Hirdetéseink 2019. május 12.

 • Jövő szombaton, május 18 –án szombaton, Ifjúsági Találkozó lesz. Szeretettel várjuk a fiatalokat a Találkozóra, a gyerekeket a gyerekmarosra. Tájékoztatót és nagymarosi levelet, imát a Találkozóra érkező fiatalokért hátul találunk. A Találkozó előtti péntek esti szentmise 19 órakor kezdődik. A szombat esti szentmise elmarad.
 • Májustól októberig tartandó templombemutatásra, sok szeretettel várjuk a segítők jelentkezését.
 • Szeretettel hívjuk a Testvéreket pünkösdig minden csütörtökön a szentmise után a Kálváriára 1 órás Lélek-váró dicsőítésre városunkért, egymásért. Gyülekező a templomnál. Autós feljutást is biztosítunk.
 • Májusban minden esti szentmise előtt imádkozzuk a májusi litániát.
 • Hegyi mise lesz két hét múlva, május 25 –én 16 órakor a Kálvárián. Az időseknek autóval segítünk a feljutásban. Gyülekező számukra a templom előtt, 15, 30 kor. Ugyanezen a napon, 19 órakor grill és karaoke parti a plébánia kertben. Grill eszközöket a plébánia biztosít, a vacsorának való étel és italról kérjük mindenki maga gondoskodjék.
 • Jövő héttől, a vasárnapi szentmisék előtt, az Eukarisztikus Kongresszusra készülve, Fábry Kornél atya által készített szentmise magyarázatokat tekinthetjük meg. Aki teheti, 5 perccel a szentmise előtt igyekezzék megérkezni.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!

Hirdetéseink 2019. május 5.

 • Holnap, a szentmisét a májusban születettekért ajánljuk fel. Szeretettel hívjuk őket.
 • Jövő vasárnap, a 9, 30 szentmisében lesz az elsőáldozás.
 • Két hét múlva, május 18 –án szombaton, Ifjúsági Találkozó lesz. Szeretettel várjuk a fiatalokat a Találkozóra, a gyerekeket a gyerekmarosra. Tájékoztatót és nagymarosi levelet, imát a Találkozóra érkező fiatalokért hátul találunk. A Találkozó előtti péntek esti szentmise 19 órakor kezdődik. A szombat esti szentmise elmarad.
 • Az egyháztanács kérése, h. a jövőben a 9, 30 –as szentmiséket élő szeretteinkért, vagy egy – egy számunkra fontos dologért, ügyért ajánljuk fel.
 • Májustól októberig tartandó templombemutatásra, sok szeretettel várjuk a segítők jelentkezését.
 • Szeretettel hívjuk a Testvéreket pünkösdig minden csütörtökön a szentmise után a Kálváriára 1 órás Lélek-váró dicsőítésre városunkért, egymásért. Gyülekező a templomnál. Autós feljutást is biztosítunk.
 • Szeretettel várunk fiatalokat 12 éves kortól segíteni a Nagymarosi Ifjúsági találkozó rendezői csapatába, melyre ma, a fél 10-es mise után a közösségi házban tartjuk a felkészülő megbeszélgetést.
 • Ma 17-18-ig mindenkit szeretettel várunk Anyák napi dicsőítésre a templomba.
 • Májusban minden esti szentmise előtt imádkozzuk a májusi litániát

Egyháztanács ülésének jegyzőkönyve 2019. április 15.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2019. április 15.

Szentély burkolat kiválasztás

 • Hosszas hezitálás után az a döntés született, hogy szerezzünk be még burkolatmintát a padsorok között lévő kelheimi/solhofeni kőből, és utána döntünk. Felelős: Tisch Dani, Hadi Feri
 • Egyéb: az azért tisztázódott, hogy műemlékes hozzájárulásunk mattcsiszolt kőhöz van, fényeshez nincs.

Mécses gyújtási lehetőség a templomban

 • Többségi döntés: nem szükséges e „szolgáltatásnak” a felvállalása

TV kivetítő elhelyezés szekkó restaurálás után

 • A TV a jelenlegi helyére kerül vissza, nem lábon állva, hanem saját tartó konzoljára rögzítve. Magasság: marad a jelenlegi.

