Hirdetéseink 2017. május 28.

 • Ma délután 4 órára várjuk az elsőáldozókat és szüleiket sütögetésre, a plébániára.
 • Pünkösd vigíliáján, jövő szombaton mindenkit szeretettel hívunk közös Szentlélekvárásra. 17, 30 –tól szentségimádás, 18, 30 szentmise, majd virrasztás a Kálvárián. Külön szeretettel hívjuk a Szentlélek szemináriumot, Alpha kurzust végzetteket.
 • Szeretettel várunk mindenkit Pünkösdhétfőn egyházközségi juniálisunkra. A rendezvény ingyenes, de ha valaki szeretne hozzájárulni a felmerülő költségekhez örömmel fogadjuk.Meleg ebédet kap minden résztvevő. Kérjük, hogy aki teheti valami finomságot, süteményt, házi szörpöt hozzon magával, amit már a mise előtt a plébánia kertben lehet leadni. A gyerekeknek a mise ideje alatt misekuckó, utána pedig játékos vetélkedő, kézműves foglalkozások lesznek. A gyerekek részére szervezett palacsintaevő versenyhez, várjuk a lelkes anyukákat, nagymamákat akik palacsinta elkészítését vállalják. Jelentkezni a hátul kihelyezett lapon lehet. Pünkösdhétfőn 9 órakor lesz az ünnepi, 18, 30 –kor csendes szentmise.
 • Ministráns tábor lesz Június 15 – 18 –ig Törökmezőn. Aki szeretne részt venni, de még nem jelentkezett, Gável Péternél jelezze szándékát.
 • Kis ifi hittanos tábor lesz 6 osztálytól fölfelé június 21 – 23 –ig. Jelentkezés és részletek István atyánál.
 • Plébániai hittan tábor lesz június 26 – 28 –ig. Aki szeretne részt venni Zitánál, vagy István atyánál jelentkezzen.
 • Szentlélek kilencedről és a Szentlélek adományairól találunk hátul elvihető segédanyagot, mely segítheti pünkösdi készületünket.
 • A következő Faluközi énekes gitáros dicsőítés a verőcei templomban lesz, szerdán, május 31.-én este fél 9-től.
 • Csütörtökön 17,30-kor szentórát tartunk.
 • Jövő hét péntek, 1. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér.
 • Pünkösd vasárnapjától a misék előtt felajánló imát mondunk az Eucharisztikus Kongresszusig templomunkban. Az ima szövege a kivetítőn látható lesz,s szórólapokon is elérhető, hátulról elvihető, hogy otthon is imádkozhassuk .Ha van közöttünk, aki más településen lakik, kérjük vigyen magával és terjessze, hogy máshol is imádkozhassák.

Hirdetéseink 2017. május 21.

 • Köszönjük mindazok munkáját, akik részt vettek az Ifjúsági Találkozó szervezésében, lebonyolításában.
 • Jövő vasárnap Mennybemenetel ünnepe. Délután 4 órára várjuk az elsőáldozókat és szüleiket sütögetésre, a plébániára.
 • Ministráns tábor lesz Június 15 – 18 –ig Törökmezőn. Aki szeretne részt venni, de még nem jelentkezett, Gável Péternél jelezze szándékát.
 • Plébániai hittan tábor lesz június 26 – 28 –ig. Aki szeretne részt venni Zitánál, vagy István atyánál jelentkezzen.
 • Két hét múlva Pünkösd vigíliáján, szombaton mindenkit szeretettel hívunk közös Szentlélekvárásra. 17, 30 –tól szentségimádás, 18, 30 szentmise, majd virrasztás a Kálvárián. Külön szeretettel hívjuk a Szentlélek szemináriumot, Alpha kurzust végzetteket. Pünkösdhétfőn egész napos egyházközségi juniális.

 

Hirdetéseink 2017.május 14.

 • Május 20 –án lesz az Ifjúsági találkozó. Hordozzuk imáinkban az ide érkező fiatalokat. A nagymarosi levél hátulról elvihető és az imádság a Találkozórét is. A Gyerekmarosról tudnivalókat is hátul találjuk. Szeretettel várjuk rá a gyerekeket. A péntek esti szentmise 19 órakor kezdődik. A szombat esti szentmise elmarad, 16 órakor a plébánia kertben Varga Lajos püspök úr mutatja be a szentmisét.
 • A folyamatos szentségimádást a nyáron is szeretnénk folytatni. Mivel sokan szabadságra mennek, szükség volna még több beugróra, akik eddig nem iratkoztak fel, de szükség esetén, ha itthon vannak, megkérhetők helyettesítésre. Ezért, kérjük, hogy aki erre szívesen vállalkozik, nevét, telefon számát legyen kedves felírni a beugrók névsorához. Érdemes mindenkinek, aki időpontot vállalt, keresni egy – két lehetséges helyettest, akit szükség esetén megkér.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, igy 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!
 • Május 21-én a 1/2 10 órai szentmise után Hősök napi megemlékezést tartunk a templomkertben.

