Egyháztanács GT ülésének jegyzőkönyve 2018. február 5.

Az ülés időpontja: 2018. február 05.

Kovács Barna – évi számadás, költségvetés

–         A kulcsszámokat megismerve az Egyháztanács egyöntetűen elfogadta a 2017 évi Beszámolót és költségvetést.

–         Egyúttal állhatatos munkájukat méltatva megköszönte Heininger Ivettnek és Kovács Barnának a könyvelés terén végzett szolgálatukat.

Sajtótermékek

–         Az  Új Ember folyóirat és az Adoremus kiadvány plébániai előfizetésével kapcsolatban az alábbi döntés született:

Új Ember: az előfizetendő darabszám a visszatérő maradványok miatt csökkenjen 60 db-ról 50 db-ra.

Adoremus kiadvány: a megrendelést hozzá kell kapcsolni az Új Ember előfizetéshez „éves előfizetés” jelleggel, így elérhető egy nagyobb engedmény.

Maurer János – kőkeresztek

–         Maurer János számba vette a város bel és külterületén álló kőkereszteket: 10 db lelhető fel.

–         Javasolja, hogy első körben a város belterületén lévőket újítassuk fel. Elsőként a temető melletti kereszt restaurálását javasolja. Erre bekér árajánlatot

–         Az Önkormányzat a Fő téri és a Szent Imre téri kereszt felújításának költségeit vállalja.

–         István atya: javasolja, jelenjen meg a helyi újságban egy figyelemfelhívó írás, amely jelzi, hogy a keresztek felújítása elindult, és aktuálisan most a …… kereszt felújításához lehet hozzájárulni. Felelős: ???

Szentély burkolás – eldöntendő kérdések

–         Változatlanul szükség lenne egy átfogó költségvetésre, ami minden várható munkafázist tartalmazva képet ad arról, milyen költségről beszélünk. Felelős: Heininger Ferenc

–         Szentély padlófűtés -Honti Imre: három lehetőséget lát

o      vízfűtéses rendszer a padoktól tovább hozva az ott meglévő fűtést

o      vízfűtéses rendszer a sekrestye felől új ágon megtáplálva a fűtést

o      elektromos fűtőszálas fűtés elhelyezése

–         Felvetődő probléma: bármilyen padlófűtést helyezünk el, a hatékonyság miatt szükséges a fűtővezeték alá hőszigetelés elhelyezése. Ez viszont – szándékaink ellenére – óhatatlanul nagyobb mértékű bontással, koszolással jár, ami nem használ a szentélyben már felújított szekkóknak.

–         Új felvetések: maradjon meg a jelenlegi kőburkolat, és erre helyezzünk el         1) esztétikus, szép ipari minőségű padlószőnyeget  2) színezett parafa burkolatot.  Ezek pusztán ötletelések, amit körbejár Maurer János és Heininger Ferenc, de semmiképp nem olyan felvetés, ami elvi döntést jelente.

Templom – beltéri szobrok, keresztelőkút restaurálása

Beltéri szobrok

–         István atya: a beltéri szobrok, feszületek felújításról folyamatosan érkeznek a visszajelzések, partvonalról történő bekiabálás jelleggel. Nem jó ez a tendencia. Végig kellene gondolni, el kellene hinni, hogy aki ezt az ügyet mozgatja, körültekintően, kellő alapossággal jár el.

–         Tarr Györgynek az idevágó szakvéleménye az egyik elkészült és a kifogásolt szoborról: “A kenetet vivő asszony, XIX sz. végi tiroli hársfa fafaragás. Jellegzetessége  a kora barokkos megoldás, amelyet gépi megmunkálással

formáltak, és kézi faragással fejezték be. Nem ritka a sablonok használata. Jellegzetessége  az osztrák erőteljes színhasználat, és viszonylag gazdag aranyozás. Jelen szobor esetében, véleményem szerint, fenti kritériumoknak a rekonstrukciós festés megfelel, és ez által hitelesnek tartom”

Keresztelő kút

A visszajelzések, vélemények és a helyi egyháztanácsi bejárás eredményének az összegzése:

–         A keresztelő kút legrégebbi, felső részének a restaurálása az előhozott „színvilág” meglepetés jellegének ellenére esztétikus

–         A középső rész erőteljesebb, világosabb színvilága elüt e felső résztől, kívánatos lenne színben összehozni a felső résszel.

