Hirdetéseink 2019. november 24.

 • Ma van a Szent Erzsébet napi karitászgyűjtés. Köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • Ma este 17.30-kor a Jézus Szíve Családja szent órát tart
 • December 1–jén advent első vasárnapján, adventi koszorúkészítés lesz a 9.30–as szentmise után. A gyerekeket, családokat várjuk sok szeretettel, h. együtt készítsék el a családi koszorút. A 3. és 4 osztállyal ismerkedős játék, adventi kalendárium készítése. A koszorú alapanyagot beszerezzük. A koszorú alapra való zöldet hozzunk magunkkal.
 • Ugyanezen a napon, 17.30–kor, a Sigil galériában jótékonysági kiállítás megnyitó lesz, melyben nagymarosi alkotók kiállított alkotásainak bevételéből Városunk út menti keresztjeit szeretnénk felújítani.
 • A jövőben a vasárnap esti szentmiséket Beer Miklós püspök úr tartja. A honlapon követhető a szentmisék beosztása. A változtatás jogát fenntartjuk.
 • István atya 2 megjelent könyve, köztük az adventről szóló, a sekrestyében megvásárolható.
 • István atya a plébánia @ listán, egy jezsuita szerzőtől származó írást tett közzé elváltak és újra házasultak témakörében. Nem tükrözi az egyház álláspontját, de mint útkeresésének, nagyon jó felvetéseket tartalmaz.  Szolgáljon ez az írás vigasznak az érintettek felé. És bár szentgyónáshoz, áldozáshoz nem járulhatnak, de a lelkiáldozás, számukra is erőt jelenthet. Továbbra is bátorítjuk őket, h. áldozáskor beállhatnak a sorba és áldást kérhetnek. Aki szeretné ezt az írást megkapni, István atyát legyen szíves megkeresni.

 

Hirdetéseink 2019. november 17.

 • Dicsőítő Szentségimádás lesz újra a világ körül november 23-án, szombaton 17 órától az Eucharisztikus Kongresszus jegyében.
 • November 24 –én vasárnap, Krisztus Király ünnepén lesz a Szent Erzsébet napi karitászgyűjtés. Ezen a napon lesz a 9, 30 –as szentmisében a ministráns avatás.  November 19-én Szent Erzsébet ünnepe.
 • „Aki szereti plébániáját, az elolvassa ezt a könyvet” – New York Érseke ezzel a mondattal ajánlja az Újraépítve c. könyvet, mely a tavasszal kezdődő plébániai tervezésünk vezérfonala lesz. A könyv a sekrestyében megvásárolható.
 • A jövőben a vasárnap esti szentmiséket Beer Miklós püspök úr tartja. A honlapon követhető a szentmisék beosztása. A változtatás jogát fenntartjuk.
 • A Szent Erzsébet tér megáldását Zoltán atya vállalja — épp Szent Erzsébet napján 4 órakor!

Hirdetéseink 2019. november 10.

 • Hétfőn plébániánk védőszentjének, Szent Mártonnak lesz az ünnepe.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!
 • Jövő szombaton, 16 –án, a szentmise 18, 45 –kor az altemplomban lesz.
 • Dicsőítő Szentségimádás lesz újra a világ körül november 23-án, szombaton 17 órától az Eucharisztikus Kongresszus jegyében.
 • November 24 –én vasárnap, Krisztus Király ünnepén lesz a Szent Erzsébet napi karitászgyűjtés. Ezen a napon lesz a 9, 30 –as szentmisében a ministráns avatás.
 • „Aki szereti plébániáját, az elolvassa ezt a könyvet” – New York Érseke ezzel a mondattal ajánlja az Újraépítve c. könyvet, mely a tavasszal kezdődő plébániai tervezésünk vezérfonala lesz. A könyv a sekrestyében megvásárolható.

Hirdetéseink 2019. október 27.

 • Csütörtökön 17,30 -kor szent órát tartunk.
 • Jövő hét péntek, 1. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!
 • November 1 –én pénteken, Mindenszentek ünnepe lesz, parancsolt ünnep. Szentmisék 8, és 18, 30 –kor lesznek. A temetőben 17 órakor lesz a keresztnél közös ima elhunytjainkért Mindenszentek napján és nyolcadában teljes búcsú nyerhető elhunytjaink számára. Szokásos feltétel: templom vagy temető látogatás, gyónás, áldozás, ima a pápa szándékára.
 • November 2 –a szombat, Halottak napja, 18, 30 –kor lesz szentmise, az összes elhunyt hozzátartozóért.

Hirdetéseink 2019. október 13.