Hirdetéseink 2017. május 7.

 • Ma, a 9, 30 –as szentmise után, a közösségi ház működésének elmúlt évre való visszatekintése, kiértékelése lesz. Mindenkit, aki rendszeresen használja a közösségi házat, vagy szívesen részt venne a jövőbeni működésének segítésében, szeretettel várjuk.
 • Ma, 16 órától Anyák napi öröm-dicsőítés lesz a templomban.
 • Május 14 –én, a 9, 30 –as szentmisén lesz az elsőáldozás. Hordozzuk őket imáinkban. Aki név szerint is szeretne értük imádkozni, az diákmise után az ajtónál húzhat egy nevet.  Szombaton 16 órakor lesz számukra a vizsga, a próba és a közös gyónás.
 • Május 20 –án lesz az Ifjúsági találkozó. Hordozzuk imáinkban az ide érkező fiatalokat. A nagymarosi levél hátulról elvihető és az imádság a Találkozórét is. A Gyerekmarosról tudnivalókat is hátul találjuk. Szeretettel várjuk rá a gyerekeket.
 • A folyamatos szentségimádást a nyáron is szeretnénk folytatni. Mivel sokan szabadságra mennek, szükség volna még több beugróra, akik eddig nem iratkoztak fel, de szükség esetén, ha itthon vannak, megkérhetők helyettesítésre. Ezért, kérjük, hogy aki erre szívesen vállalkozik, nevét, telefon számát legyen kedves felírni a beugrók névsorához. Érdemes mindenkinek, aki időpontot vállalt, keresni egy – két lehetséges helyettest, akit szükség esetén megkér.

Liturgia magyarázat 2017. április 30.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek! – Ma van Húsvét 3. vasárnapja! Most a liturgia magyarázat keretében folytatjuk a katolikus hitünk egyes részeinek ismertetését! Az evangélium Jézus megjelenéseinek sorát folytatva elbeszéli, miként erősítette meg az apostolokat Jézus a feltámadása utáni 40 nap alatt, s miként adta meg az utolsó tanításait és az egyházalapító intézkedéseit.

Folytatjuk a Hitünk rövid összefoglalását A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, összefoglalása alapján, kérdés – felelet formájában:

 1. Milyen kapcsolat van az igazság, a szépség és a szakrális művészet között?

Az igazság önmagától szép. Magában hordozza a lelki szépség ragyogását. Az igazságnak a szavakon túl is sok kifejezési formája van, különösen a művészi alkotások, melyek az Istentől kapott talentum és az emberi erőfeszítés gyümölcsei. A szent művészetnek, hogy igaz és szép legyen, meg kell mutatnia, és dicsőítenie kell az Istennek Krisztusban megjelent misztériumát, és el kell vezetnie Istennek, a Teremtőnek és Üdvözítőnek, az Igazság és a Szeretet végtelen Szépségének imádására és szeretetére.

 1. Mit követel a kilencedik parancsolat?

A kilencedik parancsolat megköveteli a bűnös testi kívánságok legyőzését gondolatokban és vágyakban. Az ilyen kívánságok elleni küzdelem a szív megtisztulása és a mértékletesség erényének gyakorlása által történik.

 1. Mit tilt a kilencedik parancsolat?

A kilencedik parancsolat tiltja a hatodik parancsolat által tiltott cselekedetekre irányuló gondolatok és vágyak ápolását.

 1. Hogyan lehet elérni a szív tisztaságát?

A megkeresztelt ember a szív tisztaságára Isten kegyelmével és a rendetlen vágyak ellen harcolva, a tisztaság erénye és ajándéka, a szándék tisztasága, a külső és belső látás tisztasága, az érzelmek és a képzelet megfegyelmezése és az imádság által juthat el.

