Képviselő-testületi jegyzőkönyv 2016. június 17.

Helyszín: Almáskert

Templom seccók felújítása

– Az adományok lassan, de biztosan gyűlnek

– Mielőbb utánajárni az Önkormányzattól és a Püspökségtől esetleg megszerezhető támogatásnak

– A kivitelezővel – Tarr György restaurátor – szerződés előkészítése megtörtént, a szerződés aláírásra vár

– A felújítás a jelenlegi állás szerint  ~ szeptember 1-n indul. (Ezelőtt kerül sor a szentély beállványozására.)

–  A további támogatások begyűjtésére, felkutatására team alakult: Hadi Ferenc, Halupka Gábor

Hegyi mise – június 15.

–  ½ 4-kor a templom előtt várakozókat felvinni a Kálváriára

–  Ülőhelyek szükségesek – sörpadok felvitele a plébániáról. Felelős : Péntek A.

–  Első alkalommal a valós igények felmérése (érdeklődés, létszám, lebonyolítás) a kálváriai helyszínen lesz. Ezek alapján dönthetünk a jövőben esetleges más helyszínről.

Ifjúsági találkozó team – Dobszay Bence testvér megkeresése

–  István atya tájékoztatta Bence testvért a különböző elképzelésekről, és azok bekerülési költségéről (Bence testvér megkapta az erről készült írásos anyagot.)

Bence testvér jelezte, hogy a támogatás ügyében beszélni fog az államtitkárral.

–  Ettől függetlenül időközben el kell indítani a terveztetést. Hogy melyik verziót, erről Heininger Ferenc konzultál Bence testvérrel.

Vacsora fehérben (július 23.)

–  A városi újságba el kell küldeni a rendezvény hírverő anyagát

–  Plakátolás, molinók kihelyezése szokás szerint szükséges

–   Ezeket, és az estével kapcsolatos helyszíni tennivalókat intézi: Heinczinger Balázs, Heininger Ferenc

Pasztorális és Gazdasági bizottság/tanács megalakítása

–  István atya felvetette a két grémium megalakulásának szükségességét

–   A Testület támogatja a felvetést

–   A következő testületi ülésig minden Egyháztanács tag gondolja át, melyikben tudna, szeretne részt venni?

–   Mindkét grémiumnak csak akkor van értelme, ha a majdani tagok valóban aktívan dolgoznak, és nem csak látszat munka folyik a bizottságokban!

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2016. április 18.

Meghívott vendég: Maurer Misi – a helyi cserkészcsapat vezetője

– Halupka Gábor: Szívesen venné a cserkészek segítségét az elkövetkező nyári családtáborban

– Maurer Misi: megteszi, ami tőle telik, megszólítja a cserkészeket, szervez ez ügyben.

– Hadi Péter: hogyan látja a helyi ifjúság helyzetét, és kapcsolatát a vallással, a helyi Egyházközséggel?

– Maurer Misi: a cserkészvezetők képzése által próbálják egyben tartani, megtartani a cserkészeten belül meglévő közösségeket, csapatokat, őrsöket.

A helyi Egyházközség a fenntartó, az a jogi személy, amely a cserkészcsapat mögött áll.

A cserkészetnek az ifjúság Egyházközségen belüli megtartásában mindenképp szerepe van.

– Péntek Attila: felveti, hogy megfontolandó lenne a cserkésze részéről egy kapcsolattartót kinevezni az Egyháztanács felé.

– Maurer János: a helyi cserkészvezetők a jó és hatékony képzések mellett egy közös lelkigyakorlaton is részt vehetnének

Hadi Péter: Közösségi ház ajtóinak nyitása  kulcsok helyett másképp

– Szervezi, hogy egy szakcég helyi felmérés után ajánlatot adjon a ház ajtajai zárhatóságának digitális működtetésére.

Ifjúsági találkozó team – Dobszay Bence atya megkeresése

– Dobszay Bence atya megkereséssel fordult a Nagymarosi Egyházközség felé, hogy esélyt lát az Ifjúsági Találkozóhoz kapcsolódóan anyagi források rendelkezésre bocsátására.  Célterület a plébánia udvari vizesblokk felújítása, ugyanitt a találkozóhoz köthető felszerelések, berendezések tárolásához raktár kialakítása.

– Testület: előkészítésként készüljenek költségbecslések különböző megoldásokra, ezek nagyságrendjének ismeretében tudunk Bence atyával érdemben tárgyalni: mire tudna forrást szerezni és milyen nagyságrendben?

– A felmerült négy koncepció:

1)      A meglévő vizesblokk, raktárépület megmarad jelenlegi formájában. A vizesblokk teljes felújításra kerül (Női, férfi WC-k, zuhanyzók, mozgássérült Wc, pelenkázó), külső hőszigetelést és fűtést kap, és egy hozzáépítéssel raktárrész kerül kialakításra.

2)      A meglévő hátsó raktárépület marad jelenlegi formájában, a vizesblokk rész elbontásra kerül. Helyén új, hőszigetelt, fűtéssel ellátott épületrész épül a következő funkciókkal: Női, férfi WC-k, zuhanyzók, mozgássérült Wc, pelenkázó, raktár.

3)      Ugyanaz, mint az előző, de a fent említett funkciók kiegészülnek egy orvosi szoba/vendégszoba funkcióval (szoba, vizesblokk, teakonyha), valamint  egy garázs helyiséggel.

4)      A jelenlegi vizesblokk marad így ahogy van, és a közösségi ház régi lakás részébe kerülnének az épület teljes felújításával az alábbi funkciók: Női, férfi WC-k, zuhanyzók, mozgássérült Wc, pelenkázó, raktár, orvosi szoba/vendégszoba  (szoba, vizesblokk, teakonyha).

– A költségbecslések elkészítésének felelőse: Heininger Ferenc. Határidő: május 21.

A tanúság újság megjelenésének gyakorisága

–  A testület hosszas tárgyalás után úgy döntött, hogy a Tanúság újság évente 4 alkalommal jelenjen meg, anyagbőség esetén akár bővebb terjedelemben is.

– Változatlanul kapjon nagy hangsúlyt, hogy az újságban elsősorban, és a terjedelem túlnyomó részében helyi témájú anyagok jelenjenek meg, helyi szerzők tollából.

– A jövőben – valós igény esetén – az újság anyagaival az Egyházközség honlapján is megjelenhetne online formátumban.

