Hirdetéseink 2019. június 16

 • Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki az egyházközségi majális és a ministráns tábor szervezésében részt vett.
 • Jövő vasárnap úrnapja lesz. Délelőtt csak 9 órakor lesz szentmise, majd azt követően úrnapi körmenet. 18, 30 –kor csendes szentmise lesz.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!
 • Úrnapja vásárnapjától a Megyéspüspök úr engedélyével templomunkban minden vasárnap 2 szín alatt lehet áldozni. Aki kézbe szeretne áldozni, kérjük, hogy az áldoztatás végén álljon be a sorba. Az erről szóló tájékoztató hátulról elvihető.
 • A tanév végén szeretnénk megköszönni a tőlünk elköszönő Szilvi néni, és a hitoktatást a továbbiakban nem folytató Mariann és Boróka lelkiismeretes, éveken át tartó hitoktatói munkáját. Isten áldását kérjük további munkájukra.
 • Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve, világméretű szentségimádás lesz június 22 –én szombaton, melybe közösségünk 17, 30 – 18, 30 –ig kapcsolódik be.

Hirdetéseink 2019. június 9.

 • Múlt vasárnap, templomunk nagykapujának felújításához 312 ezer Ft –t gyűjtöttünk. Nagyon köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • Pünkösdhétfőn egyházközségi majálisunkat tartjuk. Programok: 10 órakor Brouwer Pálhegyi Krisztina előadása “Kapcsolatra épülő nevelés” témában, 12 órakor szentmise (18, 30 –kor csendes mise), 13 órától közös ebéd, 14 órától kötetlen beszélgetés, színes gyerekprogramok. Kérjük, hogy az alkalomra hozzunk evőeszközt, tányért, poharat, innivalót és egy tálca süteményt. Részletes program a @ listán illetve a hirdetőtáblán olvasható. Szeretettel várunk mindenkit!
 • Jövő vasárnap lesz a 9, 30 –as szentmisében, hálaadás az elmúlt iskolaévért.
 • Két hét múlva vasárnap úrnapja lesz. Délelőtt csak 9 órakor lesz szentmise, majd azt követően úrnapi körmenet. 18, 30 –kor csendes szentmise lesz.
 • Június 14 – 16 –ig ministránstábor lesz. Jelentkezés Gável Péternél.
 • Úrnapja vásárnapjától a Megyéspüspök úr engedélyével templomunkban minden vasárnap 2 szín alatt lehet áldozni. Aki kézbe szeretne áldozni, kérjük, hogy az áldoztatás végén álljon be a sorba. .

Hirdetéseink 2019. június 2.

 • Ma, a 9, 30 –as szentmise után dicsőítés lesz. Ezen a napon szeretnénk még egyszer kérni a Testvérek támogatását templomunk nagykapujának felújításához.
 • Holnap, hétfőn, a júniusban születettekért lesz a szentmise. Szeretettel várjuk őket.
 • Csütörtökön 17,30 kor szent órát tartunk
 • Pénteken első péntek. 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban. A szentmisét a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra ajánljuk fel.
 • Jövő szombaton, pünkösd vigíliáján, az esti ünnepi szentmise után, a Kálvárián virrasztás, Szentlélek váró imádság lesz Városunkért. Szeretettel hívjuk a Testvéreket pünkösdi éjszakai virrasztásra, szentségimádásra jövő szombat estétől a vasárnapi 8-as miséig. Feliratkozni a templom hátuljában kitett lapon lehet. Június 10-én, Pünkösdhétfőn egyházközségi majálisunkat tartjuk. Programok: 10 órakor Brouwer Pálhegyi Krisztina előadása “Kapcsolatra épülő nevelés” témában, 12 órakor szentmise (18, 30 –kor csendes mise), 13 órától közös ebéd, 14 órától kötetlen beszélgetés, színes gyerekprogramok. Kérjük, hogy az alkalomra hozzunk evőeszközt, tányért, poharat, innivalót és egy tálca süteményt. Részletes program a @ listán illetve a hirdetőtáblán olvasható. Szeretettel várunk mindenkit!
 • Június 14 – 16 –ig ministránstábor lesz. Jelentkezés Gável Péternél.

Hirdetéseink 2019. május 26.

