Egyháztanács ülés – jegyzőkönyv – 2018. szeptember 3.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2018. szeptember 3.

Az Egyháztanácsról

 • Október közepéig fontos lenne, hogy mindenki felkeresse István atyát az Egyháztanácsban eddig végzett és a jövőben végzendő tevékenységének együttes kiértékelésére, átbeszélésére.
 • Felvetődött, hogy az őszi hétvégi egyháztanácsi együttlét hosszabb, és inkább lelkigyakorlat jellegű legyen. Ezt e jelenlévők elfogadták, így november 16. (péntek este) – és 18. (vasárnap délelőtt) közötti időtartamban tölti az Egyháztanács Máriabesnyőn lelkigyakorlatos hétvégéjét.
 • Halupka Gábor – megköszönve az Egyháztanácsban végzendő munka, és szolgálat eddigi megtisztelő lehetőséget – bejelentette, hogy a következő 3 évre esedékes egyháztanácsi ciklusban már nem kíván munkatársként részt venni.  Az okokat, érveket a jelenlévők elé tárta, melyek átgondolt döntésről tanúskodtak, így méltánylandók. Köszönet az eddigi hiteles és hűséges szolgálatért!

Beszámoló a templomban folyó munkákról

 • Heininger Ferenc részletesen beszámolt a homlokzat felújítás és szószékfelújítás jelenlegi helyzetéről, a befejezés várható időpontjairól és a tárgyi felújítások anyagi vonzatairól.

Templom – régi toronyóra szerkezet

 • Maurer János jelezte, hogy a toronyból a felújításkor lejuttatott régi, muzeális  értékű, mechanikus óraszerkezetet Raszler Feri a Tőle megszokott alapossággal rendbe rakta, és ezt most felajánlaná a Sváb Tájháznak. A testület a felvetést támogatta, azzal a kitétellel, hogy az óraszerkezet maradjon az Egyházközség tulajdonában.

Városi keresztek

 • Maurer János még februárban számba vette a város bel és külterületén álló kőkereszteket: 10 db lelhető fel. Javasolta, hogy első körben a város belterületén lévőket újítassuk fel, ezekből elsőként a temető melletti keresztet. Ekkor vállalta is az ügy gondozását, véghezvitelét.
 • Ez alkalommal bejelentette, hogy idő hiányában mégsem tudja becsülettel végigvinni a keresztek felújítását, és kéri, az Egyháztanácsból másvalaki vállalja át ezt a fontos ügyet.
 • Honti Imre jelezte, hogy végiggondolja a tennivalókat, de valószínű át tudja venni a keresztek felújításának gondozását.
 • István atya: a vállalást megköszönve megkérte Imrét, a tennivalókban elmélyedve a későbbiekben írjon néhány sort minderről a városi lapba, hogy az emberek értesüljenek a szándékról, az ügyről és elindulhasson e tárgyban is egy adománygyűjtés.

Templom szentélyben nagy feszület elhelyezése

 • Heinczinger Balázs: indíttatást kapott arra, hogy – mivel templomunkban nem található nagyméretű kereszt – a szentélyben valamilyen módon a magasból belógatva egy impozáns, az emberek tekintetét magával ragadó feszületet helyezzünk el.
 • Egyháztanács: miért ne? De számos kérdést vet föl első pillanatban is a gondolat, nagy és hosszú munka lesz mindezt közmegelégedésre és a műemlékes, szakmai szempontokat is kielégítve véghezvinni. Az ügy további gondozását Heinczinger Balázs vállalta.

Felújított szép szobrainkról információs anyag

 • Heinczinger Balázs: személyes élménye volt, hogy egy turistának nem tudott érdemi információt szolgáltatni szentjeink kihelyezett szobrairól.
 • Ezért javasolta: a szobor talapzatra, vagy a mellé jó lenne kihelyezni egy esztétikus információs táblát, amely hordozna néhány fontos alap információt, esetleg QR-kódot, amely által egy weboldalon már bővebb anyagot is közkinccsé lehetne tenni az adott szoborról.
 • Egyháztanács: jó felvetés, az informatikai team vigye tovább, fejlessze tovább az ötletet, dolgozza ki, és tegyen javaslatokat.

