Hirdetéseink 2018. június 3.

 • Hétfőn a szentmisét a júniusban születettekért ajánljuk fel. Szeretettel várjuk őket.
 • Pénteken Jézus Szíve ünnepe lesz. 17, 30 –tól szentórát tartunk.
 • Június 19 –én, kedden reggel nem lesz szentmise. István atya mindenkit szeretettel hív pappá szentelésének 25. évfordulójára, 18, 30 –ra a templomba és utána vacsorára a plébánia kertbe. Süteményeket örömmel fogadunk.
 • Két hét múlva vasárnap szeretnénk kérni a testvérek segítségét a szószék és főoltár felújítására. Az 5 millió kormányzati támogatás mellé, 7 millió Ft saját erőt kell biztosítanunk.

Hirdetéseink 2018. május 27.

 • Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki hozzájárult egyházközségi majálisunk szervezéséhez.
 • Elkészült a közösségi ház belső homlokzati felújítása, 2 millió forint állami támogatásból. Nagyon köszönjük mindazok munkáját, akiknek köszönhető, hogy ez megvalósulhatott.
 • Május 30 –án, 20 órára hívunk minden érdeklődőt Egyház és jelenkor​ című vitaestünkre, a Közösségi házba, Az est moderátora Heininger Ferenc lesz.
 • Jövő hét péntek, 1. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban. A szentmisét a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra ajánljuk fel. Újra fel lehet írni hátul szándékainkat, melyekért az egész közösség imádkozni fog egy héten át.
 • Június 2 –án 17 – 18 óráig, bekapcsolódunk az Eukarisztikus Kongresszus országos imaórájába. 2020 helyszínen egy időben fogunk imádkozni, melyre mindenkit szeretettel várunk.
 • Június 3 –án, Úrnapján 9 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, és utána az úrnapi körmenet. 8 és 9, 30 –kor nem lesz szentmise. Este csendes mise lesz.

Hirdetéseink 2018. május 20.

 • Május 21 –én pünkösdhétfőn, egyházközségi majálisunkat tartjuk. Mindenkit szeretettel várunk. 10:00 előadás, 11:30 mise, 12:30 közös ebéd, 14:00 vetélkedő, élő csocsó, kézművesedés a gyerekeknek, 15:00 dicsőítés. 18, 30 -kor csendes szentmise. A folyamatos Szentségimádás elmarad!
 • Május 26 –án, szombaton 16 órakor Hegyi – mise a Kálvárián.
 • A 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra készülve, hogy 2020 helyszínen imádkozzunk együtt, egy időben, június 2-án, szombaton 17 – 18 óráig.
 • Június 3 –án, Úrnapján 9 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, és utána az úrnapi körmenet. 8 és 9, 30 –kor nem lesz szentmise. Este csendes mise lesz.
 • A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja kötelező emléknapját, a Szentatya rendelkezése alapján az idei évtől Pünkösd utáni hétfőn ünnepeljük.
 • Folytatjuk politikai témájú közéleti estünket május 22-én, kedden. A múltkorihoz hasonlóan este fél 8-kor közös szentségimádással kezdünk a templomban hazánkért és vezetőinkért, amit 8 órától beszélgetés követ a közösségi ház nagytermében. Ismét velünk lesz ifj. Hollik István is. Szeretettel hívjuk az érdeklődőket!
 • Május 30 –án, 20 órára hívunk minden érdeklődőt Egyház és jelenkor​ című vitaestünkre, a Közösségi házba, Az est moderátora Heininger Ferenc lesz.

Hirdetéseink 2018. május 13.

 • Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki az Ifjúsági Találkozó szervezésében részt vett.
 • Jövő héten a sekrestyén keresztül tudunk szentségimádásra bemenni a templomba.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!
 • Májusban minden szentmise lőtt imádkozzuk a loretói litániát.
 • Jövő vasárnap pünkösd ünnepe. Szombaton, pünkösd vigíliáján, az ünnepi szentmise után, Szentlélek váró imádság lesz a Kálvárián városunkért, városunk fölött. Ez után, virrasztás, szentségimádás lesz egész éjszaka, a 8-as miséig. Feliratkozni a templom hátuljában kitett lapon lehet.
 • Május 21 –én pünkösdhétfőn, egyházközségi majálisunkat tartjuk. Mindenkit szeretettel várunk. 10:00 előadás, 11:30 mise, 12:30 közös ebéd, 14:00 vetélkedő, élő csocsó, kézművesedés a gyerekeknek, 15:00 dicsőítés. 18, 30 -kor csendes szentmise.
 • Május 26 –án, szombaton 16 órakor Hegyi – mise a Kálvárián.
 • Idén is lesz ministráns tábor jún.1-3 között. Aki szívesen részt venne a „fél nomád táborban” J kérjük jelentkezzen Gável Péternél.

