Egyháztanács GT jegyzőkönyve 2017. október 30.

A Nagymarosi Egyháztanács Gazdasági Tanácsa testületi ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2017. október 30.

Relikvia zászló

 • Heininger Ferenc elhelyezési javaslata: a sekrestye szentély felőli falán, a szemmagasság feletti üres falfelületen. A tanács a helyszín javaslatot elfogadja.
 • További tennivaló: a zászló tervezett elhelyezési módjának (2 edzett üveglap vagy vastag plexi lap közé szorítva, a falra függesztve) technikai körbejárása. Felelős: Heininger Ferenc

A szentély burkolat felújítása

 • A helyszínen bemutatásra került 6 fajta, különböző helyről származó, különböző színvilágú, struktúrájú mészkőlap minta. A testület álláspontja a minták megtekintése után:

o      a süttői mészkőlapból készüljön a burkolat

o      alap tónus: csiszolt fényes

o      dekorációs elemek: 1) esetleg matt csiszolt lapokból; 2) esetleg tardosi vörös mészkőből – mindkét esetben szegélyként körbefutó díszítő mintázat. Ez utóbbiak esetleges beépítéséről a műemlékes tervező döntsön.

 • További tennivaló: a műemlékes hatósággal (Fehér Judit) és a műemlékes tervezővel (Ágó Mátyás) egy utolsó közös egyeztetés a burkolat végleges anyaghasználatáról és esztétikai kialakításáról (burkolatterv). Felelős:  Heininger Ferenc

Egyháztanácsi feladatként a Karitász megújulásának napirenden tartása

 • A fenti célra ~ 2 hónapja munkacsoport alakult.
 • A munkacsoport első üléséről jegyzőkönyv készült, amely ki lett küldve az Egyháztanács tagjainak.
 • Az első összejövetel eredményeinek két legfontosabb eleme:

o      Az Egyházközség ez év novemberétől a Karitász jelentőségének megismertetéséért, elfogadásáért „Karitász évet” indít.

o      A napi kisebb operatív feladatok elvégzésére november 01-től a plébánia saját forrásból személyi segítséget biztosít , napi 1-2 órában.

Közösségi ház – udvar és udvari homlokzat felújítás

 • Még nem született végleges döntés arról, hogy az e célra megnyert 2 millió Ft-on felül sikerül e további támogatást szerezni a püspökségről.  Ennek végkimenetelét megvárva még a tél folyamán be kell kérni az ajánlatokat a felújításra a kivitelezőktől. Felelős: Maurer János

Az „Egyháztanács”, „Gazdasági Tanács”, „Pasztorális Tanács” fogalmak értelmezésének tisztázása

 • Heinczinger Balázs: jelezte, hogy az új elnevezések (Egyháztanács helyett Gazdasági Tanács és Pasztorális Tanács) egyrészt régi hagyományt írnak felül, másrészt az új elnevezések esetleg súlytalanná tehetik némelyek szemében az Egyházközség eme fontos grémiumát.
 • István atya: a felvetést érti, de ezek az elnevezések nem új keletűek, hosszú évek óta benne van a püspökség által kiadott egyháztanácsi működést szabályozó leírásban.
 • Testületi közös megállapodás – az összes felvetés, érv átbeszélése után jelenlévők és István atya az alábbiak szerint látják értelmét a különböző elnevezések használatának:

o      Egyháztanács: a fogalom és az elnevezés változatlanul él, az Egyháztanács, mint a gazdasági és pasztorális tanácsot magába foglaló testület továbbra is létezik.

o      Ebből következően a Gazdasági Tanács is, és a Pasztorális Tanács is Egyháztanács, attól függetlenül, hogy együttesen vagy külön-külön hozzák döntéseiket, végzik tevékenységüket.

o      A gyűjtő fogalom/elnevezés – „Egyháztanács” – továbbra is maradjon használatban.

o      Az Egyháztanácson belül működő Gazdasági Tanács, és Pasztorális Tanács elnevezések megkülönböztetett használata akkor indokolt, ha valóban kihangsúlyozandó, hogy adott tevékenység tárgya melyik munkacsoporthoz kötődik.

„Felajánlási körmenet” – a felajánlások hívek általi kivitele az oltárhoz

 • István atya: egyes helyeken szokás (pl. Kismaros), hogy a felajánlásokat azok viszik ki az oltárhoz, akik a misét valakiért befizették. Bevezessük ez Nagymaroson is?
 • Testületi döntés: a felvetés szimpatikus. Nagymaroson ez lehetőségként jelenjen meg. Aki a misét befizette, ha élni szeretne a lehetőséggel, vigye ki a bort és az ostyát, de mindez ne legyen kötelező.  A szentmiséken állandóan ott lévők közül legyen 2 fő kijelölve, akik – jelentkező/mise befizető híján – biztosan kiviszik a felajánlásokat.
 • Fontos: bizonyos rendszerességgel István atya hirdesse mindezt.
 • Egyéb: a felajánlásokat tartalmazó asztal hétköznap ne a padsorok közé, hanem a szószék alá kerüljön.

A szentostya mise előtti „kiadagolása”

 • István atya: elviekben a szentáldozáskor kiosztásra kerülő szentostya minden esetben az azon a szentmisén átváltoztatott ostyából kellene, hogy kikerüljön, nem „konzerv” ostyából.  Kérdés: bevezessük e Nagymaroson, hogy a mise előtt az áldozni akarók maguk helyezzék az ostyatartó paténába az ostyát a felajánláshoz.?
 • Testületi döntés: a szándék és az elv érthető, de több szempontból nehezen kivitelezhető, ezért mindez ne kerüljön a jövőben bevezetésre.