Kereszténybál

 • Heinczinger Balázs már korábban jelezte: érez rá indíttatást, hogy egy helyi keresztény bál ügyét lélekben gondozza, és megszervezze. A bált egy színvonalas társasági összejöveteli lehetőségnek tartja.
 • Konkrét javaslata: szervezzük húsvét vasárnap estére, egyházunk legnagyobb öröm ünnepére, és az első alkalom már a 2019-es húsvét legyen. Helyszín: Közösségi ház.
 • Egyháztanács: nyitott a jó felvetésre, tartsuk az ügyet továbbra is napirenden, gyűrjük, készítsük elő, érleljük. A következő ülésen térjünk vissza rá.

Ima Egyházközségünkért

 • Zollerné Várkonyi Tekla kezdeményezésére tavasszal a Pasztorális csoportból néhány jelentkezővel életre kelt egy heti rendszerességgel imádkozó imaháttér/imacsoport, amely az Egyházközségünkért, annak megújulásért, kiteljesedéséért imádkozik.
 • Tekla részéről felvetődött – mivel az általa havonta kiküldésre kerülő ima/elmélkedő anyag fogadásáról a jelentkezők részéről szinte egyáltalán nincs visszajelzés – élő e még ez a dolog, és szükség van e egyáltalán az Ő ebbéli szolgálatára?
 • Egyháztanács: a felvetés, és a félelem az ügy ellaposodásáról jogos. A jelenlévők nagy többsége – 2 kivétellel – egyáltalán nem tudta, miről is van szó. Viszont ez egy nagyon komoly érték, és nagy dolog, hogy valaki magáénak érzi, ezért semmi szín alatt ne hagyjuk veszni, élesszük újra! Javaslat: Tekla folytassa, köszönjük neki! Az elmélkedések, imák „segédanyagát” a jövőben ne csak az eddigi jelentkezők részére, hanem az egész Egyházközség részére, az egyházközségi levlistára küldje/küldjük  ki.

Hirdetéseink 2018. november 11.

 • Hétfőn 19, 15 -re a közösségi házba az elsőáldozók szüleit várjuk szeretettel.
 • Jövő hétvégén az egyháztanács kihelyezett munkahétvégéje lesz. Hordozzuk őket imáinkban.
 • A Cédrus Egyesület szeretettel hív minden érdeklődőt közéleti estjére, ahol a kereszténység és a közélet kapcsolatáról beszélgetünk, november 16 pénteken 19 órakor a Sigil Kávézóban. Vendégünk: Mráz Ágoston, politológus, akivel a következő kérdésekre keressük a választ: Meghaladhatóak-e a keresztény értékek a politikában? Mi a kereszténydemokrácia és a liberalizmus viszonya? Miért baj, ha Európa megtagadja keresztény gyökereit? Hová tart Európa?
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!
 • Árpád-házi Szent Erzsébet felidézése november 25-én délután 3 órával kezdődik a téren, és folytatódik a Szent Márton Közösségi Házban. Gyerekek és fiatalok! Egy rajzkiállítással is szeretnénk feleleveníteni Szent Erzsébet életét és korát. Alkotásaitokat 18-án vasárnap estig adjátok le a sekrestyében.  A kiállítókat elismerésben fogjuk részesíteni! A részletes műsor plakáton olvasható.
 • Jövő vasárnap karitászgyűjtés lesz.
 • Két hét múlva, november 25 –én, Krisztus király vasárnapján, a 9, 30 –as szentmise keretében a Kismarosi templomi kórus lesz vendégünk. István atya ezen a napon lesz 50 éves (ha megéri    ). Mindenkit szeretettel vár a szentmisére, illetve akinek ideje, elfoglaltsága megengedi, 24 –én szombaton 19 órára a Közösségi Házba egy koccintásra.