 •  A múlt vasárnap templomunk szentélyének lapozására 277 000 Ft –t gyűjtöttünk. Nagyon köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • Október 18 –án, pénteken az esti szentmisét Beer Miklós püspök úrral ünnepeljük, majd a szentmise után találkozási lehetőség, ismerkedés vele a közösségi házban. A Püspök úr a jövőben a kedd reggeli szentmiséket, illetve decembertől a vasárnap esti szentmiséket fogja tartani. Fogadjuk őt szeretettel.
 • Október 20 –án, 10 órakor lesz Márkusné Láng Ilona református tiszteletes asszony búcsúztatása református templomban, melyre mindenkit szeretettel hívnak

Egyháztanács ülés jegyzőkönyve 2019. szeptember 9.

 • Szentély burkolat kiválasztás

–         A beszerzett kelheimi/solhofeni burkolólapok megtekintés után az Egyháztanács úgy döntött, ezekből az anyagokból kell majd a szentély burkolatot megújítani.

–         I. ütem: szentély és sekrestye

–         II. ütem: szóba jöhet e templomhajóban lerakott lapok megújítása (pl. felcsiszolás), esetleg cseréje, és a padok külső felén, a le nem burkolt beton terület leburkolása. Ezek még a jövőbeni egyeztetés tárgyát képezik.

–         Tennivalók: szakkivitelezőtől konkrét ajánlatot kérni a burkolásra, és időszerű annak eldöntése (megkutatás alapján), hogy az új burkolatot a jelenlegi burkolatra ragasztjuk e le, vagy azt, és az alatta lévő aljzatot feltörjük, és új teherhordó aljzat készül?

 • Kőkeresztek felújítása

–         Az első kőkereszt felújítása elkezdődött  – a Szent Imre téren

–         Egyhangú támogatásra talált, hogy a felújított keresztekre kerüljön egy tábla egy odaillő idézettel.

–         Eddig két ilyen elfogadott idézetünk van:

„Úr Jézus! Hálát adok egyetlen és megismételhetetlen életemért. Hálát azért, hogy a Tied vagyok és Te az enyém. Köszönöm hogy Hozzád tartozhatom. Ámen”

„Úr Jézus! Eléd hozom szeretteimet, akiket a szívemre helyeztél .Áldd meg, vedd őket körül szereteteddel és irgalmaddal, gyógyító irgalmaddal.”

–         Fontos: a tábla anyagát, jellegét alaposan körbe kell járni, nehogy méltatlan legyen a felújított kereszthez.  Indokolt hozzáértő szakember bevonása.

Felelős: Horváth Barna + a táblák elkészítéséért – Heininger Ferenc

 • Szentlélek szeminárium

–         Kívánatos lenne, hogy az Egyháztanács tagjai részt vegyenek ezen a lélek frissülését hozó, küldetés tudatot és szolgálatot erősítő lelkigyakorlaton (Ld. többször felmerült igény az egyháztanácsbéli tagok képzésére, lelki megerősítésére), valamint a szervezésben, a testvérek megszólításában.

–         Megjegyzés: azóta az őszi nagymarosi Szentlélek szeminárium  több mint 100 fő résztvevővel útjára indult.

 • Misék előtt imaszándék leadása

–         Van/lehet arra igény, hogy ezt lehetővé tegyük, hogy aztán az elkövetkező misét ezekért a szándékokért is felajánlják.

–         Az imaszándékok begyűjtésének módja lehet pl. egy kis asztalkánál lévő fogadó ember, akinél le lehet adni ezeket a szándékokat.

–         Döntés: később visszatérünk rá, a témát hordozza a pasztorális csoport.

 • Új akolitus jelöltek

–         István atya közzé tette az új akolitus jelöltek neveit – Gergely Toma és Horváth Barna – és szavazásra bocsátotta a jelölés elfogadását

–         Döntés: egyöntetű „igennel” való támogatás

 • Az „Újraépítve” könyv témájában

–         István atya: még a nyár elején felkérte az Egyháztanács tagjait, hogy – új pünkösdként, új tűzzel/lendülettel Egyházközségünket megújítandó – olvassák el őszig ezt a könyvet.

–         Következő lépésként valamikor szeptemberben „meghívná” az Egyházközség tagjait is erre az izgalmas kalandra a könyv bemutatása útján, és a híveket is a könyv elolvasására buzdítva.  (Ez azóta megtörtént, illetve folyamatosan napirenden van).

–         Az elolvasásra való buzdítást az Egyháztanács tagjai tehetnék meg a vasárnapi szentmisék után. (Ez azóta megtörtént, illetve jelenleg is zajlik).

–         Következő lépés: mindazokkal, akik az Egyháztanácsból és az Egyházközség tagjaiból vállalnák az „újraépítésben” való részvételt, István atya januártól 2 hetente találkozna, hogy életre hívják, eltervezzék, és a helyi viszonyokra adoptálják a könyben leírtakat, és elindítsák plébániánk megújítását/megújulását. Ez egyfajta „Nagymarosi Egyházközségi Zsinat” meghirdetése és végig viteleként nyerné el végső formáját.