A plébániaudvari gépkocsibehajtó kapu felújítása

 • A kapu több szempontból (esztétika, működés) rossz állapotban van. Kerüljön e teljes cserére, vagy csak a megbízható működéshez szükséges mértékig történjen a felújítás?
 • Testületi döntés: egyelőre csak a szükséges javítás történjen meg. A későbbiekben majd szóba kerülhet a csere. Ez esetben hasonló kinézetben kellene gondolkodni, mint a plébánia személybejáró kapuja.

István atya: Egyházközség által kibocsátott póló?

 • Jó felvetés, hogy legyen a helyi egyházközségre, templomra utaló „saját” pólónk. Kérdések: mi legyen rajta, póló színek, méretek, árak, árusítás módja?
 • Logó/felirat: Szent Márton grafika, templomunk, egyéb? A megtervezést vállalja: Kovács Barna, Marosfalvi Ákos
 • Szín, méret: nagyobb tételben kellene megrendelni, egyszerre több színben, méretben, fazonban.
 • Árusítás, értékesítés: egy kijelölt személy szervezze, ezen felül állandóan a sekrestyében misék előtt, után.

„EMMI projekt”

 • Bíztatás, felkérés érkezett Dobszay Bence atya részéről, hogy az Ifjúsági találkozó tradíciójára való tekintettel állítsuk össze azon közösségi terek, egyházközségi építmények listáját, amelyek átalakításra, felújításra szorulnak, és megújításuk bármilyen formában a találkozó ügyét szolgálná. A felkérés mögött komoly EMMI-s finanszírozási szándék is húzódik.
 • Az erre alakult stáb munkája révén összeállt a projekt tábla, amely a Gazdasági Tanács tagjai számára kiküldésre került.
 • A felújításra nevesített ingatlanok:

o      Kálvária lépcsők, stációk

o      Templom – teljes homlokzat felújítás

o      Plébánia udvar felújítás (a már általunk elkészített koncepció szerint)

o      Plébánia udvari vizesblokk és raktárépület

o      Közösségi ház (teljes tetőtér beépítés – zarándokszállás, a már elkészült koncepcióterv szerint)

o      Regnum ház (Diófa utca)

 • Fejlemény: október végi hír, hogy az Egyházközség 60 millió Ft támogatásról kapott ígérvényt a plébániaudvari vizesblokk és raktárépület felújítására.

Egyházközség GT és PT jegyzőkönyve 2017. szeptember 4.

A Nagymarosi Egyházközség  Gazdasági Tanácsa és Pasztorális Tanácsa közös ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2017. szeptember 04.

Akolitus jelöltek

–         István atya 2 főt jelölt az ősszel induló akolitus képzésre: Halupka Gábor, Hadi Péter

–         A jelenlévők a felvetést egyhangúlag támogatják

Karitász

–         A testület mostantól fogva folyamatosan napirenden tartja a helyi karitász utódlásának kérdését.  Szükséges több fronton az egyeztetés, az együttgondolkodás a karitász tagokkal, hogy együttesen találjunk megoldást a karitász szervezet fiatalítására, a szolgálók számának növelésére, a generáció váltásra.

–         A koncepció és forgatókönyv kidolgozására, az egyeztetések lefolytatására, munkacsoport alakul. Tagjai: Rendessy Annamária, István atya, Zoller Andrea, Péntek Attila, Halupka Gábor, Heininger Ferenc

Közösségi ház – udvar felújítás

–         Az elnyert 2 mill. Ft műszaki tartalma a pályázat által megkötött. A munkák elvégzésére Maurer János kér be árajánlatokat. Határidő: 2017. december 01.

–         Hadi Ferenc a püspök atyánál próbál az egyéb felújításokra forrást szerezni. Határidő: 2017. október 15.

–         Az egyéb elvégzendő/elvégezhető felújításokról lista és költségbecslés készült. Az esedékes, elvégzendő felújítások prioritását a későbbiekben állítja össze a testület , az ezekre rendelkezésre álló végleges összeg ismeretében.

Összesítő táblázat az Egyházközségben lévő feladatokról, tennivalókról

–         A táblázatot Tisch Dani elkészítette, közzétette a testületi tagok és a pasztorális csoport tagjai között.

–         Eddig egyvalaki dolgozott benne/rajta, noha fontos lenne – korábbi elhatározásunkhoz híven – feltölteni tartalommal.

–         Fontos lenne egy személy, aki vállalja az Egyházközségben meglévő feladatok szolgálási lehetőségek feltérképezését, listázását. Reményeink szerint ezeket közzétéve könnyebben vállalnak majd szolgálatot olyanok, akik szívesen tevékenykednének az Egyházközségben, de konkrét feladat híján nem mernek, nem tudnak a közért dolgozni.

–         A táblázat életre hívását vállalta: Hadi Ferenc, István atya. Határidő: 2017. december 15.

A régi relikvia zászló további sorsa

–         A Zoltai Zsoltitól megörökölt zászló továbbra is az Egyházközség birtokában van.