 1. Miket követel még a tisztaság (latinul a puritas)?

A tisztaság igényli a szemérmességet, mely őrizve a személy intimitását, kifejezi a tisztaság finomságát, szabályozza a tekintetet és a gesztusokat a személyek és közösségük méltóságának megfelelően. Megszabadít a széles körben elterjedt erotizmustól, és távol tart mindattól, ami a beteges kíváncsiságot táplálja. Megkívánja állandó küzdelemmel a társadalmi környezet megtisztítását is, az erkölcsi lazaság ellen, mely az emberi szabadság téves felfogásán alapul.

Kedves Testvérek! Most pedig imádkozzunk együtt a Plébános Urunkért, az egykor és most élő papokért, szerzetesekért, szolgálattevőkért, vezetőinkért, ellenfeleinkért, ellenségeinkért, édes magyar hazánkért, magyar nemzetünkért, és Európa keresztény megújulásáért:

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt, és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!” Amen.

Hirdetéseink 2017. április 30.

 • Holnap, május 1 –én, az egész napos szentségimádás meg lesz tartva. Az esti szentmise a májusban születettekért lesz felajánlva. Szeretettel hívjuk őket.
 • Május 4 –én, csütörtökön, az esti szentmise után, Varga László kaposvári megyéspüspök úr lesz vendégünk, aki a szentségimádásról fog tanítani bennünket. Szeretettel várunk mindenkit. Akik részt vesznek, a folyamatos szentségimádásban külön kérjük, h. lehetőségükhöz mérten jöjjenek el, h. röviden kiértékelhessük az elmúlt időszakot, illetve a nyári folytatás lehetőségéről is szeretnénk szót ejteni.
 • Csütörtökön 17,30 kor szent órát tartunk
 • A héten első péntek, a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra lesz az esti szentmise felajánlva.
 • Május 6 –án, szombaton 10 – 15 óráig várjuk azokat a fiatalokat lelki napra, akik az Ifjúsági Találkozó rendezésében szeretnének segíteni.
 • Ugyanezen a napon hegyi mise a Kálvárián 16 órakor. Mindenkit várunk !
 • Május 7 –én, vasárnap, a 9, 30 –as szentmise után, a közösségi ház működésének elmúlt évre való visszatekintése, kiértékelése lesz. Mindenkit, aki rendszeresen használja a közösségi házat, vagy szívesen részt venne a jövőbeni működésének segítésében, szeretettel várjuk.
 • Május 14 –én, a 9.30–as szentmisén lesz az elsőáldozás. Hordozzuk őket imáinkban. Aki név szerint is szeretne értük imádkozni, az diákmise után az ajtónál húzhat egy nevet.
 • Nagyon köszönjük mindazok segítségét, akik idén is segítenek templomunk hétvégi nyitva tartásának lehetővé tételében, templomunk bemutatásában. Május 1 – október 29. között szombat és vasárnapi napokon van lehetőség idegenvezetést vállalni Dankai Marikánál. Ha valaki nem szeretne beszélni, írásos anyag rendelkezésre áll magyarul, angolul és németül, a látogatók kezébe adható, csak legyen ott valaki,aki ezt megteszi.
 • Május első vasárnapján, 7-én, 16:00-tól Anyák napi öröm-dicsőítés lesz a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Jövő hét péntek, 1. péntek, igy 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!
 • Az Emberi Erőforrás Minisztériumától, 2 millió forint támogatást kaptunk a Közösségi Ház nyílászáró és külső homlokzati felújításra. Nagyon köszönjük mindazok munkáját, akik a pályázat elkészítés munkájában  részt vállaltak.
 • Május 20–án lesz az Ifjúsági találkozó. Hordozzuk imáinkban az ide érkező fiatalokat. A nagymarosi levél hátulról elvihető és az imádság a Találkozórét is. A Gyerekmarosról tudnivalókat is hátul találjuk. Szeretettel várjuk rá a gyerekeket.

Hirdetéseink 2017. április 23.

