Egyháztanács GT jegyzőkönyve 2017. október 30.

A Nagymarosi Egyháztanács Gazdasági Tanácsa testületi ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2017. október 30.

Relikvia zászló

 • Heininger Ferenc elhelyezési javaslata: a sekrestye szentély felőli falán, a szemmagasság feletti üres falfelületen. A tanács a helyszín javaslatot elfogadja.
 • További tennivaló: a zászló tervezett elhelyezési módjának (2 edzett üveglap vagy vastag plexi lap közé szorítva, a falra függesztve) technikai körbejárása. Felelős: Heininger Ferenc

A szentély burkolat felújítása

 • A helyszínen bemutatásra került 6 fajta, különböző helyről származó, különböző színvilágú, struktúrájú mészkőlap minta. A testület álláspontja a minták megtekintése után:

o      a süttői mészkőlapból készüljön a burkolat

o      alap tónus: csiszolt fényes

o      dekorációs elemek: 1) esetleg matt csiszolt lapokból; 2) esetleg tardosi vörös mészkőből – mindkét esetben szegélyként körbefutó díszítő mintázat. Ez utóbbiak esetleges beépítéséről a műemlékes tervező döntsön.

 • További tennivaló: a műemlékes hatósággal (Fehér Judit) és a műemlékes tervezővel (Ágó Mátyás) egy utolsó közös egyeztetés a burkolat végleges anyaghasználatáról és esztétikai kialakításáról (burkolatterv). Felelős:  Heininger Ferenc

Egyháztanácsi feladatként a Karitász megújulásának napirenden tartása

 • A fenti célra ~ 2 hónapja munkacsoport alakult.
 • A munkacsoport első üléséről jegyzőkönyv készült, amely ki lett küldve az Egyháztanács tagjainak.
 • Az első összejövetel eredményeinek két legfontosabb eleme:

o      Az Egyházközség ez év novemberétől a Karitász jelentőségének megismertetéséért, elfogadásáért „Karitász évet” indít.

o      A napi kisebb operatív feladatok elvégzésére november 01-től a plébánia saját forrásból személyi segítséget biztosít , napi 1-2 órában.

Közösségi ház – udvar és udvari homlokzat felújítás

 • Még nem született végleges döntés arról, hogy az e célra megnyert 2 millió Ft-on felül sikerül e további támogatást szerezni a püspökségről.  Ennek végkimenetelét megvárva még a tél folyamán be kell kérni az ajánlatokat a felújításra a kivitelezőktől. Felelős: Maurer János

Az „Egyháztanács”, „Gazdasági Tanács”, „Pasztorális Tanács” fogalmak értelmezésének tisztázása

 • Heinczinger Balázs: jelezte, hogy az új elnevezések (Egyháztanács helyett Gazdasági Tanács és Pasztorális Tanács) egyrészt régi hagyományt írnak felül, másrészt az új elnevezések esetleg súlytalanná tehetik némelyek szemében az Egyházközség eme fontos grémiumát.
 • István atya: a felvetést érti, de ezek az elnevezések nem új keletűek, hosszú évek óta benne van a püspökség által kiadott egyháztanácsi működést szabályozó leírásban.
 • Testületi közös megállapodás – az összes felvetés, érv átbeszélése után jelenlévők és István atya az alábbiak szerint látják értelmét a különböző elnevezések használatának:

o      Egyháztanács: a fogalom és az elnevezés változatlanul él, az Egyháztanács, mint a gazdasági és pasztorális tanácsot magába foglaló testület továbbra is létezik.

o      Ebből következően a Gazdasági Tanács is, és a Pasztorális Tanács is Egyháztanács, attól függetlenül, hogy együttesen vagy külön-külön hozzák döntéseiket, végzik tevékenységüket.

o      A gyűjtő fogalom/elnevezés – „Egyháztanács” – továbbra is maradjon használatban.

o      Az Egyháztanácson belül működő Gazdasági Tanács, és Pasztorális Tanács elnevezések megkülönböztetett használata akkor indokolt, ha valóban kihangsúlyozandó, hogy adott tevékenység tárgya melyik munkacsoporthoz kötődik.