Hirdetéseink 2018. november 4.

 • Ma, 17-18-ig dicsőítő szentségimádásra hívunk és várunk mindenkit!
 • Hétfőn a szentmisét a novemberben születettekért ajánljuk fel. Szeretettel várjuk őket.
 • November 8 –án, csütörtökön, az egyháztanács szeretettel hív bennünket az esti szentmise után 20 perces szentségimádásra közösségünkért, városunkért.

Hirdetéseink 2018. október 28.

 • November 1 –én csütörtökön, Mindenszentek ünnepe lesz, parancsolt ünnep. Szentmisék 8, és 18, 30 –kor lesznek. A temetőben 17 órakor lesz a keresztnél közös ima elhunytjainkért 17,30-kor szent órát tartunk. Mindenszentek napján és nyolcadában teljes búcsú nyerhető elhunytjaink számára. Szokásos feltétel: áldozás, ima a pápa szándékára.
 • November 2 –a Halottak napja, első péntek. 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban. 18, 30 –kor lesz szentmise, az összes elhunyt hozzátartozóért.

Hirdetéseink 2018. október 14.

 • A rászorulók téli tüzelőjére  múlt  vasárnap  580 000 Ft –t gyűjtöttünk.
 • István atya szívesen látogatja meg azokat a családokat, akiknél még nem járt. Akik szívesen látják, kérjük, hogy időpontot vele egyeztessenek.
 • Kérjük, hogy általános iskoláskorú gyerekek a kórusra misék alatt ne menjenek fel, illetve elől foglaljanak helyet.
 • Aki szeretne csatlakozni a plébánia @ listájához, a plébánia honlapján keresztül iratkozhat fel.
 • Továbbra is lehet tartaléknak jelentkezni a hátul kitett lapon a folyamatos szentségimádásban részt venni  szándékozóknak.
 • Szeretettel ajánljuk mindenkinek a figyelmébe az Adorémus c. liturgikus havi kiadványt. Megrendelhető Heinczinger Balázsnál.
 • Azok a nagymarosi és környékbeli művészek, akik a szívesen felajánlanának alkotásaikból templomunk főoltárának felújítására, a Sigill galériában helyezhetik el műveiket, illetve kaphatnak tájékoztatást.
 • Azok a fiatalok, illetve felnőttek, akik szeretnének elsőáldozási, bérmálási felkészítőn részt venni, István atyánál jelentkezzenek.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, -tekintettel az októberi rózsafüzér alkalmakra- az engesztelő rózsafüzér kezdési időpontja is 18 óra, itt a templomunkban!
 • Jövő vasárnap a 9, 30 –as szentmise után, a templomban István atya szeretettel hívja az idegenvezetőket, templomtakarítókat, egyházadó gyűjtőket egy rövid találkozásra, melyben szeretné megköszönni fáradozásaikat.

Hirdetéseink 2018. október 7.