– Az Egyháztanács nagyra értékeli a szerkesztői bizottság munkáját, a lap minőségét és tartalmát. Mindezért köszönetét fejezi ki a lap megjelenésén dolgozó egész csapatnak.

PC – domaiszolgáltatás lemondása

– A  lemondásról a hivatalos levél  április 30-i felmondási idővel kiment.

– A határidő lejártakor Kovács Barna és Tisch Dani felveszi a kapcsolatot a PC kft.-vel a szolgáltatás átvétele ügyében.

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2016. január 4.

Az ülés időpontja: 2016. január 4.

Szent Márton év – Rendessy Annamária

 • Miért fontos: A szentek életének példája segít minket eligazodni a saját hétköznapi életünkben. A szentek a mi keresztény örökségünk.
 •  Annamária kéri a testületet: aktívan vegyenek részt a Szent Márton év rendezvényein, támogassák őt és a többi szervezőt.
 • Az I. konkrét ügy: január 16-17-n a Szent Márton ereklye érkezik Nagymarosra. A különböző eseményeken számít a testület részvételére.
 • Egyéb: a helyi Karitász január 19-n lesz 25 éves. Ezért 16-n, 16 órakor ünnepség lesz a Művelődési házban, ahol mindenkit szeretettel látnak a testületből is. Az ünnepség egyik célja, hogy szeretnének célzottan az utódlásról gondoskodni, az utódoknak kedvet csinálni, mert a jelenlegi garnitúra lassan át kell adja a staféta botot.

Felajánlás – képeslapok a templomról

 • A Nagymaroson élő Kocsis István úr felajánlotta, hogy szívességből képeslap minőségű fotókat készít a templomról, saját költségén kinyomtatja, és a képeslapokat az Egyházközség rendelkezésére bocsátja. A bevétel az Egyházközségé marad.
 • Testület: köszönjük a felajánlást, élünk a lehetőséggel.

Felajánlás – Hadi Ferenc

 • Felajánlja kapcsolatát egy Szent Erzsébet kiállítás helybe hozatalára.
 • Testület: köszönjük a felajánlást, élünk a lehetőséggel. Hadi F. szabad kezet kap ennek megszervezésében.

Molinó elhelyezés

 • Érvek, ellenérvek ismertetése, és hosszas vita után a testület úgy döntött, hogy nem helyez el „üzenő molinót” a Rókus kápolnára, illetve annak környezetébe.
 • Viszont az országút közeli kismarosi Ciszterci Orvosi Rendelő korlátján jó helye lenne egy molinónak. Rá kell kérdezni, hozzájárulnak e?
 • Felelős: Heinczinger Balázs.

Irgalmasság éve

 • István atya ajánlja, hogy a „központilag” szervezett Irgalmasság éve zarándoklaton (Máriabesnyő) vegyünk részt, mint Egyházközség.
 • Szintén felveti, hogy ősszel helyi, nagymarosi szervezésben menjünk el Mátraverebély Szentkútra. Zoltán atya már elvállalta a buszon való lelki vezetést.

 Bergmesse

 • István atya beszélt Ivor Anikóval, mint a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, és Anikó támogatja az ügyet.
 • Helyszín: a Fehérhegy tetején, a Csapás alatt újonnan kialakított parkos terület.
 • Várható időpont: jónak tűnhet a Kittenberger Kálmán napok végi vasárnap délután. Erről István atya egyeztet az önkormányzattal.
 • István atya Ivor Anikóval nekilát a szervezésnek.

Közösségi Ház kulcskérdés – Hadi Péter

 • Felveti, hogy nehézkes a jelenlegi sokkulcsos rendszer, gyakran hosszasan kell keresgélni a kulcs csomón egyes helyiségek kulcsait. Valami jobb megoldás után kellene nézni: egységes zárrendszer, digitális, kártyás bejutás?
 • Testület: a felvetés jogos, de sok egyéb más szempont is van a pillanatokon belül való bejutáson felül, amit ez ügyben mérlegelni kell. Járjuk körbe a dolgot, ehhez legelőbb az ötletelésen túl egy konkrét műszaki megoldás felvetés kell az anyagiak mellérendelésével, hogy érdemben dönteni tudjunk. Ennek kidolgozásáért felelős: Hadi Péter

Az Egyháztanács kihelyezett ülése, lelkigyakorlata ősszel

 • Helyszín: Ciszterci Rendház – Kismaros
 • Időpont: 2016. november 11-13 (péntek estétől vasárnap délelőttig, mise Nagymaroson 9:30.)

Egyházközségi kérdőív

 • A ~ 2 hónapja az Egyháztanács által az Egyházközség életéről, működéséről kitöltött kérdőív kiértékelő megbeszélése külön testületi ülés keretében február 15-n (hétfő) lesz.
 • Csak a problémásnak látszó területekről beszélünk. Szempont: a problémás kérdések szempontjából mi az, ami előrevisz? Ilyen alapon készüljünk a beszélgetésre.
 • Előkészül, és az anyagokat időben körbeküldi: Kovács Barna, Tisch Dani.

A következő testületi ülés időpontja: február 15. hétfő. 18:30-kor szentmisével kezdünk!

Képviselő-testületi jegyzőkönyv 2015. november 30.

Fenyőfa állítás

–         December 19-n, délelőtt lesz. Zoltai Zsolti megszervezi.

–         Amennyiben ~ 25.000 Ft-os keretbe belefér, cseréljük le a hideg fényű izzósorokat meleg fényűre. – Zoltai Zs.

–         Az Ivor Anikó szervezésében felajánlott horgolt díszek felrakása új helyzetet teremt, első alkalommal kiderül, ez mi módon oldható meg a nagy magasságban. Külön figyelni kell majd, hogy a lebontás után ezeket a díszeket hol és mi módon tároljuk majd.

Temetői sírhely ügy

–         A Polgármesteri hivatal által kért beadvány elkészült, az anyag a testület előtt van, még az idei évben várható döntés.

Relikvia zászló elhelyezése

–         Zoltai Zsolt: utánjárása szerint ~ 150.000 Ft-ba kerülne egy profi módon történő elhelyezés, edzett üveg közé szorítva, felfüggesztési lehetőséggel, az üveg élek lekerekítésével. A testület jóváhagyta ezt a fajta megoldást. Az elhelyezés végleges helyéről a Közösségi Házban a korábbi megállapodás szerint helyszíni próbával dönt majd.