–         Az alsó kő talapzat színezése túl erőteljes, kívánatos lenne ezen tompítani.

–         Jegyzőkönyvön kívüli megjegyzés: fentiek változtatások a restaurátorral történt konstruktív egyeztetés után már meg is történtek, így a keresztelő kút jelenlegi, mai állapota a véglegesnek mondható esztétikai látványt mutatja.

Homlokzat felújítás

–         A végleges teljes költségvetés elkészítése után nyilvánvalóvá vált, hogy a rendelkezésre álló összegbe az összes tervezett munka nem fér bele. Ezért egyértelműen azok a munkanemek élveznek prioritást, amelyek az állványzatról történő munkavégzéshez kötődnek. Azok a tervezett és szükséges munkák (pl. templomépület körüli drénezés), amelyek állványzat nélkül is elvégezhetők, egy későbbi II. ütemben kerülnek megvalósításra.

Plébánia honlap, web oldal

–         István atya: A plébániai honlapra ráférne egy alapos ráncfelvarrás. Ennek elvégzését vállalták: Kovács Barna, Tisch Dani, Heinczinger Balázs

Keresztény bál

–         Heinczinger Balázs: a Gyöngyöspatai plébánostól hallott példából kiindulva – ott a bál nagy sikertörténet – kapta az ötletet, és a hívást a bál Nagymaroson történő megszervezésére. A bált egy színvonalas társasági összejöveteli lehetőségnek tartja, amely adott esetben egy akár bevételi forrás is lehet egy-egy ügy/cél támogatására.  Érez rá indíttatást, hogy a keresztény bál ügyét lélekben gondozza, és előbb vagy utóbb megszervezze.

Közösségeink nyilvántartásának aktualizálása, közösségeink bemutatkozása

–         Mindkét ügyet fontos napirenden tartani. A jelenleg nyilvántartott egyházközség keretein belül működő közösségek száma folyamatosan változik, közösségek szűnnek meg, új közösségek alakulnak.  Ezért érdemes/fontos két évente aktualizálni, és közkinccsé tenni ezt a listát közösségi bemutatkozásokkal, kapcsolattartókkal, hogy tudjunk egymásról.

–         Másrészt jó lenne, ha egy-egy közösség vállalná, hogy havonta egy alkalommal  valamelyik vasárnapi szentmise keretében ő adná az oltárszolgálatot, asszisztenciát, felolvasást, és a mise végén röviden, élőszóban néhány mondattal bemutatkoznának.

–         Mindkét ügyet szervezi, mozgatja: Heininger Ferenc

Heti 1 óra a közösségért

–         István atya: a vezérmondat – „Heti 1 óra a közösségért” – megmozgatta a fantáziáját, lát benne lehetőséget. Kéri az Egyháztanács tagjait is, járjanak ebben – lehetőségeikhez mérten – az élen.

Közösségbe/közösséghez tartozás

–         István atya: létkérdésnek, az élő víz forrásának tartja a keresztény emberek számára a keresztény közösséghez való tartozást.

–         Jelzi, hogy a jövőben a Pasztorális csoport tagjai számára részéről elvárás, a Gazdasági csoport tagjai számára pedig ajánlás egy  keresztény közösségben való aktív részvétel.

Közösségi ház csatorna tisztítás

–         Péntek Attila vállalta, hogy márciusban elvégzi az ereszcsatornák kitisztítását.

Az I. félév programjai

–         Február 17. szombat esti szentmise: a házasság hetét lezáró, házassági fogadalmat megújító szentmise.

–         Február 25. vasárnap: a fél 10-es mise után Kovács Barna gazdasági beszámolója/tájékoztatója az Egyházközség 2017-es számadásról, költségvetéséről. Helyszín: Közösségi Ház

–         Március 17. szombat: kálvária takarítás

–         Május 6. vasárnap: Elsőáldozás

–         Május 12. szombat: Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

–         Május 21. hétfő: Pünkösd hétfő, Egyházközségi Majális. Szervezés: az elsőáldozó gyermekek szülei

–         Május 26. szombat, 16 óra:  Hegyi mise – Kálvária

–         Június 2-4. : Ministráns tábor

–         Június 2. szombat: Országos szentségimádás

–         Június 3. vasárnap: Úrnapja

–         Július 21. szombat: Vacsora fehérben

–         Július 27-29.: Apa-fia kenuzás

Egyháztanács GT ülésének jegyzőkönyve 2018. január 15.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2018. január 15.

