Hirdetések 2019. március 24.

  • Nagyböjt péntekjein szentmise után keresztutat tartunk. Ne felejtsük el, h. nagyböjt péntekjein 14 éves kortól nem eszünk húst
  • Hétfőn Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. A szentmise keretében lesz a gyermeket váró és nevelő kismamák megáldása. Serezettel várjuk őket és családjukat.
  • Április 7 -én, vasárnap, 19, 30 -kor a közösségi házban a szentföldi zarándokok beszámolót tarnak útjukról. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Azokat is, akik esetleg jövőre részt venni szándékoznának.
  • Kiengesztelődési est lesz április 13 –án, szombaton, az esti szentmise után. Szentgyónási lehetőség, szentségimádás, bűnbánati liturgia, a kiengesztelődésnek ünneplése.
  • Ha tudunk olyan betegről, aki húsvéti szentgyónását otthonában szeretné elvégezni, jelezzük István atyánál.
  • Út menti keresztek restaurálása

Nagy és dédszüleink állítatták városunk út menti keresztjeit. Vészterhes időket éltek emg. Tiszteljük meg felmenőinket, és hagyjunk mi is méltó üzenetet az utódainknak azzal, hogy az Eukarisztikus Kongresszusra készülve megújítjuk viharverte kőkeresztjeinket. Szám szerint 9 db áll belőlük városunkban és annak határán. A Német utca – Dózsa György út sarkán épült 1887. A plébánia előtt a Szt. Imre téren (épült 1861, állíttatta: Emer család). A Fő tér felső végében (épült 1800, állíttatta: Rixer Károly és Mátyás család). A Fehér hegy derekán, az útelágazásban (épült 1880, állíttatta: Emer Jakab). Az Első völgy – Rákóczi út sarkán épült 1872.  A temető kerítése mellett (épült 1859, állíttatta: Galszter Rozál). A Rókus kápolnánál (épült 1890, állíttatta: Niedermüller család). Egyházközségünk elhatározta, hogy szép sorban felújítja, felújíttatja valamennyit. A helybéliek, a lokálpatrióták adományaiból, mint ahogy ezek a keresztek annak idején is születtek. A 9 db kőkereszt helyreállításának, szakszerű restaurálásának összköltsége megközelítőleg 7.5 – 8 millió Ft. A reménybeli elképzelésünk, hogy egy-egy kereszt felújítását a saját lakókörnyezete karolja fel, és a környéken élők érzik majd magukénak a keresztjük ügyét: annak felújíttatását, majd a megszépülésben való gyönyörködést. Jótékonykodásra, adományozásra, értékmentésre kérünk, hívunk hát mindenkit, akit keresztjeink további sorsa megérintett. Adományozáskor lehetőség van természetesen egy-egy adott kereszt célzott támogatására, ez esetben fontos nevesíteni az adománnyal felkarolt keresztet. A felajánlott támogatás eljuttatása történhet személyesen a plébánián, vagy utalással.