–         A zászló kiállításnak a költségeire egyházközségi gyűjtés lesz januárban. A gyűjtés előtt az egyházközségi címlistán meg kell mutatni a zászlóról készült fotókat, hogy az emberek tudják, mire kérjük az adományokat. Felelős: Heininger Ferenc

Közösségi ház zuhanyzó kialakítás

–         Változatlanul nagy az igény rá, már ősszel is több csoport csak a zuhanyzási lehetőség hiánya miatt nem kért szállást a közösségi házban.

–         Legkésőbb február végére elkészül a 4 db új zuhanyzó és a 2 db új kézmosó

–         A teljes csempeburkolatot adományként ingyen rendelkezésünkre bocsátotta Balog Gyula Nagymaroson élő üzletember.

–         A melegvíz ellátás ügyében még fussunk egy kört, hogy szóba jöhet elektromos átfolyó rendszerű vízmelegítő.

Templomtorony veszélyelhárítás

–         A vakolat a toronyról életveszélyesen hullik olykor. A testület jóváhagyta a beérkezett árajánlat alapján (~ 150.000 Ft) a kora tavasszal történő veszélyelhárítást. A munkára az összeg rendelkezésre áll.

MÁV felé statikai problémák miatt kárigény érvényesítés

–         Előrehaladott állapotban van az ügy, rövidesen létrejön egy személyes találkozó a MÁV illetékeseivel ez ügyben.

Molinó kihelyezés

–         Heinczinger Balázs: miután a molinók tartalmának egyeztetése a telje testülettel nagyon körülményes, hosszadalmas, ezért kéri a testület bizalmát, hogy a jövőben molinó váltáskor elegendő legyen István atyával egyeztetni, mi kerüljön rá.

–         Évente 4 molinót szeretne kirakni, más-más tartalommal. Kismarossal érdemes lenne közösen állni a költségeket, így a plakátok foroghatnának.

–         A kirakás kismarosi helyszíne: Balázs a Ciszterekkel egyeztet, hogy a rendelő korlátjára ki lehet e helyezni molinót.

Plébániai weboldal, levlista szolgáltatói problémák

–         Azzal mindenki egyetért, hogy a jelenlegi szolgáltatás színvonala többször elégtelen, ezenfelül – egy kipróbált másik szolgáltató ajánlatához hasonlítva – drága. Hosszas vita után a testület úgy döntött, hogy tesz még egy kísérletet a szolgáltatóval a kialakult helyzet rendezésére, a szolgáltatás minőségének javíttatására. Felelős: Heininger Ferenc

A fél év érdekesebb programjai

–         János napi boráldás: december 27. – esti szentmise

–         Egyházközségi disznóvágás: február 6. Ez még csak tervezet. Meg kell szondázni az Egyházközséget, van e érdemi érdeklődés. Felelős: Heininger Ferenc

–         Házasság hete: február 8-13. Szervező: Bakelit ffi közösség

–         Búcsú: szeptember 13.

Templomi hangosítás

–         Az új hangosítás várhatóan karácsonyra elkészül

Irgalmasság éve

–         István atya felkérte a Lelkes közösség két jelenlévő képviselőjét (Tisch, Heininger), hogy az irgalmasság évéhez kapcsolódó anyagot átnézve vigyék közösségük elé az ügyet: tudnak, szeretnének e valamilyen formában szervezőként az Irgalmasság éve programjai élére állni.

A következő testületi ülés időpontja: január 04. hétfő. 18:30-kor szentmisével kezdünk!

Képviselő-testületi jegyzőkönyv 2015. október 17.

Az ülés időpontja: 2015.október 17. – Kismaros, Ciszterci rendház

Templom statikai megerősítés

Maurer János: A kivitelezés előkészített állapotban van, novemberben kezdődnek a tényleges munkálatok. A templomi beltérben egyelőre „csak” annyi történik, hogy beállványozás után a vonóvasak ki lesznek szedve, és a nagy repedések ki lesznek javítva. A munka jelentősebb része a padlástérben, a kupolasüvegek fölött történik.

Hosszú távú fizikális terveink

A püspökségtől felkérés érkezett hosszú távú ingatlan felújítási terveink jelzéséről. Ezek a következők (a sorrend egyben prioritást is jelent):

–         Templom homlokzat felújítás, és teljes belső restaurálás. Nagyságrend ~ 160 mill. Ft.

–         Ifjúsági találkozóhoz köthetően: plébania udvari vizesblokk teljes felújítása. Nagyságrend ~ 32 mill. Ft

–         Kálvária teljes felújítás (lépcsők, stációk, kápolnák). Nagyságrend ~ 85 mill Ft.

–         Közösségi ház teljes átépítése (Közösségi ház/zarándokház/lelkigyakorlatos ház funkció). Nagyságrend ~ 320 mill. Ft.

–         Stratégia:

A homlokzat felújítás történhet több szakaszban. Elsőként a püspökségtől kérjünk támogatást ~ 30 mill. Ft értékben.

A belső felújítás szintén történhet több szakaszban (pl. szentély, első hajó, második hajó, kórus). Ennek finanszírozását próbáljuk meg helyi erőkből megoldani (nagymarosi hívek, vállalkozók). Amint egy-egy szakaszra összegyűlik a pénz, indulhat a munka. Ez ügyben az árajánlat rendelkezésünkre áll, a festő restaurátor kiválasztásra került.

A rendelkezésre álló restaurálási tervet időben be kell nyújtani engedélyeztetésre. (Túl korán sem lehet, mert lejár az engedély.)

A következő testületi ülésre áttolódott témák

–         Közösségi ház zuhanyzó kialakítás

–         Templomtorony hulló vakolat – veszélyelhárítás

–         Új pályázat

–         Relikvia zászló

–         Templomhangosítás

–         Tanúság – tördelés tiszteletdíj

–         Temetői fenntartott sírhelyek ügye

–         Lelki hétvégén kitöltött kérdőív kiértékelése, átbeszélés

A következő testületi ülés időpontja: november 30. hétfő. 18:30-kor szentmisével kezdünk!

Képviselő-testületi ülés – 2015. szeptember 14.

Relikvia zászló elhelyezés

A zászló elhelyezési helyéről a testület álláspontja megoszlik: egy része a Szt. Imre teremben, más része a Nagyboldogasszony teremben helyezné el.