„Felajánlási körmenet” – a felajánlások hívek általi kivitele az oltárhoz

 • István atya: egyes helyeken szokás (pl. Kismaros), hogy a felajánlásokat azok viszik ki az oltárhoz, akik a misét valakiért befizették. Bevezessük ez Nagymaroson is?
 • Testületi döntés: a felvetés szimpatikus. Nagymaroson ez lehetőségként jelenjen meg. Aki a misét befizette, ha élni szeretne a lehetőséggel, vigye ki a bort és az ostyát, de mindez ne legyen kötelező.  A szentmiséken állandóan ott lévők közül legyen 2 fő kijelölve, akik – jelentkező/mise befizető híján – biztosan kiviszik a felajánlásokat.
 • Fontos: bizonyos rendszerességgel István atya hirdesse mindezt.
 • Egyéb: a felajánlásokat tartalmazó asztal hétköznap ne a padsorok közé, hanem a szószék alá kerüljön.

A szentostya mise előtti „kiadagolása”

 • István atya: elviekben a szentáldozáskor kiosztásra kerülő szentostya minden esetben az azon a szentmisén átváltoztatott ostyából kellene, hogy kikerüljön, nem „konzerv” ostyából.  Kérdés: bevezessük e Nagymaroson, hogy a mise előtt az áldozni akarók maguk helyezzék az ostyatartó paténába az ostyát a felajánláshoz.?
 • Testületi döntés: a szándék és az elv érthető, de több szempontból nehezen kivitelezhető, ezért mindez ne kerüljön a jövőben bevezetésre.

A plébániaudvari gépkocsibehajtó kapu felújítása

 • A kapu több szempontból (esztétika, működés) rossz állapotban van. Kerüljön e teljes cserére, vagy csak a megbízható működéshez szükséges mértékig történjen a felújítás?
 • Testületi döntés: egyelőre csak a szükséges javítás történjen meg. A későbbiekben majd szóba kerülhet a csere. Ez esetben hasonló kinézetben kellene gondolkodni, mint a plébánia személybejáró kapuja.

István atya: Egyházközség által kibocsátott póló?

 • Jó felvetés, hogy legyen a helyi egyházközségre, templomra utaló „saját” pólónk. Kérdések: mi legyen rajta, póló színek, méretek, árak, árusítás módja?
 • Logó/felirat: Szent Márton grafika, templomunk, egyéb? A megtervezést vállalja: Kovács Barna, Marosfalvi Ákos
 • Szín, méret: nagyobb tételben kellene megrendelni, egyszerre több színben, méretben, fazonban.
 • Árusítás, értékesítés: egy kijelölt személy szervezze, ezen felül állandóan a sekrestyében misék előtt, után.

„EMMI projekt”

 • Bíztatás, felkérés érkezett Dobszay Bence atya részéről, hogy az Ifjúsági találkozó tradíciójára való tekintettel állítsuk össze azon közösségi terek, egyházközségi építmények listáját, amelyek átalakításra, felújításra szorulnak, és megújításuk bármilyen formában a találkozó ügyét szolgálná. A felkérés mögött komoly EMMI-s finanszírozási szándék is húzódik.
 • Az erre alakult stáb munkája révén összeállt a projekt tábla, amely a Gazdasági Tanács tagjai számára kiküldésre került.
 • A felújításra nevesített ingatlanok:

o      Kálvária lépcsők, stációk

o      Templom – teljes homlokzat felújítás

o      Plébánia udvar felújítás (a már általunk elkészített koncepció szerint)

o      Plébánia udvari vizesblokk és raktárépület

o      Közösségi ház (teljes tetőtér beépítés – zarándokszállás, a már elkészült koncepcióterv szerint)

o      Regnum ház (Diófa utca)

 • Fejlemény: október végi hír, hogy az Egyházközség 60 millió Ft támogatásról kapott ígérvényt a plébániaudvari vizesblokk és raktárépület felújítására.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.