Képviselő-testületi jegyzőkönyv 2015. november 30.

Fenyőfa állítás

–         December 19-n, délelőtt lesz. Zoltai Zsolti megszervezi.

–         Amennyiben ~ 25.000 Ft-os keretbe belefér, cseréljük le a hideg fényű izzósorokat meleg fényűre. – Zoltai Zs.

–         Az Ivor Anikó szervezésében felajánlott horgolt díszek felrakása új helyzetet teremt, első alkalommal kiderül, ez mi módon oldható meg a nagy magasságban. Külön figyelni kell majd, hogy a lebontás után ezeket a díszeket hol és mi módon tároljuk majd.

Temetői sírhely ügy

–         A Polgármesteri hivatal által kért beadvány elkészült, az anyag a testület előtt van, még az idei évben várható döntés.

Relikvia zászló elhelyezése

–         Zoltai Zsolt: utánjárása szerint ~ 150.000 Ft-ba kerülne egy profi módon történő elhelyezés, edzett üveg közé szorítva, felfüggesztési lehetőséggel, az üveg élek lekerekítésével. A testület jóváhagyta ezt a fajta megoldást. Az elhelyezés végleges helyéről a Közösségi Házban a korábbi megállapodás szerint helyszíni próbával dönt majd.

–         A zászló kiállításnak a költségeire egyházközségi gyűjtés lesz januárban. A gyűjtés előtt az egyházközségi címlistán meg kell mutatni a zászlóról készült fotókat, hogy az emberek tudják, mire kérjük az adományokat. Felelős: Heininger Ferenc

Közösségi ház zuhanyzó kialakítás

–         Változatlanul nagy az igény rá, már ősszel is több csoport csak a zuhanyzási lehetőség hiánya miatt nem kért szállást a közösségi házban.

–         Legkésőbb február végére elkészül a 4 db új zuhanyzó és a 2 db új kézmosó

–         A teljes csempeburkolatot adományként ingyen rendelkezésünkre bocsátotta Balog Gyula Nagymaroson élő üzletember.

–         A melegvíz ellátás ügyében még fussunk egy kört, hogy szóba jöhet elektromos átfolyó rendszerű vízmelegítő.

Templomtorony veszélyelhárítás

–         A vakolat a toronyról életveszélyesen hullik olykor. A testület jóváhagyta a beérkezett árajánlat alapján (~ 150.000 Ft) a kora tavasszal történő veszélyelhárítást. A munkára az összeg rendelkezésre áll.

MÁV felé statikai problémák miatt kárigény érvényesítés

–         Előrehaladott állapotban van az ügy, rövidesen létrejön egy személyes találkozó a MÁV illetékeseivel ez ügyben.

Molinó kihelyezés

–         Heinczinger Balázs: miután a molinók tartalmának egyeztetése a telje testülettel nagyon körülményes, hosszadalmas, ezért kéri a testület bizalmát, hogy a jövőben molinó váltáskor elegendő legyen István atyával egyeztetni, mi kerüljön rá.

–         Évente 4 molinót szeretne kirakni, más-más tartalommal. Kismarossal érdemes lenne közösen állni a költségeket, így a plakátok foroghatnának.

–         A kirakás kismarosi helyszíne: Balázs a Ciszterekkel egyeztet, hogy a rendelő korlátjára ki lehet e helyezni molinót.

Plébániai weboldal, levlista szolgáltatói problémák

–         Azzal mindenki egyetért, hogy a jelenlegi szolgáltatás színvonala többször elégtelen, ezenfelül – egy kipróbált másik szolgáltató ajánlatához hasonlítva – drága. Hosszas vita után a testület úgy döntött, hogy tesz még egy kísérletet a szolgáltatóval a kialakult helyzet rendezésére, a szolgáltatás minőségének javíttatására. Felelős: Heininger Ferenc

A fél év érdekesebb programjai

–         János napi boráldás: december 27. – esti szentmise

–         Egyházközségi disznóvágás: február 6. Ez még csak tervezet. Meg kell szondázni az Egyházközséget, van e érdemi érdeklődés. Felelős: Heininger Ferenc

–         Házasság hete: február 8-13. Szervező: Bakelit ffi közösség

–         Búcsú: szeptember 13.

Templomi hangosítás

–         Az új hangosítás várhatóan karácsonyra elkészül

Irgalmasság éve

–         István atya felkérte a Lelkes közösség két jelenlévő képviselőjét (Tisch, Heininger), hogy az irgalmasság évéhez kapcsolódó anyagot átnézve vigyék közösségük elé az ügyet: tudnak, szeretnének e valamilyen formában szervezőként az Irgalmasság éve programjai élére állni.

A következő testületi ülés időpontja: január 04. hétfő. 18:30-kor szentmisével kezdünk!

Képviselő-testületi jegyzőkönyv 2015. október 17.

Az ülés időpontja: 2015.október 17. – Kismaros, Ciszterci rendház

Templom statikai megerősítés

Maurer János: A kivitelezés előkészített állapotban van, novemberben kezdődnek a tényleges munkálatok. A templomi beltérben egyelőre „csak” annyi történik, hogy beállványozás után a vonóvasak ki lesznek szedve, és a nagy repedések ki lesznek javítva. A munka jelentősebb része a padlástérben, a kupolasüvegek fölött történik.

Hosszú távú fizikális terveink

A püspökségtől felkérés érkezett hosszú távú ingatlan felújítási terveink jelzéséről. Ezek a következők (a sorrend egyben prioritást is jelent):

–         Templom homlokzat felújítás, és teljes belső restaurálás. Nagyságrend ~ 160 mill. Ft.

–         Ifjúsági találkozóhoz köthetően: plébania udvari vizesblokk teljes felújítása. Nagyságrend ~ 32 mill. Ft

–         Kálvária teljes felújítás (lépcsők, stációk, kápolnák). Nagyságrend ~ 85 mill Ft.

–         Közösségi ház teljes átépítése (Közösségi ház/zarándokház/lelkigyakorlatos ház funkció). Nagyságrend ~ 320 mill. Ft.

–         Stratégia:

A homlokzat felújítás történhet több szakaszban. Elsőként a püspökségtől kérjünk támogatást ~ 30 mill. Ft értékben.

A belső felújítás szintén történhet több szakaszban (pl. szentély, első hajó, második hajó, kórus). Ennek finanszírozását próbáljuk meg helyi erőkből megoldani (nagymarosi hívek, vállalkozók). Amint egy-egy szakaszra összegyűlik a pénz, indulhat a munka. Ez ügyben az árajánlat rendelkezésünkre áll, a festő restaurátor kiválasztásra került.

A rendelkezésre álló restaurálási tervet időben be kell nyújtani engedélyeztetésre. (Túl korán sem lehet, mert lejár az engedély.)

A következő testületi ülésre áttolódott témák

–         Közösségi ház zuhanyzó kialakítás

–         Templomtorony hulló vakolat – veszélyelhárítás

–         Új pályázat

–         Relikvia zászló

–         Templomhangosítás

–         Tanúság – tördelés tiszteletdíj

–         Temetői fenntartott sírhelyek ügye

–         Lelki hétvégén kitöltött kérdőív kiértékelése, átbeszélés

A következő testületi ülés időpontja: november 30. hétfő. 18:30-kor szentmisével kezdünk!

