Hirdetéseink 2017. december 10.

–        Adventben minden hétköznap reggel 6 órakor kezdődőnek a roráte szentmisék. A gyerekeket utána reggelizni várjuk a közösségi házban. Azok a gyerekek, akik legalább 5 rorátén részt vesznek, jutalom kirándulásban részesülnek. Adventben csak szombaton és vasárnap lesz esti szentmise 18, 30 –kor.

–        Az Adventi gyertyagyújtásokat követő szentmisék után szeretnénk megvendégelni testvéreinket egy-egy pohár forralt borral illetve teával.  A karitász év első lépéseként adventi naptár kerül az oldalbejárat melletti hirdetőtáblára. A zsebekre minden nap rátűzünk egy ajánlást, amely karitatív cselekedetekhez ad ötletet. Akarjunk segíteni a szegény embereken,  ez  pedig majd segít minket, hogy közelebb kerüljünk a szegényen közénk jövő Jézushoz. Arra is biztatunk mindenkit, hogy egy-egy alkalommal szerzett tapasztalatát össze meg velünk úgy, hogy a megfelelő zsebbe beleteszi beszámolóját.

–        December 23 –án, szombaton közös halászléfőzés lesz. Aki szeretne részt venni rajta, Horváth Jánosnál jelentkezzen.

–        Elsőáldozók szüleit, december 11 –én, hétfőn 19 órára szeretettel várjuk a közösségi házba.

–        Az elmúlt évekhez hasonlóan karácsonyi ebédek készítésére lehet jelentkezni a hátul elhelyezett íven! A szállításra alkalmasan csomagolt ebédért dec.25-én délben elmegyünk. Vasárnap a szentmisék után karitász vásár a Közösségi Házban.

–        Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafűzér a templomban!

–        Karácsonyi szentgyónásunkat a roráték után, iletve vasárnapi szentmisék előtt elvéhgezhetjük, illetve külön időpont is kérhető az atyáktól.

Egyháztanács GT és PT ülésének jegyzőkönyve – 2017. november 10-11.

A Nagymarosi Egyházközség  Gazdasági Tanácsa és Pasztorális Tanácsa közös ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2017. november 10-11. – péntek, szombat (munkahétvége)

Célzott gyűjtés

–         Fontos, hogy célzott gyűjtés esetén a mise legelején mindig hangozzék el, hogy a perselyezés aznap milyen célra történik.

EMMI támogatás

–         Jó esetben elképzelhető, hogy az EMMI támogatás ügyében készült ingatlan felújítási koncepció minden eleme megvalósulhat 2-3 éven belül. Ha ez így lenne/lesz, nagyon fontos, hogy az Egyháztanács előzetesen kialakítson egy koncepciót arra, mindezt hogyan tálalja az Egyházközségnek és a városnak. A nagy összeg zavart okozhat a fejekben, és akár ellenkező irányú hatást is válthat ki az emberekben (ld. még: ebből hány db inkubátort lehetett volna vásárolni, stb, stb.)

–         Fontos lesz majd jól kommunikálni: ha most ennyi pénzt kapunk a „kövekre”, több pénz marad/jut majd a jövőben az emberekkel és lelkekkel való törődésre.

Közterületi keresztek, szobrok

–         István atya szeretne a közterületen álló keresztekről, szobrokról listázást, állapotfelmérést, állagfelmérést készíttetni.  A feladat elvégzését vállalja: Honti Imre, Maurer János

Egyházközségünk a Facebook-on

–         Szigeti Hajni lemondta a facebookon való egyházközségi jelenlét intézését, szervezését. Fontos lenne, hogy valaki átvegye. István atya delegálja a kérést Zoller Andrea/Tanúság szerkesztői team felé. Jó lenne, ha ők esetleg felvállalnák.

Közösségek bemutatkozása, egyéni tanúságtételek

–         Heininger Adri: erős hívást érez, hogy életre keltse, mozgassa, szervezze egyházközségünk tagjainak egyéni tanúságtételét a közösség előtt.

–         A pasztorális team tagjai részéről pedig felmerült, hogy a közösségeink is bemutatkozhatnának szép sorjában az egyházközségi hívők előtt, hisz a többség alig tud valamit ezekről a közösségekről.