–         Mivel változatlanul értéket képvisel, és másfél-két évvel ezelőtt egyházközségi gyűjtés is volt a közösségi térben való kiállítás lehetőségének a megteremtésére, meg kell találni a végleges helyét Egyházközségünkben.

–         Körbejárja, az ügyet napirenden tartja: Heininger Ferenc

A plébánia udvari vizesblokk felújítása

–         István atya: az Ifjúsági Találkozó szervező csapata részéről jelzés érkezett, elképzelhető, hogy pályázat útján forrást tudnak szerezni a felújításra/átépítésre.

–         A felújítás koncepciójának a terve már év elején elkészült, az Egyháztanács ezt jóváhagyta. A következő lépés az engedélyezési terv elkészíttetése tervezővel, és az engedélyeztetésre való beadás az építéshatóságnál.

–         Felelős: Heininger Ferenc

A szentély terének megújítása

Oltár

–         István atya: több szakértő is megnézte a főoltárt, és egyöntetűen megerősítették, hogy a maga formájában, régiességében értéket képvisel. Ezért inkább a felújításra kellene helyezni a hangsúlyt, mit a cseréjére.

–         A testület ezt az álláspontot elfogadja. A felújításra ajánlatot kér és szakembert választ: István atya

Szentély padló burkolat

–         Ágó Mátyás műemlékes tervező több verzióban burkolatterveket készített a szentélyburkolat felújítására.

–         Első lépésként a burkoló anyagokat és a színvilágot szükséges kiválasztani.

–         Ágó Mátyás a tervében a csiszolt mészkőlapot (süttői, egyéb) javasolja. Mivel az ilyen mészkőlapoknak több fajtája, mintázata, színvilága létezik, szükséges a minták beszerzése, és közös döntéssel (Egyháztanács, Ágó Mátyás tervező, Fehér Judit műemlékvédelem) a végleges burkolat fajta kiválasztása.

–         Szervezi, a mintákat beszerzi: Heininger Ferenc

Egyháztanács, Pasztorális csoport munka és lelki hétvégéje

–         Időpont: 2017. november 10-11.

–         Helyszín: Kismaros, Ciszterci Monostor

Képviselő-testületi jegyzőkönyv 2017. március 7.

A Nagymarosi Egyházközség  Gazdasági Tanácsa és Pasztorális Tanácsa közös ülésének jegyzőkönyve

Pasztorális tanács eskütétel

 • A Pasztorális Tanács tagjainak esküt kell tennie. Mivel 2018-ban a jelenleg regnáló Egyháztanács mandátuma is lejár, István atya az eskütételt az újonnan felálló Gazdasági Tanács tagjainak eskütételével köti össze.

Új taggal bővült a Gazdasági Tanács

 • István atya javaslatára és a testület teljes egyetértésével mostantól Honti Imre is a Gazdasági Tanács tagja.

A 2016-os költségvetési elszámolás elfogadása

 • Kovács Barna elkészítette, és jóelőre elküldte a tavalyi év pénzügyi adatait tartalmazó beszámolót.
 • Mindkét Tanács az előterjesztett anyagot  egyhangú szavazással elfogadta.
 • Egyúttal kifejezte köszönetét Barnának és Ivettnek, amiért már évek óta lelkiismeretesen és nagy alapossággal felügyelik az Egyházközség pénzeinek  mozgását, könyvelését.

Közösségi ház – udvar

 • Felmerült, hogy az udvar megnagyobbítása céljából le kellene bontani a Karitász raktár felé lévő téglakerítést, hogy az ottani használaton kívüli udvar egy részét is bevonjuk a köziház udvarhasználatába.
 • Egyúttal az is felvetődött, hogy rendbe kellene hozni a belső udvari verandát, homlokzatot, és az udvart (gyeppótlás, virágosítás)
 • Döntés: Maurer János és Halupka Gábor e tárgyban már készített és benyújtott a közelmúltban pályázatot. Várjuk meg ennek végeredményét, és ennek függvényében vigyük tovább az ügyet.

Templom szekkó restaurálás

 • A kórus mellvéd és a kórus alatti rész restaurálása várhatóan március végéig elkészül. A hátsó bejárati rész is – időjárás függvényében – valamikor tavasszal kerül felújításra.
 • A középső részek folytatása jövőre lehet esedékes

Plébéniai gondnok

 • Mostantól Jórász Öcsi látja el a plébánia, templom, köziház gondnoki teendőit napi 2 órában, az irodai órákkal megegyező időpontban.
 • Problémát jelezni, feladatot adni: István atyán, Kanyó Ágin keresztül lehetséges.

Kálváriai világítás kezelése húsvétkor – Zoltai Zsolti örökének átvétele

 • Honti Imre vállalja a feladat átvételét. Első alkalommal Maurer János segít, és átadja neki a szükséges információkat.