Hirdetéseink 2018. május 6.

 • Ma, 15:00 órától dicsőítő szentségimádás lesz templomunkban, amelyre nagy szeretettel hívjuk mindenek előtt, az elsőáldozókat és családjaikat, de mindenkit, aki szeretne hálát adni az oltáriszentségben jelenlévő Jézus szeretetéért és a vele való találkozásért.
 • Május 12 –én lesz az Ifjúsági Találkozó. Hordozzuk imáinkban az ide érkező fiatalokat. A nagymarosi levél hátulról elvihető és az imádság a Találkozórét is. A Gyerekmarosról tudnivalókat is hátul találjuk. Szeretettel várjuk rá a gyerekeket. Május 11 –én, az esti szentmise 19 órakor fog kezdődni. Szombaton a 18, 30 –as szentmise elmarad.
 • Májusban minden szentmise lőtt imádkozzuk a lorettói litániát.
 • Hétfőn, az esti szentmisét a májusban születettekért fogjuk felajánlani, szeretettel várjuk őket.
 • Május 21 –én pünkösdhétfőn, egyházközségi majálisunkat tartjuk. Mindenkit szeretettel várunk.

Hirdetéseink 2018. április 29.

 • Jövő vasárnap, május 6 –án, a 9, 30 –as szentmise keretében lesz az elsőáldozás. Imádkozzunk a gyerekekért.
 • Nagyon köszönjük mindazok segítségét, akik idén is segítenek templomunk hétvégi nyitva tartásának lehetővé tételében, templomunk bemutatásában. Május 1 – október 29. között szombat és vasárnapi napokon van lehetőség idegenvezetést vállalni Dankai Marikánál. Ha valaki nem szeretne beszélni, írásos anyag rendelkezésre áll magyarul, angolul és németül, a látogatók kezébe adható, csak legyen ott valaki,aki ezt megteszi.
 • Május 12 –én lesz az Ifjúsági Találkozó. Hordozzuk imáinkban az ide érkező fiatalokat. A nagymarosi levél hátulról elvihető és az imádság a Találkozórét is. A Gyerekmarosról tudnivalókat is hátul találjuk. Szeretettel várjuk rá a gyerekeket.
 • Csütörtökön 17,30-kor szent órát tartunk!
 • Elsőpéntek lesz a héten. 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban. A szentmisét a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra ajánljuk fel.
 • Jövő vasárnap 15:00 órától dicsőítő szentségimádás lesz templomunkban, amelyre nagy szeretettel hívjuk mindenek előtt, az elsőáldozókat és családjaikat, de mindenkit, aki szeretne hálát adni az oltáriszentségben jelenlévő Jézus szeretetéért és a vele való találkozásért.

Hirdetéseink 2018. április 22.

 • Holnap hétfőn, az egyháztanács tagjai szeretettel hívnak minket a szentmise után fél órás szentségimádásra közösségünkért.
 • Két hét múlva, május 6 –án, a 9, 30 –as szentmise keretében lesz az elsőáldozás. Imádkozzunk a gyerekekért.
 • Nagyon köszönjük mindazok segítségét, akik idén is segítenek templomunk hétvégi nyitva tartásának lehetővé tételében, templomunk bemutatásában. Május 1 – október 29. között szombat és vasárnapi napokon van lehetőség idegenvezetést vállalni Dankai Marikánál. Ha valaki nem szeretne beszélni, írásos anyag rendelkezésre áll magyarul, angolul és németül, a látogatók kezébe adható, csak legyen ott valaki,aki ezt megteszi.
 • Május 12 –én lesz az Ifjúsági Találkozó. Hordozzuk imáinkban az ide érkező fiatalokat. A nagymarosi levél hátulról elvihető és az imádság a Találkozórét is. A Gyerekmarosról tudnivalókat is hátul találjuk. Szeretettel várjuk rá a gyerekeket.

Hirdetéseink 2018. április 15.

 • Szeretettel várjuk azokat a fiatalokat, akik az Ifjúsági Találkozó lebonyolításában segíteni szeretnének, szombaton, április 21–én, 14 órára a plébániára.
 • Az elmúlt hetek Hazánkért ajánlott közbenjáró imái, szentségimádása és dicsőítése után most szeretettel hívjuk a kedves testvéreket 17-én kedden este 19.30-ra a templomba egy félórás hálaadásra is. Nem azért, hogy adott pártok hogyan szerepeltek a választáson, hanem abban a hitben, hogy a Jóisten végtelen szeretetében megadja nekünk mindazt, amire valóban szükségünk van. Utána 20 órától pedig várjuk a Testvéreket a közösségi házba egy beszélgetésre is, ahol a témák között az elmúlt időszak értékelése, a jelen feladatai, az önreflexió és a belső megújulás lehetőségei is szerepelnek majd. Az est folyamán ifj. Hollik István is velünk tart majd a közös gondolkodásban.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban.
 • Az e havi tanúságtételt jövő vasárnap a 9.30-as szentmise keretében hallgathatjuk meg.