Kőkeresztek felújítása

 • Már vannak konkrét vállalások: Szt. Imre téri kereszt; Égett asszony keresztje;
 • Bíztató érdeklődés, egyelőre konkrét vállalás híján: Fő téri kereszt, országúti kereszt a II. sorompónál

Két szín alatti áldozás bevezetése vasárnapokon, ünnepnapokon

 • Egyháztanácsi döntés: legyen, de a technikai részleteket még ki kell dolgozni.
 • Hadi Ferenc: fontos, hogy a két szín alatti áldozáshoz a híveket lélekben fel kellene  készíteni, hogy valóban megrendülten vegyék magukhoz Krisztus testét és vérét.
 • Döntés: kérjük meg a Püspökségtől az engedélyt a vasárnaponkénti kéz szín alatti áldozásra. Ha megkapjuk, akkor legyen 1-2 hónapi várakozási idő, ami alatt  István atya lélekben „felkészíti” a híveket  ennek a misztériumnak a fogadására.

Több dolog a vasárnapi ½ 10-es miséhez kapcsolódóan

 • Mostantól minden ½ 10-esen kerüljön az olvasmány és a szentlecke is egyaránt felolvasásra.
 • Mostantól a vasárnapi ½ 10-es misén imaszándék elsősorban csak a közösségért lesz elmondva. Élő személyért is lehet imaszándékot mondatni, de halottért ezen a szentmisén nem.
 • Közösségek által írt könyörgések – alapvetés: jó lenne ezt újra élővé tenni, mint néhány évvel ezelőtt, az akkor fellépő anomáliák kiiktatásával. Szükség lenne valakire, aki mögéje áll ennek az ügynek, végiggondolja, megszervezi, és hosszabb távon mozgatja. E nélkül nem működhet, vagy nem jól fog működni.

Templomunk teljes megújulásának ünnepnapja

 • Jelenlegi állás szerint valószínűsíthető, hogy augusztus végére elkészül a teljes szekkó felújítás. Ezáltal befejeződik templomunknak az 5-6 évvel ezelőtt elindított teljes megújítása (statikai megerősítés, teljes külső felújítás, szekkó felújítás, szószék és főoltár felújítás.)
 • Ezt a tényt szeretné az Egyházközség méltó módon megünnepelni a templombúcsú időpontjában: szeptember 15-n.
 • Fontos, hogy ez az ünnep ne csak külsőségekben merüljön ki (agapé), hanem legyen valami lelki töltete is. Erre időben alakuljon majd munkacsoport, melynek személyi összetételére István atya tesz felkéréseket.

Az „Újraépítve” könyvről

 • István atya javaslat: szeptembertől szervezne egy egyházközségi „szinódust” ennek mentén. 2-3-4 hetente összejönnének azok, akik nyitottak erre, és a könyv alapján, mentén mennének végig a könyv mondandójának tematikáján. Természetesen nem csak a könyv elolvasása lenne a „feladat”, hanem az ott leírtak magunkévá tétele, megélése, és átültetése a gyakorlatba.
 • István atya kéri, hogy az Egyháztanács tagjai szeptemberig olvassák el a könyvet. Ezután hívná össze azt a csapatot, akik az elolvasás után hívást éreznek az ebben való munkálkodásra, a könyvben leírtak továbbgondolására, élővé tételére.

Kórus ügyek

 • Az Ildikó, Mariann féle gyerekkórus kapjon nagyobb teret a vasárnapi miséken. Épp ezért szóba jöhet, hogy ne csak havi 1 alkalommal a ½ 10-esen, hanem a 8-as, és az esti misén is énekeljenek, énekelhessenek, ha ez a kórus részéről megoldható.
 • Felnőtt kórus: érdemes lenne újra éleszteni a felnőtt kórust, hogy ne „csak” az egyházi ünnepeinken énekeljenek, hanem legyen rendszeres kórus élet, amint ez egyszer régebben már nagyon színvonalasan és jól működött. Ehhez szükség lenne egy karizmatikus vezetőre, aki Ildikó mellé tudna állni, és teljes mellszélességgel vinné, mozgatná, szervezné a kórus ügyét. Másképp nem fog menni. Ez a személy jelenleg nincs meg, kerestetik!

A következő Egyháztanácsi ülés időpontja: május 20. hétfő este

Egyéb szeretetteli észrevétel: az egyháztanácsi összejövetel mindenki számára a szentmisén való részvétellel kezdődik J

Hirdetéseink 2019. április 28.

