni, kérjük, hogy az áldoztatás végén álljon be a sorba. .

Hirdetéseink 2019. június 2.

 • Ma, a 9, 30 –as szentmise után dicsőítés lesz. Ezen a napon szeretnénk még egyszer kérni a Testvérek támogatását templomunk nagykapujának felújításához.
 • Holnap, hétfőn, a júniusban születettekért lesz a szentmise. Szeretettel várjuk őket.
 • Csütörtökön 17,30 kor szent órát tartunk
 • Pénteken első péntek. 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban. A szentmisét a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra ajánljuk fel.
 • Jövő szombaton, pünkösd vigíliáján, az esti ünnepi szentmise után, a Kálvárián virrasztás, Szentlélek váró imádság lesz Városunkért. Szeretettel hívjuk a Testvéreket pünkösdi éjszakai virrasztásra, szentségimádásra jövő szombat estétől a vasárnapi 8-as miséig. Feliratkozni a templom hátuljában kitett lapon lehet. Június 10-én, Pünkösdhétfőn egyházközségi majálisunkat tartjuk. Programok: 10 órakor Brouwer Pálhegyi Krisztina előadása “Kapcsolatra épülő nevelés” témában, 12 órakor szentmise (18, 30 –kor csendes mise), 13 órától közös ebéd, 14 órától kötetlen beszélgetés, színes gyerekprogramok. Kérjük, hogy az alkalomra hozzunk evőeszközt, tányért, poharat, innivalót és egy tálca süteményt. Részletes program a @ listán illetve a hirdetőtáblán olvasható. Szeretettel várunk mindenkit!
 • Június 14 – 16 –ig ministránstábor lesz. Jelentkezés Gável Péternél.

Hirdetéseink 2019. május 26.

 • Jövő vasárnap mennybemenetel ünnepe. A 9, 30 –as szentmise után dicsőítés lesz. Ezen a napon szeretnénk még egyszer kérni a Testvérek támogatását templomunk nagykapujának felújításához.
 • Két hét múlva, pünkösd szombatján, június 8 –án, az esti ünnepi vigília szentmise után, a Kálvárián virrasztás, Szentlélek váró imádság lesz Városunkért. Vasárnap pünkösd ünnepe, Június 10-én, Pünkösdhétfőn egyházközségi majálisunkat tartjuk.