–         Fentiek formája, időpontja, helyszíne: nem sikerült kikristályosítani, pontosan hogyan mi módon. Érleljük, hordozzuk magunkban, mindkét ötlet nagyon jó. Felvetett elképzelések:

o      Egyéni tanúságtétel havonta egy alkalommal vasárnap a ½ 10-es misén. Röviden, 5 percben, a prédikáció környékén vagy mise végén.

o      Egyéni tanúságtétel havonta egy alkalommal hosszabban valamelyik hétköznap az esti misén.

o      Közösség bemutatkozása havonta egy alkalommal vasárnap a ½ 10-es misén. Röviden, 5 percben, a prédikáció környékén vagy mise végén.

o      Közösség bemutatkozása havonta egy alkalommal hosszabban valamelyik hétköznap az esti misén.

o      Havonta, negyedévente, félévente egy alkalommal legyen a ½ 10-es mise után a Köziházban vagy a plébániakertben egyházközségi agapé. Esetleg ez lehetne a tere 1- 1 közösség bemutatkozásának.

Heininger Ferenc vállalta, hogy megszondázza a közösségeket, van e egyáltalán kedv, késztetés a közösségek részéről, hogy nyílt színen bemutatkozzanak?

Hirdetéseink 2017. december 3.

 • Adventben minden hétköznap reggel 6 órakor kezdődőnek a roráte szentmisék. A gyerekeket utána reggelizni várjuk a közösségi házban. Azok a gyerekek, akik legalább 5 rorátén részt vesznek, jutalom kirándulásban részesülnek. Adventben csak szombaton és vasárnap lesz esti szentmise 18, 30 –kor.
 • Aki szeretne adventben szentignáci, személyesen vezetett lelkigyakorlatot végezni, István atyánál jelentkezzen.
 • Hétfőn a decemberben születettekért lesz a szentmise felajánlva. Szeretettel várjuk őket.
 • December 6 –án  18 órára, szeretettel várjuk a gyerekeket mikulás ünnepségre a templomba.
 • Pénteken Szeplőtelen Fogantatás ünnepe.
 • Az Adventi gyertyagyújtásokat követő szentmisék után szeretnénk megvendégelni testvéreinket egy-egy pohár forralt borral illetve teával. Nagy örömünkre szolgálna, ha minél többen elfogadnák meghívásunkat! Szeretettel: a Pasztorális team.
 • A karitász év első lépéseként adventi naptár kerül az oldalbejárat melletti hirdetőtáblára. A zsebekre minden nap rátűzünk egy ajánlást, amely karitatív cselekedetekhez ad ötletet. Akarjunk segíteni a szegény embereken,  ez  pedig majd segít minket, hogy közelebb kerüljünk a szegényen közénk jövő Jézushoz. Arra is biztatunk mindenkit, hogy egy-egy alkalommal szerzett tapasztalatát össze meg velünk úgy, hogy a megfelelő zsebbe beleteszi beszámolóját.
 • December 23 –án, szombaton közös halászléfőzés lesz. Aki szeretne részt venni rajta, Horváth Jánosnál jelentkezzen.
 • Ma este az iszlám és kereszténység témában, előadás lesz a közösségi házban.

Hirdetéseink 2017. november 26.

 • Templomunk szekkóinak felújítására múlt vasárnap 512 500 Ft –t gyűjtöttünk. Köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • Ma 17,30-kor szent órát tartunk!
 • Az erzsébet napi karitász gyűjtésre aki szeretne adományozni, az állópersely melletti gyüjtő dobozba helyezheti el adományát.
 • Jövő vasárnap advent első vasárnapja. Adventben minden hétköznap reggel 6 órakor kezdődőnek a roráte szentmisék. A gyerekeket utána reggelizni várjuk a közösségi házban. Azok a gyerekek, akik legalább 5 rorátén részt vesznek, jutalom kirándulásban részesülnek. Adventben csak szombaton lesz esti szentmise 18, 30 –kor.
 • Első péntek lesz a héten. 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban! Az esti szentmisét a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra ajánljuk fel.
 • A pasztorális tanács a hétfő esti szentmise után hív bennünket közös szentségimádásra városunkért, közösségünkért.

Egyháztanács GT jegyzőkönyve 2017. október 30.