 1. Javaslat: gyártassuk le a vitrint, és annak mindkét helyen való próba elhelyezésével döntsük el, végül melyik helyre kerüljön.
 2. Javaslat: a vitrin legyen az oldalán is üveges, így kevésbé zavaró esztétikailag a térbe való 30 cm-es belógás. Az oldalüvegezés felárra ajánlatot kér: Heininger Ferenc.
 3. Javaslat: A zászló ne vitrinbe, hanem két üveglap közé kerüljön. A műszaki megoldás elvi lehetőségéről a múzeumi kontakttal beszél: Heininger Ferenc. A bekerülési összegről költségvetést hoz: Zoltai Zsolt

Berg Messe – mise a természetben fúvószenekarral, ünnepi együttléttel

–         István atya felvetését a testület jó kezdeményezésnek tartja

–         Lehetséges helyszínek: Kálvária, vagy a Fehérhegy tetején kialakított új, panorámás gyülekező terület

–         Szervező/felelős: senki nem vállalta. Egymást sikerült megnyugtatnunk azzal, hogy gondolkodjunk neveken. (Ezennel az ötlet elhalt!)

Plébánia udvar füvesítés

–         Heinczinger Balázs: a locsoló berendezés meg lett véve, elvileg alkalomszerűen használva is van.

Az ifjúsági találkozó utána a bontás/építkezés során fűtlenné vált terület füvesítve lesz (füvesítés, homokolás, hengerezés, locsolás). Felelős: Heinczinger Balázs.

Egyházi elismerő kitűntetés alapítása

–         Heininger Ferenc: a Szt. István napi városi elismerések (Pro Urbe, Nagymaros város díszpolgára, stb.) mintájára alapítsunk egy egyházközségi elismerő kitüntetést, az adott évben az Egyházközségben kimagasló teljesítményt nyújtó egyén/egyének elismerésére. (Ez lehet életműdíj, konkrét kimagasló éves teljesítmény, hosszabb időn keresztül az Egyházközségben végzett kiemelkedő munkavégzés, stb.)

–         A felvetést a testület támogatja.

–         A részleteket (az elismerés módja, időpontja, helyszíne, a felhívás/elismerés alapgondolatainak a megszövegezése) kidolgozza: Heininger Ferenc

Nagy adományozókért évenként mise elmondása

–         Maurer János: két nevet, komoly adományozót említve felveti, hogy évente – az Egyházközségben meghirdetve – mondassunk misét lelki üdvükért.

–         A felvetést a testület támogatja.

Szent Márton év

–         Az előkészítés dr. Rendessy Annamária révén halad.

–         Heinczinger Balázs: egyelőre amorf szervezés alatt áll egy városi/egyházközségi szinten megszervezett Szt. Márton napi borkóstolás a helyi borászok felajánlása révén.

Fontosabb őszi programok

–         Szeptember 19. –Nyitott templomok éjszakája

–         Szeptember 25. –Közösségvezetők összejövetele

–         Október 03. – Ifjúsági találkozó

–         Október 19-26. – Idősek hete

–         Október 16-18. – Egyháztanácsi lelkigyakorlat/munkahétvége – Kismaros, Ciszterci rendház. (Az Egyháztanács tagjainak megjelenése elvárás.)

Hangosítás

–         A templom profi hangosításának kivitelezése elakadt.

–         István atya tárgyalni fog profi szakemberrel, és bekér árajánlatot.

–         Tisch Dani segít az ügy gyakorlati továbbmozdításában.

Templom statikai megerősítés – kárigény benyújtása a MÁV felé.

–         A kárigény indoklásáról a statikai szakvélemény elkészült.

–         Egy kísérőlevelet kell írni, és a komplett anyagot beadni az illetékes helyre.

–         István atya felkéri Hadi Ferencet a kísérő levél megírására, és az anyag „jó” helyre történő beadására. Határidő: 2015. október 15.

Monsberger téri virágágyások újra telepítése

Monsberger téri virágágyások ügyében korábban két testületi döntés született:

 1. Testület döntés:

–         A virágágyásokat nem bontatjuk el, de a benne lévő cserjéket, fákat részben megritkíttatjuk. Az ágyásokba zömében évelőket (pl. levendula) telepíttetünk, de helyt kaphat néhány egyszerű, olcsó egynyári növény is (pl. árvácska). A kivágás, ritkítás mértékéről, a telepítés összetételéről, volumenéről az erre alakult team (Hadi Kinga, Hadi Péter, István atya) dönt, és erről valamint a telepítési költségekről a következő esedékes ülésen tájékoztatja a testületet. A tényleges munkálatok ősszel kezdődhetnének.

2.Testületi döntés:

–         Augusztusba templomi gyűjtés lesz a virágágyások megújítására. A befolyó összeg alapján kerül eldöntésre, végül mi lesz beültetve.

–         A virágok, növények kiválasztására, és a beültetés levezénylésére a testület felkéri Turcsik Kingát. A beültetés még ősszel megtörténik.

–         A mostani ágyásnövények ritkítása, kivágása, az ültetés, és az utógondozás ügyében elsősorban a hívek segítségére számítunk.

A tennivalók sorrendje:

1)   A Team (Turcsik Kinga, Hadi Péter, István atya) eldönti, és értelmezhetően leírja, lerajzolja, hogy mit kell kivágni, mit kell megritkítani, kiásni, előre felásni, és az információt átadja Heininger Ferencnek.

2)   Heininger Ferenc lép az előkészítés ügyében (Szincsák Ferenc, Ruff János, Heinczinger Laci  triónak átad a tennivalókról minden információt, és mozgatja a munkavégzést, amíg minden el nem készül.)

3)   Közben lezajlik a templomi gyűjtés, és István atya rendelkezésre bocsátja Turcsik Kingának az összeget, hogy abban az összegkeretben T. Kinga bevásárolhasson. (Az elszállítás értelemszerűen már nem az ő dolga.)

4)   A beültetésre előzetes templomi hirdetés alapján még az ősszel össze kell toborozni egy szombati napra egy 5-10 fős csapatot, akik a T. Kinga instrukciói alapján elvégzik a telepítést.

Képviselő-testületi jegyzőkönyv 2015. május 4.

Monsberger téri virágágyások – Hadi Péter

Beszélt Murányi Zoltánnal, a városüzemeltetés vezetőjével, kinek a véleménye:

– Nincs pályázati kötöttség a templom oldalkijáró előtti kiemelt virágágyásokra, így azok elvileg elbonthatóak.