 • Ma. 15 órakor szeretettel várjuk az imádkozni vágyókat a templomba, Irgalmasságvasárnapi imaórára.
 • Csütörtökön 17,30-kor szent órát tartunk
 • Elsőpéntek lesz a héten. 17.30-tól engesztelő rózsafüzér. A szentmisét a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra ajánljuk fel.
 • Két hét múlva, május 12 –én lesz a 9, 30 szentmisében az elsőáldozás. Imádkozzunk a gyerekekért.
 • Az egyháztanács kérése, h. a jövőben a 9, 30 –as szentmiséket élő szeretteinkért, vagy egy – egy számunkra fontos dologért, ügyért ajánljuk fel.
 • Májustól októberig tartandó templombemutatásra, sok szeretettel várjuk a segítők jelentkezését.
 • Szeretettel hívjuk a Testvéreket pünkösdig minden csütörtökön a szentmise után a Kálváriára 1 órás Lélek-váró dicsőítésre és imára városunkért, egyházközségünkért, egymásért. Gyülekező a templomnál. Autós feljutást is biztosítunk. Rossz idő esetén a templomban maradunk.
 • Szeretettel várunk fiatalokat 12 éves kortól segíteni a Nagymarosi Ifjúsági találkozó rendezői csapatába, melyre jövő héten, máj.5-én a fél 10-es mise után a közösségi házban tartjuk a felkészülő megbeszélgetést. Gyertek, szolgáljunk együtt!

_______________________________________________

Hirdetéseink 2019. április 21.

 • Ma, a 9, 30 –as szentmise után tojáskeresés lesz a gyerekeknek a plébánia kertben
 • Köszönjük mindazok munkáját, akik az ünnep szépségéhez bármilyen módon hozzájárultak.
 • Templomunk kapuját szeretnék felújítani. A múlt vasárnap 191 ezer Ft –t gyűjtöttünk és egy valakitől 100 ezer Ft adomány érkezett. Köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • Szeretettel hívunk mindenkit ma 17-18-ig Húsvéti Öröm Koncertre, melyet a Nagymarosi Hegedűművészek tartanak templomunkban.
 • “Asszonyok a sírnál”. Idén is szeretettel hívjuk közösségünk lányait és asszonyait erre régi szép hagyományra, mely Jézust kereső  zarándoklat húsvéthétfő hajnalban. Jelentkezni Maurerné Stedra Liviánál lehet. Részletek a hirdetőfalon lévő plakáton.
 • Húsvéthétfőn nem lesz folyamatos szentségimádás. Csak 9 és 18, 30 –kor lesz szentmise.
 • Jövő vasárnap, Isteni Irgalmasság Vasárnapján 15 órakor szeretettel várjuk a testvéreket a templomba imádkozni!

Hirdetéseink 2019. április 14.

 • Köszönjük mindenki munkáját, aki templomunk nagytakarításában részt vett
 • Templomunk kapuját szeretnék felújítani. A mai nap kérjük a testvérek segítségét az 1 millió forintos felújításban.  Múlt vasárnap a Szentföld javára 110 ezer Ft –t gyűjtöttünk. Köszönjük mindenkinek.
 • Holnap, hétfőn, az egyháztanács tagjai szeretettel hívnak minket a szentmise után fél órás szentségimádásra Városunkért,.
 • Nagypéntek a héten szigorú böjti nap. 14 éves kortól nem eszünk húst, 18 és 60 év között 3x eszünk és 1x lakunk jól.
 • Jövő héten pénteken az engesztelő rózsafüzér elmarad.
 • A szent három napban próbáljunk a liturgiák kezdete előtt 10 perccel megérkezni, hogy jól átélve, a liturgia magyarázatot meghallgatva vehessünk részt rajta.
 • Nagycsütörtökön az esti liturgia után, a közösségi házba mindenkit szeretettel hívunk szerény, nagyszombaton pedig ünnepi agapéra. Kérjük h. aki tud, hozzon magával valami finomságot, amivel megkínáljuk egymást.
 • A nagyszombati lampionra 200 Ft adományt szeretnénk majd kérni.
 • A nagyszombati feltámadási vigília szertartásra szeretettel hívjuk azokat a fiatalokat, akik régen ministráns szolgálatot láttak el.
 • Húsvétvasárnap a 9, 30 –as szentmise után tojáskeresés lesz a gyerekeknek a plébánia kertben.
 • Szeretettel hívunk mindenkit Ápr. 21-én, Húsvétvasárnap 17-18-ig Húsvéti Öröm Koncertre, melyet a Nagymarosi Hegedűművészek tartanak templomunkban.
 • “Asszonyok a sírnál”. Idén is szeretettel hívjuk közösségünk lányait és asszonyait erre régi szép hagyományra, mely Jézust kereső  zarándoklat húsvéthétfő hajnalban. Jelentkezni Maurerné Stedra Liviánál lehet. Részletek a hirdetőfalon lévő plakáton.
 • A zebegényi plébánia hozzánk csatolásával a szentmisékben annyi változás lesz húsvét után, hogy a 9, 30 –as misét mindig István atya tartja. A 8 órai és esti miséken Béla és Zoltán atya lesz a celebráns.
 • A szent 3 nap liturgiáinak időpontjai a hátul kitett szóró lapon megtalálhatók és elvihetők.

