Ceferino közösség

Vezető: Gyöngyösi Gyula
70/612-2737
moc.liamgnull@isoygnoyg.aluyg

Az isteni gondviselésnek köszönhetően, és helyi szervezetek igyekezetével, a 2012-es évben megalakult apró közösségünk. Tagjait kamaszok, ifjú felnőttek, és házasságra készülő roma fiatalok alkotják.

A cigányság családcentrikussága, többgenerációs családmodelljei, Mária kultusza és vallásra való nyitottsága is olyan elemei kultúránknak, amelyek közelebb visznek minket az egyház szellemiségéhez. Az életünk fordulópontjaiban mindig ott az egyház, akár keresztelőről, akár házasságról, akár gyászról beszélünk.

Közösségünk teológiai ismeretei még hiányosak, hosszas tanulás áll még előttünk, de mindannyian hiszünk Istenben, s valljuk az ő jóságát, igazságosságát. Ízelítőt kaptunk Jézus tanításának szépségeiből, s építeni kívánjuk a mennyek országát, hogy köztünk, s minden ember között békesség és szeretet uralkodjék.

A csoport vezetése nem egyszerű feladat, hiszen a kamaszok lelkére hatni, napjaink bűnös eszméi mellett, rendkívüli nehézségekkel jár. A keresztény erényt gyakorolva, türelmesen, apró tettekkel kívánjuk őket azon útra csábítani, ahol ők és mi is Jézust találjuk, s a célhoz érve a Mennyország kapui előtt állhatunk majd mind, együtt.

A nevünket egy olyan olasz cigányembertől kölcsönöztük, ki az első a boldoggá avatott cigányok közül. Üzleti tisztessége, lelkiismeretessége, példás embersége az, amely közösségünk tagjainak és környezetének is jelzi, hogy a cigány ember nem az a negatív teremtmény, amit a média közvetít, hanem az, az Isten képére teremtett férfi vagy nő, aki ezáltal isteni méltósággal rendelkezik.