Hirdetések Programok Pályázati hírek Hanganyagok  

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT

A közelmúlt szentmiséinek megtekintése:
régebbi felvételek


Szeptember 1-től változott a szentmisék rendje és az irodai órák is!


Hirdetéseink 2020. október 25. Évközi 30. vasárnap

 • A templom szentélyének felújítása folyamatban van. Ebben az időben a szentségimádás szünetel. A következő vasárnapokon a felújításra gyűjtünk

 • Hétfőn a Nagymarosi  nagy fiataloknak lesz lelki napja Zebegényben. Indulás 8.45 vonattal.

 • Kedden este 7.00-től bérmás hittan a plébánián

 • Szerdán 14.30-17.30-ig ministráns csocsóbajnokság lesz a közösségi házban 
 • Pénteken  az elsőáldozásra készülő, és a most elsőáldozáshoz járult gyermekeknek szervezünk programot. Indulás Zebegénybe 8.45 vonattal

 • Pénteken 19.00-től Alapozó felnőtt hittan az elsőáldozásra, bérmálásra, a hitben elmélyedni akarók számára

 • Jövő vasárnap Mindenszentek ünnepe. 15.00-tól temetőben megemlékezés, közös ima.    

 • Az egyháztanács hirdetése: A Plébánia és az Egyházközség működési fenntartására változatlanul szükség van. Ennek fedezete a vasárnaponkénti szentmisén történő hozzájárulás (perselypénz) és az egyházi adó.

  A püspöki kar ajánlása az egyházi adó mértékére az éves jövedelem 1%-a.  Az egyházi adó befizethető a templomban hamarosan kihelyezésre kerülő csekkeken, személyesen a Plébánián, és banki átutalással a plébánia számlaszámára.

  Egyszerű lehetősége még adományunkat átadni az egyházi adó beszedőknek, akik az Egyházközség megbízásából városunk minden részében megtalálhatóak. Ők személyesen keresik fel a háztartásokat. Mivel közülük sokan az elmúlt években koruk miatt kiestek, ezúton kérjük azoknak a testvéreknek a jelentkezését, akik ebben a fontos szolgálatban részt tudnának venni. Jelentkezés Kanyó Áginál.


IDŐSEK HETE 2020

Téma: „Mit adhatunk mi, öregek?”

 • A téma fölvezetése: Bajzáth Ferenc atya videója 20 perc

 • Kerekasztal beszélgetés – Tibor atya, Babics Lívi néni – 92 éves, Jung Rita – 100 éves Tóni bácsi lánya – a plébánia honlapján látható október 14-ig

 • Kiscsoportos találkozók – 6-7 csoport – házaknál
 • Nyitott alkalom: október 13. kedd 10 órakor csoprtos találkozó a közösségi házban – Alex vezetésével
 • Ünnepi szentmise október 11-én 8 órakor

Járványügyi intézkedések a Váci Egyházmegyében – 2020. szeptember 8.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. szeptember 04-i intézkedéseivel összhangban, a COVID-19 járványra való tekintettel Váci Egyházmegye területére a további rendelkezéseket hozom:

– A veszélyeztetett idősebb, azaz 60 év felettiek és a krónikus betegek számára erősen ajánlott a hétköznapi mise látogatása, mely kizárólag számukra ezen időszak alatt a vasárnapi misét kiváltja. A vasárnapi misébe ők online tudnak bekapcsolódni. Egyúttal erre az esetre megadom a felmentést a vasárnapi mise kötelezettsége alól a 60 év fölöttiek számára, ha hétköznap részt vesznek szentmisén.

– Mindenki lehetőleg a saját plébániáján menjen misére, amivel csökkenthető a települések közötti keresztbe fertőzés rizikója.

– A miséken minden 7 év feletti hívő viseljen maszkot! (Nem csak javasolt.)

– A templomok ajtaja lehetőség szerint legyen a mise alatt nyitva és kitámasztva. Így nem kell a kilincset mindenkinek megfognia, és a templom is szellőzik.

– A ministráns szolgálat fontos és szép hivatás, viszont ez időszak alatt javasolt csökkenteni a számukat úgy, hogy egymástól a legalább 1-1,5 méteres távolság tartható legyen, hiszen főleg a kicsik nem is tudnának maszkot hordani.

– Ahol a templomon kívül a mise ki van hangosítva, ott javasolt a vasárnapi misén különösen a kisgyerekes családoknak a kicsikkel kívül tartózkodni, így is csökkentve a fertőzés kockázatát. A misét kintről hallgatva a miselátogatás ebben a formában most elfogadott. Az áldoztatás számukra a templom ajtóban külön megoldható.