Hirdetéseink 2019. április 7.

 • Köszönjük mindenki munkáját, aki a kálváriatakarításban részt vett.
 • Ma, 15-16 óráig dicsőítő szentségimádásra hívunk mindenkit. Gyónási lehetőség is lesz alatta.
 • Ma, 19, 30 -kor a közösségi házban a szentföldi zarándokok beszámolót tarnak útjukról. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Azokat is, akik esetleg jövőre részt venni szándékoznának. Ezen a napon tartjuk a Szentföldi gyűjtést.
 • Pénteken szentmise után keresztutat tartunk.
 • Kiengesztelődési est lesz április 13 –án, szombaton, az esti szentmise után. Szentgyónási lehetőség, szentségimádás, bűnbánati liturgia, a kiengesztelődésnek ünneplése. Ajánljuk mindenkinek, hogy egy lap egyik oldalára írja: „Jézus köszönöm” a másik oldalára „Jézus bocsáss meg”. Ezt a lapot vihetjük el a szentgyónásba és utána a liturgia végén elégetjük.
 • Ezen a napon lesz templomunk húsvéti nagytakarítása is. Reggel 8 órától minden segítőkézre számítunk.
 • Barkát aki tud, kérjük hozzon a virágvasárnapi szentmisére, úgy hogy lehetőleg mindenkinek jusson
 • Jövő vasárnap, virágvasárnap délelőtt csak 9 órakor lesz szentmise. Este 18, 30 –kor csendes mise lesz.
 • Húsvéti szentgyónásunkat időben végezzük el. Lehetőség van rá misék előtt illetve Zoltán atyánál napközben bármikor. Külön időpont is kérhető. A szent három napban a liturgiák előtt nem lesz gyónási lehetőség.
 • Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik a nyári időszakban vállalkoznának rá, hogy megmutatják templomunkat az ideérkezőknek. Egy – egy szombat, vagy vasárnap délelőtt, délután volna vállalható. Ha sokan jelentkezünk, csak két – három havonta kerülne sor valakire. Jelentkezés Dankainé Marikánál.
 • Templomunk kapuját szeretnék felújítani. Jövő vasárnap szeretnénk a testvérek segítségét kérni az 1 millió forintos felújításban.
 • Szeretettel hívunk mindenkit Ápr. 21-én, Húsvétvasárnap 17-18-ig Húsvéti Öröm Koncertre, melyet a Nagymarosi Hegedűművészek tartanak templomunkban.
 • “Asszonyok a sírnál”. Idén is szeretettel hívjuk közösségünk lányait és asszonyait erre régi szép hagyományra, mely Jézust kereső  zarándoklat húsvéthétfő hajnalban. Jelentkezni Maurerné Stedra Liviánál lehet. Részletek a hirdetőfalon lévő plakáton.
 • A zebegényi plébánia hozzánk csatolásával a szentmisék tekintetében annyi változás lesz húsvét után, hogy a 9, 30 –as szentmisét mindig István atya tartja. Majd. A 8 órai és esti szentmiséken Futó Béla és Zoltán atya lesz a celebráns.

Egyháztanács ülésének jegyzőkönyve 2019. március 18.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

 Az ülés időpontja: 2019. március 18.

