E Lelkiség E Kategória: Napi ige

Napi ige

„Legyetek mindig derűsek! Szüntelenül imádkozzatok! Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban.” (1Tessz 5,16-18) Amikor Pál ezt írta a tesszalonikaiaknak, még sokan éltek Jézus kortársai közül, akik látták és hallották őt, tanúi...

bővebben

„Mindnyájan a világosság fiai és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé.” (1Tessz 5,5) A fény mindig is az életet szimbolizálta. Minden nap várjuk a hajnalt mint az új kezdet előhírnökét. A fény témája megjelenik a népek történelmében és az...

bővebben

„Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené.” (Mt 22,21) Jézus bevonult Jeruzsálembe a nép kiáltozása közepette: „Dávid fiának” nevezték. Máté evangéliuma ezt a királyi címet tulajdonítja Krisztusnak, aki azért jött, hogy Isten...

bővebben

„Áldalak téged mindennap, és dicsérem nevedet örökkön-örökké.” (Zsolt 145[144],2)Az ige, amely ebben a hónapban a figyelmünk középpontjába kerül, hogy segítsen az utunkon, tulajdonképpen egy ima. A 145. zsoltár egyik részlete. A zsoltárversek Izrael népének egyéni és...

bővebben

„Asszony, nagy a te hited! Történjék veled akaratod szerint!” (Mt 15,28) Jézus Tírusz és Szidón vidékére tartott, idegen földre. Talán ezért, hogy végre egy kicsit megpihenjen a tanítványaival, és csendben lehessen, egyedül, imádságba visszavonulva. Hirtelen egy...

bővebben

„AKI INNI AD AKÁR CSAK EGY POHÁR FRISS VIZET IS EGYNEK E LEGKISSEBBEK KÖZÜL, MERT A TANÍTVÁNYOM, BIZONY, MONDOM NEKTEK:NEM VESZÍTI EL JUTALMÁT.” (Mt 10,42) Jézus küld minket az emberek közé, az ő üzenetét, az ő szeretetét adhatjuk tovább. Kicsiségünk nem akadálya...

bővebben

„AKI INNI AD AKÁR CSAK EGY POHÁR FRISS VIZET IS EGYNEK E LEGKISSEBBEK KÖZÜL, MERT A TANÍTVÁNYOM, BIZONY, MONDOM NEKTEK:NEM VESZÍTI EL JUTALMÁT.” (Mt 10,42) Jézus küld minket az emberek közé, az ő üzenetét, az ő szeretetét adhatjuk tovább. Kicsiségünk nem akadálya...

bővebben

„Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben, s a szeretet és békesség Istene veletek lesz.” (2Kor 13,11) Pál apostol szeretettel kísérte figyelemmel a korintusi keresztény gyülekezet fejlődését. Meglátogatta és...

bővebben

„Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet dolgában egymással versengők!” (Róm 12,10) E hónap életigéje Pál apostol rómaiakhoz írt nagyon tartalmas leveléből származik. A keresztény életről szól, bemutatja, hogy túláradó...

bővebben

„Az odafent való dolgokkal törődjetek, ne a földiekkel!” (Kol 3,2) Az első keresztény közösségek épphogy megszülettek, máris vita támadt köztük, mert voltak, akik félreértették az evangélium üzenetét. Pál börtönben volt, és ott értesült a kolosszei problémákról, ezért...

bővebben