A Nagymarosi Egyháztanács Gazdasági Tanácsa testületi ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2017. október 30.

Relikvia zászló

 • Heininger Ferenc elhelyezési javaslata: a sekrestye szentély felőli falán, a szemmagasság feletti üres falfelületen. A tanács a helyszín javaslatot elfogadja.
 • További tennivaló: a zászló tervezett elhelyezési módjának (2 edzett üveglap vagy vastag plexi lap közé szorítva, a falra függesztve) technikai körbejárása. Felelős: Heininger Ferenc

A szentély burkolat felújítása

 • A helyszínen bemutatásra került 6 fajta, különböző helyről származó, különböző színvilágú, struktúrájú mészkőlap minta. A testület álláspontja a minták megtekintése után:

o      a süttői mészkőlapból készüljön a burkolat

o      alap tónus: csiszolt fényes

o      dekorációs elemek: 1) esetleg matt csiszolt lapokból; 2) esetleg tardosi vörös mészkőből – mindkét esetben szegélyként körbefutó díszítő mintázat. Ez utóbbiak esetleges beépítéséről a műemlékes tervező döntsön.

 • További tennivaló: a műemlékes hatósággal (Fehér Judit) és a műemlékes tervezővel (Ágó Mátyás) egy utolsó közös egyeztetés a burkolat végleges anyaghasználatáról és esztétikai kialakításáról (burkolatterv). Felelős:  Heininger Ferenc

Egyháztanácsi feladatként a Karitász megújulásának napirenden tartása

 • A fenti célra ~ 2 hónapja munkacsoport alakult.
 • A munkacsoport első üléséről jegyzőkönyv készült, amely ki lett küldve az Egyháztanács tagjainak.
 • Az első összejövetel eredményeinek két legfontosabb eleme:

o      Az Egyházközség ez év novemberétől a Karitász jelentőségének megismertetéséért, elfogadásáért „Karitász évet” indít.

o      A napi kisebb operatív feladatok elvégzésére november 01-től a plébánia saját forrásból személyi segítséget biztosít , napi 1-2 órában.

Közösségi ház – udvar és udvari homlokzat felújítás

 • Még nem született végleges döntés arról, hogy az e célra megnyert 2 millió Ft-on felül sikerül e további támogatást szerezni a püspökségről.  Ennek végkimenetelét megvárva még a tél folyamán be kell kérni az ajánlatokat a felújításra a kivitelezőktől. Felelős: Maurer János

Az „Egyháztanács”, „Gazdasági Tanács”, „Pasztorális Tanács” fogalmak értelmezésének tisztázása

 • Heinczinger Balázs: jelezte, hogy az új elnevezések (Egyháztanács helyett Gazdasági Tanács és Pasztorális Tanács) egyrészt régi hagyományt írnak felül, másrészt az új elnevezések esetleg súlytalanná tehetik némelyek szemében az Egyházközség eme fontos grémiumát.
 • István atya: a felvetést érti, de ezek az elnevezések nem új keletűek, hosszú évek óta benne van a püspökség által kiadott egyháztanácsi működést szabályozó leírásban.
 • Testületi közös megállapodás – az összes felvetés, érv átbeszélése után jelenlévők és István atya az alábbiak szerint látják értelmét a különböző elnevezések használatának:

o      Egyháztanács: a fogalom és az elnevezés változatlanul él, az Egyháztanács, mint a gazdasági és pasztorális tanácsot magába foglaló testület továbbra is létezik.

o      Ebből következően a Gazdasági Tanács is, és a Pasztorális Tanács is Egyháztanács, attól függetlenül, hogy együttesen vagy külön-külön hozzák döntéseiket, végzik tevékenységüket.

o      A gyűjtő fogalom/elnevezés – „Egyháztanács” – továbbra is maradjon használatban.

o      Az Egyháztanácson belül működő Gazdasági Tanács, és Pasztorális Tanács elnevezések megkülönböztetett használata akkor indokolt, ha valóban kihangsúlyozandó, hogy adott tevékenység tárgya melyik munkacsoporthoz kötődik.