Kálvária takarítás

 • A takarítás idei időpontja: április 1. Koordinálja: Maurer János.
 • Feltétlenül hirdetni kell!
 • Felvetődött, hogy idén adjunk ennek közösségi jelleget: „családi takarítás” címszóval. Kezdés 9-kor közösen a templomban imával.
 • A délelőtt folyamán legyen közös teázás, zsíroskenyerezés.  Szervezi: Zoller Andrea

Hegyi mise – Bergmesse

 • Ivor Anikó változatlanul vállalja az esemény szervezését, de kellene az egyházközség részéről is egy felelős, aki gazdája a rendezvénynek.  Erre István atya felkéri Tóth Bencét.
 • Tennivalók: Felolvasók, személyes könyörgések megszervezése
 • Padok, asztalok, oltár terítő, liturgikus eszközök (bor, kehely, ostya, miseruha, stb.) helyszínre juttatása.
 • Ásványvíz, pogácsa , müa. poharak, szalvéta intézése
 • A padok – asztalok szállításában segít: Heininger Ferenc

A templom szentély megújítása

 • a szentély külső szemmel nézve kicsit „szedett-vedett”, eklektikus . A bútorok stílusa keveredik, a szőnyegek többfélék, az oltár dobogó lelakott, az oltár sem dísze igazán a szentélynek, a kőburkolat  konyhai szintű.  A  2020-as Eucharisztikus kongresszusra szeretné, ha megújulna a szentélyünk.  Ez ügyben együttgondolkodásra kéri a Tanácsokat.
 • Azonnali visszajelzések. Kérjük ki a hívek véleményét.
 • Kőburkolat cseréje szép márvány vagy mészkő lapokra – igen
 • Főoltár cseréje – igen, de az angyalok maradjanak
 • A többi bútor  – ambó, szembe oltár, kis asztal (bornak, víznek),  papi „trónus” – egyelőre maradjon, hiszen azok ~ 25-30 éve egységes stílusban készültek.

Képviselő-testületi jegyzőkönyv 2017. január 16.

Az ülés időpontja: 2017. január 16.

Közösségeink áttekintése (alvók vagy élőek e keresztény közösségeink?)

 • Számba véve a jelenleg nevesített 25 közösséget, látható, hogy több olyan közösség van, amelyik nem kifejezetten a klasszikus keresztény közösség kritériumai szerint működik, és szintén több az olyan közösség, amelyik vegetál, vagy pusztán a több éves rutin által él, működik jól-rosszul.
 • Péntek Attila és Dr. Hadi Ferenc személyeiben team alakul, hogy megvizsgálják, hol, melyik közösség szorul tényleges segítségre. Amennyiben a közösség nyitott a segítség elfogadására, úgy közösen ötletelnek, és kidolgozzák a segítség módját.

A közösségi lét elősegítése a Nagymarosi Egyházközségben

 • Az idei év szlogenje: egy templom, egy család.
 • A felmerülő kérdések:

Mit is jelent ez valójában?

Hogyan váltsuk mindezt valóra?

A közösségvezetőket szólítsuk e újra meg?

Mindez nagyobb közösségi rendezvényeken csúcsosodjon ki?

 • -A témát továbbgondolja, körbejárja, és újra az Egyháztanács elé hozza: Dr. Hadi Ferenc és Halupka Gábor

Egyházközségi ingatlanjaink elkeresztelése, névadás

 • Halupka Gábor konkrét javaslata nyomán felmerült, hogy az egyházközségünk közelmúltjában élt jeles személyekről nevezzünk el bizonyos közterületeket, egyházi ingatlanokat.
 • Mindez amennyire tisztes emlékállítás, ugyanúgy konfliktusforrás is lehet (miért erre gondoltunk először, és nem arra; ez igazából nem méltó minderre, de az sokkal jobban megérdemelné, stb.).
 • Az ügyben lehetséges problémák átgondolását Maurer János, Dankai János és Heininger Ferenc vállalta.

Férfi keresztút nagyböjtben

 • Felvetődött, hogy nagyböjtben a templomi péntek esti keresztutak közül az egyik legyen férfi keresztút, férfiak által felolvasott, imádkozott.
 • Ennek szervezését vállalta: Heininger Ferenc

Plébánia udvari vizesblokk végleges terve

 • A korábbi módosítási javaslatok át lettek vezetve a tervezett alaprajzra.
 • A testület jóváhagyja, hogy a módosított alaprajz alapján meginduljon az engedélyes terv elkészíttetése. Felelős: Heininger Ferenc
 • István atya továbbküldi az alaprajzot Dobszay Bence atyának (ötletadó, és reménybeli finanszírozó) véleményezésre.

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2016. november 11-13.

Az ülés időpontja: 2016. november 11-13.    Kismaros – Ciszterci monostor

Az Egyháztanács és Lelkipásztori team tagjainak lelki életéről

–         István atya jelzi, hogy a jövőben minden Egyháztanács és Lelkipásztori team tag felé azzal az elvárással fordul, hogy évente min. 1 alkalommal vegyen rész valamilyen lelkigyakorlaton, több napos egyházi rendezvényen (pl. Egri Lelkipásztori Napok), lelki elmélyülést szolgáló egyházi „képzésen” (pl. Szentlélek szeminárium, Cursillo, stb.). A „SZÖSZ-ölve” végzett szolgálathoz elengedhetetlen a bizonyos időnként való elmélyülés, Úrban való töltekezés, megmerítkezés.

Nagymarosi keresztény közösségeink áttekintése

–         Igényként merült fel, hogy az Egyháztanács számára is átlátható módon beszüljük át helyi egyházközségi közösségeink ügyét. Fontos tudnunk: a számon tartott 24-25 közösség valóban az Úrban gyökerezik e, vagy pedig csupán kedélyes asztaltársasága keresztény testvéreinknek.