– Szerinte a bontás és a térburkolat helyreállítása sokba kerülne.

– A levendulák telepítését jó elképzelésnek tartja.

– A közmunkásokra az ágyások kitisztításában (kivágás, gaztalanítás) esetleg tudnának segíteni, de a rendszeres locsolást nem lehetne rájuk bízni.

Testület döntés:

– A virágágyásokat nem bontatjuk el, de a benne lévő cserjéket, fákat részben megritkítatjuk. Az ágyásokba zömében évelőket (pl. levendula) telepíttetünk, de helyt kaphat néhány egyszerű, olcsó egynyári növény is (pl. árvácska). A kivágás, ritkítás mértékéről, a telepítés összetételéről, volumenéről az erre alakult team (Hadi Kinga, Hadi Péter, István atya) dönt, és erről valamint a telepítési költségekről a következő esedékes ülésen tájékoztatja a testületet. A tényleges munkálatok ősszel kezdődhetnének.

Altemplomi urnatemető

– Hadi Péter tájékoztatása alapján megtudtuk a szórókút és az alatta elhelyezendő tartály telepítési összegének nagyságrendjét.

– Maurer János tájékoztatása alapján megtudtuk az altemplom vasút felöli oldalába hány darab urna férne el (~ 75 db), és mennyibe kerülne az urnák előlapjának elkészíttetése feliratozva (~ 36.000 Ft). A továbbiakban még tájékozódik az üres urnafülkék telepítési költségeiről.

– Péntek Attila tájékoztatása alapján megtudtuk a hagyományos temetői sírhely, és urnafülke kiváltási árait Nagymaroson, és néhány egyéb mo.-i településen (Budapest – Urnafülke: 10 évre 60.000 Ft; 1-es sírhely 25 évre 90.000 Ft. Nagymaros 1-es sírhely 25 évre 5000 ft, 2-es sírhely 25 évre 9000 Ft. Vecsés 1-es sírhely 25 évre 10.000 ft, 2-es sírhely 25 évre 20.000 Ft).

– Maurer János és Heininger felméri az urnafülkék esetleges telepítésének egyéb járulékos költségeit az altemplomban, és ennek, valamint a fenti adatoknak ismeretében Heininger Ferenc valós kalkulációt készít egy altemplomi urnafülkés temetkezési hely megvalósíthatósági és megtérülési költségeiről a következő testületi ülésre.

Az Egyházközség birtokában lévő muzeális zászló további sorsáról

– A Váci Múzeum szakértői alapján jelentős értéket képvisel.

– A testület egyhangúlag támogatja valamilyen formában történő bemutatását (templomban, közösségi házban).

– A méltó és esztétikus kiállításához szép üveges vitrin elkészítése válhat szükségessé. Ennek várható bekerülési költségéről, valamint a zászló szakszerű kihelyezési módjáról (megvilágítás, páratartalom, stb.) Heininger Ferenc tájékozódik.

– Szóba kerülhet életnagyságú fotó bemutatása a zászlóról.

– Szóba kerülhet esetleges szakértői kezekbe történő átadása, eladása.

Ifjúsági találkozó – kordon kihelyezés

Testületi döntés:

– Az udvar felől a plébánia előtér felé rendszeresített kordon semmiképp ne legyen összeerősítve, könnyedén bontható legyen (baleset megelőzési okokból).

– Nevezett kordon a mise végén az atyák kivonulása után szinte azonnal kerüljön megnyitásra, és a plébánia kapuban lévő információs asztal ezzel egyidejűleg kerüljön a kapuból eltávolításra, hogy a résztvevők szabadon távozhassanak a teljesen nyitott plébánia kapun.

– Jóváhagyta: István atya és Hadi Ferenc, a találkozó fő szervezői. A betartatásról gondoskodik: Péntek Attila

 

Napelemek kihelyezése a Közösségi Ház tetőzetétre – Halupka Gábor

– A cél a templom, a Közösségi Ház és a plébánia elektromos és fűtés ellátásának megoldása a Közösségi Ház tetőzetére történő napelemek elhelyezésével, és hőszivattyús fűtési rendszer kiépítésének segítségével.

– A pályázat író, tervező, bonyolító Zöld Áram Kft. a helyszínen felmérte a lehetőségeket, és alkalmasnak találták a Közösségi Ház tetőzetének fekvését, felületét napelemek kihelyezésére.

– Felmérik, kiszámítják az épületek áram és hőigényét, majd tervet és ajánlatot készítenek.

– Az ehhez kapcsolódó pályázatok vélhetőleg ősszel nyílnak meg.

Egyházközségi kiadvány – Kovács Barna

– Beltartalom: a testület részére kiküldte, a visszajelzések alapján a korrekciókat elvégezte.

– Címlap, hátlap: színes lesz, fotókat, ötleteket még vár a testületi tagoktól Egyházközségi Duna Kanyar szaknévsor (Nagymaros, Kismaros, Verőce)

– A nevezett településeken élő, dolgozó vállalkozók, iparosok közös névsorba gyűjtése jó ötlet. Ha a gyűjtemény elkészült, további megfontolás tárgya, hogy honlapon, körlevél formájában, esetleg kiadvány formájában kerüljön terjesztésre. Továbbgondolja: István atya

Gondnoki lakás, státusz kialakítása a Közösségi Házban

– Hadi Péter: megbízható értelmiségi házaspárt tudna ajánlani esetleges bentlakásos gondnoki, hitoktatói munkakörbe.

Testületi észrevételek:

– A Közösségi Ház működtetési teendőit jelenleg szinte teljes mértékben ellátja Gabi és Gellért (gratis), nincs valós igény fizetett gondnokra.

– A volt lakás lakhatóvá tétele sokba kerülne, és jelenleg ott működik a Karitász.

– Nagy felelősség házaspárt, családot ide venni, mert ha mégsem válik be, gyakorlatilag nem lehet kirakni a plébánia ingatlanjából.

– Ha valóban szükség lesz ilyen státuszra, helyi emberrel kell betölteni, hogy a lakhatás kérdése ne merüljön fel valós problémaként.