Képviselő-testületi ülés – 2015. szeptember 14.

Relikvia zászló elhelyezés

A zászló elhelyezési helyéről a testület álláspontja megoszlik: egy része a Szt. Imre teremben, más része a Nagyboldogasszony teremben helyezné el.

 1. Javaslat: gyártassuk le a vitrint, és annak mindkét helyen való próba elhelyezésével döntsük el, végül melyik helyre kerüljön.
 2. Javaslat: a vitrin legyen az oldalán is üveges, így kevésbé zavaró esztétikailag a térbe való 30 cm-es belógás. Az oldalüvegezés felárra ajánlatot kér: Heininger Ferenc.
 3. Javaslat: A zászló ne vitrinbe, hanem két üveglap közé kerüljön. A műszaki megoldás elvi lehetőségéről a múzeumi kontakttal beszél: Heininger Ferenc. A bekerülési összegről költségvetést hoz: Zoltai Zsolt

Berg Messe – mise a természetben fúvószenekarral, ünnepi együttléttel

–         István atya felvetését a testület jó kezdeményezésnek tartja

–         Lehetséges helyszínek: Kálvária, vagy a Fehérhegy tetején kialakított új, panorámás gyülekező terület

–         Szervező/felelős: senki nem vállalta. Egymást sikerült megnyugtatnunk azzal, hogy gondolkodjunk neveken. (Ezennel az ötlet elhalt!)

Plébánia udvar füvesítés

–         Heinczinger Balázs: a locsoló berendezés meg lett véve, elvileg alkalomszerűen használva is van.

Az ifjúsági találkozó utána a bontás/építkezés során fűtlenné vált terület füvesítve lesz (füvesítés, homokolás, hengerezés, locsolás). Felelős: Heinczinger Balázs.

Egyházi elismerő kitűntetés alapítása

–         Heininger Ferenc: a Szt. István napi városi elismerések (Pro Urbe, Nagymaros város díszpolgára, stb.) mintájára alapítsunk egy egyházközségi elismerő kitüntetést, az adott évben az Egyházközségben kimagasló teljesítményt nyújtó egyén/egyének elismerésére. (Ez lehet életműdíj, konkrét kimagasló éves teljesítmény, hosszabb időn keresztül az Egyházközségben végzett kiemelkedő munkavégzés, stb.)

–         A felvetést a testület támogatja.

–         A részleteket (az elismerés módja, időpontja, helyszíne, a felhívás/elismerés alapgondolatainak a megszövegezése) kidolgozza: Heininger Ferenc

Nagy adományozókért évenként mise elmondása

–         Maurer János: két nevet, komoly adományozót említve felveti, hogy évente – az Egyházközségben meghirdetve – mondassunk misét lelki üdvükért.

–         A felvetést a testület támogatja.

Szent Márton év

–         Az előkészítés dr. Rendessy Annamária révén halad.

–         Heinczinger Balázs: egyelőre amorf szervezés alatt áll egy városi/egyházközségi szinten megszervezett Szt. Márton napi borkóstolás a helyi borászok felajánlása révén.

Fontosabb őszi programok

–         Szeptember 19. –Nyitott templomok éjszakája

–         Szeptember 25. –Közösségvezetők összejövetele

–         Október 03. – Ifjúsági találkozó

–         Október 19-26. – Idősek hete

–         Október 16-18. – Egyháztanácsi lelkigyakorlat/munkahétvége – Kismaros, Ciszterci rendház. (Az Egyháztanács tagjainak megjelenése elvárás.)

Hangosítás

–         A templom profi hangosításának kivitelezése elakadt.

–         István atya tárgyalni fog profi szakemberrel, és bekér árajánlatot.

–         Tisch Dani segít az ügy gyakorlati továbbmozdításában.

Templom statikai megerősítés – kárigény benyújtása a MÁV felé.

–         A kárigény indoklásáról a statikai szakvélemény elkészült.

–         Egy kísérőlevelet kell írni, és a komplett anyagot beadni az illetékes helyre.

–         István atya felkéri Hadi Ferencet a kísérő levél megírására, és az anyag „jó” helyre történő beadására. Határidő: 2015. október 15.

Monsberger téri virágágyások újra telepítése

Monsberger téri virágágyások ügyében korábban két testületi döntés született:

 1. Testület döntés:

–         A virágágyásokat nem bontatjuk el, de a benne lévő cserjéket, fákat részben megritkíttatjuk. Az ágyásokba zömében évelőket (pl. levendula) telepíttetünk, de helyt kaphat néhány egyszerű, olcsó egynyári növény is (pl. árvácska). A kivágás, ritkítás mértékéről, a telepítés összetételéről, volumenéről az erre alakult team (Hadi Kinga, Hadi Péter, István atya) dönt, és erről valamint a telepítési költségekről a következő esedékes ülésen tájékoztatja a testületet. A tényleges munkálatok ősszel kezdődhetnének.

2.Testületi döntés:

–         Augusztusba templomi gyűjtés lesz a virágágyások megújítására. A befolyó összeg alapján kerül eldöntésre, végül mi lesz beültetve.

–         A virágok, növények kiválasztására, és a beültetés levezénylésére a testület felkéri Turcsik Kingát. A beültetés még ősszel megtörténik.

–         A mostani ágyásnövények ritkítása, kivágása, az ültetés, és az utógondozás ügyében elsősorban a hívek segítségére számítunk.

A tennivalók sorrendje:

1)   A Team (Turcsik Kinga, Hadi Péter, István atya) eldönti, és értelmezhetően leírja, lerajzolja, hogy mit kell kivágni, mit kell megritkítani, kiásni, előre felásni, és az információt átadja Heininger Ferencnek.

2)   Heininger Ferenc lép az előkészítés ügyében (Szincsák Ferenc, Ruff János, Heinczinger Laci  triónak átad a tennivalókról minden információt, és mozgatja a munkavégzést, amíg minden el nem készül.)

3)   Közben lezajlik a templomi gyűjtés, és István atya rendelkezésre bocsátja Turcsik Kingának az összeget, hogy abban az összegkeretben T. Kinga bevásárolhasson. (Az elszállítás értelemszerűen már nem az ő dolga.)

4)   A beültetésre előzetes templomi hirdetés alapján még az ősszel össze kell toborozni egy szombati napra egy 5-10 fős csapatot, akik a T. Kinga instrukciói alapján elvégzik a telepítést.

Képviselő-testületi jegyzőkönyv 2015. május 4.

Monsberger téri virágágyások – Hadi Péter

Beszélt Murányi Zoltánnal, a városüzemeltetés vezetőjével, kinek a véleménye:

– Nincs pályázati kötöttség a templom oldalkijáró előtti kiemelt virágágyásokra, így azok elvileg elbonthatóak.

– Szerinte a bontás és a térburkolat helyreállítása sokba kerülne.

– A levendulák telepítését jó elképzelésnek tartja.