 • Jövő vasárnap mennybemenetel ünnepe. A 9, 30 –as szentmise után dicsőítés lesz. Ezen a napon szeretnénk még egyszer kérni a Testvérek támogatását templomunk nagykapujának felújításához.
 • Két hét múlva, pünkösd szombatján, június 8 –án, az esti ünnepi vigília szentmise után, a Kálvárián virrasztás, Szentlélek váró imádság lesz Városunkért. Vasárnap pünkösd ünnepe, Június 10-én, Pünkösdhétfőn egyházközségi majálisunkat tartjuk.

Hirdetéseink 2019. május 19.

 • Nagyon köszönjük mindenki munkáját, ki részt vett az Ifjúsági Találkozó megszervezésében.
 • Hegyi mise lesz jövő szombaton, május 25 –én 16 órakor a Kálvárián. Az időseknek autóval segítünk a feljutásban. Gyülekező számukra a templom előtt, 15, 30 kor. Ugyanezen a napon, 19 órakor grill és karaoke parti a plébánia kertben. Grill eszközöket a plébánia biztosít, a vacsorának való étel és italról kérjük mindenki maga gondoskodjék.
 • A vasárnapi szentmisék előtt, az Eukarisztikus Kongresszusra készülve, Fábry Kornél atya által készített szentmise magyarázatokat tekinthetjük meg. Aki teheti, 5 perccel a szentmise előtt igyekezzék megérkezni.
 • Június 10-én Pünkösdhétfőn egyházközségi majálisunkat tartjuk. Mindenkit szeretettel várunk, különösen az elsőáldozókat családjaikkal együtt.
 • Két hét múlva, június 2 –án vasárnap szeretnénk még egyszer kérni a testvérek támogatását templomunk nagykapujának felújításához.

Hirdetéseink 2019. május 12.

 • Jövő szombaton, május 18 –án szombaton, Ifjúsági Találkozó lesz. Szeretettel várjuk a fiatalokat a Találkozóra, a gyerekeket a gyerekmarosra. Tájékoztatót és nagymarosi levelet, imát a Találkozóra érkező fiatalokért hátul találunk. A Találkozó előtti péntek esti szentmise 19 órakor kezdődik. A szombat esti szentmise elmarad.
 • Májustól októberig tartandó templombemutatásra, sok szeretettel várjuk a segítők jelentkezését.
 • Szeretettel hívjuk a Testvéreket pünkösdig minden csütörtökön a szentmise után a Kálváriára 1 órás Lélek-váró dicsőítésre városunkért, egymásért. Gyülekező a templomnál. Autós feljutást is biztosítunk.
 • Májusban minden esti szentmise előtt imádkozzuk a májusi litániát.
 • Hegyi mise lesz két hét múlva, május 25 –én 16 órakor a Kálvárián. Az időseknek autóval segítünk a feljutásban. Gyülekező számukra a templom előtt, 15, 30 kor. Ugyanezen a napon, 19 órakor grill és karaoke parti a plébánia kertben. Grill eszközöket a plébánia biztosít, a vacsorának való étel és italról kérjük mindenki maga gondoskodjék.
 • Jövő héttől, a vasárnapi szentmisék előtt, az Eukarisztikus Kongresszusra készülve, Fábry Kornél atya által készített szentmise magyarázatokat tekinthetjük meg. Aki teheti, 5 perccel a szentmise előtt igyekezzék megérkezni.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!

Hirdetéseink 2019. május 5.

 • Holnap, a szentmisét a májusban születettekért ajánljuk fel. Szeretettel hívjuk őket.
 • Jövő vasárnap, a 9, 30 szentmisében lesz az elsőáldozás.
 • Két hét múlva, május 18 –án szombaton, Ifjúsági Találkozó lesz. Szeretettel várjuk a fiatalokat a Találkozóra, a gyerekeket a gyerekmarosra. Tájékoztatót és nagymarosi levelet, imát a Találkozóra érkező fiatalokért hátul találunk. A Találkozó előtti péntek esti szentmise 19 órakor kezdődik. A szombat esti szentmise elmarad.
 • Az egyháztanács kérése, h. a jövőben a 9, 30 –as szentmiséket élő szeretteinkért, vagy egy – egy számunkra fontos dologért, ügyért ajánljuk fel.
 • Májustól októberig tartandó templombemutatásra, sok szeretettel várjuk a segítők jelentkezését.
 • Szeretettel hívjuk a Testvéreket pünkösdig minden csütörtökön a szentmise után a Kálváriára 1 órás Lélek-váró dicsőítésre városunkért, egymásért. Gyülekező a templomnál. Autós feljutást is biztosítunk.
 • Szeretettel várunk fiatalokat 12 éves kortól segíteni a Nagymarosi Ifjúsági találkozó rendezői csapatába, melyre ma, a fél 10-es mise után a közösségi házban tartjuk a felkészülő megbeszélgetést.
 • Ma 17-18-ig mindenkit szeretettel várunk Anyák napi dicsőítésre a templomba.
 • Májusban minden esti szentmise előtt imádkozzuk a májusi litániát

