A Szentgyónás találkozás a Mennyei Atya szeretetével

A JÓ SZENTGYÓNÁS ÖT LÉPÉSE:

1. FELKÉSZÜLÉS

Imádkozz, gondolkozz!

2. BÁND MEG

őszintén minden bűnödet!

3. HATÁROZD EL

hogy a jó mellett döntesz és kerülöd a bűnt!

4. MONDD EL

Isten papjának a szentgyónásban!

5. VÉGEZD EL

az ELÉGTÉTELT, és tedd jóvá a kárt!

6. Adj HÁLÁT az ATYA jóságáért!

MIÉRT JÓ NEKÜNK, HOGY GYÓNHATUNK?

Isten, a mi mennyei Atyánk nagyon szeret minket. Mi azonban gyakran eltávolodunk tőle, az Ő szeretetétől, akaratától, engedetlenek vagyunk. Ezt úgy hívjuk, hogy bűnöket követünk el.

Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.

Bűnt követhetünk el: gondolattal, szóval, cselekedettel és a jónak az elmulasztásával.

A mennyei Atya végtelenül irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. Isten mindenkinek megbocsát, aki őszintén megbánja bűneit, és bocsánatot kér tőle. Bocsánatkérésünket a szentgyónásban kell kimondanunk.

Feltétlenül meg kell gyónnunk minden halálos bűnt és azok számát. A bűnbocsánat szentségében a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát. 

Első lépés: A FELKÉSZÜLÉS

A) IMÁDKOZZ!

Csendben emlékezz a Mennyei Atya jóságára.

Isten nagyon szeret téged, meghív, hogy kövesd Jézust.

B) GONDOLKOZZ!

 • Hogyan szeretnéd Jézust jobban követni?
 • Mit szeretnél kérni most tőle?
 • Miben kell neked javulnod?
 • Mit kell megbánnod, hogy jobban hasonlítsál Jézus tanítványaira, szeretett gyermekére?
 • Mit gondolt, tett, érzett volna Jézus abban a helyzetben?

Második lépés: LELKIISMERET-VIZSGÁLAT, BŰNBÁNAT

A) A SZENTLÉLEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA

Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből megbánjam, és őszintén meggyónjam!

B) VIZSGÁLD MEG, a lelkitükör segítségével, hogy milyen bűnöket követtél el!

Választhatod a 10 parancsot, a nyolc boldogságot, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit is a lelkiismeret vizsgálat alapjának. A megfelelő lelki tükröket itt találod.

Harmadik lépés: KOMOLY ELHATÁROZÁS

Mivel megbántad azokat a bűnöket, melyekre visszaemlékezel, most döntsd el, hogy ezeket a bűnöket nem fogod többé választani.

Negyedik lépés: A BŰNÖK MEGVALLÁSA

A szentgyónásban Jézus Krisztussal találkozol!

 1. Köszönj és vess keresztet!
 2. Mondd el a bevezető imát:
  Gyónom a mindenható Istennek, Isten helyett neked lelkiatyám, hogy kiskoromtól fogva (utolsó gyónásom óta) ezeket a bűnöket követtem el. (Utoljára gyóntam …)
 3. Ha ez az első gyónásod, ezt mondd meg. Ha nem az első alkalom, itt elég megmondanod, mikor voltál utoljára gyónni. Szoktál-e áldozni?
 4. Mondd el a bűneidet egyszerűen, félelem nélkül, azt is, hogy már megszokott bűnt említesz-e, vagy nagyon ritkán fordul elő az a bűn.
 5. Figyelj a papra, aki talán ad néhány jó tanácsot. Figyelj arra is, hogy mit javasol neked elégtételnek
 6. Bűnbánatodat kifejezheted a megtanult szöveggel vagy a saját szavaiddal.
  Bánatima:
  Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a Jóistent megbántottam. Ígérem, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmat elkerülöm.
 7. Keresztvetéssel fogadd a gyóntató feloldozását, s felelj: Ámen.
  Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!
  Válasz: Mert örökké szeret minket.
 8. Isten megbocsátotta bűneidet, élj az Ő békéjében.
 9. Istennek legyen hála

Ötödik lépés: AZ ELÉGTÉTEL

Az elégtételt próbáld hamar elvégezni. Vállalhatsz azon kívül sajátot is. 

A felkészüléshez többféle lelki tükör elérhető nagyböjti lapunkon.