– A közmunkásokra az ágyások kitisztításában (kivágás, gaztalanítás) esetleg tudnának segíteni, de a rendszeres locsolást nem lehetne rájuk bízni.

Testület döntés:

– A virágágyásokat nem bontatjuk el, de a benne lévő cserjéket, fákat részben megritkítatjuk. Az ágyásokba zömében évelőket (pl. levendula) telepíttetünk, de helyt kaphat néhány egyszerű, olcsó egynyári növény is (pl. árvácska). A kivágás, ritkítás mértékéről, a telepítés összetételéről, volumenéről az erre alakult team (Hadi Kinga, Hadi Péter, István atya) dönt, és erről valamint a telepítési költségekről a következő esedékes ülésen tájékoztatja a testületet. A tényleges munkálatok ősszel kezdődhetnének.

Altemplomi urnatemető

– Hadi Péter tájékoztatása alapján megtudtuk a szórókút és az alatta elhelyezendő tartály telepítési összegének nagyságrendjét.

– Maurer János tájékoztatása alapján megtudtuk az altemplom vasút felöli oldalába hány darab urna férne el (~ 75 db), és mennyibe kerülne az urnák előlapjának elkészíttetése feliratozva (~ 36.000 Ft). A továbbiakban még tájékozódik az üres urnafülkék telepítési költségeiről.

– Péntek Attila tájékoztatása alapján megtudtuk a hagyományos temetői sírhely, és urnafülke kiváltási árait Nagymaroson, és néhány egyéb mo.-i településen (Budapest – Urnafülke: 10 évre 60.000 Ft; 1-es sírhely 25 évre 90.000 Ft. Nagymaros 1-es sírhely 25 évre 5000 ft, 2-es sírhely 25 évre 9000 Ft. Vecsés 1-es sírhely 25 évre 10.000 ft, 2-es sírhely 25 évre 20.000 Ft).

– Maurer János és Heininger felméri az urnafülkék esetleges telepítésének egyéb járulékos költségeit az altemplomban, és ennek, valamint a fenti adatoknak ismeretében Heininger Ferenc valós kalkulációt készít egy altemplomi urnafülkés temetkezési hely megvalósíthatósági és megtérülési költségeiről a következő testületi ülésre.

Az Egyházközség birtokában lévő muzeális zászló további sorsáról

– A Váci Múzeum szakértői alapján jelentős értéket képvisel.

– A testület egyhangúlag támogatja valamilyen formában történő bemutatását (templomban, közösségi házban).

– A méltó és esztétikus kiállításához szép üveges vitrin elkészítése válhat szükségessé. Ennek várható bekerülési költségéről, valamint a zászló szakszerű kihelyezési módjáról (megvilágítás, páratartalom, stb.) Heininger Ferenc tájékozódik.

– Szóba kerülhet életnagyságú fotó bemutatása a zászlóról.

– Szóba kerülhet esetleges szakértői kezekbe történő átadása, eladása.

Ifjúsági találkozó – kordon kihelyezés

Testületi döntés:

– Az udvar felől a plébánia előtér felé rendszeresített kordon semmiképp ne legyen összeerősítve, könnyedén bontható legyen (baleset megelőzési okokból).

– Nevezett kordon a mise végén az atyák kivonulása után szinte azonnal kerüljön megnyitásra, és a plébánia kapuban lévő információs asztal ezzel egyidejűleg kerüljön a kapuból eltávolításra, hogy a résztvevők szabadon távozhassanak a teljesen nyitott plébánia kapun.

– Jóváhagyta: István atya és Hadi Ferenc, a találkozó fő szervezői. A betartatásról gondoskodik: Péntek Attila

 

Napelemek kihelyezése a Közösségi Ház tetőzetétre – Halupka Gábor

– A cél a templom, a Közösségi Ház és a plébánia elektromos és fűtés ellátásának megoldása a Közösségi Ház tetőzetére történő napelemek elhelyezésével, és hőszivattyús fűtési rendszer kiépítésének segítségével.

– A pályázat író, tervező, bonyolító Zöld Áram Kft. a helyszínen felmérte a lehetőségeket, és alkalmasnak találták a Közösségi Ház tetőzetének fekvését, felületét napelemek kihelyezésére.

– Felmérik, kiszámítják az épületek áram és hőigényét, majd tervet és ajánlatot készítenek.

– Az ehhez kapcsolódó pályázatok vélhetőleg ősszel nyílnak meg.

Egyházközségi kiadvány – Kovács Barna

– Beltartalom: a testület részére kiküldte, a visszajelzések alapján a korrekciókat elvégezte.

– Címlap, hátlap: színes lesz, fotókat, ötleteket még vár a testületi tagoktól Egyházközségi Duna Kanyar szaknévsor (Nagymaros, Kismaros, Verőce)

– A nevezett településeken élő, dolgozó vállalkozók, iparosok közös névsorba gyűjtése jó ötlet. Ha a gyűjtemény elkészült, további megfontolás tárgya, hogy honlapon, körlevél formájában, esetleg kiadvány formájában kerüljön terjesztésre. Továbbgondolja: István atya

Gondnoki lakás, státusz kialakítása a Közösségi Házban

– Hadi Péter: megbízható értelmiségi házaspárt tudna ajánlani esetleges bentlakásos gondnoki, hitoktatói munkakörbe.

Testületi észrevételek:

– A Közösségi Ház működtetési teendőit jelenleg szinte teljes mértékben ellátja Gabi és Gellért (gratis), nincs valós igény fizetett gondnokra.

– A volt lakás lakhatóvá tétele sokba kerülne, és jelenleg ott működik a Karitász.

– Nagy felelősség házaspárt, családot ide venni, mert ha mégsem válik be, gyakorlatilag nem lehet kirakni a plébánia ingatlanjából.

– Ha valóban szükség lesz ilyen státuszra, helyi emberrel kell betölteni, hogy a lakhatás kérdése ne merüljön fel valós problémaként.

Testületi döntés: egyelőre nem aktuális

Nagymaros –mint referencia vidéki egyházközség – Hadi Péter

– Süveges Gergő felesége könyvet fordított arról, miként működnek a keresztény közösségek. Kellene egy vidéki referencia egyházközség. Nagymarosra gondolt. Első körben ~ 30 embernek mindössze egy kérdőívet kellene kitöltenie.

Testületi döntés: Rendben, vállaljuk, az ügy erős testületi támogatásával!

Beszámoló a Közösségi Ház működéséről – Döbrössy Gellért

– A homlokzatra a ház címerei kihelyezésre kerültek.

– A működés éves értékelésekor ki kell térni a zuhanyozó bővítésének lehetőségére, van rá igény. Szintén ugyanekkor érdemes megtárgyalni az ajtók zárjainak esetleges közösítését.

– A takarításra felkért személy végül visszalépett, Gellérték keresik az utódját.