Egyháztanács ülésének jegyzőkönyve 2019. április 15.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2019. április 15.

Szentély burkolat kiválasztás

 • Hosszas hezitálás után az a döntés született, hogy szerezzünk be még burkolatmintát a padsorok között lévő kelheimi/solhofeni kőből, és utána döntünk. Felelős: Tisch Dani, Hadi Feri
 • Egyéb: az azért tisztázódott, hogy műemlékes hozzájárulásunk mattcsiszolt kőhöz van, fényeshez nincs.

Mécses gyújtási lehetőség a templomban

 • Többségi döntés: nem szükséges e „szolgáltatásnak” a felvállalása

TV kivetítő elhelyezés szekkó restaurálás után

 • A TV a jelenlegi helyére kerül vissza, nem lábon állva, hanem saját tartó konzoljára rögzítve. Magasság: marad a jelenlegi.

Kőkeresztek felújítása

 • Már vannak konkrét vállalások: Szt. Imre téri kereszt; Égett asszony keresztje;
 • Bíztató érdeklődés, egyelőre konkrét vállalás híján: Fő téri kereszt, országúti kereszt a II. sorompónál

Két szín alatti áldozás bevezetése vasárnapokon, ünnepnapokon

 • Egyháztanácsi döntés: legyen, de a technikai részleteket még ki kell dolgozni.
 • Hadi Ferenc: fontos, hogy a két szín alatti áldozáshoz a híveket lélekben fel kellene  készíteni, hogy valóban megrendülten vegyék magukhoz Krisztus testét és vérét.
 • Döntés: kérjük meg a Püspökségtől az engedélyt a vasárnaponkénti kéz szín alatti áldozásra. Ha megkapjuk, akkor legyen 1-2 hónapi várakozási idő, ami alatt  István atya lélekben „felkészíti” a híveket  ennek a misztériumnak a fogadására.

Több dolog a vasárnapi ½ 10-es miséhez kapcsolódóan

 • Mostantól minden ½ 10-esen kerüljön az olvasmány és a szentlecke is egyaránt felolvasásra.
 • Mostantól a vasárnapi ½ 10-es misén imaszándék elsősorban csak a közösségért lesz elmondva. Élő személyért is lehet imaszándékot mondatni, de halottért ezen a szentmisén nem.
 • Közösségek által írt könyörgések – alapvetés: jó lenne ezt újra élővé tenni, mint néhány évvel ezelőtt, az akkor fellépő anomáliák kiiktatásával. Szükség lenne valakire, aki mögéje áll ennek az ügynek, végiggondolja, megszervezi, és hosszabb távon mozgatja. E nélkül nem működhet, vagy nem jól fog működni.

Templomunk teljes megújulásának ünnepnapja

 • Jelenlegi állás szerint valószínűsíthető, hogy augusztus végére elkészül a teljes szekkó felújítás. Ezáltal befejeződik templomunknak az 5-6 évvel ezelőtt elindított teljes megújítása (statikai megerősítés, teljes külső felújítás, szekkó felújítás, szószék és főoltár felújítás.)
 • Ezt a tényt szeretné az Egyházközség méltó módon megünnepelni a templombúcsú időpontjában: szeptember 15-n.
 • Fontos, hogy ez az ünnep ne csak külsőségekben merüljön ki (agapé), hanem legyen valami lelki töltete is. Erre időben alakuljon majd munkacsoport, melynek személyi összetételére István atya tesz felkéréseket.

