Hirdetéseink 2020. február 9.

 • Február 15-én ismét egyházközségi disznóvágás a Közösségi Házban. Szeretettel várunk mindenkit erre a hagyományt folytató és közösségteremtő alkalomra. Részletek a plakáton és a padok végén kihelyezett szórólapokon.
 • A héten Házasság hete. Az előadások időpontjai, helyszínei a plakáton olvashatók. Vasárnap, a 9.30–as szentmisén lesz a házassági ígéretek megújítása és a házaspárok megáldása.
 • Jövő vasárnap, a 9.30–as szentmise után az elsőáldozóknak felkészülés lesz az első gyónásukra.
 • A Betegek Napjához kapcsolódóan zarándoklatot szervezünk a betegeknek és hozzátartozóiknak-ápolóiknak. Febr. 25-én (kedden)  egész napos buszos út keretében a Mátraszentimre-Fallóskút “Erdők Királynéja” búcsújáróhelyet látogatjuk meg. Zarándoklatunkra Püspök Atya is elkísér bennünket. Az út költsége  ebéddel együtt 3500 Ft, melyhez karitász támogatás kérhető.  Jelentkezni a karitász tagoknál lehet.
 • Február 16-án a 9.30-as szentmisén az esztergomi ferences gimnázium fiú énekkara végzi a zenei szolgálatot templomunk leánykórusával együtt. A mise után negyed órás egyházzenei áhítatot tartanak, majd szeretettel várjuk a felső tagozatos fiúkat és/vagy szüleiket, vagy bárkit, akik érdeklődnek az iskola iránt. 

 

Hirdetéseink 2020. január 26.

 • Ma, a református lelkészlakás felújítására szeretnénk kérni a testvérek segítségét.
 • Jövő vasárnap, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. A szentmisék után balázsolás. 17 órától zenés dicsőítést tartunk a templomban.
 • Február 15-n ismét egyházközségi disznóvágás a Közösségi Házban. Szeretettel várunk mindenkit erre a hagyományt folytató és közösségteremtő alkalomra. Részletek a plakáton és a padok végén kihelyezett szórólapokon.
 • Nagy öröm, hogy nagyon sokan elkezdték januárban a nagy kilencedet, de még februárban sem késő elkezdeni a NEK –re való készületként. A hónap elsőpéntekén tehát mindenkit szeretettel várunk szentáldozásra. Ha szükséges, gyónási lehetőség Zoltán atyánál, bármikor napközben, illetve a szentmise előtt egy órával a templomban.
 • Pénzes Géza testvérünk, rajztanár, fotó és képzőművész tart érdekfeszítő, vetítéssel egybekötött előadást az XIV-XVI századi itáliai reneszánsz nagy alakjairól, és műveikről. Január 31 –én, pénteken 19,30 –tól a Közösségi Házban.

Hirdetéseink 2020. január 19.

 • Ökumenikus imahét lesz a héten. Hétfőn 17 órakor nálunk, csütörtökön 17 órakor a református templomban lesz imaóra. Hétfőn agapé is lesz a közösségi házban.
 • Jövő vasárnap a református lelkészlakás felújítására szeretnénk kérni a testvérek segítségét.
 • Elsőáldozók szüleit holnap este szeretettel várjuk a közösségi házba 19 órára. Mivel a házasság a téma, ha van rá lehetőségük, kérjük, h. apa – anya jöjjön el.
 • Február 15-n ismét egyházközségi disznóvágás a Közösségi Házban. Szeretettel várunk mindenkit erre a hagyományt folytató és közösségteremtő alkalomra. Részletek a plakáton és a padok végén kihelyezett szórólapokon.
 • Nagy öröm, hogy nagyon sokan elkezdték januárban a nagy kilencedet, de még februárban sem késő elkezdeni a NEK –re való készületként. A hónap elsőpéntekén tehát mindenkit szeretettel várunk szentáldozásra. Gyónása lehetőség Zoltán atyánál, bármikor napközben, illetve a szentmise előtt egy órával a templomban.

