Hirdetéseink 2018. április 1.

 • Köszönjük mindenki segítségét, aki az ünnep lebonyolításában részt vett.
 • Templomunk szekkóinak felújítására a mai vasárnap kérjük a testvérek adományait.
 • Ma, tojásvadászat lesz a plébánia kertben a gyerekeknek a 9, 30 –as szentmise után.
 • Ma 17 órakor öröm-dicsőítés lesz a templomban.
 • Húsvéthétfőn 9 és 18.30–kor lesz szentmise
 • Szeretnénk egy szép húsvéti népszokást feleleveníteni. “Az asszonyok a sírnál” egy hajnali Jézuskeresés, melyet lányok, asszonyok járnak végig. Indulás: Húsvéthétfőn hajnal 4 órakor a templom elől. Részletek a hirdetőtáblán és Maurer Líviánál. Előzetes bejelentkezést kérünk.
 • Szerdán, április 4-én este 8 órakor közéleti beszélgetést szervezünk a Közösségi Házban, amelynek témája: “Részt kell-e vennünk keresztényként a közéletben? Milyen mértékig engedhetjük be az életünkbe, közösségeinkbe azt?” Ezen az estén közösen keressük a választ ezekre a kérdésekre azzal a céllal, hogy keresztény stílusú, érvelésen alapuló párbeszédet indítsunk el a különféle nézetek és álláspontok között. Részletek a plakátokon és a levelezőlistán.
 • Csütörtökön 17.30-kor szent órát tartunk.
 • Pénteken elsőpéntek. 17.30-tól rózsafüzér a templomban! A szentmisét az áprilisban születettekért, a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra ajánljuk fel.
 • Ima fél óra a békéért a főtéri kereszt alatt április 7. este ¾ 6 – ½ 7-ig.
 • Jövő vasárnap Irgalmasság vasárnapján, egész napos szentségimádás lesz a templomban. Az órák szerinti beosztásra a jelentkezési lap hátul ki van téve. Az Isteni Irgalmasság órájában 15-órakor a Jézus Szíve család imaórát tart.

Hirdetéseink 2018. március 25.

 • Köszönjük mindenki segítségét, aki részt vett templomunk és a Kálvária nagytakarításában
 • Templomunk szekkóinak felújítására még egy alkalommal, húsvétvasárnap kérjük a testvérek adományait.
 • Holnap, hétfőn, az elsőáldozók szüleit szeretettel várjuk a közösségi házba 19 órára
 • Nagycsütörtökön, nagypénteken és húsvéthétfőn nem lesz egész napos Szentségimádás!
 • A szent három napban, a liturgiák előtt nem lesz gyóntatás. Aki még szeretné elvégezni a húsvéti szentgyónását, a hét első napjaiban a szentmisék előtt megteheti, illetve külön időpontot is kérhet az atyáktól.
 • A nagyhéten közös keresztút lesz a kálváriára. Hétfö-Kedd-Szerda-Csütörtök  15-órkor a kálvária alsó kápolnájánál van a találkozó. Aki szeretne, csatlakozhat.
 • Nagycsütörtökön és nagyszombaton az ünnepi liturgikus szertartás után folytatnánk a fehér asztalnál az ünneplést. Csütörtökön kicsit szerényebben, szombaton viszont valóban ünnepi étkekkel ajándékozzuk meg egymást a közösségi házban.
 • Nagypéntek szigorú böjti nap. Nem eszünk húst 14 éves kortól, 18 és 60 év között háromszor eszünk és egyszer lakunk jól. Az esti ünnepi liturgia után taizéi imaóra lesz.
 • Nagyszombaton egész nap nyitva a templom szentsír látogatásra.
 • A nagyszombati körmenet lampionjaira 100 Ft –t szeretnénk majd kérni.
 • Nagyszombat éjszakáján virrasztás és szentségimádás lesz a templomba! Aki már volt hasonlón, az tudja, milyen meghitt éjjel egy órát eltölteni Jézussal. Húsvétkor pedig különleges alkalmunk van a virrasztásra: legyünk az elsők, akik az éjjel/hajnalban feltámadó Jézussal szembetalálkozunk a sírnál! Feliratkozni a hátul kitett lapon lehet.
 • Húsvétvasárnap tojásvadászat lesz a plébánia kertben a gyerekeknek a 9, 30 –as szentmise után.
 • Húsvétvasárnap 17 órakor öröm-dicsőítés lesz a templomban.
 • Szeretnénk egy szép húsvéti népszokást feleleveníteni. “Az asszonyok a sírnál” egy hajnali Jézuskeresés melyet lányok, asszonyok járnak végig. Indulás: Húsvét  hétfőn hajnal 4 órakor a templom elől. Részletek a hirdetőtáblán és Maurer Líviánál. Előzetes bejelentkezést kérünk.
 • Április 8-án Irgalmasság vasárnapján egész napos szentségimádás lesz a templomban. Az órák szerinti beosztásra a jelentkezési lap hátul ki van téve.
 • Irgalmasság Vasárnapjára kilenceddel készüljünk. Nagypéntektől kezdve kilenc napon át imádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét és az adott imát. A padok végén elhelyezzük a kilenced imádságát.