Egyéb:

– A Dózsa Gy. úti kijárat előtti korlát – funkció híján – eltávolításra kerül. Felelős: Hadi Ferenc

– A szemben lévő használaton kívüli buszmegálló szegélykövei – újabb parkolóhelyek biztosítása végett – szintén eltávolításra kerülnek. Felelős: Hadi Ferenc

– A plébánia udvari vizesblokk nagyon lelakott, az esedékes karbantartási munkákat el kell végezni az épületegyüttesen. Mozgatja, elvégzi: Zoltai Zsolt, Heinczinger László

Molinó – Heinczinger Balázs

– A testületből nem sokan jeleztek vissza az újonnan kihelyezendő molinó szövegével, idézetével kapcsolatban. A javaslattételi lehetőség 1 héttel prolongálva lett.

Templom statikai megerősítése – nyertes pályázat

– A Maurer János által készített pályázat nyertes lett, ~ 14 mill. ft-t kap erre a célra az egyházközség. Köszönet a pályázat készítőjének, és az sikeres lobbi tevékenységet folytatóknak (István atya, Hadi Ferenc, Hadi Péter).

– Szintén ide kapcsolódik: a kiviteli tervek elkészítésekor érdemes lenne szakvéleményt kérni arról, hogy a statikai problémák a közelben futó vasúti pálya miatt is adódhatnak. A MÁV felé érdemes lenne a felújításra vonatkozó költségtérítési igénnyel fellépni.

 

Hívek összejövetele – merre tovább egyházközség?

– Sajnos csekély érdeklődés mellett zajlott.

– Emlékeztető: ld. melléklet.

Norbi atya festményei

Norbi atya csodálatos festményeket készít a pápákról. Egy egész sorozatot tervez, jelenleg 4 van készen. A bemutatott festmény valóban gyönyörű. Érdemes gondolkodni a festmények estleges méltó, színvonalas bemutatásáról, kiállításáról!

Következő testületi ülés időpontja: június 12.

17:00 – testületi ülés

18:30 – szentmise

~ 19:15 – testületi sütögetés a plébánia kertben (batyubál jelleg)

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv – 2015. március 26.

Plébánia udvar felújítás – Maurer János

 • Bemutatásra került a plébánia udvar teljeskörű felújításának (kisház elbontás, kaputól a hátramenő út kiszélesítése és térburkolása, plébánia épület udvari előterének térburkolása) költségvetése. Ennek összege ~ br. 2 mill Ft.
 • Testületi döntés: a rendelkezésre álló összeg (800.000 Ft) és további támogatási összeg reményében a májusi ifjúsági találkozó után induljon el a teljes felújítás.
 • Kisház bontás kalákában: május 30.
 • Plébánia épület udvari előterének térbeton bontása kalákában: június 06.

Szent Márton év

 • 4 fős team alakult és ült össze: Valentin Kriszta, Rendessy Annamária, Heinczinger Balázs, Hadi Péter.
 • Az eddigi elképzelésekről, programtervezetről hamarosan írásbeli tájékoztatást kapunk.
 • Hadi Péter javaslata: az Egyháztanács amúgy is tervezi, hogy az Önkormányzati Képviselő-testülettel felveszi a kapcsolatot, együtt gondolkozik, dolgozik, találkozik. Legyen ez az első olyan konkrét téma, ügy, amely mentén leülhet egymással a két testület. A felvetés egyhangúlag támogatva.

Közösségi ház címer

 • A bemutatott 4 variáció közül kiválasztásra került a végleges formátum. Két címer kerül kihelyezésre: a Dózsa Gy. úti homlokzaton és a Monsberger téri homlokzaton.

Egyházi rendezvények fotósa

 • István atya beszélt Kovács Gáborral, és ő elvállalta a megbízatást.

Az Egyháztanács látásmódjának átadása a közösségvezetők felé

 • A képviselők közül 8-an reagáltak a témával kapcsolatban. István atya köszöni az észrevételeket, javaslatokat. Időt kér ezek átgondolására. A témára még visszatérünk.

A Közösségi Hát fizetős takarítási rendszerének a kidolgozása (Egyházközségi, világi rendezvények után, egyéb alkalommal)

 • Heininger Ferenc – Dániel Gabival konzultálva – elkészítette a fizetős takarítás igénybevételének a rendjét. A testület a szabályozást egyhangúlag elfogadta.
 • István atya: A Ház egyéves működésének kiértékelésekor a grémium térjen ki arra, melyek azok az egyházközségi rendezvények, amelyeken a fizetős takarítás lehetőségének igénybevétele szóba jöhet.

Nagyobb terjedelmű napirendi pontok írásban történő előzetes előterjesztése

 • Heininger Ferenc javasolja, hogy a jövőben a nagyobb horderejű, részletesebb tárgyalást igénylő anyagok az előterjesztő részéről előzetesen, a testületi ülés előtt min. 4 nappal írásban, a téma kidolgozásával kerüljenek előterjesztésre. A felvetés egyhangúlag támogatva.

Heininger Ferenc: a közösségek képviselőinek találkozóján elhangzott konkrét kérések

 • A Közösségi Házban helyezzünk ki egy adománygyűjtő perselyt a ház működtetésének a támogatására. A felvetés egyhangúlag támogatva.
 • A szentélyben egyáltalán nincs hangosítás, nagyon nehezen érthetőek a beszédek. Ezért kerüljön ide kihelyezésre egy kisebb hangszóró. A felvetés egyhangúlag támogatva. Felelős: Zoltai Zsolt.
 • A közösségvezetők találkozójának mintájára legyen minden évben egyszer hívek találkozója. Egy fórum, amit azért hívunk össze, hogy minden erre számot tartó hívő elmondhassa észrevételeit, javaslatait, kritikát. Ez amolyan „Egyházközségi közmeghallgatás” lenne. A felvetés egyhangúlag támogatva.

Az Időpont kijelölése és a szervezés felelőse: Gáspár István.

„Bemutatkozik a Nagymarosi Egyházközség” – Egyházközségünk új kiadványa

 • Hamarosan terjesztésre kerül a Kovács Barna, István atya, Heininger Ferenc szerkesztésében készült Egyházközségünket részletesen bemutató kiadvány.
 • A terjesztésre két lehetőség merült fel:

1)     Postai terjesztés: előny – garantáltan minden háztartásba eljut, hátrány – személytelen

2)     Az Egyházközség tagjai, hívei által terjesztve: előny – evangelizációs lehetőség, személyesség; hátrány – komoly szervezést, előkészítést igényel a saját terjesztés, és még így is kérdéses a 100%-os lefedettség.

 • Testületi döntés (a téma hosszas tárgyalása után): postai terjesztés legyen
 • Kiegészítő javaslat – Plébánosi és testületi részről a kiadvány terjesztése alatt és kihordása után legyen erőteljes marketing a címlistákon, szentmiséken: bírjuk rá a híveket, hogy érdeklődjenek környezetükben, megkapták e, milyen a visszhangja? Ez lenne az evangelizálásra a lehetőség.

Következő testületi ülés időpontja: május 04. hétfő – 18:30-kor szentmisével kezdünk!

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv – 2015. február 23.

Aktuális pályázatok – Maurer János

Plébánia udvar pályázat:

–         A Ferences Rendtartomány pályázott/nyert pénzt az Ifjúsági Találkozóhoz kapcsolódóan akadálymentesítésre, és a plébánia udvaron bizonyos átalakításokra.