Hirdetéseink 2020. január 12.

 • Ma, 17 órától évkezdő zenés dicsőítést tartunk a templomban.
 • Aki szeretne házszentelést kérni, István atyával legyen szíves időpontot egyeztetni.
 • Február 7 – 9- ig házaspáros lelkigyakorlat lesz kismaroson István atyával. Részvételi szándékunkat nála jelezzük.
 • Jövő hét péntek,3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!
 • Február 15 –én lesz a rorátés jutalom kirándulás a gyerekeknek. Kérjük, h. a mai nap folyamán Heininger Adrinál adjuk le a gyerekek részvételi szándékát.

Hirdetéseink 2020. január 5.

 • Január 6 hétfő, Vízkereszt ünnepe parancsolt ünnep. Szentmise 8 és 18, 30 –kor lesz. Az esti szentmisét, a januárban születettekért ajánljuk fel. Szeretettel várjuk őket.
 • Ezen a napon elkezdjük plébániánk megújulását célzó közös gondolkozásunkat az „Újraépítve” c könyv alapján. Mindenkit, aki elolvasta a könyvet, szeretettel várunk a közösségi házba az esti szentmise után.
 • Jövő vasárnap 17 órától évkezdő zenés dicsőítést tartunk a templomban.
 • Aki szeretne házszentelést kérni, István atyával legyen szíves időpontot egyeztetni.
 • Február 7 – 9- ig házaspáros lelkigyakorlat lesz Kismaroson István atyával. Részvételi szándékunkat nála jelezzük.

Egyháztanács ülés jegyzőkönyv 2019. november 8-10.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

kihelyezett ülés, Kismaros, Ciszterci Monostor

 Az ülés időpontja: 2019. november 8-10.

Szentély burkolás

–         A püspökség felé van lehetőség pályázni a szentély és templomhajó burkolat felújításra. A pályázati anyagot összeállítja: Heininger Ferenc. Megjegyzés: időközben megszületett a Püspökségi döntés – Egyházközségünk 6 mill. Ft-t nyert a pályázaton, mely összeget a szentély burkolat cseréjére kívánunk fordítani.

Kőkeresztek felújítása

–         Honti Imre: a Szent Imre téri kereszt felújítása befejeződött, egyúttal elkezdődött a csapáson lévő kőkereszt felújítása az Ipolye Erdő Zrt. támogatásával.

Orgona, kórus padló

–         Maurer János: belátható időn belül a templomi orgona átvizsgálásra szorul. Erre az előjegyzést meg kellene ejteni, mert akár 1 évig is várni kell, amíg sorra kerülhetünk az orgonás szakembernél. A kórus fa padozata szintén megérett a felújításra.

–         Döntés: János vegye fel a kapcsolatot a szakemberrel, kérjen árajánlatot, és jegyeztesse elő az orgona átvizsgálást. Padló: János járja körbe, milyen munkálatokkal jár a felújítás, és hozzon erről költségbecslést.

Közösségi ház – elkoszolódott székek

–         A közösségi ház nagytermének széktámlái, ülőkéi nagyon elkoszolódtak, speciális tisztításuk indokolt.  Utánajár, mozgatja: Deme Hajni

Templompadok – ülőke

–         A templompadok szürke polifóm ülőkéi elöregedtek, elhasználódtak. Cseréjük indokolt. Utánajár, mozgatja: Dán Ildikó

 Református lelkész lakásfelújításhoz hozzájárulás

–         A városunkba új református lelkész úr érkezett, emiatt a Váci úti lelkészlakást fel kell újítani. Jó lehetőség a két közösség közeledésének előmozdítására, ha ehhez a felújításhoz a római katolikus egyházközség is hozzájárul egy szimbolikus összeggel. Döntés: az egyik elkövetkező hétvégén a perselyezés keretében erre a célra történjen a gyűjtés.