Az „Újraépítve” könyvről

 • István atya javaslat: szeptembertől szervezne egy egyházközségi „szinódust” ennek mentén. 2-3-4 hetente összejönnének azok, akik nyitottak erre, és a könyv alapján, mentén mennének végig a könyv mondandójának tematikáján. Természetesen nem csak a könyv elolvasása lenne a „feladat”, hanem az ott leírtak magunkévá tétele, megélése, és átültetése a gyakorlatba.
 • István atya kéri, hogy az Egyháztanács tagjai szeptemberig olvassák el a könyvet. Ezután hívná össze azt a csapatot, akik az elolvasás után hívást éreznek az ebben való munkálkodásra, a könyvben leírtak továbbgondolására, élővé tételére.

Kórus ügyek

 • Az Ildikó, Mariann féle gyerekkórus kapjon nagyobb teret a vasárnapi miséken. Épp ezért szóba jöhet, hogy ne csak havi 1 alkalommal a ½ 10-esen, hanem a 8-as, és az esti misén is énekeljenek, énekelhessenek, ha ez a kórus részéről megoldható.
 • Felnőtt kórus: érdemes lenne újra éleszteni a felnőtt kórust, hogy ne „csak” az egyházi ünnepeinken énekeljenek, hanem legyen rendszeres kórus élet, amint ez egyszer régebben már nagyon színvonalasan és jól működött. Ehhez szükség lenne egy karizmatikus vezetőre, aki Ildikó mellé tudna állni, és teljes mellszélességgel vinné, mozgatná, szervezné a kórus ügyét. Másképp nem fog menni. Ez a személy jelenleg nincs meg, kerestetik!

A következő Egyháztanácsi ülés időpontja: május 20. hétfő este

Egyéb szeretetteli észrevétel: az egyháztanácsi összejövetel mindenki számára a szentmisén való részvétellel kezdődik J

Hirdetéseink 2019. április 28.

 • Ma. 15 órakor szeretettel várjuk az imádkozni vágyókat a templomba, Irgalmasságvasárnapi imaórára.
 • Csütörtökön 17,30-kor szent órát tartunk
 • Elsőpéntek lesz a héten. 17.30-tól engesztelő rózsafüzér. A szentmisét a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra ajánljuk fel.
 • Két hét múlva, május 12 –én lesz a 9, 30 szentmisében az elsőáldozás. Imádkozzunk a gyerekekért.
 • Az egyháztanács kérése, h. a jövőben a 9, 30 –as szentmiséket élő szeretteinkért, vagy egy – egy számunkra fontos dologért, ügyért ajánljuk fel.
 • Májustól októberig tartandó templombemutatásra, sok szeretettel várjuk a segítők jelentkezését.
 • Szeretettel hívjuk a Testvéreket pünkösdig minden csütörtökön a szentmise után a Kálváriára 1 órás Lélek-váró dicsőítésre és imára városunkért, egyházközségünkért, egymásért. Gyülekező a templomnál. Autós feljutást is biztosítunk. Rossz idő esetén a templomban maradunk.
 • Szeretettel várunk fiatalokat 12 éves kortól segíteni a Nagymarosi Ifjúsági találkozó rendezői csapatába, melyre jövő héten, máj.5-én a fél 10-es mise után a közösségi házban tartjuk a felkészülő megbeszélgetést. Gyertek, szolgáljunk együtt!

_______________________________________________

Hirdetéseink 2019. április 21.

 • Ma, a 9, 30 –as szentmise után tojáskeresés lesz a gyerekeknek a plébánia kertben
 • Köszönjük mindazok munkáját, akik az ünnep szépségéhez bármilyen módon hozzájárultak.
 • Templomunk kapuját szeretnék felújítani. A múlt vasárnap 191 ezer Ft –t gyűjtöttünk és egy valakitől 100 ezer Ft adomány érkezett. Köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • Szeretettel hívunk mindenkit ma 17-18-ig Húsvéti Öröm Koncertre, melyet a Nagymarosi Hegedűművészek tartanak templomunkban.
 • “Asszonyok a sírnál”. Idén is szeretettel hívjuk közösségünk lányait és asszonyait erre régi szép hagyományra, mely Jézust kereső  zarándoklat húsvéthétfő hajnalban. Jelentkezni Maurerné Stedra Liviánál lehet. Részletek a hirdetőfalon lévő plakáton.
 • Húsvéthétfőn nem lesz folyamatos szentségimádás. Csak 9 és 18, 30 –kor lesz szentmise.
 • Jövő vasárnap, Isteni Irgalmasság Vasárnapján 15 órakor szeretettel várjuk a testvéreket a templomba imádkozni!