–         Zoller Andrea: ennek a megújulási szándéknak a végig vitele nem lesz probléma és konfliktusmentes. Ezért nagyon fontosnak tartja, hogy ez az újraépítés ne emberi szándékok, akaratok sokasága legyen, hanem elsőként az Úr akarata. Ehhez ima, imádság kell, ezért fontos lenne, hogy alakuljon erre egy imacsoport.

 • Rókus kápolna ablakai

–         A Rókus kápolna ablakai felújításra szorulnak, elöregedtek.

–         Az ablakcserékre ajánlatot kell bekérni. Felelős: Honti Imre

 • Az előttünk álló legfontosabb események jövő nyárig (nem teljes)

–         November 8-10. – az Egyháztanács lelki hétvégéje Kismaroson.

–         Február 1. – Egyházközségi disznóvágás

–         Február 7-9. – Házaspárok lelkigyakorlata Kismaroson

–         Február … – Házasság hete. Kismaros, Zebegény, Verőce bevonása fontos lenne. Szervező team: maradt a tavalyi.

–         Május 16. – Hegyi mise – szombat esti ½ 7-es mise időpontjában, tehát nem délután, mint eddig.

 • A következő Egyháztanácsi ülés időpontja: október 28. hétfő este

Egyéb szeretetteli észrevétel: az egyháztanácsi összejövetel mindenki számára a szentmisén való részvétellel kezdődik J

Hirdetéseink 2019. október 6.

 •  A mai vasárnap szeretnénk kérni a testvérek adományai templomunk szentélyének lapozására. A munkálatok összköltsége 8 millió Ft. A lapok megtekinthetők a szószék alatt.
 • Köszönjük mindazok munkáját, akik az Ifjúsági Találkozó szervezésében részt vettek.
 • Holnap, hétfőn, az októberben születettekért lesz a szentmise felajánlva. Szeretettel várjuk őket.
 • Gitáros babamamás szentmise lesz kedden, október 8-án, délelőtt 10 órától. Szeretettel várjuk a babákat, a mamákat, és mindenki mást is!
 • Ősztől újraindult az egyházközségi babamama klub. Keddenként 10 órakor találkozunk a plébánia kertben. Szeretettel hívunk és várunk minden kisgyermekes anyukát és gyermekét! További információ a plébánia honlapján található.
 • Az Alfa Igekör szervezésében imaest lesz Országunkért, Településünkért, politikusainkért, szerda este 7–8-ig a templomban.
 • Jövő vasárnap, október 13 –án vasárnap, a 9, 30 –as szentmise keretében lesz a bérmálás. Szombaton 16 órakor a templomban Szentlélek hívó dicsőítés lesz, melyre mindenkit szeretettel hívunk, hogy együtt imádkozzunk a bérmálásra készülőkért.
 • Októberben minden este 18 órától Rózsafüzért imádkozunk!
 • Az Újraépítve c. könyv, mely egyházközségi zsinatunk vezérfonala lesz, a sekrestyében megvásárolható 2000 Ft – ért, vagy kölcsönbe elvihető.

Hirdetéseink 2019. szeptember 29.

 • Köszönjük mindazok munkáját, akik a plébánia takarításában és a templomunk búcsúi ünnepségének szervezésében részt vettek.
 • Október 3 –án, csütörtökön 19, 30 órakor indul a Szentlélek szeminárium. Részletes információk a hirdetőtáblán, illetve a hátul kihelyezett szórólapon olvashatók. Jelentkezni a hátul kitett lapon és a plébánia honlapján lehet.
 • Csütörtökön 17,30 kor szent órát tartunk!
 • Októberben minden este 18 órától Rózsafüzért imádkozunk!
 • Elsőpéntek lesz a héten. 17.30-tól engesztelő rózsafüzér, a szentmise 19 órakor kezdődik, a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra ajánljuk fel. .
 • Október 5 –én, szombaton lesz az Ifjúsági Találkozó. A nagymarosi levél, tudnivalók a gyerekmarosról és az ima a Találkozóért, hátulról elvihetők. Szombaton este nem lesz szentmise.
 • Október 13 –án vasárnap, a 9, 30 –as szentmise keretében lesz a bérmálás. Imádkozzunk a bérmálásra készülőkért.
 • Jövő vasárnap szeretnénk kérni a testvérek adományai templomunk szentélyének lapozására. A munkálatok összköltsége 4 millió Ft. A lapok megtekinthetők a szószék alatt.
 • Az Újraépítve c. könyv, mely egyházközségi zsinatunk vezérfonala lesz, a sekrestyében megvásárolható 2000 Ft – ért, vagy kölcsönbe elvihető.