950. sz. Szent Gellért Püspök Cserkészcsapat

Nagymaroson a cserkészet már a két világháború között is mûködött. A rendszerváltás után, 2000-ben a cserkészéletet Péntek Attila indította újra a városban. Megalakult az elsõ õrs, a Hangya õrs 7 fiú taggal. A Dunakanyar cserkészkörzet (fõleg a kismarosi 827. Szent László Cserkészcsapat) segítségével pedig sikeresen elkezdett gyarapodni a csapat létszámban, tapasztalatban és élményekben egyaránt. Egyre gyakrabban tûntek fel az egyenruhás fiúk és lányok a városi programokon, rendezvényeken. Az ifjúság számára népszerû programok szervezésébe kezdtek.

Jelenleg tizennégy õrs mûködik Nagymaroson, melybe közel 75 cserkész és cserkészjelölt tartozik. Hét lány és hét fiú õrsünk van. Ezeknek az õrsöknek a nagy része hetente találkozik egy másfél órás õrsgyûlés keretében. Itt a fiatalok játszva fejlõdhetnek, tanulhatnak és épülhetnek minden tekintetben. A cserkészév folyamán rengeteg változatos program vár a cserkészekre, mint õrsi, mint korosztályi, és mint csapatszinten. A cserkészévünk fénypontja a nyári 10 napos nomád sátortáborunk, ez minden évben a nyár legnagyobb élménye, és a legjobban várt esemény a cserkészek körében.

Reméljük nem csak a város, de az egész társadalom számára hasznos, tapasztalt, testben és lélekben erõs fiatalságot sikerül nevelnünk.

Csapatunk minden év szeptemberében Gellért püspök neve napján tartja csapatmiséjét, mellyel kifejezi a Szent iránti tiszteletét és kéri annak útmutatását.

Egy rövid kérelem olvasható a csapat zászlaján:
„Szent Gellért püspök adj nekünk Szent Imréket!”

További informaciók a csapat honlapján találhatóak.