Testületi döntés: egyelőre nem aktuális

Nagymaros –mint referencia vidéki egyházközség – Hadi Péter

– Süveges Gergő felesége könyvet fordított arról, miként működnek a keresztény közösségek. Kellene egy vidéki referencia egyházközség. Nagymarosra gondolt. Első körben ~ 30 embernek mindössze egy kérdőívet kellene kitöltenie.

Testületi döntés: Rendben, vállaljuk, az ügy erős testületi támogatásával!

Beszámoló a Közösségi Ház működéséről – Döbrössy Gellért

– A homlokzatra a ház címerei kihelyezésre kerültek.

– A működés éves értékelésekor ki kell térni a zuhanyozó bővítésének lehetőségére, van rá igény. Szintén ugyanekkor érdemes megtárgyalni az ajtók zárjainak esetleges közösítését.

– A takarításra felkért személy végül visszalépett, Gellérték keresik az utódját.

Egyéb:

– A Dózsa Gy. úti kijárat előtti korlát – funkció híján – eltávolításra kerül. Felelős: Hadi Ferenc

– A szemben lévő használaton kívüli buszmegálló szegélykövei – újabb parkolóhelyek biztosítása végett – szintén eltávolításra kerülnek. Felelős: Hadi Ferenc

– A plébánia udvari vizesblokk nagyon lelakott, az esedékes karbantartási munkákat el kell végezni az épületegyüttesen. Mozgatja, elvégzi: Zoltai Zsolt, Heinczinger László

Molinó – Heinczinger Balázs

– A testületből nem sokan jeleztek vissza az újonnan kihelyezendő molinó szövegével, idézetével kapcsolatban. A javaslattételi lehetőség 1 héttel prolongálva lett.

Templom statikai megerősítése – nyertes pályázat

– A Maurer János által készített pályázat nyertes lett, ~ 14 mill. ft-t kap erre a célra az egyházközség. Köszönet a pályázat készítőjének, és az sikeres lobbi tevékenységet folytatóknak (István atya, Hadi Ferenc, Hadi Péter).

– Szintén ide kapcsolódik: a kiviteli tervek elkészítésekor érdemes lenne szakvéleményt kérni arról, hogy a statikai problémák a közelben futó vasúti pálya miatt is adódhatnak. A MÁV felé érdemes lenne a felújításra vonatkozó költségtérítési igénnyel fellépni.

 

Hívek összejövetele – merre tovább egyházközség?

– Sajnos csekély érdeklődés mellett zajlott.

– Emlékeztető: ld. melléklet.

Norbi atya festményei

Norbi atya csodálatos festményeket készít a pápákról. Egy egész sorozatot tervez, jelenleg 4 van készen. A bemutatott festmény valóban gyönyörű. Érdemes gondolkodni a festmények estleges méltó, színvonalas bemutatásáról, kiállításáról!

Következő testületi ülés időpontja: június 12.

17:00 – testületi ülés

18:30 – szentmise

~ 19:15 – testületi sütögetés a plébánia kertben (batyubál jelleg)

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv – 2015. március 26.

Plébánia udvar felújítás – Maurer János

 • Bemutatásra került a plébánia udvar teljeskörű felújításának (kisház elbontás, kaputól a hátramenő út kiszélesítése és térburkolása, plébánia épület udvari előterének térburkolása) költségvetése. Ennek összege ~ br. 2 mill Ft.
 • Testületi döntés: a rendelkezésre álló összeg (800.000 Ft) és további támogatási összeg reményében a májusi ifjúsági találkozó után induljon el a teljes felújítás.
 • Kisház bontás kalákában: május 30.
 • Plébánia épület udvari előterének térbeton bontása kalákában: június 06.

Szent Márton év

 • 4 fős team alakult és ült össze: Valentin Kriszta, Rendessy Annamária, Heinczinger Balázs, Hadi Péter.
 • Az eddigi elképzelésekről, programtervezetről hamarosan írásbeli tájékoztatást kapunk.
 • Hadi Péter javaslata: az Egyháztanács amúgy is tervezi, hogy az Önkormányzati Képviselő-testülettel felveszi a kapcsolatot, együtt gondolkozik, dolgozik, találkozik. Legyen ez az első olyan konkrét téma, ügy, amely mentén leülhet egymással a két testület. A felvetés egyhangúlag támogatva.

Közösségi ház címer

 • A bemutatott 4 variáció közül kiválasztásra került a végleges formátum. Két címer kerül kihelyezésre: a Dózsa Gy. úti homlokzaton és a Monsberger téri homlokzaton.

Egyházi rendezvények fotósa

 • István atya beszélt Kovács Gáborral, és ő elvállalta a megbízatást.

Az Egyháztanács látásmódjának átadása a közösségvezetők felé

 • A képviselők közül 8-an reagáltak a témával kapcsolatban. István atya köszöni az észrevételeket, javaslatokat. Időt kér ezek átgondolására. A témára még visszatérünk.

A Közösségi Hát fizetős takarítási rendszerének a kidolgozása (Egyházközségi, világi rendezvények után, egyéb alkalommal)

 • Heininger Ferenc – Dániel Gabival konzultálva – elkészítette a fizetős takarítás igénybevételének a rendjét. A testület a szabályozást egyhangúlag elfogadta.
 • István atya: A Ház egyéves működésének kiértékelésekor a grémium térjen ki arra, melyek azok az egyházközségi rendezvények, amelyeken a fizetős takarítás lehetőségének igénybevétele szóba jöhet.

Nagyobb terjedelmű napirendi pontok írásban történő előzetes előterjesztése

 • Heininger Ferenc javasolja, hogy a jövőben a nagyobb horderejű, részletesebb tárgyalást igénylő anyagok az előterjesztő részéről előzetesen, a testületi ülés előtt min. 4 nappal írásban, a téma kidolgozásával kerüljenek előterjesztésre. A felvetés egyhangúlag támogatva.

Heininger Ferenc: a közösségek képviselőinek találkozóján elhangzott konkrét kérések

 • A Közösségi Házban helyezzünk ki egy adománygyűjtő perselyt a ház működtetésének a támogatására. A felvetés egyhangúlag támogatva.
 • A szentélyben egyáltalán nincs hangosítás, nagyon nehezen érthetőek a beszédek. Ezért kerüljön ide kihelyezésre egy kisebb hangszóró. A felvetés egyhangúlag támogatva. Felelős: Zoltai Zsolt.
 • A közösségvezetők találkozójának mintájára legyen minden évben egyszer hívek találkozója. Egy fórum, amit azért hívunk össze, hogy minden erre számot tartó hívő elmondhassa észrevételeit, javaslatait, kritikát. Ez amolyan „Egyházközségi közmeghallgatás” lenne. A felvetés egyhangúlag támogatva.

