Lelki tükör ritkán gyónók számára – A Tízparancs alapján

 • Mikor gyóntam utoljára?
 • Miért maradt el ilyen sokáig?

1. Uradat, Istenedet imádd és csak Neki szolgálj!

 • Imádkozom-e reggelente? (Eltervezem-e, hogyan fogom ma Istent és embertársaimat szolgálni?)
 • Imádkozom-e esténként? (Hálát adok-e a napért? Végzek-e lelkiismeret-vizsgálatot?)

2. Isten nevét hiába ne vedd!

 • Káromkodtam? (Isten és a szentek nevét ejtettem-e ki átkozódó, csúnya szavak kíséretében? – Milyen gyakran?)
 • Szoktam-e emlegetni Isten nevét fölöslegesen, tiszteletlenül? (Mondok-e egy fohászt, ha káromlást hallok?)
 • Esküdöztem fölöslegesen? – Szent dolgokkal tréfálkoztam?

3. Az Úr napját szenteld meg!

 • Vasárnap, ünnepnap mulasztottam-e szentmisét? (Hanyagságból? Hányszor?)
 • Szentmisén Isten és az ottlevők iránti szeretettel vettem részt?
 • Pihenésre és ünneplésre fordítottam-e az egyházi ünnepeket?
 • A bűnbánati napokon szoktam-e valamit tenni Isten iránti szeretetből? (Ha elfelejtettem, pótoltam-e más napon?)

4. Atyádat és anyádat tiszteld!

 • Tisztelem-e szüleimet? Engedelmes vagyok-e? Próbálok-e örömet szerezni nekik?
 • Tisztelem-e az idősebbeket? (Iskolában, utcán, stb?)

5. Ne ölj!

 • Szoktam-e verekedni, durváskodni, gúnyolódni? – Másoknak fájdalmat okozni? (Ha megbántottam valakit, próbáltam-e jóvátenni?)
 • Vigyázok-e egészségemre? (Kerülöm-e a dohányzást, az alkoholt?)
 • Csábítottam-e mást bűnre?

6. Ne paráználkodj!

 • Paráználkodtam-e? – Gondoltam, beszéltem-e tisztátalant? (Vö. 50.l.)
 • Néztem, olvastam-e szándékosan ilyet?
 • Cselekedtem-e tisztátalan – mással vagy magammal („önkielégítés”?) (Hányszor?)

7. Ne lopj!

 • Vettem-e el olyat, ami nem az enyém? (Visszaadtam-e már?)
 • Vigyáztam-e magam és mások holmijára?
 • Felelősnek érzem-e magam a közösség javaiért? (Iskolában, utcán, vonaton?)
 • Nem „lopom-e” az időt? – Becsülettel végzem-e kötelességeimet? (Hittan, tanulás, munka?)

8. Hamis tanúságot ne szólj embertársad ellen!

 • Hazudtam? – Okoztam-e ezzel másnak kárt?
 • Rágalmaztam? (Fogtam-e másra olyat, ami nem igaz? Jóvátettem-e ezt?)
 • Megvédtem-e más becsületét, ha tehettem?

9-10. Embertársad házastársát ne kívánd! Se más egyebet, ami az övé, ne kívánd!

 • Irigykedtem-e? (Más értékeire, tehetségére, stb.?)
 • Szívesen adtam-e rászorulóknak? (Tulajdonomból, időmből?)

Köszönöm Uram, hogy megmutattad gyengeségemet és a Te Jóságodat.
Add, hogy erődből új életet kezdhessek!