Templom homlokzat felújítás

–         A rendelkezésre álló összeg br. 60. mill Ft

–         Ebbe az összegbe mindennek bele kell férnie (közbeszereztetés, műszaki ellenőr térítési díja, kőrestaurátori terv díja és a tényleges kivitelezés)

–         A közbeszereztető ki lett választva. A közbeszerzési eljárás ~ február közepén indul, március közepére befejeződik.

–         A kivitelezés várható kezdési időpontja: március II. fele

–         A kivitelezés várható befejezési időpontja: szeptember I. fele

Közösségi ház homlokzat felújítás (keret br. 2 mill Ft)

–         Döbrössy Gellért: a felújítás optimális időpontja a ház jelenlegi foglaltságára való tekintettel: március 04 – április 28 között

–         Maurer János: záros határidőn belül bekér a felújításra ajánlatot, és a kivitelezővel történő megállapodáskor fenti időpontot figyelembe veszi.

Szentély burkolás – eldöntendő kérdések

–         Matt csiszolt vagy fényes csiszolt legyen a végleges felület?

–         Padlófűtés legyen?

–         A hangosítás, dugaljak előkészítése az aljzatban burkolás előtt feltétlenül szükséges.

–         Szükség lenne egy átfogó költségvetésre, ami minden várható munkafázist tartalmazva képet ad arról, milyen költségről beszélünk.

Templom – beltéri szobrok, keresztelőkút restaurálása

–         Megoszlanak a hívek véleményei a restaurálások végeredményéről, esztétikájáról.

–         Felvetés: a jövőben jó lenne egy hozzáértő, szakmában jártas személyt fölfogadni, aki megpróbálja a különböző beltéri restaurálásokat összehangolni.

Hirdetéseink 2018. február 11.

 • Ma 3 órától Farsangi bált rendezünk a közösségi házban.
 • Templomunk freskóinak restaurálására szeretnénk kérni a mai napon a persely adományt.
 • ALPHA kurzus indul, február 22 –én, csütörtökön 19 órakor a közösségi házban. A jelentkezéseket Kanyó Áginál, Gergely Tománál, vagy István atyánál lehet leadni.
 • Szerdán, hamvazószerda. Szentmise 18, 30 –kor lesz. Ezen a napon 14 évtől nem eszünk húst, 18 és 60 között, háromszor eszünk és egyszer lakunk jól. Nagyböjt többi péntekjein 14 éves kortól nem eszünk húst.
 • Nagyböjtben, minden pénteken a szentmise után keresztutat tartunk.
 • Aki szeretne nagyböjtben szent ignáci lelkigyakorlatot végezni, István atyával egyeztessen.
 • Február 17 –én, szombaton, a házasság hete rendezvénysorozat keretében, a 18,30 –as szentmisében lesz a házassági ígéret megújítása, és a családok megáldása.
 • „Nálunk nincs maradék” böjtöt mindenkinek szeretettel ajánljuk.
 • Mindenkinek szeretettel ajánljuk figyelmébe az Adorémus c. liturgikus kiadványt. Megrendelhető Heinczinger Balázsnál.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!

Hirdetéseink 2018. február 4.

 • Ma, 16:00-tól zenés dicsőítést tartunk.
 • Holnap esti szentmisét, a februárban születettekért ajánljuk fel. A szentmise után fél óra szentségimádásra hív minket az egyháztanács Városunkért, közösségünkért.
 • Február 11-én vasárnap délután 3 órától Farsangi bált rendezünk a közösségi házban.
 • Templomunk freskóinak restaurálására szeretnénk kérni a testvérek persely adományát, jövő vasárnap.
 • ALPHA kurzus indul, február 22 –én, csütörtökön 19 órakor a közösségi házban. A jelentkezéseket Kanyó Áginál, Gergely Tománál, vagy István atyánál lehet leadni.
 • Aki az elmúlt évre nem rendezte egyházi hozzájárulását megteheti akár a sekrestyében, vagy a plébánián, illetve átutalásra is van lehetőség. A plébánia bankszámlaszáma a honlapon megtalálható. Köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • Febr. 9-én pénteken betegek zarándoklata lesz Máriabesnyőre. Elsősorban a daganatos betegeket, családtagjaikat és ápolóikat varjuk! Részletek a hirdetőtáblán, jelentkezés a karitász tagoknál.
 • Kérjük, hogyha tudunk olyan jegyespárról, aki templomunkban szeretne idén esküdni, jelezzük felé, h. minél előbb keressék meg István atyát.