Az Időpont kijelölése és a szervezés felelőse: Gáspár István.

„Bemutatkozik a Nagymarosi Egyházközség” – Egyházközségünk új kiadványa

 • Hamarosan terjesztésre kerül a Kovács Barna, István atya, Heininger Ferenc szerkesztésében készült Egyházközségünket részletesen bemutató kiadvány.
 • A terjesztésre két lehetőség merült fel:

1)     Postai terjesztés: előny – garantáltan minden háztartásba eljut, hátrány – személytelen

2)     Az Egyházközség tagjai, hívei által terjesztve: előny – evangelizációs lehetőség, személyesség; hátrány – komoly szervezést, előkészítést igényel a saját terjesztés, és még így is kérdéses a 100%-os lefedettség.

 • Testületi döntés (a téma hosszas tárgyalása után): postai terjesztés legyen
 • Kiegészítő javaslat – Plébánosi és testületi részről a kiadvány terjesztése alatt és kihordása után legyen erőteljes marketing a címlistákon, szentmiséken: bírjuk rá a híveket, hogy érdeklődjenek környezetükben, megkapták e, milyen a visszhangja? Ez lenne az evangelizálásra a lehetőség.

Következő testületi ülés időpontja: május 04. hétfő – 18:30-kor szentmisével kezdünk!

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv – 2015. február 23.

Aktuális pályázatok – Maurer János

Plébánia udvar pályázat:

–         A Ferences Rendtartomány pályázott/nyert pénzt az Ifjúsági Találkozóhoz kapcsolódóan akadálymentesítésre, és a plébánia udvaron bizonyos átalakításokra.

–         A tervezett műszaki tartalom:

A templombejáró akadálymentesítése – oldalajtónál

Az udvari kisépület elbontása

A plébánia kaputól a füves részig a járda/burkolt felület kiszélesítése

–         István atya javaslata: próbáljuk meg ezzel a nyert pályázattal komplett együtt kezelni a korábbi elhatározásunkat a plébánia udvar felújításáról (kisház elbontás, pince feltöltés, bejárat szélesítése az udvar felé új térburkolattal + a plébánia udvari előterének komplett térburkolása)

–         Hadi Ferenc javaslat: „Az Ifjúsági Találkozóra” elmegy lobbizni püspök atyához támogatásért, hogy az egész tervezett felújítást/átalakítást egyszerre él tudjuk végezni.

–         Feladat: április végéig teljeskörű árajánlatot/költségbecslést összerakni az összes említett kivitelezésre, átalakításra. Felelős: Maurer János

Templom – statikai megerősítés pályázat:

–         A pályázat rendben le lett adva, és befogadásra került. Várunk az eredményhirdetésre, de pozitív döntés az előrejelzések alapján kevéssé valószínű.

Közösségi ház takarítás

–         Felmerült az igény, hogy legyen egy alaklomszerűen, felkérésre takarító  fizetett személy, aki bizonyos esetekben a havi nagytakarítások között rendet tesz, kitakarít a közösségi házban.

–         A feladatot Pötyi néni vállalta. A felkérés lehetséges indokainak, hatáskörének, módjának kidolgozását Heininger Ferenc vállalta a következő testületi ülésre.

Közösségi ház címer, névtábla

–         A Simon András féle Szt. Márton rajz többcélú felhasználásra történő megvásárlását a testület támogatja.

–         A rajz birtokában a közösségi ház homlokzatára elhelyezendő nagyméretű tábla/felirat áráról árajánlatot, és néhány különböző látványtervet kell kérni. Felelős: Heininger Ferenc

Közösségi ház – nagyterem hangosítás

–         Tisch Dani körbejárta a témát, 3 lehetőséget vázolt:

1)     Profi színvonalú hangosítás annak minden járulékos, professzionális elemével együtt ~ 1.3 mill. Ft.

2)     Egyszerű alsó középkategóriás hangosítás ~ 150.000 – 200.000 Ft

3)     Funkcionálisan még éppen megfelelő színvonalú hangosítás erősen lebutított műszaki tartalommal ~ 100.000 – 150.000 Ft

–         Testületi döntés: a jelenlegi, és a közeljövőben várható működés mellett nincs szükség komoly hangosításra. Próbaképpen – rövid/középtávon – beépítésre kerül az Egyházközség tulajdonában lévő régi templomi hangosító berendezés (erősítő, 2 hangfal, vezetékes mikrofon). Felelős: Zoltai Zsolt

Fenntartott temetői sírhely

–         Az Önkormányzat felé elment a kérelem a számunkra kedvezőtlen 1982-es határozat módosítására.

Szent Márton év

–         Hadi Péter és Heinczinger Balázs együtt dolgozva Rendessy Annamáriával a következő testületi ülésre konkrét anyagot hoznak.

Az Egyáztanács látásmódjának átadása a közösségvezetők felé

–         Erről a témáról előzetesen körkérdés kerül kiküldésre az Egyháztanács felé. Felelős: Heininger Ferenc

Mosberger téri nagyméretű kiemelt virágágyások ügye

–         Ami tény: így nem a legesztétikusabb, és zavaróan leszűkíti az oldalajtó felől a kijárási teret.

–         Lehetőségek:

1)     Az egészet elbontani, és letérkövezni. Nagyobb költségvetésű beavatkozás, és az Önkormányzat partnersége, hozzájárulása szükséges.

2)     Megmarad minden változatlan formában, de az ágyásokat beültetjük örökzölddel, levendulával, bármilyen esztétikus, gondozást nem igénylő örökzöld növényzettel.

3)     Megmarad minden változatlan formában, és az ágyásokat beültetjük tavasztől őszig színes egynyári virágokkal, növényekkel. Nagyon sokat dobna a téren, de a rendszeres évi kiadásokon felül a napi locsolás, gazolás megoldása jelentős erőket igényel, egyházközségen belül aligha megszervezhető. Lehetőség: az Önkormányzat besegít ebbe közmunkásokkal.

–         A három lehetőséget körbejárja, kertépítővel és az Önkormányzattal (elbontás, közmunkások) egyeztet: Hadi Péter. Határidő: 2015. április vége.