Hirdetéseink 2018. április 8.

 • Templomunk szekkóinak felújítására 505.000 Ft–ot gyűjtöttünk múlt vasárnap. Köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • Ma, egész napos szentségimádást tarunk a templomban. Az Isteni Irgalmasság órájában 15-órakor a Jézus Szíve család imaórát tart. 16 órától szeretettel várunk mindenkit dicsőíteni, hogy Isten dicsőüljön meg a magyar nép életében.
 • Holnap hétfőn, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe.
 • Április 13-án pénteken Vácon az Irgalmasrendi kápolnában a kórházlelkész szolgálat szervezésében 24 órás szentségimádás lesz.Ennek keretében este kilenctől tízig a nagymarosi közösség Deme Hajniék közreműködésével dicsőítő imádságra hívnak mindenkit.
 • Elkezdődött templomunk külső felújítása, mely 60 millió Ft állami támogatásból valósul meg. A munkálatok szeptemberig fognak tartani.

Egyháztanács ülés jegyzőkönyve 2018. március 19.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2018. március 19.

Templom oltár és szószék restaurálás

 • Schwartz Rezső, a majdan restaurálást végző restaurátor a helyszínen a templomban az Egyháztanács és az érdeklődő hívek előtt részletesen vázolta mindkét műtárgy restaurálásnak módját, lehetőségeit, és a várható esztétikai végeredményt.
 • A helyszínen több felmerülő és feltett kérdésre is választ adott.
 • Mivel a restaurátori tájékoztató mindenki számára meghirdetett, és nyitott alkalom volt, ezért – további hosszas közvélemény kutatások helyett – István atya az Egyháztanács kezébe tette le a döntést a továbbiakról.
 • Az Egyháztanács egyhangú igen szavazatokkal (1 tartózkodás mellett) azt a döntést hozta, hogy amennyiben a tárgyi restaurálásokra beadott pályázaton nyer az Egyházközség, úgy Schwartz Rezső urat megbízva valósuljon meg az ő általa felvázolt formában a főoltár, az angyalok és a szószék restaurálása.
 • Amennyiben ez a pályázat nem lesz nyertes, úgy újratárgyalásra kerül, honnan, milyen módon lehet anyagi forrást szerezni a restaurálásra. De anyagi forrás hiányában mindez időben eltolódhat az egyéb, fontosabb, templomhoz kötődő sürgősen elvégzendő teendők miatt (pl. templom körüli talajvíz elvezető drénezés).
 • Az Egyháztanács egyúttal köszönetét fejezi ki Turjányi Ákosnak a pályázati anyag gyors és szakszerű összeállításáért.

Plébánia udvari vizesblokk

 • Elkészültek a korábbi egyeztetések alapján megrajzolt alaprajzi és látványtervek.
 • Zoller Andrea és Heininger Ferenc egy minden Egyháztanácstag számára elküldött összefoglaló anyagban jelezte, véleményük szerint hol szükséges további változtatás, finomítás.  Ennek alapján várták az egyháztanácsi tagok visszajelzéseit.
 • Észrevétel I.: az ifjúsági találkozó majdan itt tárolandó berendezései, tárgyai elég terjedelmesek, nagyméretűek, ezért mindenképp fontos és praktikus a pincei tárolókapacitás kiépítése, és a pincének a lejáró rampán kisteherautóval történő megközelítési lehetősége.
 • Észrevétel II.: az érintett építési terület a régi törökkori pincéktől erősen alápincézett helyszín. Nagy valószínűséggel a tároló pince, garázs kivitelezés földmunkáinál ezek bonyodalmat okozhatnának, ezért feltétlenül fontos tervezői szinten a terület előzetes geodéziai megkutatása, felmérése                   (mérések, próbafúrások).  Honti Imre és Halupka Gábor ennek módjáról konkrét információkkal tudnak szolgálni.
 • Észrevétel III.: az épület energia ellátása (fűtés, melegvíz) már tervezési szinten is feltétlenül megújuló energia legyen. A jelenlegi tapasztalatok szerint mindez ma már igen rentábilisan és hatékonyan működik.
 • Egyéb: a cél tervezési szinten az, hogy ha a jelenlegi raktárak és vizesblokk felújítására belátható időn belül pályázati forrás kerül (erre van reális esély), egy olyan komplexum kerüljön a plébániaudvaron kialakításra, amely XXI. századi színvonalon szolgálja ki az ifjúsági találkozó, a plébánia, az Egyházközség, és a különböző – ebben érintett – közösségek elvárásait.

István atya 25 éves, ezüstmisés jubileuma

 • Időpont: 2018. június 19.
 • Részletek átbeszélése: a következő testületi ülésen