A templombelső megújítására szánt adományokról

–         Most, hogy lezárult templomunk belső felújítása, amelyre az Egyházközség  számos alkalommal gyűjtést szervezett, egy átlátható anyagot kellene készíteni arról, mire milyen összegű adomány érkezett, és milyen módon történt ezek felhasználása. Erre a hívek köréből is konkrét igény mutatkozik.

–         Az anyag elkészítését, közzétételét vállalja: Heininger Ferenc

Az „Újraépítve” könyv témájában

–         A megújulási programunk tervezett elnevezése: „nem zsinat” J

–         A cél:

o      Isten akaratának, tervének elkérése a plébániánk megújulásával kapcsolatban.

o      Tanítványképzés: tanítványokat nevelni, több tanítványt „teremni”. Szélesíteni a tanítványok körét.

o      Elsődleges cél: Isten országának az építése

–         Az összejövetelek gyakorisága: havonta egy alkalommal.

–         Kezdés: 2020 január 6. Az első összejövetel lehet szabad ötletelés jellegű. „Hordjunk össze” ötleteket  – minél többet – ami a mi plébániánkra vonatkozik, vonatkozhat.

–         Tisztázni: a tanítványképzéshez melyek lehetnek a könyvben szereplő  eszköztárból azok,  amelyek a mi Egyházközségünkre adoptálhatóak.

–         Ha valami jót, értékeset találunk, és ebben konszenzusra jutunk, akkor az rögtön el is kezdjük megvalósítani.

–         Munkamódszer: agyalunk, ötletelünk, adoptálunk a helyi viszonyokra, és menetközben ezeket meg is próbáljuk valóra váltani,  de legkevesebb elkezdünk a „kitalált” dolgokon dolgozni, gondolkozni.

–         Fontos: ezek az összejövetelek egyúttal egyháztanácsi összejövetelek lennének, a megbeszélés végén együtt ottmaradnánk egyháztanács témában.

Hirdetéseink 2019. december 22.

 • Köszönjük mindenki munkáját, aki templomunk és plébániánk nagytakarításában részt vett.
 • Ma, az esti szentmise után taizéi imaóra lesz.
 • December 23 -án, holnap lesz utolsó roráté. Ezen a napon 16 óráig lesz szentségimádás, utána a Misztrál koncert előkészületei lesznek. Az ünnepekben december 24, 25, 26, 31 és január 1 -én nem lesz folyamatos szentségimádás.
 • Halászléfőzés lesz december 23-án 9 órától.  Jelentkezés Horváth Jánosnál.
 • Karácsonyi ebédek készítésére lehet jelentkezni a templomban hátul elhelyezett íven. Az ebédet dec.25-én fél 12-re kell szállítható állapotban elkészíteni, ekkor gyűjtjük össze.
 • Az idén is szeretnénk folytatni a Szent János napi boráldás hagyományát. December 27 –én, csütörtökűn, a 18, 30- as szentmise keretében kerül sor az újbor megáldásra. A szentmise után, a közösségi házban tartunk kötetlen baráti újborkóstolót. Akinek esetleg maradt a karácsonyi ételekből, amit szívesen kitenne az asztalra, annak is nagyon örülünk. Idén vendégünk lesz Kaló Imre, a Borászok Borásza díj kitüntetettje
 • Jövő vasárnap Szent Család vasárnapja lesz. A 9, 30 –as szentmise végén a családok megáldására kerül sor.
 • Szeretettel várunk mindenkit december 25-én és 26-án este 9-től 10 óráig egy csendes, meghitt szentségimádásra a templomba. Bejárat a sekrestyén keresztül.
 • Nagy és kisifisek a sekrestyében átvehetik a karácsonyi ajándékukat.
 • Szeretettel hívunk minden családot a jövő évi családtáborba, amely augusztus 1-5-ig lesz Balatonvilágoson, egy kellemes Balaton parti üdülő faluban. Jelentkezni a szervező családoknál lehet személyesen, vagy a hirdetőn kitett eléhetőségeiken.

Hirdetéseink 2019. december 8.