„Felajánlási körmenet” – a felajánlások hívek általi kivitele az oltárhoz

 • István atya: egyes helyeken szokás (pl. Kismaros), hogy a felajánlásokat azok viszik ki az oltárhoz, akik a misét valakiért befizették. Bevezessük ez Nagymaroson is?
 • Testületi döntés: a felvetés szimpatikus. Nagymaroson ez lehetőségként jelenjen meg. Aki a misét befizette, ha élni szeretne a lehetőséggel, vigye ki a bort és az ostyát, de mindez ne legyen kötelező.  A szentmiséken állandóan ott lévők közül legyen 2 fő kijelölve, akik – jelentkező/mise befizető híján – biztosan kiviszik a felajánlásokat.
 • Fontos: bizonyos rendszerességgel István atya hirdesse mindezt.
 • Egyéb: a felajánlásokat tartalmazó asztal hétköznap ne a padsorok közé, hanem a szószék alá kerüljön.

A szentostya mise előtti „kiadagolása”

 • István atya: elviekben a szentáldozáskor kiosztásra kerülő szentostya minden esetben az azon a szentmisén átváltoztatott ostyából kellene, hogy kikerüljön, nem „konzerv” ostyából.  Kérdés: bevezessük e Nagymaroson, hogy a mise előtt az áldozni akarók maguk helyezzék az ostyatartó paténába az ostyát a felajánláshoz.?
 • Testületi döntés: a szándék és az elv érthető, de több szempontból nehezen kivitelezhető, ezért mindez ne kerüljön a jövőben bevezetésre.

A plébániaudvari gépkocsibehajtó kapu felújítása

 • A kapu több szempontból (esztétika, működés) rossz állapotban van. Kerüljön e teljes cserére, vagy csak a megbízható működéshez szükséges mértékig történjen a felújítás?
 • Testületi döntés: egyelőre csak a szükséges javítás történjen meg. A későbbiekben majd szóba kerülhet a csere. Ez esetben hasonló kinézetben kellene gondolkodni, mint a plébánia személybejáró kapuja.

István atya: Egyházközség által kibocsátott póló?

 • Jó felvetés, hogy legyen a helyi egyházközségre, templomra utaló „saját” pólónk. Kérdések: mi legyen rajta, póló színek, méretek, árak, árusítás módja?
 • Logó/felirat: Szent Márton grafika, templomunk, egyéb? A megtervezést vállalja: Kovács Barna, Marosfalvi Ákos
 • Szín, méret: nagyobb tételben kellene megrendelni, egyszerre több színben, méretben, fazonban.
 • Árusítás, értékesítés: egy kijelölt személy szervezze, ezen felül állandóan a sekrestyében misék előtt, után.

„EMMI projekt”

 • Bíztatás, felkérés érkezett Dobszay Bence atya részéről, hogy az Ifjúsági találkozó tradíciójára való tekintettel állítsuk össze azon közösségi terek, egyházközségi építmények listáját, amelyek átalakításra, felújításra szorulnak, és megújításuk bármilyen formában a találkozó ügyét szolgálná. A felkérés mögött komoly EMMI-s finanszírozási szándék is húzódik.
 • Az erre alakult stáb munkája révén összeállt a projekt tábla, amely a Gazdasági Tanács tagjai számára kiküldésre került.
 • A felújításra nevesített ingatlanok:

o      Kálvária lépcsők, stációk

o      Templom – teljes homlokzat felújítás

o      Plébánia udvar felújítás (a már általunk elkészített koncepció szerint)

o      Plébánia udvari vizesblokk és raktárépület

o      Közösségi ház (teljes tetőtér beépítés – zarándokszállás, a már elkészült koncepcióterv szerint)

o      Regnum ház (Diófa utca)

 • Fejlemény: október végi hír, hogy az Egyházközség 60 millió Ft támogatásról kapott ígérvényt a plébániaudvari vizesblokk és raktárépület felújítására.

Hirdetéseink 2017. november 12.

 • Februárban szeretnénk folytatni templomunk szekkóinak felújítását. A két kupola és fal rész, külön – külön 7 – 7 millió forintba fog kerülni. Jövő vasárnap szeretnénk kérni erre a szándékra a perselyadományokat.
 • Új interjúkönyv jelent meg Beer Miklós püspök atyával, megvásárolható Haniberger Mártinál.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban.
 • Árpád-házi Szent Erzsébet megünneplésére november 19-én kerül sor a Közösségi Házban, 16 órakor. 17.30-kor gyertyagyújtás a Szent Erzsébet téren.
 • A gyerekek rorátés reggelijét elkészítendő táblázat elkészült és a plébánia @ listáján megtalálható. Ha valaki nem használ internetet, de szeretne reggeli készítést vállalni, István atyánál jelentkezhet.
 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 60 millió forinttal járult hozzá templomunk külső felújításához. Nagyon köszönjük Balog Zoltán miniszter úrnak a támogatást.