Templom hangosítás, és a szövegkivetítő TV készülék elhelyezése

 • Tisch Dani: jelzi, hogy egyelőre nincs ideje, energiája átfogóan körbejárni a templomhangosítás ügyét, és komplex módon megoldást keresni.
 • Tv helye: ha őszre kész lesz a szekkó felújítás, akkor a Tv visszakerülhet a gyári fali konzoljára a jelenlegi nem túl esztétikus zártszelvény láb helyett. Hogy pontosan hová helyezzük el, azt a következő ülésen pontosítani kell. Ha a helyet véglegesítettük, a szekkó felújítás előtt a vezeték falba süllyesztését el kell végezni.

Szintén a következő ülésen a templomban véglegesítsük a minták alapján a szentélyburkolat fajtáját, színét, a Jézus és Mária szobrok végleges helyét, valamint a keressük meg az esetlegesen későbbiekben kihelyezésre kerülő  mécses gyújtó „asztal/állvány” helyét.

Aktuális pályázati ügyeink

 • A Közösségi ház külső környezetének felújítására 5 mill. Ft összegben leadott pályázatunkra 400.000 Ft-t nyertünk. Ezt az összeget végül – kis volumenére való tekintettel – a Közösségi ház belső festésének befejezésére fogjuk fordítani.
 • A Közösségi ház külső környezetének felújítására, az itt elvégzendő feladatokra újra beadjuk a pályázatot április közepéig a Magyar Falu pályázati program keretében.

A Pasztorális csoportról

 • Zoller Andrea: a Szentlélek csodálatra méltóan elindította/megindította a csoportot.
 • Feladatuk a Pasztorális Terv elkészítése. Úgy érzik, egy hosszú távú Pasztorális Terv összeállításához „kevesek”, de 1 évre előre meg tudják határozni a pasztorális célokat.
 • Tematikus évhez – tematikus nap/napok. István atya időben határozza meg a tematikus év tartalmát, így majd előre tudnak tervezni tematikus napokat az adott évre.
 • Fontos!!!: vezetői képzés, ifjúsági képzés, ifjúsági koncepció kialakítása
 • István atya: az őszi egyháztanácsi munkahétvégén vegyük elő az 5 évvel ezelőtt  elkezdett Pasztorális Terv programozást, használjuk fel a folytatáshoz.  A munkahétvége időpontja: november 8-10. Kismaros, Ciszterci monostor.

Szentlélek szeminárium

 • Tisch Dani: összeállt egy szűk, elkötelezett szervező team. Próbálják az előzőekhez képest más alapokra helyezni – a már végzettek, az Alfások és mindenki más megszólításával. Reménykednek akár 100 fős résztvevői létszámban is, elkötelezetten dolgoznak az őszi indulásért.

Kőkeresztjeink felújítása

 • Megtörtént a hírverés, kültéri keresztjeink megújításának szándéka kihirdettetett.
 • Az Ipoly Erdő Zrt. már elvállalta a Csapáson lévő „Égett asszony” keresztjének felújítását.
 • Fontos az ügyet napirenden tartani, 2 havonta beszámolni a városi újságban a fejleményekről, helyzetjelentést adni. Ugyanígy a Tanúságban is, és István atya hirdesse visszatérő rendszerességgel a szentmiséken is.

Magyar falu program – pályázati lehetőségek

 • I. A családtáborra pályázunk
 • II. Közösségszervező 1 éves bérére lehet pályázni.

Erre István atyával és a Pasztorális csoporttal leegyeztetve van konkrét jelölt. A megbízás 1 évre szólna, részmunkaidős jelleggel. Ezt a döntést az Egyháztanács jóváhagyta.

 • III. Közösségi ház külső környezetének rendberakása

Hegyi mise (május 25. – 16 óra)

 • Az  idei évben az Egyházközség részéről Horváth Barna és Dankai János végzi a szükséges szervező munkákat.
 • Az esti mise aznap ezúttal elmarad, ezért a várható nagyobb részvétel miatt érdemes több padit felvinni.

Júnus 8. – Pünkösdi virrasztás

 • Hadi Ritáék énekelnek az esti szentmisén, és az esti virrasztáson is

Hirdetések 2019. március 24.