 • Ma, 15 órakor szent órát tartunk
 • Nagyon köszönjük mindazok segítségét, akik idén is segítenek templomunk hétvégi nyitva tartásának lehetővé tételében, templomunk bemutatásában. Május 1 – október 29. között szombat és vasárnapi napokon van lehetőség idegenvezetést vállalni Dankai Marikánál. Ha valaki nem szeretne beszélni, írásos anyag rendelkezésre áll magyarul, angolul és németül, a látogatók kezébe adható, csak legyen ott valaki,aki ezt megteszi.
 • A nagyböjti rejtvény leadásának határideje jövő vasárnap a diákmise előtt 10 perccel jár le. A rejtvényeket névvel ellátva a hátul kihelyezett dobozba lehet bedobni.
 • Örömmel hívunk mindenkit a következő Faluközi énekes gitáros dicsőítésre Kismarosra. Ennek időpontja most szerdán Április 26.-án este fél 9-től lesz a Kismarosi templomban.
 • Május 4 –én, csütörtökön, az esti szentmise után, Varga László kaposvári megyéspüspök úr lesz vendégünk, aki a szentségimádásról fog tanítani bennünket. Szeretettel várunk mindenkit. Akik részt vesznek, a folyamatos szentségimádásban külön kérjük, h. lehetőségükhöz mérten jöjjenek el, h. röviden kiértékelhessük az elmúlt időszakot, illetve a nyári folytatás lehetőségéről is szeretnénk szót ejteni.
 • Május 6–án, szombaton 10 – 15 óráig várjuk azokat a fiatalokat lelki napra, akik az Ifjúsági Találkozó rendezésében szeretnének segíteni.
 • Ugyanezen a napon hegyi mise a Kálvárián 16 órakor. Mindenkit várunk !

Liturgia magyarázat 2017. április 23.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek! – Ma van Húsvét 2. vasárnapja, vagyis az Isteni Irgalmasság vasárnapja! Most a liturgia magyarázat keretében folytatjuk a katolikus hitünk egyes részeinek ismertetését!

Húsvét 2. vasárnapját – fehérvasárnapot – Szent II. János Pál pápa az isteni irgalmasság vasárnapjának nyilvánította Szent Fausztina nővér magán-kinyilatkoztatása alapján. Elena Kowalska Lengyelországban született, 1925-ben fölvételét kérte az Irgalmas Szűz Nővéreinek zárdájába. Isten rendkívüli kegyelmekkel halmozta el. Jézus Szent Fausztina nővérre bízta irgalmasságának örömhírét.

Jézus fölszólította, hogy hirdesse

 1. a minden embernek szóló isteni irgalmasság kinyilatkoztatását;
 2. szüntelenül kérje ezt az irgalmat mindenki számára;
 3. terjessze az isteni irgalmasság tiszteletét.

Naplójában, Jézus kívánsága szerint, mindent hűségesen följegyzett. Az isteni irgalmasság tiszteletének terjesztése eszközeként Jézus átadott egy képet Szent Fausztina nővérnek, melyen a Szent Szívből áradó két – fehér és piros – sugár az

igazságosság és irgalmasság,

a bűnbánat és a bűnbocsánat,

az áldozat és az engesztelés,

a felebaráti szeretet és az isteni szeretet – szimbóluma.

Az Apostoli Penitenciaria 2002. június 29-én kelt dekrétuma szerint teljes búcsút nyerhetnek azok, akik a szokásos feltételeket – gyónás, áldozás, imádság a Szentatya szándékára – teljesítik. A búcsú elnyerésére minden templomban, vagy kápolnában van lehetőség.

Húsvét 2. vasárnapja, magyar népi nevén: Fehérvasárnap

Az ünnep nevét az magyarázza, hogy a megkereszteltek eddig a napig hordták a keresztelési ruhát. Sok helyütt ez az elsőáldozás napja. A napi evangéliumban hármas örömhírt hallunk:

 1. Krisztus először jelent meg megújult, szellemi – de a szenvedés sebeit megőrző – testében az apostolai előtt.
 2. Átadta nekik a megváltó halál első gyümölcsét, a bűnbocsánat hatalmát, s ezzel megnyitotta a kegyelem országát, mely „nekünk készíttetett a világ kezdetétől”.
 3. Húsvét után nyolc nappal, tehát éppen a mai napon, Tamás kételkedését hitre fordította, hogy ezzel nekünk, késői utódoknak is erős bizonyítékot adjon feltámadásáról.

Kedves Testvérek! Most pedig imádkozzunk együtt a Plébános Urunkért, az egykor és most élő papokért, szerzetesekért, szolgálattevőkért, vezetőinkért, ellenfeleinkért, ellenségeinkért, édes magyar hazánkért, magyar nemzetünkért, és Európa keresztény megújulásáért:

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt, és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!” Amen.

Hirdetéseink 2017. április 16.