–         A tervezett műszaki tartalom:

A templombejáró akadálymentesítése – oldalajtónál

Az udvari kisépület elbontása

A plébánia kaputól a füves részig a járda/burkolt felület kiszélesítése

–         István atya javaslata: próbáljuk meg ezzel a nyert pályázattal komplett együtt kezelni a korábbi elhatározásunkat a plébánia udvar felújításáról (kisház elbontás, pince feltöltés, bejárat szélesítése az udvar felé új térburkolattal + a plébánia udvari előterének komplett térburkolása)

–         Hadi Ferenc javaslat: „Az Ifjúsági Találkozóra” elmegy lobbizni püspök atyához támogatásért, hogy az egész tervezett felújítást/átalakítást egyszerre él tudjuk végezni.

–         Feladat: április végéig teljeskörű árajánlatot/költségbecslést összerakni az összes említett kivitelezésre, átalakításra. Felelős: Maurer János

Templom – statikai megerősítés pályázat:

–         A pályázat rendben le lett adva, és befogadásra került. Várunk az eredményhirdetésre, de pozitív döntés az előrejelzések alapján kevéssé valószínű.

Közösségi ház takarítás

–         Felmerült az igény, hogy legyen egy alaklomszerűen, felkérésre takarító  fizetett személy, aki bizonyos esetekben a havi nagytakarítások között rendet tesz, kitakarít a közösségi házban.

–         A feladatot Pötyi néni vállalta. A felkérés lehetséges indokainak, hatáskörének, módjának kidolgozását Heininger Ferenc vállalta a következő testületi ülésre.

Közösségi ház címer, névtábla

–         A Simon András féle Szt. Márton rajz többcélú felhasználásra történő megvásárlását a testület támogatja.

–         A rajz birtokában a közösségi ház homlokzatára elhelyezendő nagyméretű tábla/felirat áráról árajánlatot, és néhány különböző látványtervet kell kérni. Felelős: Heininger Ferenc

Közösségi ház – nagyterem hangosítás

–         Tisch Dani körbejárta a témát, 3 lehetőséget vázolt:

1)     Profi színvonalú hangosítás annak minden járulékos, professzionális elemével együtt ~ 1.3 mill. Ft.

2)     Egyszerű alsó középkategóriás hangosítás ~ 150.000 – 200.000 Ft

3)     Funkcionálisan még éppen megfelelő színvonalú hangosítás erősen lebutított műszaki tartalommal ~ 100.000 – 150.000 Ft

–         Testületi döntés: a jelenlegi, és a közeljövőben várható működés mellett nincs szükség komoly hangosításra. Próbaképpen – rövid/középtávon – beépítésre kerül az Egyházközség tulajdonában lévő régi templomi hangosító berendezés (erősítő, 2 hangfal, vezetékes mikrofon). Felelős: Zoltai Zsolt

Fenntartott temetői sírhely

–         Az Önkormányzat felé elment a kérelem a számunkra kedvezőtlen 1982-es határozat módosítására.

Szent Márton év

–         Hadi Péter és Heinczinger Balázs együtt dolgozva Rendessy Annamáriával a következő testületi ülésre konkrét anyagot hoznak.

Az Egyáztanács látásmódjának átadása a közösségvezetők felé

–         Erről a témáról előzetesen körkérdés kerül kiküldésre az Egyháztanács felé. Felelős: Heininger Ferenc

Mosberger téri nagyméretű kiemelt virágágyások ügye

–         Ami tény: így nem a legesztétikusabb, és zavaróan leszűkíti az oldalajtó felől a kijárási teret.

–         Lehetőségek:

1)     Az egészet elbontani, és letérkövezni. Nagyobb költségvetésű beavatkozás, és az Önkormányzat partnersége, hozzájárulása szükséges.

2)     Megmarad minden változatlan formában, de az ágyásokat beültetjük örökzölddel, levendulával, bármilyen esztétikus, gondozást nem igénylő örökzöld növényzettel.

3)     Megmarad minden változatlan formában, és az ágyásokat beültetjük tavasztől őszig színes egynyári virágokkal, növényekkel. Nagyon sokat dobna a téren, de a rendszeres évi kiadásokon felül a napi locsolás, gazolás megoldása jelentős erőket igényel, egyházközségen belül aligha megszervezhető. Lehetőség: az Önkormányzat besegít ebbe közmunkásokkal.

–         A három lehetőséget körbejárja, kertépítővel és az Önkormányzattal (elbontás, közmunkások) egyeztet: Hadi Péter. Határidő: 2015. április vége.

Egyházközségi fotós

–       István atya megkérdi az egyetlen felmerült érdemi jelöltet, Kovács Gábort, vállalja e?

Az Egyháztanács őszi lelkigyakorlata/munkahétvégéje

–         Többségi szavazással a 2.5 napos együttlét mellett döntött a testület.

–         Időpont: október 16-18, péntek estétől vasárnap délig

–         Helyszín: Kismaros, Ciszterci monostor

Képviselő-testületi jegyzőkönyv 2015. január 22.

Közösségi ház címer, névtábla

– Péntek Attila tájékoztatta a Testületet a Közösségi Ház homlokzati feliratának fából történő elkészítése esetén a bekerülési költségekről. Ennek nagyságrendje – kézi, vagy gépi famegmunkálás esetében egyaránt – kb. 10.000 Ft + anyagköltség.

– Ismételten felmerült, hogy a Simon András által készített, és a Testület körében egységesen nagy tetszést keltő Szent Márton grafika sokszorosítási jogát megvásároljuk, gondolva a Közösségi Ház homlokzati feliratozásán kívül egységes, plébániai logó/címer kialakítására, amely aztán levélpapíron, a Tanúság újságban, egyéb hivatalos helyeken is felhasználható lenne. A témát újra körbejárja, fenti grafika felhasználásával nagyméretű polimer anyagú lapba gravírozott homlokzati feliratról ajánlatot kér: Heininger Ferenc/Halupka Gábor

Közösségi Házunk termeinek kiadásával kapcsolatosan kapcsolatfelvétel a helyi szállásadókkal

– Halupka Gábor írásbeli beszámolóját az ez ügyben tett lépésekről köszönettel elfogadtuk. Egyúttal felkérjük, hogy a szállásadók felé történő megkeresést, tájékoztatást bővítse ki a helyi iskola és az Önkormányzat megkeresésével, tájékoztatásával.

Közösségi ház – beszámoló az eddigi működés tapasztalatairól – Döbrössy Gellért

– Nagy vonalakban a ház minden funkciójában kielégítően működik. Intenzívnek mondható az egyházközségi használat (hitoktatás, közösségek, egyházközségi rendezvények), és számos a külsős megkeresés is (terem bérbevétel, rendezvények)

– Az első 4 havi működés alapján, és a már lekötött tavaszi külsős rendezvények alapján valószínűsíthető, hogy a ház hosszú távon a terem bérbeadásokból, külsős rendezvényekből fedezni tudja az adott időszakra jutó rezsiköltséget (fűtés, víz, villany). Ez rendkívül fontos és jó hír!