 • Nagyböjt péntekjein szentmise után keresztutat tartunk. Ne felejtsük el, h. nagyböjt péntekjein 14 éves kortól nem eszünk húst
 • Hétfőn Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. A szentmise keretében lesz a gyermeket váró és nevelő kismamák megáldása. Serezettel várjuk őket és családjukat.
 • Április 7 -én, vasárnap, 19, 30 -kor a közösségi házban a szentföldi zarándokok beszámolót tarnak útjukról. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Azokat is, akik esetleg jövőre részt venni szándékoznának.
 • Kiengesztelődési est lesz április 13 –án, szombaton, az esti szentmise után. Szentgyónási lehetőség, szentségimádás, bűnbánati liturgia, a kiengesztelődésnek ünneplése.
 • Ha tudunk olyan betegről, aki húsvéti szentgyónását otthonában szeretné elvégezni, jelezzük István atyánál.
 • Út menti keresztek restaurálása

Nagy és dédszüleink állítatták városunk út menti keresztjeit. Vészterhes időket éltek emg. Tiszteljük meg felmenőinket, és hagyjunk mi is méltó üzenetet az utódainknak azzal, hogy az Eukarisztikus Kongresszusra készülve megújítjuk viharverte kőkeresztjeinket. Szám szerint 9 db áll belőlük városunkban és annak határán. A Német utca – Dózsa György út sarkán épült 1887. A plébánia előtt a Szt. Imre téren (épült 1861, állíttatta: Emer család). A Fő tér felső végében (épült 1800, állíttatta: Rixer Károly és Mátyás család). A Fehér hegy derekán, az útelágazásban (épült 1880, állíttatta: Emer Jakab). Az Első völgy – Rákóczi út sarkán épült 1872.  A temető kerítése mellett (épült 1859, állíttatta: Galszter Rozál). A Rókus kápolnánál (épült 1890, állíttatta: Niedermüller család). Egyházközségünk elhatározta, hogy szép sorban felújítja, felújíttatja valamennyit. A helybéliek, a lokálpatrióták adományaiból, mint ahogy ezek a keresztek annak idején is születtek. A 9 db kőkereszt helyreállításának, szakszerű restaurálásának összköltsége megközelítőleg 7.5 – 8 millió Ft. A reménybeli elképzelésünk, hogy egy-egy kereszt felújítását a saját lakókörnyezete karolja fel, és a környéken élők érzik majd magukénak a keresztjük ügyét: annak felújíttatását, majd a megszépülésben való gyönyörködést. Jótékonykodásra, adományozásra, értékmentésre kérünk, hívunk hát mindenkit, akit keresztjeink további sorsa megérintett. Adományozáskor lehetőség van természetesen egy-egy adott kereszt célzott támogatására, ez esetben fontos nevesíteni az adománnyal felkarolt keresztet. A felajánlott támogatás eljuttatása történhet személyesen a plébánián, vagy utalással.

Hirdetéseink 2019. március 17.

 • Nagyböjt péntekjein szentmise után keresztutat tartunk. Ne felejtsük el, h. nagyböjt péntekjein 14 éves kortól nem eszünk húst
 • Március 20 –án szerdán és 21 –én csütörtökön lesz a nagyböjti két estés lelkigyakorlatunk, melyet az Opus Dei prelaturához tartozó missziós atyák fognak tartani. Szerdán a betegek kenetének kiszolgáltatása is lesz. Aki szeretné felvenni a szentséget, a szentgyónását kérjük előtte végezze el.
 • Az egyháztanács tagjai hétfőn, az esti szentmise után szeretettel hívnak minket fél órás szentségimádásra Városunkért, közösségünkért.
 • Szeretettel hívjuk az elsőáldozó gyerekeket és szüleiket március 23-án egy  közös, interaktív bábozásra a Szent Márton közösségi házba! Ez az alkalom nagyban megsegíti a másnapi gyónást,így fontos állomás a felkészülésben! A program 9.00-kor kezdődik és 12.00-ig tart.Fontos tudni, hogy ez egy közös együttlét, tehát ne csak egyedül jöjjenek a gyerekek, hanem legalább egyik szülő kísérje el és legyen vele a délelőtt folyamán! Jövő vasárnap lesz a 9, 30 –as szentmisén az elsőáldozók bemutatása és az első gyónásuk a szentmise után
 • A Szt. József szobor restaurálásra adományozó testvérünk vár még nagylelkű társakat.