Heinczinger Balázs: A nagyböjtben a szentély hátsó falára elhelyezésre kerülő „megfeszített Jézus” drapériáról

–         Heinczinger Balázs bemutatta a testületnek annak a csiga-kötél rendszernek  az makettját, aminek elvén a nagyméretű drapéria húsvétkor anélkül felhelyezhető lesz a tartó konzolokra, hogy létrázni kelljen.  A csigák és kötelek parányiak, vékonyak, így a padokból szinte nem is látható.

–         A testület a megoldást jóváhagyta, az elhelyezésre megkérte Heinczinger Balázst.

Adventkor fenyőfák elhelyezése a templomban

–         Felvetődött, hogy a szekkók felújítása után az oltár mögött felújított falfelület folyamatosan károsodhat a fenyőfák elhelyezésekor előforduló mechanikai hatásoktól, sérülésektől.

–         Testületi döntés: a jövőben az oltár mögötti középső részre nem kerül fenyőfa elhelyezésre, csak az oltár két szélére, a földre. És ez esetben is fokozottan ügyelni kell a falaktól való megfelelő távolságra.

Egyházközségi programjaink tervezete

–         Mikulás

–         Nyugdíja hittan indul havonta egy alkalommal az esti szentmise után

–         Adventi koszorú készítés

–         Adventi lelki nap december 03-án 10-15 óra között.

–         Szekkó felújítás ünnepélyes átadása december 08-n az esti szentmise keretében Beer Miklós püspökatya részvételével

–         Dicsőités minden hónap második péntek estéjén, az esti szentmise után

–         Ceferinó mise december 17-n

–         Fenyőfák kivágása – december 10-n

–         János napi bor áldás december 27-n az esti szentmisén

–         Mottó 2017-re: „Egy templom – egy család”

–         Egyházközségi disznóvágás 2017 január 21-n

–         Egri Lelkipásztori Napok  2017 január 23-26.

–         Házasság hete február 12-18.

–         Kálvária takarítás április 01.

–         Bergmesse május 06. 16:00 kálvária

–         Elsőáldozás május 14.

–         Ifjúsági találkozó május 20.

–         Pünkösd – Egyházközségi majális június 05.

–         Ministráns tábor június 10-11.

–         Egyházközségi sütögetés június 17.

–         Fehér vacsora – július 22.

–         Családtábor augusztus 13-17.

–         Nosztrai zarándoklat szeptember 09.

–         Nyitott templomok éjszakája szeptember 16.

–         Egyháztanács/Pasztorális team műhely hétvége november 10-11.

Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2016. október 3.

Templom szekkók felújítása

–         Az eddigi adományokból összegyűlt összeg ~ 4 millió Ft. Pontos adatokat István atya – készpénz, illetve János – utalások összegzése után kaphatunk.

–         Várható a püspökségtől is támogatás (végleges döntés még nincs)

–         Az Önkormányzat pedig megítélt 1 millió Ft támogatást. Az Egyháztanács ezért köszönetét fejezi ki.

A templom hátralévő beltéri restaurálási költségeinek felosztása az elvégzendő munkálatok szerint.

–                     Szentély          ~ 4 Mill Ft+ járulékok és állványozás

–                     Középső rész   ~5 Mill Ft+ járulékok és állványozás

–                     Hátsó rész       5 Mill Ft + járulékok és állványozás

–                     Kórus alatt      1 M Ft + járulékok (és állványozás)

További adományok, adománygyűjtési lehetőségek: Halupka Gábor ismertette a korábban elküldött (az előző ülésen is felolvasott) ötleteit. Ezek:

–         Kisebb adományok (nem csak egész freskóra), ”örökbe fogadási lehetőség” ..

–         Nem hívők megszólítása

–         Közösségek megszólítása

–         Cégek megszólítása

–         Sárga csekk lehetőségének újbóli megvizsgálása. kb. összeg 4 M ft.

A kismarosi munkahétvégén fentiekre külön kitérünk.

Heinczinger Balázs: A nagyböjtben a szentély hátsó falára elhelyezésre kerülő „megfeszített Jézus” drapériáról

–         A szekkók felújítása után a jelenlegi „fapados” felrakási módnál praktikusabb megoldást kellene kitalálni. Valamilyen fajta lentről mozgatható csigarendszerre gondol, melynek kötelei, alkatrészei a drapéria felfüggesztett állapotában, és drapéria nélküli állapotban sem láthatóak zavaróan. (Pl. vékony drótkötél, műszálas kötél, damil, egyéb).

–         Felhatalmazást kér a testülettől, hogy az ügyet körbejárja, és ajánlatot tegyen a műszaki megoldásra, valamint ennek bekerülési költségére.

–         A Testület a felhatalmazást megadja

Pasztorális team – Gáspár István

–         A Pasztorális team létrehozásának célja: az Egyházközség létezésének színvonalasabbá tétele.

Célok:

–         Az aktuális egyházközségi programok megszervezésében katalizátor szerep betöltése

–         Egy „imádságos” csoport létrehozása, akik elkérik a Jóisten álmát az Egyházközséggel kapcsolatban. Az Egyháztanács nagyrészt racionális, gyakorlati dolgokkal foglalkozik, kevésbé lelkiekkel. István atya úgy érzi, kicsit magára maradt a lelki, pasztorális dolgokkal, ezért tartja fontosnak egy élő, aktív, pasztorális csoport létrehozását.