– Ami problémás: az Egyházközségi használók estében az összejövetelek utáni napi takarítás nagyon esetleges, elnagyolt, vagy egyáltalán nem történik meg. A havi takarítási rend – a teremhasználó közösségek bevonásával – kialakult, és hosszabb távon is működtethetőnek látszik, de jelentős energiák mennek el ennek a szervezésére, a közösségek kapacitálására.

A külsős rendezvények utáni takarítás jól működik. Ilyen esetben a bérbevevő dolga a takarítás, és a tapasztalatok alapján ezzel nem volt probléma.

– Hadi Péter felvetése: keressünk Egyházközségen, Nagymaroson belül egy olyan személyt, aki térítés ellenében alkalmanként vállalja a ház végigtakarítását. Ez nem a közösségek havi takarítását helyettesítené ki, hanem nagyobb egyházközségi rendezvények (pl. János napi boráldás, disznóvágás, roráték utáni teázás, ifjúsági találkozó által történő igénybevétel, stb.) után tenné könnyebben megoldhatónak a rendrakást, feltakarítást. A felvetést a testület egyhangúlag jóváhagyta – 1200 Ft/ó takarítási óradíj megállapítása mellet.

– Testület által elfogadott felvetés: a plébánia honlapján jelenjen meg konkrét írásos anyag a közösségi házról, a bérelhetőség feltételeiről és árairól, a kontakt személyekről (Gabi+Gellért), és kerüljön fel néhány színvonalas kedvcsináló fotó is a házról. Felelős: Kovács Barna

Közösségi Ház – vagyonvédelem ügye

– Amint az várható volt, a riasztó rendszer beélesítése után sok volt a szakszerűtlen használatból eredő téves riasztás. Az utóbbi időben ezek száma csökkenni látszik. Várjuk meg az egyéves működési próbaidő leteltét, és utána kerüljön napirendre: továbbra is életben tartjuk a kivonuló szolgálat szolgáltatásait, avagy csak a riasztó sziréna(ák) funkcióját tartsuk fenn a továbbiakban.

– Tisch Dani változatlanul „lobbizik” a chipkártyás bejárati ajtózárak kiépítéséért – a 15-20 db-os kulcscsomók láttán. Az elképzelés, a felvetés nem rossz. Adott esetben a későbbiekben tájékoztassa a testületet ennek működési elvéről, és a bekerülési költségekről. (Az még nem világos, hogy ez a rendszer az épületen belüli ajtók nyitására is használható lenne? Mert a termek/helyiségek épületen belüli zárása szükséges, és a legtöbb kulcs ezekhez kell, nem a bejárati ajtókhoz.)

 A Szent Márton ünnepségekkel kapcsolatos team

– István atya felkérte Hadi Pétert és Heinczinger Balázst, hogy vegyék fel a kapcsolatot Rendessy Annamáriával, és csatlakozzanak az ő általa erre a célra már létrehozott csapathoz aktív tagként.

Következő testületi ülésre átvitt témák

– Felvetődött: ha a nagytermet konferenciateremként akarjuk hirdetni, megkerülhetetlen a hangosítás megoldása. A következő testületi ülésig Tisch Dani felméri az igényeket, megnézi a lehetőségeket, és költségbecslést készít a várható kiadásokról.

– Az Egyháztanács látásmódját hogyan adjuk tovább a közösségvezetők és a hívek felé.

– Virágosítás a templom mellett.

– Az I. félév eseményei.

– Beadott pályázat a templom statikai megerősítésére vonatkozóan.

– Közösségi házzal kapcsolatos kérdések: falvédelem a termekben.

– Keressünk egy fiatalt, aki lehetne az egyházközség fotósa.

Következő testületi ülés időpontja: február 23. hétfő – 18:30-kor szentmisével kezdünk. A szentmisén való megjelenés elvárása minden testületi tagra vonatkozik!!!

 

Képviselőtestületi jegyzőkönyv 2014. október 9.

Urnatemető az altemplomban

 • A KÖH (műemlék felügyelet – Fehér Judit) elvi szinten nem ellenzi, pozitívan áll a gondolathoz. Az elképzelésekről – az engedélyezéshez/elvi hozzájáruláshoz –vázlatokat, rajzokat kér.
 • Alapkérdés: az altemplom jelenlegi helyiségében gondolkodjunk e, vagy a meglévő teret bővíteni is szeretnénk valamelyik irányba (Monsberger tér felé, templom alá, templom melletti vadgesztenyés park felé)?
 • Az elinduláshoz: tervezet, vázlatrajz készül – egyelőre csak – az altemplom vasút felöli oldalfalához történő urnafülkék elhelyezéséhez. Felelős: Maurer János
 • A tájékozódáshoz: Beszerzésre kerül néhány, már működő urnatemető szabályzata. Felelős: Péntek Attila, Hadi Péter
 • Hadi Péter megkérdezi urnatemetőt fenntartó plébános ismerősét az urnatemető kiépítésének lehetőségéről, módjáról, az építés mikéntjéről, a kialakítás, elrendezés gyakorlati tudnivalóiról, és a gyakorlatban használatos sírhely árakról. A megszerzett információkról Maurer Jánost soron kívül, a testületet a következő testületi ülésen tájékoztatja.

Közösségi ház címer, névtábla

 • Halupka Gábor tájékoztatta a testületet az általa körbejárt lehetőségekről, és annak várható bekerülési költségéről (festett tábla, klasszikus épület címer, kovácsolt vas címer).
 • A következő alkalomra Péntek Attila tájékozódik egy homlokzaton elhelyezendő faragott, fába vésett felirat bekerülési költségéről.
 • A felirat/címer elhelyezése a ház homlokzatán – noha kívánatos – de egyáltalán nem sürgető teendő, a végső formátum eldöntése után is nyugodtan várhatunk, ha nincs rá jelenleg forrás.

Az új Egyháztanács

Az új testület régi-új tagjairól kívánatos lenne a hívek felé tolmácsolni a Tanúságban:

 • A testület pontos összetételét, névsorát, fényképét
 • A testületi tagok Egyháztanácsban/Egyházközségben betöltött pozícióját, szerepkörét, illetve hogy ki milyen feladatkörért felel.
 • A Tanúságba elhelyezendő közös fotó elkészítése november 02-án este esedékes, István atyánál.

Váci Egyházmegyei zsinat

 • A következő zsinati ülés időpontja: október 30. Vác, Galamb u. oktatási központ
 • Téma: az új evangelizáció

Közösségi ház

 • A II. Férfikör által felvetett javaslat alapján – a helyi szállásadók úgy kínáljanak szállást, hogy programlehetőségként termet a KH-ban lehet használni, bérelni egyúttal – Halupka Gábor felveszi a kapcsolatot a helyi szállásadókkal.
 • Felvetődött: ha a nagytermet konferenciateremként akarjuk hirdetni, megkerülhetetlen a hangosítás megoldása. A következő testületi ülésig Tisch Dani felméri az igényeket, megnézi a lehetőségeket, és költségbecslést készít a várható kiadásokról.
 • Zoltai Zsolt jelzi, hogy a régi templomi erősítő meg van 2 hangfallal, esetleg ide felhasználható.
 • A következő testületi ülésen legyen előkészített napirendi pont a nagyterem hangosítás, és a templomhangosítás ügye.
 • Projektoros vetítés nincs megoldva a hangosítás. Tisch Dani lép, megoldja.
 • Projektor használat: a használók részére „oktatást ad”, és magyarázó feliratot készít – Tisch Dani, Kovács Barna.
 • Döbrössy Gellért jelzi: több megoldatlan, kiadással járó probléma van még a házban. A testület írásban részletes felsorolást kér, hogy érdemben dönthesse.
 • Döbrössy Gellért jelzi:a takarítással is problémák vannak – mind napi szinten, mind a havi takarítói listára való feliratkozással. Ha a helyzet nem változik, lépni kell.