Hirdetéseink 2017. november 5.

 • Holnap az esti szentmisét a novemberben születettekért ajánljuk fel. Szeretettel várjuk őket.
 • Jövő hétvégén az egyháztanács kihelyezett hétvégéje lesz, hordozzuk őket imáinkban.
 • Februárban szeretnénk folytatni templomunk szekkóinak felújítását. A két kupola és fal rész, külön – külön 7 – 7 millió forintba fog kerülni. Két hét múlva szeretnénk kérni erre a szándékra a perselyadományokat.
 • November 9 –én, csütörtökön 15 órakor, az idősek hete lezárásaként, teázás lesz István atyával a közösségi házban. Szeretettel várja a nyugdíjasokat kötetlen beszélgetésre.

Hirdetéseink 2017. október 29.

 • Ministráns csocsó bajnokság lesz holnap, 9 órától a közösségi házban.
 • Október 31 –én kedden 10 órára az idősek hete lezárásaként, kávézás / teázás lesz István atyánál. Szeretettel várja az időseket a plébániára.
 • Szerdán, November 1 –én, Mindenszentek ünnepe lesz, parancsolt ünnep. Szentmisék 8, 9,30 és 18, 30 –kor lesznek. A temetőben 17 órakor lesz a keresztnél közös ima elhunytjainkért. Mindenszentek napján és nyolcadában teljes búcsú nyerhető elhunytjaink számára. Szokásos feltétel: áldozás, ima a pápa szándékára.
 • November 2 –án, Halottak napján 18, 30 –kor lesz szentmise összes elhunyt hozzátartozóért.
 • Csütörtökön 17,30-kor szent órát tartunk
 • Pénteken, a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra lesz a szentmise. Péntek, 1. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban
 • November 4-én szombaton délután 4-kor egy előadást hallhatunk “Szent Márton Magyarország védőszentje” címmel. a Közösségi Házban. Az alkalom egyben a Börzsöny vidéki “szentmártonos ” települések képviselőinek találkozója is lesz.

Hirdetéseink 2017. október 22.

 • Ma missziós vasárnap, a persely adományainkkal a missziók ügyét segítjük.
 • Okt.22-én vasárnap a ½ 10-es mise végén 30 perces dicsőítést tartunk a templomban.
 • Örömmel hívunk mindenkit a következő Faluközi gitáros énekes dicséretre, amely Kismaroson, október 25.-e szerda este fél 9-kor lesz.
 • Észak-Dunamenti fiatalok találkozója lesz jövő héten szombaton, okt.28-án Szobon. Aki szeretne csatlakozni, kérjük jelentkezzen a facebook eseményen, vagy István atyánál. További részletek a plakáton olvashatóak. Közös utazásra igény szerint lesz lehetőség. Szeretettel várják a fiatalokat 13 éves kortól!

Hirdetéseink 2017. október 15.

 • Jövő vasárnap missziós vasárnap. Persely adományainkkal a missziók ügyét segítjük.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!
 • Ma kezdődök az Idősek Hete a nyolc órai szentmisével. Idei témánk: a generációk közti kapcsolat és a hetvenéves életérzés .A téma felvetés idén egy filmvetítéssel történik (A kezdő a címe) Kedden (17-én) 10 órakor vetítjük a Közösségi Házban, utána kerekasztal beszélgetés. A hét során lesznek kiscsoportok is, melyek a vállalkozó kedvű házigazdák meghívása alapján gyűlnek össze. Az idei évben szeretnénk a fiatalabbakhoz is szólni. Hogyan látják ők az idősebbekkel való kapcsolatot? Tudják-e használni az idősebbek tapasztalatait? A “Plusz-minusz 40” program keretében javasoljuk hogy keressék egymást a harmincasok és hetvenesek egy-egy beszélgetésre!