–         A Pasztorális team tagjai: István atya, Kanyó Ági, F. Dán Ildi, Z. Várkonyi Tekla, Kovács Linda, T. Heininger Adrienn, Macskásné P. Katalin, H. Szűcs Erika, Zoller Andrea, Légrádi Dávid, Tóth Bence, Heininger Ferenc (12 fő)

Felajánlás tabernálkulumról

–         Felajánlás érkezett egy bontásra kerülő oltáriszentség tartó esetleges adományozásáról.

–         Testületi döntés: az adományt köszönettel elfogadjuk, valamelyik kápolnában (Rókus, Kálvária) elhelyezésre kerülhet.

–         A részletekről Maurer János egyeztet a felajánlóval, valamint a műemlékes hatósággal.

Egyháztanács lelkigyakorlat, munkahétvége

–         Időpont: 2016. november 11-13. (péntek estétől vasárnap délelőttig)

–         Helyszín: Kismaros Ciszterci monostor

Átbeszélendő témák:

–         Halupka Gábor  levélbéli felvetései(utca apostolság , csekk, közösségek, egyéb)

–         Fogyunk a templomban ? (Gyermekek)

–         Fenyőállítás módja a szekkó felújítás után

–         Kérdőív meg nem beszélt pontjai (Süveges Gergő )

–         A plébánia udvari vizesblokk átalakításának végleges formája – a tervezés előkészítéshez

–         Egyebek

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2016. augusztus 29.

Időpont: 2016. augusztus 29. hétfő

Ifjúsági találkozó – Zoltai Zsolt

 • Zsolti a továbbiakban nem tudja vállalni a találkozó intézményi hátterének leszervezését (szerződéskötés, közművek leolvasása, kulcsok átvétele, továbbadása, iskolaépületek zárása, nyitása, találkozó után minden leellenőrzése, épületek, kulcsok visszaadása, stb.) Mindez összesen 3-4 napos tennivaló.
 • A testület nagy-nagy hálával mond köszönetet Zsoltinak a szinte első találkozóktól való aktív, megbízható és hatékony részvételért.
 • Javaslatként felmerül, hogy az iskolákból kellene egy elkötelezett valakit találni, aki a továbbiakban mindezt fel tudja vállalni. Felmerült pl. Dankai Laci neve.
 • Zsoltitól megtudtuk, a találkozónak alkalmanként az iskola felé az alábbi anyagi vonzatai vannak:

Közösségi ház különálló raktárépület – Heininger Ferenc

 • A tetőhéjazat, és bizonyos helyeken a szarufázat tönkrement, a tető alatt minden ázik.
 • A tél előtti javítás nem halasztható tovább
 • Ajánlatot kell bekérni a tetőjavításra, egyúttal a közösségi ház cserépzetének átvizsgálásra, javítására.
 • Felelős: Heininger Ferenc

Plébánia udvar  – vizesblokk felújítás

 • A tervezett állapotról vázlatrajz és költségbecslés elkészítése szükséges a továbblépéshez. Felelős: Heininger Ferenc

Pasztorális team – Gáspár István

 • István atya fontosnak tartja a pasztorális team életre keltését, ez ügyben megvannak a személyi jelöltjei, akikkel még egyeztet.
 • A team feladata lenne többek között a különböző egyházközségi rendezvények megszervezése (majális, farsang, házasság hete, stb.)

Szentély restaurálás – önkormányzati támogatás ügye

 • A kérdés változatlanul napirenden van, István atya folyamatosan egyeztet a polgármester úrral.
 • Hadi Péter javaslata: István atya menjen el a kérdést tárgyaló testületi ülésre, és személyesen érveljen, lobbizzon esetleges támogatásért.
 • István atya vállalta a személyes részvételt a testületi ülésen

Szentély restaurálás ügyének folyamatos napirenden tartása

 • A városi újság októberi számában újra hírt kellene adni az emberek felé a seccók felújításáról.
 • István atyának az újságban erről korábban megjelent szövege megfelel, de frissíteni, aktualizálni kell. Felelős: Dr. Hadi Ferenc, Halupka Gábor.
 • Az aktualizált szöveg szerkesztőségbe küldésének időpontja: szeptember 25-ig.
 • Felelős: Heininger Ferenc

Egyháztanács lelkigyakorlat, munkahétvége

 • Időpont: 2016. november 11-13. (péntek estétől vasárnap délelőttig)
 • Helyszín: Kismaros Ciszterci monostor

Egyházközségi disznóvágás

 • Jövő év januárjában újra megpróbáljuk megszervezni.
 • Tervezett időpont: 2017. január 21. szombat
 • Szervező team: Maurer János, Heinczinger Balázs, Heininger Ferenc

Következő testületi ülés időpontja: október 03. hétfő. 18:30.kor szentmisével kezdünk!

Képviselő-testületi jegyzőkönyv 2016. június 17.

Helyszín: Almáskert

Templom seccók felújítása

– Az adományok lassan, de biztosan gyűlnek

– Mielőbb utánajárni az Önkormányzattól és a Püspökségtől esetleg megszerezhető támogatásnak

– A kivitelezővel – Tarr György restaurátor – szerződés előkészítése megtörtént, a szerződés aláírásra vár

– A felújítás a jelenlegi állás szerint  ~ szeptember 1-n indul. (Ezelőtt kerül sor a szentély beállványozására.)

–  A további támogatások begyűjtésére, felkutatására team alakult: Hadi Ferenc, Halupka Gábor

Hegyi mise – június 15.