 • Ma, a rászorulók téli tüzelőjére gyűjtünk.
 • Ma, 17-18 óráig dicsőítés lesz a templomban.
 • Nagyon köszönjük mindazok munkáját, akik az Ifjúsági Találkozó szervezésében részt vettek.
 • Szeretnénk csatlakozni az országos ifjúsági önkéntes programhoz, a ” 72 óra kompromisszumok nélkül” -höz, mely okt. 11-14-én lesz.  Fiatalok, ifjúsági csoportok jelentkezését várjuk! Az elvégzendő munka: a karitász raktár felújítása. A program részleteiről interneten lehet tájékozódni. Jelentkezni Rendessy Annamáriánál vagy más karitász tagnál lehet.
 • István atya szívesen látogatja meg azokat a családokat, akiknél még nem járt. Akik szívesen látják, kérjük, hogy időpontot vele egyeztessenek.
 • Kérjük, hogy általános iskoláskorú gyerekek a kórusra misék alatt ne menjenek fel, illetve elől foglaljanak helyet.
 • Aki szeretne csatlakozni a plébánia @ listájához, a plébánia honlapján keresztül iratkozhat fel.
 • Továbbra is lehet tartaléknak jelentkezni a hátul kitett lapon a folyamatosszentségimádásban részt venni  szándékozóknak.
 • Szeretettel ajánljuk mindenkinek a figyelmébe az Adorémus c. liturgikus havi kiadványt. Megrendelhető Heinczinger Balázsnál.
 • Hátul kitéve találunk segédanyagit a gyónási felkészüléshez, illetve a lelkiáldozáshoz.
 • Ennek az évnek az elején meghirdettük, hogy ezt az évet plébániánkon, a karitász évének szenteljük. A jövőben többször hirdetni fogjuk, h. hetente 1 óra munkát, vagy imádságot vállaljunk közösségünkért. Ez lehet ima, szentségimádás, szentmise, főleg az időseknek, betegeknek. A munkaképeseknek lehet karitász, vagy egyéb plébániai munka. Ezek lehetőségeiről, rendszeresen fogunk tájékoztatást adni.
 • Azok a nagymarosi és környékbeli művészek, akik a szívesen felajánlanának alkotásaikból templomunk főoltárának felújítására, a Sigill galériában helyezhetik el műveiket, illetve kaphatnak tájékoztatást.
 • Azok a fiatalok, illetve felnőttek, akik szeretnének elsőáldozási, bérmálási felkészítőn részt venni, István atyánál jelentkezzenek.
 • Szeretettel látjuk a lány kiskórusban énekelni vágyókat. Érdeklődni lehet Trieb Mariannál, vagy Zoltainé Szabó Ildikónál. A fiúkat szeretettel várjuk ministrálni.
 • Hétfőn október 8 –án, Magyarok Nagyasszonya ünnepe lesz. 19 órára a közösségi házba szeretettel várjuk az elsőáldozók szüleit.
 • Kisifi hittan indul középiskolások, 7 – 8 osztályosok számára István atyánál október 13 –án szombaton 19 órakor.
 • István atya által tartott házas suli kezdődik október 11 -én csütörtökön, 19 órakor a Közösségi Házban, melyet igény szerinti alkalmak fognak követni. A részvétel a nagymarosi templom felújításához adományhoz kötött, melynek mértékét a résztvevő határozza meg.. Minden házaspárt, kortól, világnézettől függetlenül szeretettel várunk:
 

Hirdetéseink 2018. szeptember 30.

 • Múlt vasárnap a szószék és főoltár felújításához. 500 000 Ft –t gyűjtöttünk. Nagyon köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • Október 1 –én, hétfőn, az októberben születettekért ajánljuk fel az esti szentmisét. Szeretettel várjuk őket.
 • Elsőpéntek lesz a héten. 17, 30 –tól engesztelő rózsafüzér. A szentmisét a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra ajánljuk fel. A szentmise 19 órakor kezdődik.
 • Október 6 –án, szombaton lesz Ifjúsági Találkozó. Imádkozzunk az ideérkező fiatalokért. Szombaton az esti szentmise elmarad. 16 órakor a plébánia kertben Udvardy Görgy pécsi megyéspüpspök úr fogja a szentmisét bemutatni.
 • Jövő vasárnap október 7-én a rászorulók téli tüzelőjére gyűjtünk.
 • Szeretnénk csatlakozni az országos ifjúsági önkéntes programhoz, a ” 72 óra kompromisszumok nélkül” -höz, mely okt. 11-14-én lesz.  Fiatalok, ifjúsági csoportok jelentkezését várjuk! Az elvégzendő munka: a karitász raktár felújítása. A program részleteiről interneten lehet tájékozódni. Jelentkezni Rendessy Annamáriánál vagy más karitász tagnál lehet.
 • Csütörtökön 17,30 -kor szent órát tartunk!
 • Október 7-én vasárnap délután 17-18 óráig dicsőítés lesz a templomban.