Közösségi Ház avatás október 25-én

 • Dr. Beer Miklós püspök atya személyesen jelen lesz.

Program:

– 18:00 – Gyermek rózsafüzér (templom)

– 18:30 – Püspöki szentmise (templom)

– 19:15 – A közösségi ház ünnepélyes megáldása

(Nagyboldogasszony terem)

– 19:30 – Agapé: vendégeink, híveink, barátaink kötetlen

beszélgetése (Nagyboldogasszony terem)

 • Hirdetés: a városban plakátolással, és az Egyházközség valamint a Közösségvezetők címlistáján – István atya személyes megszólító levele által.
 • Az agapéhoz étel, ital leadás – mise előtt 17:45-18:15-ig. Meg kell keresni azt a személyt, aki ott lesz, irányít.
 • Asztalok, székek előzetes berendezése – felelős Heininger Ferenc.
 • Hangosítás a nagyteremben: a kis hordozható hangosító berendezéssel – felelős Maurer János.

Következő testületi ülésre átvitt témák

– Az Egyháztanács látásmódját hogyan adjuk tovább a közösségvezetők és a hívek felé.

– Templom evangelizációs kiadvány: ennek előkészítésére team alakult – Kovács Barna, István atya, Heininger Ferenc. Megbeszélés: november 16. – 20:00

– Egyházközségi Farsang: régi, szokásos team összejöveteli időpontja – november 16. – 19:00

 

Következő testületi ülés időpontja: november 02. este 19:00 – munkavacsora István atyánál

Képviselőtestületi jegyzőkönyv 2014. szeptember 11-12. Kismaros

A Nagymarosi Egyházközség  kihelyezett testületi munkahétvégéjének jegyzőkönyve

Kismaros – Ciszterci monostor, 2014. szeptember 11-12.

Az elmúlt három év értékelése

 • A testület tagjai elmondták, hogyan élték meg ez elmúlt három évet: hívőként, testületi tagként, és hogyan látják helyüket, feladatukat a következő ciklusra az egyháztanácsban.
 • Meghallgattuk a jelenlévő új testületi tagokat is az elmúlt három évben tapasztaltakról – hívőként.
 • István atya szintén értékelte az eltelt három évet, majd Norbi atya mutatkozott be, és osztotta meg a jelenlévőkkel eddigi tapasztalatait.

Perselyezés

 • Minden hónap első hétvégéjén lesz saját, egyházközségi célra gyűjtés.
 • Az idei évi célok:

Október: Közösségi Ház – vagyonvédelem teljes kiépítése

November: Közösségi Ház – az informatikai hálózat teljes beüzemelése

December: Közösségi Ház – a könyvtár helyiség kialakítása

 • A célgyűjtésekről Heininger Ferenc minden hónap első hétvégéje előtt 4-5 nappal István atya részére emlékeztető mailt küld (a hirdetés miatt).

Fenntartott temetői sírhelyek ügye

 • A testület a jövőben is meg szeretné tartani ennek lehetőségét az erre igényt tartó testületi tagok, és az esetlegesen ide temetkezni szándékozó mindenkori helyi plébánosok, atyák részére.
 • Az egész fenntartott parcella helyzete, jogi státusza tisztázatlan az önkormányzat felé. Heininger Ferenc megkeresi az illetékeseket (Maros Kft, polgármester) és elindítja a szükséges lépéseket, hogy minden papíron dokumentáltan, tiszta helyzetet teremtve az Egyházközség birtokában legyen.
 • A testület a következő döntést hozta: a fenntartott sírhelyre csak olyan testületi tagot lehet temetni, aki 20 évig, vagy annál hosszabb ideig a testületben szolgált. Családtagot csak abban az esetben lehet a fenntartott sírhelyre temetni, ha a testületi tag már abban nyugszik. Elsőként családtag nem temetkezhet a fenntartott sírhelyre, csak testületi tag.

Templom hangosítás

 • Molnár Károly ígéretét a hangosítással kapcsolatban Dankai János megpróbálja realizálni, felveszi vele a kapcsolatot.
 • Ocsenás Tibivel a függő dolgokat rendezi: Maurer János

Molinó

 • A jelenleg a plébánia kerítésén lévő molinó kerüljön át Kismarosra, vagy Verőcére.
 • Nagymarosra kerüljön egy új molinó kihelyezésre. Felelős: Dankai János, Kovács Barna, István atya

Házasság hete (2015)

 • Szervezi a Kunyhó közösség. Kontakt: Péntek Attila

Testületek közös piknikje (Nagymarosi Önkormányzati és Egyháztanácsi képviselő testület)

 • A testület jó ötletnek tartja. Megszervezi (a választások után): Heininger Ferenc

Mise liturgiai kérdés: A Miatyánk utáni hívek közé kivitt kézfogás problémája.

 • Ne legkisebbek, leg ügyetlenebbek csinálják, mert elhúzzák, és gyakran azt sem tudják , mi a dolguk, mit kell csinálni.
 • Mivel rendszeresen elhúzódik, és az „Isten báránya” alatt is zajlik, ezért: 1) a miséző pap várjon ki a szöveg elkezdésével, amíg végig nem ér a kézfogás. 2) István szól Mariannak hogy az aktuális ének elkezdésével is várjon ki.

Egyházközségi disznóölés

 • Annak ellenére, hogy tavaly elmaradt, most januárban kerüljön megrendezésre, hatékonyabb szervezéssel. Jó összekovácsoló, közösségépítő, „bevonzó” program! Szervező, felelős: Péntek Attila, Heininger Ferenc

Egyházközségi farsang

 • A tavalyi kiértékelés után a szervezők, és István atya abban maradtak, hogy megpróbálják új tartalommal, új élettel megtölteni.
 • Ez ügyben már október elején üljön össze a szervezői team!

Egyházközségi könyvtár

 • A vizesblokk melletti kisszoba könyvtárrá való kialakítására (vakolatjavítás, parkettázás, festés, mázolás) áldását adta a testület. Az esetleges bővítésről az első fél év, egy év tapasztalatai után beszéljünk. A felújítást mozgatja: Heininger Ferenc

Templom felújítás – Maurer János beszámolója alapján

 • Van kész digitális felmérési tervünk.
 • Statikai megerősítési terv: ha a régész és a statikus egyeztettek, elkészülhet a végleges statikai terv a megerősítésről.
 • Ez alapján lehet árajánlatot kérni, hogy lássuk ennek költségvonzatát.
 • Ha a terv alapján a statikai megerősítés megtörtént, akkor kerülhet sor a templombelső restaurálására.