 

 

 

Hirdetéseink 2018. március 18.

 

 • Holnap Szt. József ünnepe lesz. Az esti szentmise után a szószék és főoltár restaurálási kutatási eredményeiről hallhatunk beszámolót a templomban.
 • Nagyböjti két estés lelkigyakorlatunk március 22 –én csütörtökön és 23 –án, pénteken az esti szentmise keretében lesz. Jó alkalom a húsvéti szentgyónásunk elvégzésére is. A lelkigyakorlatot Radnics Zoltán piarista atya tartja. A betegek kenetét 22 –én, csütörtökön a szentmise keretében szolgáltatjuk ki. Aki szeretné felvenni ezt a szentséget, kérjük, hogy a szentgyónását végezze el előtte.
 • Jövő szombaton, március 25 –én lesz templomunk nagytakarítása, illetve a rossz idő miatt elmaradt   Kálvária húsvéti nagytakarítása. Minden segítőkézre szükségünk lesz!
 • Jövő vasárnap virágvasárnap. Reggel 8 órakor és 9, 30 –kor nem lesz szentmise. Aki teheti, kérjük a 9 órai ünnepei barkaszentelési szentmisén vegyen részt. Este csendes szentmise lesz.
 • Katekumen csoport indul. Aki szeretne megkeresztelkedni, elsőáldozni, bérmálkozni felnőtt korában, kérjük hogy István atyánál jelentkezzen

–  Kérjük, az idén beadandó Személyi Jövedelemadó bevallásoknál figyeljünk az adó 1%-ának felajánlására, ugyanis az egyházak esetében a mostani felajánlásokat veszik figyelembe a következő években is az adózó újabb rendelkezéséig. Az elektronikusan beadott bevallás esetében, az adóbevallás tervezetének elfogadása önmagában még nem jelenti az 1 % nyilatkozat megtételét. Továbbá kérjük, hogy mindazok, akiknek bármely ok miatt (pl. családi adókedvezmény) jelenleg nincs fizetendő adójuk, szintén rendelkezzenek az egyház számára az 1 %-ról. Ez azért fontos, mert a támogatások szétosztásakor a nyilatkozatot tevők létszámát és nem befizetett adójukat veszik figyelembe.

–  Templomunk szekkóinak felújítására még egy alkalommal, húsvétvasárnap kérjük a testvérek adományait.

–  A Sigil galériában kiállított, művészeti alkotások, 325 000 Ft –al támogatták templomunk restaurálását. Nagyon köszönjük a felajánlást tevő művészeknek, a támogatóknak és a Sigil galériának is a segítségét.

Hirdetéseink 2018. március 11.

 • Jövő szombaton, március 17 –én lesz 9 órától a Kálvária húsvéti takarítása. Minden segítő kézre szükségünk lesz!
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!
 • Nagyböjti két estés lelkigyakorlatunk március 22 –én csütörtökön és 23 –án, pénteken az esti szentmise keretében lesz. Jó alkalom a húsvéti szentgyónásunk elvégzésére is. A lelkigyakorlatot Radnics Zoltán piarista atya tartja. A betegek kenetét 22 –én, csütörtökön a szentmise keretében szolgáltatjuk ki. Aki szeretné felvenni ezt a szentséget, kérjük, hogy a szentgyónását végezze el előtte.
 • Aki szeretne név szerint is imádkozni az elsőáldozókért, ma a 9. 30-as szentmise után, a bejáratnál kihelyezett dobozból kihúzhat a gyerekek közül egy nevet.

Hirdetéseink 2018.március 4.