Hirdetéseink 2018. január 28.

 • Csütörtökön 17,30-kor szent órát tartunk!
 • A héten elsőpéntek, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban. A szentmisét a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra ajánljuk fel.
 • Február 4-én vasárnap 16:00-tól zenés dicsőítést tartunk.
 • Február 11-én vasárnap délután 3 órától Farsangi bált rendezünk a közösségi házban.
 • Templomunk freskóinak restaurálására szeretnénk kérni a testvérek persely adományát, két hét múlva vasárnap, február 11 –én.
 • Február 18-án vasárnap 10 órára, az elsőáldozókat szeretettel várjuk a közösségi házba
 • ALPHA kurzus indul, február 22 –én, csütörtökön 19 órakor a közösségi házban. Szórólapok hátul találhatók ezzel kapcsolatban. Kérünk mindenkit, hogy keressen a környezetében olyanokat, akiknek nem volt lehetőségük a kereszténységgel kapcsolatba kerülni, vagy már eltávolodtak a templomtól, de rokonszenveznek az evangélium tanításával. Keressük, hívjuk meg, ajánljuk a szervezőknek őket. A jelentkezéseket Kanyó Áginál, Gergely Tománál, vagy István atyánál lehet leadni.
 • Aki az elmúlt évre nem rendezte egyházi hozzájárulását megteheti akár a sekrestyében, vagy a plébánián, illetve átutalásra is van lehetőség. A plébánia bankszámlaszáma a honlapon megtalálható. Köszönjük mindenki nagylelkűségét.

Hirdetéseink 2018. január 14.

 • Aki szeretne férfi nehéz fiúk vagy házaspáros hétvégén, részt venni, kérjük h. István atyánál a héten jelezze szándékát. Az időpontok a jelentkezésektől függnek.
 • Szeretnénk kérni, hogyha tudunk olyan frissen beköltözött családról, aki közösségünk tagja szeretne lenni, irányítsuk egyeztetésre István atyához, hogy valamelyik szentmisén bemutatkozhassanak az egész közösségnek.
 • Örömmel hirdetjük, hogy januártól minden hónap 3. vasárnapján – többnyire a 9:30-as szentmise keretében – 1-1 testvérünk tanúságtételét hallgathatjuk meg. Kérjük, aki érez magában hívást vagy olyan istenélménye van, melyet úgy érez szívesen megosztana a közösséggel, vegye fel a kapcsolatot Heininger Adrival.
 • Hétfőn, 15 –én, az esti szentmise után, az egyháztanács tagjai szeretettel hívnak mindenkit, h. együtt imádkozzunk fél órában városunkért, közösségünkért.
 • ​Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!
 • Január 27-én, szombaton ismét egyházközségi disznóvágás a Közösségi Házban. Részletek a hirdetőtáblán, és a padok végében kihelyezett szórólapokon. Jelentkezés Heininger Ferencnél.
 • ALPHA kurzus indul, február 22 –én, csütörtökön 19 órakor a közösségi házban. Szórólapok hátul találhatók ezzel kapcsolatban. Kérünk mindenkit, hogy keressen a környezetében olyanokat, akiknek nem volt lehetőségük a kereszténységgel kapcsolatba kerülni, vagy már eltávolodtak a templomtól, de rokonszenveznek az evangélium tanításával. Keressük, hívjuk meg, ajánljuk a szervezőknek őket. A jelentkezéseket Kanyó Áginál, Gergely Tománál, vagy István atyánál lehet leadni.
 • Hétfőn kezdődik a templom hátsó részének beállványozása. Emiatt hétfőn, kedden és szerdán nem lesz folyamatos szentségimádás. Az oldalajtó melletti hirdető tábla helyén, a közösségi ház mellékhelységének a kulcsa továbbra is megtalálható.