Urnatemető az altemplomban

 • Van benne fantázia, nagy lehetőség rejlik benne.
 • Maurer János egyeztet az építész tervezővel a létesítés lehetőségeiről, kötelmeiről.

Szent Márton év előkészületek

 • Szt. Márton team: Heinczinger Balázs és Hadi Péter. Mivel nem voltak ott a munkahétvégén, István felkéri őket ennek szervezésére.

Közösségek, közösségvezetők

 • Azt látjuk, hogy nem megy át az Egyháztanács látásmódja a közösségvezetők és a közösségek felé. Ez valószínű kommunikációs probléma. Ezért jó lenne közösen elmenni egy hosszú hétvégére a közösségvezetőkkel. Keresünk időpontot jövő év tavaszára.

Közösségi ház megáldása, felszentelése, felavatása

 • Időpont: 2014. október 25. szombat este
 • A püspökatya személyesen várható
 • Programtervezet: este ½ 7-kor szentmise, utána egyházközségi agapé a közösségi házban. Az agapé előtt rövid avató protokoll: Püspök atya, István atya és a polgármester rövid beszéde, Maurer János rövid történeti bemutatója a napköziről, és az egyházközségi énekkar műsora (2-3 ének eléneklése).

Közösségi Ház címere

 • Érdemes lenne egy szép címert elhelyezni a Közösségi Ház homlokzatára.  Mozgatja, körbejárja, a testülettel véleményezteti: Halupka Gábor

Kismaros, Verőce

 • Az új települések idecsatolása értelemszerűen többlet feladatot jelent az atyáknak, de többlet lehetőség is az evangelizációra.
 • István atya segítséget, támogatást kér a házas közösségektől, a férfi köröktől az ottani közösségek beindításához. Ennek mikéntje a későbbiekben tisztázandó.

A következő testületi ülés időpontja: október 9. – csütörtök este. 1/7-kor szentmisével kezdünk!

Képviselőtestületi jegyzőkönyv 2014. május 31.

Az ülés Időpontja: 2014. május 31.

Közösségi ház

Általánosan:

–         A felújítás elindult

–         A várható „újra nyitásig” le kell fektetni a ház működésének alapjait, mindenre kiterjedő házirendet, működési szabályzatot kell készíteni, és előre végiggondolni, megoldást keresni a bővített működés várható új problémáira. Végig kell gondolni a felújítás utáni fenntartás, üzemeltetés várható kiadásait, és ezek előteremtésének lehetőségeit. Az erre kijelölt team: István atya, Kovács Barna, Heinczinger Laci, Döbrössy Gellért és Gabi, Heininger Ferenc.

–         A berendezések beszerzéséről el kell kezdeni gondolkodni. Szükség lesz ~ 100 db székre, és 17 db 6 személyes asztalra. Utánajár, és előkészíti, javaslatot tesz: Hadi Ferenc. Határidő: július 31.

Konkrét új igények majdani teremhasználatra:

1)     Mosonyi Mária néni rajzszakkört szeretne az egyik teremben heti rendszerességgel tartani.

(Kedves István Atya, Tisztelt testület!

Kéréssel fordulok Önökhöz. Ha elkészült a napközi helyén a közösségi ház, kaphatnék-e lehetőséget
9-14 éves korú gyerekek részére rajzszakkör tartására ?  A helyiség berendezéséről /asztalok, székek, szekrény, dekoráció / gondoskodom, a működést a térítési díjakból ki tudom gazdálkodni. Természetesen a helyiség használatában szívesen osztozom más foglalkozásokkal, a szakkör időpontját illetően alkalmazkodom a ház beosztásához. Bízva a pozitív elbírálásban, izgatottan várom a választ. Ha működésemhez az engedélyt megkapom, szívesen adok tájékoztatást részletesen terveimről és a bonyolítás módjáról.

Üdvözlettel:   Garami Mária)

A testület egyöntetűen támogatja a rajszakkör befogadását, további tájékoztatást, részleteket, és a tervezett teremhasználati időpontokat vár Mária nénitől. Felelős: Heininger Ferenc

2)     Rendessy Annamária szintén konkrét teremhasználati igénnyel jelentkezett: „SALUS (köz)Pont”

A testület egyöntetűen támogatja fenti tevékenységek befogadását, további tájékoztatást, részleteket, és a tervezett teremhasználati időpontokat Annamáriától. Addig is a kivitelezés jelenlegi fázisában megteremti a fizikai feltételeket a tevékenységek majdani befogadásához. Felelős: Heininger Ferenc

A testületi ülés utáni fejleményekről ez ügyben ld. az alábbi tájékoztatást:

Üdv: Heini Fecó

3)     Hortoványi Emőke a közösségi házban Könyvtár működtetésének gondolatával fordult a testülethez

–         A testület bizonytalannak érzi, hogy egyházi, vallásos témájú használt, esetleg régebben íródott, nem mai gondolkodású könyvekre lenne e olyan mértékű valós érdeklődés, hogy rendszeres kölcsönzésük működjék. Ezért próbára vinné a dolgot. Azt a javaslatot teszi Emőke felé, hogy a Napközi – Karitász helyiségben kap egy falfelületet, amit bepolcozhat, és itt nézze/nézzük meg, életképes e a dolog. A tájékoztatást Emőke felé megteszi: Heininger Ferenc

Ifjúsági találkozó

–         Zoltai Zsolt észrevételezi, hogy a mise végi atyák kivonulása után nyissák meg a kijáratot a plébánia kapu felé is, és ne zárjak le kordonnal az ezirányú mozgást. Fontos lenne a plébánia kapuból ilyenkor az információs pultot is félretenni, mert lezárja a kapu felét. Jelzi még, hogy a fixre telepített fém kordonok bármilyen rendkívüli esemény esetén gyorsan szétszedhetetlenek, nem lehet vészhelyzetben az átjárást biztosítani. Ezért javasolja, hogy a jövőben ne legyenek egymáshoz rögzítve, hanem valami laza, gyorsan/könnyen oldható módon legyenek egymás mellé kihelyezve. A testület mindkét felvetést támogatja.

–         Előző téma kapcsán szintén felvetődött, hogy az Ifjúsági Találkozó rendezvényének nagy volumene miatt szükség lenne katasztrófavédelmi terv elkészítésére. A rendezők részéről István atya, és Hadi Ferenc vállalta, hogy tovább mozgatják e feladatot.

–         Ez ügyben még felvetődött, hogy a rendezvényen fontos lenne mentőautó állandó jelenléte is.  Hadi Ferenc ez ügyben vállalta az ügy mozgatását, napirenden tartását.

Következő testületi ülés időpontja: a nyári szabadságokra való tekintettel valószínű, hogy rendes ülés már csak szeptemberben, a kismarosi testületi hétvégén (szept. 12-13.) lesz. Ha bármilyen fajsúlyos ügy úgy kívánja, rendkívüli testületi ülést összehívunk.