–  ½ 4-kor a templom előtt várakozókat felvinni a Kálváriára

–  Ülőhelyek szükségesek – sörpadok felvitele a plébániáról. Felelős : Péntek A.

–  Első alkalommal a valós igények felmérése (érdeklődés, létszám, lebonyolítás) a kálváriai helyszínen lesz. Ezek alapján dönthetünk a jövőben esetleges más helyszínről.

Ifjúsági találkozó team – Dobszay Bence testvér megkeresése

–  István atya tájékoztatta Bence testvért a különböző elképzelésekről, és azok bekerülési költségéről (Bence testvér megkapta az erről készült írásos anyagot.)

Bence testvér jelezte, hogy a támogatás ügyében beszélni fog az államtitkárral.

–  Ettől függetlenül időközben el kell indítani a terveztetést. Hogy melyik verziót, erről Heininger Ferenc konzultál Bence testvérrel.

Vacsora fehérben (július 23.)

–  A városi újságba el kell küldeni a rendezvény hírverő anyagát

–  Plakátolás, molinók kihelyezése szokás szerint szükséges

–   Ezeket, és az estével kapcsolatos helyszíni tennivalókat intézi: Heinczinger Balázs, Heininger Ferenc

Pasztorális és Gazdasági bizottság/tanács megalakítása

–  István atya felvetette a két grémium megalakulásának szükségességét

–   A Testület támogatja a felvetést

–   A következő testületi ülésig minden Egyháztanács tag gondolja át, melyikben tudna, szeretne részt venni?

–   Mindkét grémiumnak csak akkor van értelme, ha a majdani tagok valóban aktívan dolgoznak, és nem csak látszat munka folyik a bizottságokban!

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2016. április 18.

Meghívott vendég: Maurer Misi – a helyi cserkészcsapat vezetője

– Halupka Gábor: Szívesen venné a cserkészek segítségét az elkövetkező nyári családtáborban

– Maurer Misi: megteszi, ami tőle telik, megszólítja a cserkészeket, szervez ez ügyben.

– Hadi Péter: hogyan látja a helyi ifjúság helyzetét, és kapcsolatát a vallással, a helyi Egyházközséggel?

– Maurer Misi: a cserkészvezetők képzése által próbálják egyben tartani, megtartani a cserkészeten belül meglévő közösségeket, csapatokat, őrsöket.

A helyi Egyházközség a fenntartó, az a jogi személy, amely a cserkészcsapat mögött áll.

A cserkészetnek az ifjúság Egyházközségen belüli megtartásában mindenképp szerepe van.

– Péntek Attila: felveti, hogy megfontolandó lenne a cserkésze részéről egy kapcsolattartót kinevezni az Egyháztanács felé.

– Maurer János: a helyi cserkészvezetők a jó és hatékony képzések mellett egy közös lelkigyakorlaton is részt vehetnének

Hadi Péter: Közösségi ház ajtóinak nyitása  kulcsok helyett másképp

– Szervezi, hogy egy szakcég helyi felmérés után ajánlatot adjon a ház ajtajai zárhatóságának digitális működtetésére.

Ifjúsági találkozó team – Dobszay Bence atya megkeresése

– Dobszay Bence atya megkereséssel fordult a Nagymarosi Egyházközség felé, hogy esélyt lát az Ifjúsági Találkozóhoz kapcsolódóan anyagi források rendelkezésre bocsátására.  Célterület a plébánia udvari vizesblokk felújítása, ugyanitt a találkozóhoz köthető felszerelések, berendezések tárolásához raktár kialakítása.

– Testület: előkészítésként készüljenek költségbecslések különböző megoldásokra, ezek nagyságrendjének ismeretében tudunk Bence atyával érdemben tárgyalni: mire tudna forrást szerezni és milyen nagyságrendben?

– A felmerült négy koncepció:

1)      A meglévő vizesblokk, raktárépület megmarad jelenlegi formájában. A vizesblokk teljes felújításra kerül (Női, férfi WC-k, zuhanyzók, mozgássérült Wc, pelenkázó), külső hőszigetelést és fűtést kap, és egy hozzáépítéssel raktárrész kerül kialakításra.

2)      A meglévő hátsó raktárépület marad jelenlegi formájában, a vizesblokk rész elbontásra kerül. Helyén új, hőszigetelt, fűtéssel ellátott épületrész épül a következő funkciókkal: Női, férfi WC-k, zuhanyzók, mozgássérült Wc, pelenkázó, raktár.

3)      Ugyanaz, mint az előző, de a fent említett funkciók kiegészülnek egy orvosi szoba/vendégszoba funkcióval (szoba, vizesblokk, teakonyha), valamint  egy garázs helyiséggel.

4)      A jelenlegi vizesblokk marad így ahogy van, és a közösségi ház régi lakás részébe kerülnének az épület teljes felújításával az alábbi funkciók: Női, férfi WC-k, zuhanyzók, mozgássérült Wc, pelenkázó, raktár, orvosi szoba/vendégszoba  (szoba, vizesblokk, teakonyha).

– A költségbecslések elkészítésének felelőse: Heininger Ferenc. Határidő: május 21.

A tanúság újság megjelenésének gyakorisága

–  A testület hosszas tárgyalás után úgy döntött, hogy a Tanúság újság évente 4 alkalommal jelenjen meg, anyagbőség esetén akár bővebb terjedelemben is.

