Hirdetések Programok Liturgiamagyarázatok  Hanganyagok Képviselőtestület

A nagyböjti szent 40 nap idején készülünk azokra a napokra, amikor azzal találkozunk „Akit szeret a lelkünk” /Énekek éneke 3, 1/. 

A nagyhét szertartásai segítenek, hogy a Szent Három Napot lelkigyakorlatként élhessük át.

VIRÁGVASÁRNAP: 

Aki teheti a 9.00-es ünnepi barkaszentelési szentmisén vegyen részt.

Este 18.30-kor csendes szentmise lesz.

NAGYCSÜTÖRTÖK:      

7.45-kor Jeremiás Siralmai és a vezeklők visszafogadása.

10 órakor krizmaszentelési szentmise Vácott, melyen a résztvevő közel 100 pap megújítja a papszenteléskor tett ígéretét. Ezen a Szentmisén szenteli meg a püspök az évközben használatos olajokat és a krizmát.

18.30-kor az Utolsó Vacsora emlékmiséje, ezen a Szentmisén mindenkit hív Jézus a Szentáldozásra.

A Szentmise után csendes szentségimádás, illetve a napköziben ünnepi agapé majd a búcsúbeszéd felolvasása. Utána indulunk az éjszakai keresztútra. Gyertyát, zseblámpát hozzunk magunkkal.

 NAGYPÉNTEK:        

9 órakor Jeremiás Siralmai

15 órakor Keresztút a kálvárián

18.30-kor ünnepi nagypénteki liturgia

 NAGYSZOMBAT:   

9 órakor Jeremiás Siralmai

Napközben egyénileg vagy közösségben szentsír látogatást végzünk a környék templomaiban

19.30-kor feltámadási liturgia, utána agapé a napköziben. 

HÚSVÉTVASÁRNAP:    Szentmisék: 8.00      9.30          18.30

HÚSVÉTHÉTFŐN:        Szentmisék: 9.00      18.30

 

 

 

Kérjük kedves testvéreinket, hordozzák imáikban elsőáldozóinkat!

DSC06500_c