Hirdetéseink 2018. január 7.

 • Aki szeretne férfi nehéz fiúk vagy házaspáros hétvégén, részt venni, kérjük h. István atyánál a héten jelezze szándékát. Az időpontok a jelentkezésektől függnek.
 • Aki vízkereszt ünnepe környékén házszentelőt szeretne kérni, az atyákkal legyen kedves időpontot egyeztetni.
 • A gyerekek rorátés jutalom kirándulása váci korcsolyázás lenne, január 13 –án, szombaton. Gyülekező 8, 45 –kor a templom előtt. Kérjük, h. aki 5 alkalommal részt vett rorátén és szeretne részt venni a kiránduláson, a sekrestyében iratkozzon fel. Azok a szülők, akik kísérőnek tudnának jönni, illetve, aki autóval tudna segíteni a szállításban, szintén iratkozzon fel. Kérjük, h. aki tud hozzon magával korcsolyát.
 • Szeretnénk kérni, hogyha tudunk olyan frissen beköltözött családról, aki közösségünk tagja szeretne lenni, irányítsuk egyeztetésre István atyához, hogy valamelyik szentmisén bemutatkozhassanak az egész közösségnek.

Hirdetéseink 2017. december 31.

 • Ma, 17, 30 –tól és éjjel, fél 12-től 12:00-ig csendes szentségimádás lesz, hálaadás az egész évért.
 • Január 1-én hétfőn nem lesz egész napos szentségimádás! Az esti szentmisét a januárban születettekért ajánljuk fel. Szeretettel várjuk őket.
 • Csütörtökön 17,30-kor szent órát tartunk
 • Elsőpéntek lesz a héten.  17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban! A szentmisét a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra ajánljuk fel.
 • Január 8 –án szombaton, vízkereszt ünnepe lesz. Parancsolt ünnep. Szentmise 8 és 18, 30 –kor lesz.
 • Aki vízkereszt ünnepe környékén házszentelőt szeretne kérni, az atyákkal legyen kedves időpontot egyeztetni.

 

Hirdetéseink 2017. december 24.

 • December 25-én hétfőn, 26-án kedden és január 1-én hétfőn nem lesz egész napos szentségimádás!
 • Az elmúlt évekhez hasonlóan szeretettel várunk mindenkit 25 és 26-án este 9 -10 óráig csendes, meghitt szentségimádásra a templomba. Bejárat a sekrestyén keresztül.
 • 31 –én 17, 30 –tól csendes szentségimádás lesz, hálaadás az egész évért.
 • Januártól minden vasárnap a misék után rejtvényt fogunk osztani az iskolás korú gyerekeknek az elhangzott evangéliummal vagy az adott ünnepkörrel kapcsolatban. A megfejtéseket mindig az azt követő vasárnap lehet bedobni a templomban elhelyezett dobozba. A helyes megfejtők között minden héten 3 gyermek ajándékot kap. A tanév végén a legtöbb rejtvényt megfejtő gyermekek jutalomban részesülnek.

 

Hirdetéseink 2017. december 17.

 • Az elmúlt évekhez hasonlóan karácsonyi ebédek készítésére lehet jelentkezni a hátul elhelyezett íven! A szállításra alkalmasan csomagolt ebédért dec.25-én délben elmegyünk. Ma,  a szentmisék után karitász vásár a Közösségi Házban.
 • Karácsonyi szentgyónásunkat a roráték után, illetve vasárnapi szentmisék előtt elvégezhetjük, illetve külön időpont is kérhető az atyáktól.
 • December 25-én hétfőn, 26-án kedden és január 1-én hétfőn nem lesz egész napos szentségimádás!
 • Télen az esti szentségimádóknak, akik a szentélyben ülnek, érdemes behajtani a sekrestye ajtót, hogy ne jöjjön be a hideg. A padoknál este 10-ig működik a fűtés.
 • Az elmúlt évekhez hasonlóan szeretettel várunk mindenkit 25 és 26-án este 9 -10 óráig csendes, meghitt szentségimádásra a templomba. Bejárat a sekrestyén keresztül.