 •  A katolikus iskolák számára 143. 000 Ft –t gyűjtöttünk múlt vasárnap. Köszönjük mindenki adományát.
 • Ma 17:00-tól nagyböjti zenés dicsőítést tartunk a templomban
 • Szeretnénk értelmi fogyatékos, mozgás sérült emberek számára elindítani a Hit és Fény közösséget. István atya ehhez, a havi alkalmas találkozókhoz vár segítőket.
 • Hétfőn, a márciusban születettekért lesz a szentmise felajánlva. Szeretettel várjuk őket.
 • Jövő vasárnap, az elsőáldozók bemutatása lesz a 9, 30 –as szentmisén.
 • Ha tudunk olyan idős betegről, aki szeretné otthonában elvégezni húsvéti gyónását, jelezzük István atyánál.
 • Jövő héten folytatódik a kórus alatti rész felújítása. Hétfőtől szerdáig 8 és 15 óra között a folyamatos szentségimádás szünetel. Csütörtöktől a megszokott rendben folytatódik.

Hirdetéseink 2018. február 25.

 • Ma a katolikus iskolák számára lesz országos gyűjtés.
 • Ma , a 9, 30 –as szentmise után, a plébánia könyvelését végző Kovács Barna, a közösségi házban beszámolót tart, a plébánia elmúlt évi költségvetéséről és számadásáról.
 • Jövő héten hétfőtől péntekig 8 és 15 óra között nem lesz szentségimádás, a templomban folyó belső munkálatok miatt. Az ezen kívüli időszakban a szentségimádás folytatódik.
 • 2017 őszén újra indult a katekéta és lelkipásztori munkatársképzés Vácott, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, akinek lenne kedve elköteleződni a gyermekek, fiatalok hitoktatása terén vagy akár felnőttek hitének erősítésében. Hasonlóképpen az egyre sokrétűbb plébániai szolgálat is megkívánja a feladatok megosztását. A képzés hároméves, félévenként 13-14 szombaton folynak a tanítási órák, Részletek elérhetők a Főiskola honlapján.
 • Csütörtökön 17,30- kor szent órát tartunk
 • Elsőpéntek lesz a héten. 17.30-tól rózsafüzér. A szentmisét a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra ajánljuk fel.
 • Ferenc pápa írta : « Húsvét tüze. Az Egyház tagjait hívom, hogy lendülettel vágjanak bele a Nagyböjt útjába. Kiváló alkalom lesz idén is erre a „24 óra az Úrért” kezdeményezés, amely arra hív bennünket, hogy a kiengesztelődés szentségét a szentségimádás keretében ünnepeljük meg. Minden egyházmegyében legalább egy templom nyitva fog maradni 24 órára folyamatosan, hogy alkalmat nyújtson a szentségimádásra és a szentségi gyónásra. » Ezért március 9-én, péntek reggel 6 órától szombat este 10 óráig a templomban folyamatos lesz a szentségimádás.. Pénteken: aszentmise után keresztutat tartunk. Fontos, hogy éjszakára se hagyjuk őrizetlenül a templomot. Erre a szolgálatra várjuk pl. az apukákat. Hátul rakunk ki lapot, amin aszentségimádás 1-1 órájára lehet jelentkezni egészen másnap esti mise kezdetéig. Szombaton17- 18 óráig Szilvi néni várja a gyerekeket az Oltáriszentség elé. Szombaton az esti misét követően várunk mindenkit zenés dicsőítésre, mely alatt lehetőség lesz István és Zoli atyánál a húsvéti szentgyónás elvégzésére. Készülvén a gyónásra ajánljuk mindenkinek, hogy írjon egy “Jézus köszönöm…, Jézus bocsáss meg….” lapot, melyet a feloldozás után az atyák összegyűrnek és amikor mindenki elvégezte a gyónását közösen elégetnénk. Mindazok akik kéréseiket, illetve bűneiket letették Jézus elé egy kis mécsessel az oltárhoz mennek és ott mondanák el imájukat.
 • Szeretnénk értelmi fogyatékos, mozgás sérült emberek számára elindítani a Hit és Fény közösséget. István atya ehhez, a havi alkalmas találkozókhoz vár segítőket.
 • Elsőáldozók és szüleik a 9, 30 –as után, kérjük maradjanak itt a templomban.

Hirdetéseink 2018. február 18.

