Hogyan készüljünk a Szentgyónásra?

 1. Kérjük a Szentlélek segítségét, hogy felismerjük bűneinket.
 2. Minden alkalommal a lelkitükör segítségével végig gondoljuk életünket, hogy az utolsó gyónás óta milyen bűnöket követtünk el. Bűnbánat és bocsánatkérés Istentől, és ha kell az emberektől is.
 3. Visszagondolunk, hogy az utolsó gyónásunk óta mi az, amiben közelebb kerültünk Istenhez és ezt is elmondhatjuk a gyónásban.

A GYÓNÁS MENETE:

 • Gyónó: Dicsértessék a Jézus Krisztus
  Az Atya a Fiú És a Szentlélek nevében
 • Gyónom a Mindenható Istennek és neked atyám, hogy utolsó gyónásom óta, ezeket a bűnöket követtem el. Utoljára gyóntam…
 • Elsoroljuk a bűneinket, meghallgatjuk a gyóntató pap tanácsait, és különösen figyelünk az elégtételre.
 • Ezután elmondjuk a bánatimát, mindenki azt, amit megtanult, de azt itt lévőt is mondhatjuk:
  Istenem szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom minden bűnömet, amellyel megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Erősen fogadom hogy a segítségeddel a jóra törekszem, és a bűnt elkerülöm.
 •  A gyóntató pap elmondja a feloldozó imát, amelyre Ámen -nel válaszolunk.
 • Pap: Magasztaljuk Istent mert jóságos hozzánk
 • Gyónó: MERT ÖRÖKKÉ SZERET MINKET
 • Pap: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével.
 • Gyónó: ISTENNEK LEGYEN HÁLA

Hálaadó imádság imakönyvből vagy saját szavainkkal