Hirdetések Programok Pályázati hírek Hanganyagok

A nagyböjti szent 40 nap idején készülünk azokra a napokra, amikor azzal találkozunk „Akit szeret a lelkünk” /Énekek éneke 3, 1/.

A nagyhét szertartásai segítenek, hogy a Szent Három Napot lelkigyakorlatként élhessük át:

VIRÁGVASÁRNAP:

Aki teheti a 9 órai ünnepi barkaszentelési szentmisén vegyen részt.                                    Este 18.30–kor csendes szentmise lesz.

NAGYCSÜTÖRTÖK:

7.30-kor Jeremiás Siralmai és a vezeklők visszafogadása.

10 órakor krizmaszentelési szentmise Vácott, melyen a résztvevő közel 100 pap megújítja a papszenteléskor tett ígéretét. Ezen a Szentmisén szenteli meg a püspök az évközben használatos olajokat és a krizmát.

18.30-kor az Utolsó Vacsora emlékmiséje, ezen a Szentmisén mindenkit hív Jézus a Szentáldozásra.

A Szentmise után csendes szentségimádás, illetve a közösségi házban ünnepi agapé majd a búcsúbeszéd felolvasása. Utána indulunk az éjszakai keresztútra. Öltözzünk melegen, zseblámpát hozzunk magunkkal.

NAGYPÉNTEK:     9 órakor Jeremiás Siralmai

15 órakor Keresztút a kálvárián

18.30-kor ünnepi nagypénteki liturgia

NAGYSZOMBAT: 9 órakor Jeremiás Siralmai

Napközben a templom egész nap nyitva szentsír látogatásra

19.30-kor Húsvéti vigília szertartás, utána agapé a közösségi házban.

HÚSVÉTVASÁRNAP:   8,      9, 30          18, 30

HÚSVÉTHÉTFŐN:      9 és 18, 30 -kor lesz szentmise

——————————————————————————————————–

Ferenc pápa nagyböjti üzenete itt olvasható

——————————————————————————————————-

 

Böjt 2015

Kevesebb test, hogy több jusson a léleknek,

kevesebb zaj, hogy megszólaljon a csend.

Kevesebb beszéd, több (meg)hallgatás.

Kevesebb morcosság, sokkal több mosoly.

Kevesebb én, hogy a Te-ben megtaláljam önmagamat.

Kevesebb elmélet, jóval több gyakorlat, konkrét szeretet-tett.

Kevesebb emberi, hogy megtapasztaljuk az istenit.

Kevesebb természetes, hogy megéld természetfölötti hivatásodat.

Majd helyett, most!

Kevesebb „jól esik”, hogy megértsem annak ajándék jellegét, és megköszönjem azt.

Kevesebb felesleges idő, hogy hasznára légy az isteni tervnek.

S mindehhez jóval több ima! Hogy Tőle tanulva, erőt

Tőle kérve legalább részben teljesíthessük fogadalmainkat.

Nagyböjt:

Tanulni, elmélyíteni, megerősíteni az isteni tulajdonságainkat.

Így a böjt fogyás, de sokkal inkább gazdagodás,

lemondás, de sokkal inkább nyereség.

Áldott böjtöt mindenkinek!

 

 

Hirdetések Programok Liturgiamagyarázatok Hanganyagok Képviselőtestület