 • Templomunk freskóinak restaurálására múlt vasárnap 500 000 Ft –t gyűjtöttünk. Nagyon köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól nem eszünk húst. Minden pénteken a szentmise után keresztutat tartunk.
 • Elsőáldozók szüleit szeretettel várjuk a közösségi házba hétfőn, 19 –én, 19 órára.
 • Jövő vasárnap a katolikus iskolák számára lesz országos gyűjtés.
 • Jövő vasárnap, a 9, 30 –as szentmise után, a plébánia könyvelését végző Kovács Barna, a közösségi házban beszámolót tart, a plébánia elmúlt évi költségvetéséről és számadásáról.
 • 2017 őszén újra indult a katekéta és lelkipásztori munkatársképzés Vácott, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, akinek lenne kedve elköteleződni a gyermekek, fiatalok hitoktatása terén vagy akár felnőttek hitének erősítésében. Hasonlóképpen az egyre sokrétűbb plébániai szolgálat is megkívánja a feladatok megosztását. A képzés hároméves, félévenként 13-14 szombaton folynak a tanítási órák, Részletek elérhetők a Főiskola honlapján.
 • Szeretettel hívnak mindenkit Beer Miklós püspök atyával való beszélgetésre új könyvéről Kismaroson, a művelődési házba, hétfőn, február 19-én este 6 órára.
 • Nagyböjti segédanyag hátulról elvihető.

Egyháztanács GT ülésének jegyzőkönyve 2018. február 5.

Az ülés időpontja: 2018. február 05.

Kovács Barna – évi számadás, költségvetés

–         A kulcsszámokat megismerve az Egyháztanács egyöntetűen elfogadta a 2017 évi Beszámolót és költségvetést.

–         Egyúttal állhatatos munkájukat méltatva megköszönte Heininger Ivettnek és Kovács Barnának a könyvelés terén végzett szolgálatukat.

Sajtótermékek

–         Az  Új Ember folyóirat és az Adoremus kiadvány plébániai előfizetésével kapcsolatban az alábbi döntés született:

Új Ember: az előfizetendő darabszám a visszatérő maradványok miatt csökkenjen 60 db-ról 50 db-ra.

Adoremus kiadvány: a megrendelést hozzá kell kapcsolni az Új Ember előfizetéshez „éves előfizetés” jelleggel, így elérhető egy nagyobb engedmény.

Maurer János – kőkeresztek

–         Maurer János számba vette a város bel és külterületén álló kőkereszteket: 10 db lelhető fel.

–         Javasolja, hogy első körben a város belterületén lévőket újítassuk fel. Elsőként a temető melletti kereszt restaurálását javasolja. Erre bekér árajánlatot

–         Az Önkormányzat a Fő téri és a Szent Imre téri kereszt felújításának költségeit vállalja.

–         István atya: javasolja, jelenjen meg a helyi újságban egy figyelemfelhívó írás, amely jelzi, hogy a keresztek felújítása elindult, és aktuálisan most a …… kereszt felújításához lehet hozzájárulni. Felelős: ???

Szentély burkolás – eldöntendő kérdések

–         Változatlanul szükség lenne egy átfogó költségvetésre, ami minden várható munkafázist tartalmazva képet ad arról, milyen költségről beszélünk. Felelős: Heininger Ferenc

–         Szentély padlófűtés -Honti Imre: három lehetőséget lát

o      vízfűtéses rendszer a padoktól tovább hozva az ott meglévő fűtést

o      vízfűtéses rendszer a sekrestye felől új ágon megtáplálva a fűtést

o      elektromos fűtőszálas fűtés elhelyezése

–         Felvetődő probléma: bármilyen padlófűtést helyezünk el, a hatékonyság miatt szükséges a fűtővezeték alá hőszigetelés elhelyezése. Ez viszont – szándékaink ellenére – óhatatlanul nagyobb mértékű bontással, koszolással jár, ami nem használ a szentélyben már felújított szekkóknak.

–         Új felvetések: maradjon meg a jelenlegi kőburkolat, és erre helyezzünk el         1) esztétikus, szép ipari minőségű padlószőnyeget  2) színezett parafa burkolatot.  Ezek pusztán ötletelések, amit körbejár Maurer János és Heininger Ferenc, de semmiképp nem olyan felvetés, ami elvi döntést jelente.