 • Kedden 10 órakor baba – mama mise lesz.
 • Jövő vasárnap a 8 órai szentmise után, István atya szeretné megköszönni munkájukat a templom takarítóknak, egyházadószedőknek és idegenvezetőknek.
 • Adventben minden hétköznap reggel 6 órakor kezdődnek a roráte szentmisék. Utána a gyerekeket reggelizni, a felnőtteket egy meleg teára szeretettel várjuk a közösségi házba. Azok a gyerekek, akik 5 rorátén részt vesznek, jutalom kiránduláson vehetnek részt. Adventben hétköznap nincs este szentmise. A szombat esti mise változatlan.
 • Adventben szombat esténként, a szokott módon ünnepélyes gyertyagyújtás lesz a mise előtt. Aki szeretne, ezeken énekelni szeretettel várjuk 17.30 – tól a Köziház Szent László termébe.
 • Lehetőség van az Eucharisztikus Kongresszus összénekkarához csatlakozni. A Kongresszus záró szentmiséjén, a Hősök terén szept. 20-án fog megszólalni. Felejthetetlen lelki, zenei élményt nyújt! Aki ehhez szívesen csatlakozna, Zoltainé Szabó Ildikónál jelentkezzen.
 • 2020-ban újra lesz házaspároknak hétvége, melyet István atya tart február 7 – 9 -ig Kismaroson, a Nővéreknél. Péntek este kezdődik és vasárnap délben fejeződik be.  Jelentkezés nála történik.
 • Aki még nem rendezte az idei egyházközségi hozzájárulását, a sekrestyében, illetve a plébánián megteheti. Püspöki Karunk, jövedelmünk 1%-t ajánlja felajánlásra. 

Hirdetéseink 2019. december 1.

 • A karitászgyűjtésre 228. 000 Ft –t gyűjtöttünk. Köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • Ma adventi koszorúkészítés lesz a 9, 30 –as szentmise után.
 • Ma, 17, 30 –kor, a Sigill galériában jótékonysági kiállítás megnyitó lesz, melyben nagymarosi alkotók kiállított alkotásainak bevételéből Városunk út menti keresztjeit szeretnénk felújítani.
 • Adventben minden hétköznap reggel 6 órakor kezdődnek a roráte szentmisék. Utána a gyerekeket reggelizni, a felnőtteket egy meleg teára szeretettel várjuk a közösségi házba. Azok a gyerekek, akik 5 rorátén részt vesznek, jutalom kiránduláson vehetnek részt. Nagy segítség volna, ha a gyerekek hoznának játékot a roráték utáni foglalkozáshoz. Aki tudna segíteni a gyerekek reggeliztetésében, István atyánál legyen szíves jelezni. Adventben hétköznap nincs este szentmise. A szombat esti mise változatlan.
 • Hétfőn, a decemberben születettekért lesz a szentmise, szeretettel várjuk őket.
 • Holnap este szeretettel várjuk az elsőáldozók szüleit a közösségi házba 19 órára.
 • December 5 –én, csütörtökön 17 órakor mikulás ünnepség lesz a templomban. Szeretettel várjuk a gyerekeket. Ezen a napon, a mikulás ünnepség után szent órát tartunk!
 • December 7 –én szombaton, az esti szentmise után kiengesztelődési est, gyónási lehetőség lesz a szentmise után.
 • Advent második vasárnapján karitászgyűjtés lesz a templom előtt Kárpátalja számára.
 • Adventben szombat esténként, a szokott módon ünnepélyes gyertyagyújtás lesz a mise előtt. Aki szeretne, ezeken énekelni szeretettel várjuk 17.30 – tól a Köziház Szent László termébe.
 • Lehetőség van az Eucharisztikus Kongresszus összénekkarához csatlakozni. A Kongresszus záró szentmiséjén, a Hősök terén szept. 20-án. Fog megszólalni. Felejthetetlen lelki, zenei élményt nyújt! Aki ehhez szívesen csatlakozna, Zoltainé Szabó Ildikónál jelentkezzen.