Gyermek-keresztelés kérése

A gyermek születése öröm és titok. „Mi lesz ebből a csodálatos pici lényből? Kire bízhatjuk rá a sorsát?” – merül fel a kérdés a szülőben. – Aki hisz, vagy akár csak sejtelme van a hitről, tudja, hogy Isten kezébe teheti gyermekét, és Jézus Egyházára bízhatja őt. Ezért kéri a csecsemő vagy gyermek megkeresztelését.

Plébániánkon szeretettel várjuk a szülőket, akik meg szeretnék kereszteltetni gyermeküket.

Hogyan kell keresztségre jelentkezni?

Keresztelés kérésére, a keresztelési felkészülés megbeszélésére be lehet jelentkezni telefonon, a plébánia telefonszámán, irodaidőben. Ekkor egyeztetni lehet az időpontot, amikor legalább egyik szülő személyesen bejön, hogy adataikat felírjuk (célszerű lehet a keresztelési jelentkezési lap előzetes kitöltése), valamint a felkészüléssel és a kereszteléssel kapcsolatos teendőket megbeszéljük. A keresztelésre jelentkezés részletei itt olvashatók.

A keresztelésre a felkészítő beszélgetések után kerül sor.

Felkészülés a keresztségre

A gyermek keresztelése alkalmával a szülők 1) hitvallást tesznek gyermekeik nevében (a keresztség felnőttek esetében tudatos hitet tételez fel, gyermekek esetében legalább egyik szülő hite képviselheti a csecsemő hitét); 2) továbbá ígéretet tesznek arra, hogy hitben, és az Egyház közösségében fogják nevelni gyermeküket (hisz e nélkül a keresztség hamis formalitás volna).

A keresztségre felkészítő beszélgetések segítséget szeretnének nyújtani a szülőknek, annak átgondolásában, a) mi történik a keresztségben, b) mit jelent az, hogy ők a keresztség során hitvallást tesznek, c) mi a szülők feladata a gyermek vallásos nevelésében, és hogyan segít ebben nekik a keresztény közösség, az egyház.

Ha a gyermek keresztségét csak egyik szülő kívánja, a másik inkább csak beleegyezik abba, akkor is szeretettel várjuk a keresztséget kérő felet, de szeretnénk alkalmat találni a másik házasféllel való beszélgetésre is, hogy ő is részesévé váljon (a maga módján) a keresztelés ünnepének és mondanivalójának.

A keresztségi beszélgetések családias légkörben zajlanak plébániánkon. A beszélgetéseken általában egy atya, egy fiatalabb és egy tapasztaltabb házas(pár) is jelen van. Az utóbbiak saját életük tapasztalatát elmondva beszélnek a keresztség gyümölcseiről, és a szülők szép és szent feladatairól, amelyeket a keresztségben vállalnak, illetve amelyekre a keresztségben meghívást és erőt kapnak.

A beszélgetések során törekszünk megismertetni az édesanyákat a plébániánkon rendszeresen találkozó fiatal mamák csoportjával – amely örömet és támaszt nyújt sok kisbabás édesanyának. Hozzájuk kapcsolódik a fiatal házasok időnkénti találkozója (nevelési, pár-kapcsolati stb. témákkal), amelyre az édesapákat is hívjuk.

Az érdeklődőknek lehetőségük van bekapcsolódni olyan fiatalok csoportjába is, akik szeretnék közelebbről megismerni a hitet, a kereszténység titkait (évről-évre indul ilyen csoportunk). E csoportok tapasztalata, hogy nem elsősorban oktatást kapnak a találkozásokon, hanem mindenekelőtt legbensőbb egyéni (és a párkapcsolatot is érintő) kérdéseikre találják meg a választ: magukat találják meg.

A felkészülés időtartamáról

A keresztséget kérő szülő(ke)t három beszélgetésre várjuk feltétlenül, és lehetőséget adunk további beszélgetésekre is, amennyiben valaki a keresztény hit alapjaival szeretne megismerkedni.

A beszélgetések egy bő óráig tartanak. (A beszélgetések, a résztvevők igényétől függően hetente, vagy kéthetente zajlanak.) Az összejövetelek időpontját, a szülők igényeinek megfelelően törekszünk megtalálni; úgy hogy legalább egy alkalommal az édesapák is jelen lehessenek – és bekapcsolódhassanak a felkészülésbe.

A felkészülés ideje alatt a vallásos (vagy a vallásos életet vállalni kívánó) szülőnek módja nyílik megújítani (vagy megkezdeni) a katolikus hit-élet erőt-adó „gyakorlatait”, az imádságot, a szentmisére járást; illetve a szentgyónást is annak, aki volt első-áldozó, és fel van készülve a gyónás általi megújulásra. (Minderről személyesen elbeszélgetünk.)

Keresztelésre felkészítő beszélgetéseket általában több keresztséget kérő szülő számára együtt indítunk, de mód van a személyes beszélgetésre is. Minél korábban jelentkezik valaki, annál könnyebb lehet a felkészítő beszélgetések idejét egyeztetése.

Keresztszülő ki lehet?

A keresztszülők is ígéretet tesznek a keresztség szertartásában arra, hogy segítenek majd a gyermeknek és a szüleinek a gyermek hit szerinti nevelésében és vallásos életében.

Az elmúlt századokban a keresztség társadalmi szokás is volt. Hiszen akkoriban az egész társadalom (legalábbis bizonyos értelemben) kereszténynek volt mondható. Mára a helyzet megváltozott. Egy keresztény jellegű társadalomban természetes volt, hogy bármely közeli rokon vagy barát lehetett keresztszülő.

Ma az egyház (a megváltozott kornak megfelelően) azt kéri: olyan személy legyen keresztszülő (legalább az egyik), aki gyakorolja hitét (ha párkapcsolatban él, rendezett egyházi házassága van), azaz aki – keresztségben tett ígéretének megfelelően – a szülők segítségére lehet majd a gyermek vallásos nevelésében.

Ha egyik keresztszülő nem felel meg ennek a követelménynek, de szeretne a hit szerint és az egyházban élni, válhat keresztszülővé, ha elindul a hit, az Egyház felé közeledés útján.

Jó, ha mindkét keresztszülő alkalmas arra, hogy a gyermek hitbeli növekedését támogassa. De ha csak az egyikük tudja ezt a szolgálatot biztosítani, az egyház a család kérésére a másik „keresztszülő-jelöltet” is elfogadja – ha nem is vallásos, de vállalja a gyermek lelki fejlődésének keresztény-emberi támogatását.

A mondottakból következően a keresztszülő-jelölteket is szeretettel várjuk a felkészítő beszélgetésekre (ha el tudnak jönni), hogy ők is felkészülhessenek arra az ígéretre, amelyet a keresztségben Isten színe előtt tenni fognak.