Templom – beltéri szobrok, keresztelőkút restaurálása

Beltéri szobrok

–         István atya: a beltéri szobrok, feszületek felújításról folyamatosan érkeznek a visszajelzések, partvonalról történő bekiabálás jelleggel. Nem jó ez a tendencia. Végig kellene gondolni, el kellene hinni, hogy aki ezt az ügyet mozgatja, körültekintően, kellő alapossággal jár el.

–         Tarr Györgynek az idevágó szakvéleménye az egyik elkészült és a kifogásolt szoborról: “A kenetet vivő asszony, XIX sz. végi tiroli hársfa fafaragás. Jellegzetessége  a kora barokkos megoldás, amelyet gépi megmunkálással

formáltak, és kézi faragással fejezték be. Nem ritka a sablonok használata. Jellegzetessége  az osztrák erőteljes színhasználat, és viszonylag gazdag aranyozás. Jelen szobor esetében, véleményem szerint, fenti kritériumoknak a rekonstrukciós festés megfelel, és ez által hitelesnek tartom”

Keresztelő kút

A visszajelzések, vélemények és a helyi egyháztanácsi bejárás eredményének az összegzése:

–         A keresztelő kút legrégebbi, felső részének a restaurálása az előhozott „színvilág” meglepetés jellegének ellenére esztétikus

–         A középső rész erőteljesebb, világosabb színvilága elüt e felső résztől, kívánatos lenne színben összehozni a felső résszel.

–         Az alsó kő talapzat színezése túl erőteljes, kívánatos lenne ezen tompítani.

–         Jegyzőkönyvön kívüli megjegyzés: fentiek változtatások a restaurátorral történt konstruktív egyeztetés után már meg is történtek, így a keresztelő kút jelenlegi, mai állapota a véglegesnek mondható esztétikai látványt mutatja.

Homlokzat felújítás

–         A végleges teljes költségvetés elkészítése után nyilvánvalóvá vált, hogy a rendelkezésre álló összegbe az összes tervezett munka nem fér bele. Ezért egyértelműen azok a munkanemek élveznek prioritást, amelyek az állványzatról történő munkavégzéshez kötődnek. Azok a tervezett és szükséges munkák (pl. templomépület körüli drénezés), amelyek állványzat nélkül is elvégezhetők, egy későbbi II. ütemben kerülnek megvalósításra.

Plébánia honlap, web oldal

–         István atya: A plébániai honlapra ráférne egy alapos ráncfelvarrás. Ennek elvégzését vállalták: Kovács Barna, Tisch Dani, Heinczinger Balázs

Keresztény bál

–         Heinczinger Balázs: a Gyöngyöspatai plébánostól hallott példából kiindulva – ott a bál nagy sikertörténet – kapta az ötletet, és a hívást a bál Nagymaroson történő megszervezésére. A bált egy színvonalas társasági összejöveteli lehetőségnek tartja, amely adott esetben egy akár bevételi forrás is lehet egy-egy ügy/cél támogatására.  Érez rá indíttatást, hogy a keresztény bál ügyét lélekben gondozza, és előbb vagy utóbb megszervezze.

Közösségeink nyilvántartásának aktualizálása, közösségeink bemutatkozása

–         Mindkét ügyet fontos napirenden tartani. A jelenleg nyilvántartott egyházközség keretein belül működő közösségek száma folyamatosan változik, közösségek szűnnek meg, új közösségek alakulnak.  Ezért érdemes/fontos két évente aktualizálni, és közkinccsé tenni ezt a listát közösségi bemutatkozásokkal, kapcsolattartókkal, hogy tudjunk egymásról.

–         Másrészt jó lenne, ha egy-egy közösség vállalná, hogy havonta egy alkalommal  valamelyik vasárnapi szentmise keretében ő adná az oltárszolgálatot, asszisztenciát, felolvasást, és a mise végén röviden, élőszóban néhány mondattal bemutatkoznának.

–         Mindkét ügyet szervezi, mozgatja: Heininger Ferenc

Heti 1 óra a közösségért

–         István atya: a vezérmondat – „Heti 1 óra a közösségért” – megmozgatta a fantáziáját, lát benne lehetőséget. Kéri az Egyháztanács tagjait is, járjanak ebben – lehetőségeikhez mérten – az élen.

Közösségbe/közösséghez tartozás

–         István atya: létkérdésnek, az élő víz forrásának tartja a keresztény emberek számára a keresztény közösséghez való tartozást.

–         Jelzi, hogy a jövőben a Pasztorális csoport tagjai számára részéről elvárás, a Gazdasági csoport tagjai számára pedig ajánlás egy  keresztény közösségben való aktív részvétel.