– Az áldoztatók közvetlen az áldoztatás előtt fertőtlenítsék a kezüket, és áldoztatás közben hordjanak maszkot.

– A sekrestyés, illetve aki előkészíti az ostyákat a szentmisére, szintén fertőtlenítse a kezét.

Marton Zsolt – váci püspök


Bemutatkozás

Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Augusztus 1.-től a püspök atya Nagymarosra, hozzátok küldött lelkipásztornak. Az elmúlt években már szolgáltam a Dunakanyarban, de azért szeretnék bemutatkozni: 1956-ban születtem Kiskunfélegyházán, Szegeden érettségiztem, Nyíregyházán gépész üzemmérnöki diplomát szereztem, majd két évig dolgoztam. A katonaság után teológiát tanultam Budapesten, 1986-ban szenteltek pappá. 1987-ben vallásszociológiából doktorátust szereztem. Pesterzsébeten, Dabas-Sárin és Vácon voltam káplán. 1991-1992-ig a váci Szent József Kollégium igazgatója majd 1993-1996-ig a váci Karolina Katolikus Általános Iskola igazgatója voltam. 1996-tól Verőcén majd 2001-től2014.-ig Monoron voltam plébános. Tanítottam a Váci levelező teológián, a Sapientia hittudományi főiskolán. 2014-től 2020-ig a Váci Fehérek templomában szolgáltam. Ezzel párhuzamosan a Püspök úr rám bízta a katolikus iskolák felügyeletét. Ezen a nyáron Nagymarosra és Zebegénybe kaptam plébánosi kinevezést. Kérem ebben a testvérek segítségét. – A Názáreti zsinagógában Jézus egy szombaton felolvasásra jelentkezett. Izaiás próféta könyvét adták neki, ahonnan ezt olvasta: ”Az Úr lelke van rajtam, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, gyógyítsam a megtört szívűeket”. Jézus azt a küldetést amit az Atyától kapott, átadta az apostoloknak. „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket”. Az egyház küldetése ez: Örömhírt vinni, evangéliumot vinni a szegényeknek, szabadulást hirdetni a mindenféle szellemi rabságban szenvedő embereknek, gyógyítani a megtört szívűeket, a kiégett, kiüresedett, formálissá vált emberi kapcsolatokat.

Ebbe a küldetésbe szeretnék bekapcsolódni . A plébánián lassan befejeződik a felújítás. De a plébánia nem egy „hely”, hanem sokkal több. Istent és egymást szerető emberek közössége. Ennek a plébániának az építése folytatódik. A II. Vatikáni zsinat óta látjuk, hogy az Egyházért mindannyian felelősek vagyunk. „A Krisztusi plébánia megszületésének első fázisa, hogy megtanuljuk elfogadni egymást Krisztus szeretetével! Ebből az egymást szerető közösségből kinőnek a plébánia felelősség-hordozói, felelősséget hordozó csoportjai. Ezek a kis közösségek mint, só, mint kovász vannak jelen az egyházban.” Szeretnék velük megismerkedni. Velük együtt szeretném építeni közöttetek Isten Országát.

Szeretettel Csáki Tibor plébános


A plébánia fenntartása járvány idején

A Hívő közösség felelős a papjaiért és plébániáikért. Az egyházközségek gondoskodásukkal fejezik ki, hogy fontos számukra egyházuk és papjaik. Ennek egészen konkrét megnyilvánulása a pénzbeli adakozás.

A plébánia költségeit és a pap fizetését az egyházközség adja össze, s a perselyadományok jelentik a plébánia fenntartásához szükséges egyedüli forrást.

Ezért a mostani, különlegesen nehéz helyzetben, amikor nincs lehetőség szentmisén perselyadományok gyűjtésére, azzal a kéréssel fordulok a kedves hívekhez, hogy nélkülözhetetlen pénzbeli támogatásukat más módon juttassák el a plébániához.

A támogatás legegyszerűbb és legjobb módja az, ha számlájukról rendszeres utalást tudnak beállítani a plébánia számára, amelynek számlaszáma: 11742094-20157874 (OTP Bank)

Ha erre nincs módjuk, akkor adományukat – legalább a szokásos vasárnapi perselyadomány összegét – a templomban található perselyben helyezhetik el. Erre kérem a kedves Testvéreket, és papjaink nevében is köszönöm nagylelkűségüket.

Vác, 2020. március 24-én

+ Marton Zsolt


Szentségimádás Nagymaroson – az Eucharisztikus Kongresszusra készülve
Templomunk minden hétköznap nyitva áll 6-22 óra között!

  Programok Liturgiamagyarázatok Hanganyagok Képviselőtestület