Egyházközségi fotós

–       István atya megkérdi az egyetlen felmerült érdemi jelöltet, Kovács Gábort, vállalja e?

Az Egyháztanács őszi lelkigyakorlata/munkahétvégéje

–         Többségi szavazással a 2.5 napos együttlét mellett döntött a testület.

–         Időpont: október 16-18, péntek estétől vasárnap délig

–         Helyszín: Kismaros, Ciszterci monostor

Képviselő-testületi jegyzőkönyv 2015. január 22.

Közösségi ház címer, névtábla

– Péntek Attila tájékoztatta a Testületet a Közösségi Ház homlokzati feliratának fából történő elkészítése esetén a bekerülési költségekről. Ennek nagyságrendje – kézi, vagy gépi famegmunkálás esetében egyaránt – kb. 10.000 Ft + anyagköltség.

– Ismételten felmerült, hogy a Simon András által készített, és a Testület körében egységesen nagy tetszést keltő Szent Márton grafika sokszorosítási jogát megvásároljuk, gondolva a Közösségi Ház homlokzati feliratozásán kívül egységes, plébániai logó/címer kialakítására, amely aztán levélpapíron, a Tanúság újságban, egyéb hivatalos helyeken is felhasználható lenne. A témát újra körbejárja, fenti grafika felhasználásával nagyméretű polimer anyagú lapba gravírozott homlokzati feliratról ajánlatot kér: Heininger Ferenc/Halupka Gábor

Közösségi Házunk termeinek kiadásával kapcsolatosan kapcsolatfelvétel a helyi szállásadókkal

– Halupka Gábor írásbeli beszámolóját az ez ügyben tett lépésekről köszönettel elfogadtuk. Egyúttal felkérjük, hogy a szállásadók felé történő megkeresést, tájékoztatást bővítse ki a helyi iskola és az Önkormányzat megkeresésével, tájékoztatásával.

Közösségi ház – beszámoló az eddigi működés tapasztalatairól – Döbrössy Gellért

– Nagy vonalakban a ház minden funkciójában kielégítően működik. Intenzívnek mondható az egyházközségi használat (hitoktatás, közösségek, egyházközségi rendezvények), és számos a külsős megkeresés is (terem bérbevétel, rendezvények)

– Az első 4 havi működés alapján, és a már lekötött tavaszi külsős rendezvények alapján valószínűsíthető, hogy a ház hosszú távon a terem bérbeadásokból, külsős rendezvényekből fedezni tudja az adott időszakra jutó rezsiköltséget (fűtés, víz, villany). Ez rendkívül fontos és jó hír!

– Ami problémás: az Egyházközségi használók estében az összejövetelek utáni napi takarítás nagyon esetleges, elnagyolt, vagy egyáltalán nem történik meg. A havi takarítási rend – a teremhasználó közösségek bevonásával – kialakult, és hosszabb távon is működtethetőnek látszik, de jelentős energiák mennek el ennek a szervezésére, a közösségek kapacitálására.

A külsős rendezvények utáni takarítás jól működik. Ilyen esetben a bérbevevő dolga a takarítás, és a tapasztalatok alapján ezzel nem volt probléma.

– Hadi Péter felvetése: keressünk Egyházközségen, Nagymaroson belül egy olyan személyt, aki térítés ellenében alkalmanként vállalja a ház végigtakarítását. Ez nem a közösségek havi takarítását helyettesítené ki, hanem nagyobb egyházközségi rendezvények (pl. János napi boráldás, disznóvágás, roráték utáni teázás, ifjúsági találkozó által történő igénybevétel, stb.) után tenné könnyebben megoldhatónak a rendrakást, feltakarítást. A felvetést a testület egyhangúlag jóváhagyta – 1200 Ft/ó takarítási óradíj megállapítása mellet.

– Testület által elfogadott felvetés: a plébánia honlapján jelenjen meg konkrét írásos anyag a közösségi házról, a bérelhetőség feltételeiről és árairól, a kontakt személyekről (Gabi+Gellért), és kerüljön fel néhány színvonalas kedvcsináló fotó is a házról. Felelős: Kovács Barna

Közösségi Ház – vagyonvédelem ügye

– Amint az várható volt, a riasztó rendszer beélesítése után sok volt a szakszerűtlen használatból eredő téves riasztás. Az utóbbi időben ezek száma csökkenni látszik. Várjuk meg az egyéves működési próbaidő leteltét, és utána kerüljön napirendre: továbbra is életben tartjuk a kivonuló szolgálat szolgáltatásait, avagy csak a riasztó sziréna(ák) funkcióját tartsuk fenn a továbbiakban.

– Tisch Dani változatlanul „lobbizik” a chipkártyás bejárati ajtózárak kiépítéséért – a 15-20 db-os kulcscsomók láttán. Az elképzelés, a felvetés nem rossz. Adott esetben a későbbiekben tájékoztassa a testületet ennek működési elvéről, és a bekerülési költségekről. (Az még nem világos, hogy ez a rendszer az épületen belüli ajtók nyitására is használható lenne? Mert a termek/helyiségek épületen belüli zárása szükséges, és a legtöbb kulcs ezekhez kell, nem a bejárati ajtókhoz.)

 A Szent Márton ünnepségekkel kapcsolatos team

– István atya felkérte Hadi Pétert és Heinczinger Balázst, hogy vegyék fel a kapcsolatot Rendessy Annamáriával, és csatlakozzanak az ő általa erre a célra már létrehozott csapathoz aktív tagként.

Következő testületi ülésre átvitt témák

– Felvetődött: ha a nagytermet konferenciateremként akarjuk hirdetni, megkerülhetetlen a hangosítás megoldása. A következő testületi ülésig Tisch Dani felméri az igényeket, megnézi a lehetőségeket, és költségbecslést készít a várható kiadásokról.

– Az Egyháztanács látásmódját hogyan adjuk tovább a közösségvezetők és a hívek felé.

– Virágosítás a templom mellett.

– Az I. félév eseményei.

– Beadott pályázat a templom statikai megerősítésére vonatkozóan.

– Közösségi házzal kapcsolatos kérdések: falvédelem a termekben.

– Keressünk egy fiatalt, aki lehetne az egyházközség fotósa.

Következő testületi ülés időpontja: február 23. hétfő – 18:30-kor szentmisével kezdünk. A szentmisén való megjelenés elvárása minden testületi tagra vonatkozik!!!