Közösségi ház csatorna tisztítás

–         Péntek Attila vállalta, hogy márciusban elvégzi az ereszcsatornák kitisztítását.

Az I. félév programjai

–         Február 17. szombat esti szentmise: a házasság hetét lezáró, házassági fogadalmat megújító szentmise.

–         Február 25. vasárnap: a fél 10-es mise után Kovács Barna gazdasági beszámolója/tájékoztatója az Egyházközség 2017-es számadásról, költségvetéséről. Helyszín: Közösségi Ház

–         Március 17. szombat: kálvária takarítás

–         Május 6. vasárnap: Elsőáldozás

–         Május 12. szombat: Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

–         Május 21. hétfő: Pünkösd hétfő, Egyházközségi Majális. Szervezés: az elsőáldozó gyermekek szülei

–         Május 26. szombat, 16 óra:  Hegyi mise – Kálvária

–         Június 2-4. : Ministráns tábor

–         Június 2. szombat: Országos szentségimádás

–         Június 3. vasárnap: Úrnapja

–         Július 21. szombat: Vacsora fehérben

–         Július 27-29.: Apa-fia kenuzás

Egyháztanács GT ülésének jegyzőkönyve 2018. január 15.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2018. január 15.

Templom homlokzat felújítás

–         A rendelkezésre álló összeg br. 60. mill Ft

–         Ebbe az összegbe mindennek bele kell férnie (közbeszereztetés, műszaki ellenőr térítési díja, kőrestaurátori terv díja és a tényleges kivitelezés)

–         A közbeszereztető ki lett választva. A közbeszerzési eljárás ~ február közepén indul, március közepére befejeződik.

–         A kivitelezés várható kezdési időpontja: március II. fele

–         A kivitelezés várható befejezési időpontja: szeptember I. fele

Közösségi ház homlokzat felújítás (keret br. 2 mill Ft)

–         Döbrössy Gellért: a felújítás optimális időpontja a ház jelenlegi foglaltságára való tekintettel: március 04 – április 28 között

–         Maurer János: záros határidőn belül bekér a felújításra ajánlatot, és a kivitelezővel történő megállapodáskor fenti időpontot figyelembe veszi.

Szentély burkolás – eldöntendő kérdések

–         Matt csiszolt vagy fényes csiszolt legyen a végleges felület?

–         Padlófűtés legyen?

–         A hangosítás, dugaljak előkészítése az aljzatban burkolás előtt feltétlenül szükséges.

–         Szükség lenne egy átfogó költségvetésre, ami minden várható munkafázist tartalmazva képet ad arról, milyen költségről beszélünk.

Templom – beltéri szobrok, keresztelőkút restaurálása

–         Megoszlanak a hívek véleményei a restaurálások végeredményéről, esztétikájáról.

–         Felvetés: a jövőben jó lenne egy hozzáértő, szakmában jártas személyt fölfogadni, aki megpróbálja a különböző beltéri restaurálásokat összehangolni.

Hirdetéseink 2018. február 11.

 • Ma 3 órától Farsangi bált rendezünk a közösségi házban.
 • Templomunk freskóinak restaurálására szeretnénk kérni a mai napon a persely adományt.
 • ALPHA kurzus indul, február 22 –én, csütörtökön 19 órakor a közösségi házban. A jelentkezéseket Kanyó Áginál, Gergely Tománál, vagy István atyánál lehet leadni.
 • Szerdán, hamvazószerda. Szentmise 18, 30 –kor lesz. Ezen a napon 14 évtől nem eszünk húst, 18 és 60 között, háromszor eszünk és egyszer lakunk jól. Nagyböjt többi péntekjein 14 éves kortól nem eszünk húst.
 • Nagyböjtben, minden pénteken a szentmise után keresztutat tartunk.
 • Aki szeretne nagyböjtben szent ignáci lelkigyakorlatot végezni, István atyával egyeztessen.
 • Február 17 –én, szombaton, a házasság hete rendezvénysorozat keretében, a 18,30 –as szentmisében lesz a házassági ígéret megújítása, és a családok megáldása.
 • „Nálunk nincs maradék” böjtöt mindenkinek szeretettel ajánljuk.
 • Mindenkinek szeretettel ajánljuk figyelmébe az Adorémus c. liturgikus kiadványt. Megrendelhető Heinczinger Balázsnál.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!