 • Köszönjük mindenki segítségét, aki részt szebbé tette közösségünk húsvétját!
 • Húsvéthétfőn nem lesz egész napos Szentségimádás! Szentmise 9 és 18, 30 –kor lesz
 • Ma, a 9, 30 –as szentmise után tojásvadászat lesz a plébánia kertben a gyerekek.
 • Ma, 16 órakor öröm-dicsőítés a templomban.
 • Szombaton, április 22 –én, Vácott ministráns találkozó lesz. Aki még nem jelentkezett, Gável Péternél legyen szíves minél előbb jelentkezni.
 • Jövő vasárnap, Isteni Irgalmasság ünnepén 15 órakor szent órát tartunk.
 • Nagy öröm számunkra, hogy elkészült templomunk bejárati és kórus alatti, illetve s kórus mellvéd szekkóinak helyre állítása. Szeretnénk megköszönni Nagymaros Város Képviselőtestületének nagylelkű, 700 000 Ft –os támogatását, amellyel hozzájárult a helyreállításához. Külön szeretnénk megköszönni Petrovics László polgármester úrnak a közbenjárását, hogy a Váci Püspökségtől hasonló összegű támogatásban részesülhettünk.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, igy 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban.

Liturgia magyarázat 2017. április 16.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek! – Ma van Húsvét Vasárnapja, Krisztus feltámadása! Most a liturgia magyarázat keretében folytatjuk a katolikus hitünk egyes részeinek ismertetését!

Ez az a nap, melyet az Úr szerzett, alkotott nekünk, örvendezzünk és vigadjunk rajta! Felértünk a győzelem hegyére, a világosság győzött a sötétség felett, az élet a halál felett!

Krisztus a saját erejéből – az Atyával közös Istensége erejével – föltámadott a sírból. Ezzel igazolta Istenségét, igazolta tanítását, igazolta, hogy saját akaratából tette le az életét nagypénteken, és hatalma van fölvenni azt. Azt mondta: „Rontsátok le ezt a templomot – ezt saját testének templomára értette – és én harmadnapra fölépítem azt.

Húsvétkor támadt fel a bűn és sötétség halálából az emberiség és minden egyes ember. „Ahogy Krisztus a halottaiból feltámadt, úgy járjunk mi is az életnek új útjain – mondta Szent Pál apostol. Ennek tanúbizonyságai voltak az ősegyházban a Húsvét éjszakáján megkereszteltek, akik fehér ruhába öltözve jöttek vasárnap, és az egész héten át a szentmisére. A megtérésük első buzgósága a hívők közösségét is megerősítette a keresztény életben, s ma is át kell mindnyájunknak élni a lelki föltámadás örömét.

Krisztus feltámadása magában hordja valamennyiünk testi föltámadásának ígéretét és zálogát. Krisztus nem önmagáért támadt föl, hiszen Istenségének nem árthatott a halál, hanem azért, hogy a föltámadt szent emberségén át reánk is kiárassza a feltámadás erejét. Ezért Húsvét a keresztény reménységnek, az örökkévalóságba beletekintő bizakodásnak ünnepe.

Ezekben a szent napokban elmélkedjünk Urunk megváltó haláláról, szenvedéstörténetéről, isteni ajándékairól. Testvéri örömmel, egymás felé kinyílva, „kitágult lélekkel” ünnepeljük a Húsvétot. Ne feledjük el Pál intelmét: „Ha Krisztussal feltámadtatok, az odafenn-valókat keressétek!”. Időzzünk tehát minél többet a feltámadt Krisztus társaságában! Ugyanakkor a természetes örömöket is beépíthetjük természetfölötti vigasságunkba. Az Egyház elfogadja az ünnepi étkezések szépségét, s ezért ha a húsvéti asztal javait vasárnap reggel a pap elé visszük, Ő megáldja azokat. – Ez a tojás-, hús- és egyéb étel-áldás!

A húsvéti ujjongásnak legmagasabb pontja a nagymise! Minden, ami a szent három-nap alatt szóban, tettben, előképben megjelent, az most titokzatos valóság és jelenlét: „Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk föláldoztatott”, s mi most a szent lakomában egyesülhetünk vele. Az oltár ünnepi díszben fénylik – kezdjük meg hát az allelujás szentmisénket!

Kedves Testvérek! Most pedig imádkozzunk együtt a Plébános Urunkért, az egykor és most élő papokért, szerzetesekért, szolgálattevőkért, vezetőinkért, ellenfeleinkért, ellenségeinkért, édes magyar hazánkért, magyar nemzetünkért, és Európa keresztény megújulásáért:

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt, és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!” Amen.