– Változatlanul kapjon nagy hangsúlyt, hogy az újságban elsősorban, és a terjedelem túlnyomó részében helyi témájú anyagok jelenjenek meg, helyi szerzők tollából.

– A jövőben – valós igény esetén – az újság anyagaival az Egyházközség honlapján is megjelenhetne online formátumban.

– Az Egyháztanács nagyra értékeli a szerkesztői bizottság munkáját, a lap minőségét és tartalmát. Mindezért köszönetét fejezi ki a lap megjelenésén dolgozó egész csapatnak.

PC – domaiszolgáltatás lemondása

– A  lemondásról a hivatalos levél  április 30-i felmondási idővel kiment.

– A határidő lejártakor Kovács Barna és Tisch Dani felveszi a kapcsolatot a PC kft.-vel a szolgáltatás átvétele ügyében.

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2016. január 4.

Az ülés időpontja: 2016. január 4.

Szent Márton év – Rendessy Annamária

 • Miért fontos: A szentek életének példája segít minket eligazodni a saját hétköznapi életünkben. A szentek a mi keresztény örökségünk.
 •  Annamária kéri a testületet: aktívan vegyenek részt a Szent Márton év rendezvényein, támogassák őt és a többi szervezőt.
 • Az I. konkrét ügy: január 16-17-n a Szent Márton ereklye érkezik Nagymarosra. A különböző eseményeken számít a testület részvételére.
 • Egyéb: a helyi Karitász január 19-n lesz 25 éves. Ezért 16-n, 16 órakor ünnepség lesz a Művelődési házban, ahol mindenkit szeretettel látnak a testületből is. Az ünnepség egyik célja, hogy szeretnének célzottan az utódlásról gondoskodni, az utódoknak kedvet csinálni, mert a jelenlegi garnitúra lassan át kell adja a staféta botot.

Felajánlás – képeslapok a templomról

 • A Nagymaroson élő Kocsis István úr felajánlotta, hogy szívességből képeslap minőségű fotókat készít a templomról, saját költségén kinyomtatja, és a képeslapokat az Egyházközség rendelkezésére bocsátja. A bevétel az Egyházközségé marad.
 • Testület: köszönjük a felajánlást, élünk a lehetőséggel.

Felajánlás – Hadi Ferenc

 • Felajánlja kapcsolatát egy Szent Erzsébet kiállítás helybe hozatalára.
 • Testület: köszönjük a felajánlást, élünk a lehetőséggel. Hadi F. szabad kezet kap ennek megszervezésében.

Molinó elhelyezés

 • Érvek, ellenérvek ismertetése, és hosszas vita után a testület úgy döntött, hogy nem helyez el „üzenő molinót” a Rókus kápolnára, illetve annak környezetébe.
 • Viszont az országút közeli kismarosi Ciszterci Orvosi Rendelő korlátján jó helye lenne egy molinónak. Rá kell kérdezni, hozzájárulnak e?
 • Felelős: Heinczinger Balázs.

Irgalmasság éve

 • István atya ajánlja, hogy a „központilag” szervezett Irgalmasság éve zarándoklaton (Máriabesnyő) vegyünk részt, mint Egyházközség.
 • Szintén felveti, hogy ősszel helyi, nagymarosi szervezésben menjünk el Mátraverebély Szentkútra. Zoltán atya már elvállalta a buszon való lelki vezetést.

 Bergmesse

 • István atya beszélt Ivor Anikóval, mint a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, és Anikó támogatja az ügyet.
 • Helyszín: a Fehérhegy tetején, a Csapás alatt újonnan kialakított parkos terület.
 • Várható időpont: jónak tűnhet a Kittenberger Kálmán napok végi vasárnap délután. Erről István atya egyeztet az önkormányzattal.
 • István atya Ivor Anikóval nekilát a szervezésnek.

Közösségi Ház kulcskérdés – Hadi Péter

 • Felveti, hogy nehézkes a jelenlegi sokkulcsos rendszer, gyakran hosszasan kell keresgélni a kulcs csomón egyes helyiségek kulcsait. Valami jobb megoldás után kellene nézni: egységes zárrendszer, digitális, kártyás bejutás?
 • Testület: a felvetés jogos, de sok egyéb más szempont is van a pillanatokon belül való bejutáson felül, amit ez ügyben mérlegelni kell. Járjuk körbe a dolgot, ehhez legelőbb az ötletelésen túl egy konkrét műszaki megoldás felvetés kell az anyagiak mellérendelésével, hogy érdemben dönteni tudjunk. Ennek kidolgozásáért felelős: Hadi Péter

Az Egyháztanács kihelyezett ülése, lelkigyakorlata ősszel

 • Helyszín: Ciszterci Rendház – Kismaros
 • Időpont: 2016. november 11-13 (péntek estétől vasárnap délelőttig, mise Nagymaroson 9:30.)

Egyházközségi kérdőív

 • A ~ 2 hónapja az Egyháztanács által az Egyházközség életéről, működéséről kitöltött kérdőív kiértékelő megbeszélése külön testületi ülés keretében február 15-n (hétfő) lesz.
 • Csak a problémásnak látszó területekről beszélünk. Szempont: a problémás kérdések szempontjából mi az, ami előrevisz? Ilyen alapon készüljünk a beszélgetésre.
 • Előkészül, és az anyagokat időben körbeküldi: Kovács Barna, Tisch Dani.

A következő testületi ülés időpontja: február 15. hétfő. 18:30-kor szentmisével kezdünk!