Hirdetéseink 2018. szeptember 23.

 • Ma, szeretnénk újra kérni a testvérek segítségét a szószék és főoltár felújításához. Kérjük, hogy a hátul kitett kis füzetet csak azok vigyék el, akik adományozni szeretnének a szószék és főoltár felújítására.
 • A sikeres fehér vacsora után, szeptember 29 –én, szombaton újra asztalhoz invitáljuk a városunk polgárait. Ezúttal “Városi grill és karaokei parti néven”. Városunk főterén 19 órától várunk mindenkit közös grillezésre. A grill eszközöket és a parázs elkészítését a szervezők vállalják, a kérés, ahogy a fehér vacsoránál is, kérjük, h. akinek lehetősége van, asztalt, széket hozzon magával, illetve azt a húst és hozzávalót, amit elkészíteni szeretne. Mivel városunkban nagyon sok rejtet és köztudottan jó hangú lakótársunk él, ezért bátorítunk minden énekelni vágyót, hogy jelentkezzen a karaokei éneklésre. Csak az előre bejelentett számokat tudjuk biztosítani. Az éneklésre Gergely Tománál lehet jelentkezni. Az együtt töltött estének nem titkolt célja, hogy kóstolgassuk egymást főztjét, barátkozzunk, ismerkedjünk, beszélgessünk, örüljünk egymás társaságának és érezzük jól magunkat.
 • Ezen a napon, 18 órakor, a Váci Székesegyházban a Megyéspüspök úr lektorrá avatja közösségünkből Hadi Pétert és Halupka Gábort. Imádkozzunk értük.
 • Október 6 –án, szombaton lesz Ifjúsági Találkozó. A nagymarosi levél és az ima a Találkozóért, hátulról elvihető.
 • Köszönjük mindazok munkáját, akik a « Nyitott templomok éjszakája» programot, illetve az egyházközségi főzést megszervezték.

Hirdetéseink 2018. szeptember 16.

 • Ma, a 9, 30 –as szentmise után lesz a szokásos autó megáldás, majd mindenkit szeretettel várunk ebédre, a plébániára.
 • Kezdő és haladó imaiskola indul István atya vezetésével, kétheti rendszerességgel. Az érdeklődők vegyék fel vele a kapcsolatot.
 • Jövő vasárnap, szeptember 23 –án, szeretnénk újra kérni a testvérek segítségét a szószék és főoltár felújításához. Kérjük, hogy a hátul kitett kisfüzetet csak azok vigyék el, akik adományozni szeretnének a szószék és főoltár felújítására.
 • A gyerekek miseigazolványait és a matricákat a ministránsok az oldalbejáratnál osztják a gyerekeknek.
 • A sikeres fehér vacsora után, szeptember 29 –én, szombaton újra asztalhoz invitáljuk a városunk polgárait. Ezúttal “Városi grill és karaokei parti néven”. Városunk főterén 19 órától várunk mindenkit közös grillezésre. A grill eszközöket és a parázs elkészítését a szervezők vállalják, a kérés, ahogy a fehér vacsoránál is, kérjük, h. akinek lehetősége van, asztalt, széket hozzon magával, illetve azt a húst és hozzávalót, amit elkészíteni szeretne. Mivel városunkban nagyon sok rejtet és köztudottan jó hangú lakótársunk él, ezért bátorítunk minden énekelni vágyót, hogy jelentkezzen a karaokei éneklésre. Csak az előre bejelentett számokat tudjuk biztosítani. Az éneklésre Gergely Tománál lehet jelentkezni. Az együtt töltött estének nem titkolt célja, hogy kóstolgassuk egymást főztjét, barátkozzunk, ismerkedjünk, beszélgessünk, örüljünk egymás társaságának és érezzük jól magunkat.
 • Október 6 –án, szombaton lesz Ifjúsági Találkozó. A nagymarosi levél és az ima a Találkozóért, hátulról elvihető.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafűzér a templomban!