Hirdetések Programok Pályázati hírek Hanganyagok  

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT

A közelmúlt szentmiséinek megtekintése:
régebbi felvételek

Pécsi Rita nagymarosi előadásainak megtekintése:
korábbi előadások


Szeptember 1-től változott a szentmisék rendje és az irodai órák is!


Hirdetéseink 2021. február 28. Nagyböjt 2. vasárnap

  • Vasárnap a 9.30-as szentmisén lesz az elsőáldozók bemutatása.  Húsz gyermek készül áldozásra. Imával kísérjük őket!             

  • Vasárnap gyűjtés a katolikus iskolák javára

  • Nagyböjtben a pénteki napokon tartózkodjunk a hús ételektől.

  • Csütörtökön folytatódik lelkigyakorlatunk – Az Úr az én pásztorom? -, 18 órakor szentmise, utána kezdődik a lelkigyakorlat.

  • Pénteken első péntek, betegellátás,  keresztút  a szentmise után.

  • A Katolikus Karitász idén is meghirdeti a Nagyböjti élelmiszergyűjtést. Kérjük a kedves Testvéreket, hogy tartós élelmiszeradományaikat 2021. március 7. és 14. között a templomban misék előtt és után adják le. Köszönjük szépen!


Járványügyi intézkedések a Váci Egyházmegyében – 2020. szeptember 8.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. szeptember 04-i intézkedéseivel összhangban, a COVID-19 járványra való tekintettel Váci Egyházmegye területére a további rendelkezéseket hozom:

– A veszélyeztetett idősebb, azaz 60 év felettiek és a krónikus betegek számára erősen ajánlott a hétköznapi mise látogatása, mely kizárólag számukra ezen időszak alatt a vasárnapi misét kiváltja. A vasárnapi misébe ők online tudnak bekapcsolódni. Egyúttal erre az esetre megadom a felmentést a vasárnapi mise kötelezettsége alól a 60 év fölöttiek számára, ha hétköznap részt vesznek szentmisén.

– Mindenki lehetőleg a saját plébániáján menjen misére, amivel csökkenthető a települések közötti keresztbe fertőzés rizikója.

– A miséken minden 7 év feletti hívő viseljen maszkot! (Nem csak javasolt.)

– A templomok ajtaja lehetőség szerint legyen a mise alatt nyitva és kitámasztva. Így nem kell a kilincset mindenkinek megfognia, és a templom is szellőzik.

– A ministráns szolgálat fontos és szép hivatás, viszont ez időszak alatt javasolt csökkenteni a számukat úgy, hogy egymástól a legalább 1-1,5 méteres távolság tartható legyen, hiszen főleg a kicsik nem is tudnának maszkot hordani.

– Ahol a templomon kívül a mise ki van hangosítva, ott javasolt a vasárnapi misén különösen a kisgyerekes családoknak a kicsikkel kívül tartózkodni, így is csökkentve a fertőzés kockázatát. A misét kintről hallgatva a miselátogatás ebben a formában most elfogadott. Az áldoztatás számukra a templom ajtóban külön megoldható.

– Az áldoztatók közvetlen az áldoztatás előtt fertőtlenítsék a kezüket, és áldoztatás közben hordjanak maszkot.

– A sekrestyés, illetve aki előkészíti az ostyákat a szentmisére, szintén fertőtlenítse a kezét.

Marton Zsolt – váci püspök


Bemutatkozás

Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Augusztus 1.-től a püspök atya Nagymarosra, hozzátok küldött lelkipásztornak. Az elmúlt években már szolgáltam a Dunakanyarban, de azért szeretnék bemutatkozni: 1956-ban születtem Kiskunfélegyházán, Szegeden érettségiztem, Nyíregyházán gépész üzemmérnöki diplomát szereztem, majd két évig dolgoztam. A katonaság után teológiát tanultam Budapesten, 1986-ban szenteltek pappá. 1987-ben vallásszociológiából doktorátust szereztem. Pesterzsébeten, Dabas-Sárin és Vácon voltam káplán. 1991-1992-ig a váci Szent József Kollégium igazgatója majd 1993-1996-ig a váci Karolina Katolikus Általános Iskola igazgatója voltam. 1996-tól Verőcén majd 2001-től2014.-ig Monoron voltam plébános. Tanítottam a Váci levelező teológián, a Sapientia hittudományi főiskolán. 2014-től 2020-ig a Váci Fehérek templomában szolgáltam. Ezzel párhuzamosan a Püspök úr rám bízta a katolikus iskolák felügyeletét. Ezen a nyáron Nagymarosra és Zebegénybe kaptam plébánosi kinevezést. Kérem ebben a testvérek segítségét. – A Názáreti zsinagógában Jézus egy szombaton felolvasásra jelentkezett. Izaiás próféta könyvét adták neki, ahonnan ezt olvasta: ”Az Úr lelke van rajtam, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, gyógyítsam a megtört szívűeket”. Jézus azt a küldetést amit az Atyától kapott, átadta az apostoloknak. „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket”. Az egyház küldetése ez: Örömhírt vinni, evangéliumot vinni a szegényeknek, szabadulást hirdetni a mindenféle szellemi rabságban szenvedő embereknek, gyógyítani a megtört szívűeket, a kiégett, kiüresedett, formálissá vált emberi kapcsolatokat.

Ebbe a küldetésbe szeretnék bekapcsolódni . A plébánián lassan befejeződik a felújítás. De a plébánia nem egy „hely”, hanem sokkal több. Istent és egymást szerető emberek közössége. Ennek a plébániának az építése folytatódik. A II. Vatikáni zsinat óta látjuk, hogy az Egyházért mindannyian felelősek vagyunk. „A Krisztusi plébánia megszületésének első fázisa, hogy megtanuljuk elfogadni egymást Krisztus szeretetével! Ebből az egymást szerető közösségből kinőnek a plébánia felelősség-hordozói, felelősséget hordozó csoportjai. Ezek a kis közösségek mint, só, mint kovász vannak jelen az egyházban.” Szeretnék velük megismerkedni. Velük együtt szeretném építeni közöttetek Isten Országát.

Szeretettel Csáki Tibor plébános


A plébánia fenntartása járvány idején

A Hívő közösség felelős a papjaiért és plébániáikért. Az egyházközségek gondoskodásukkal fejezik ki, hogy fontos számukra egyházuk és papjaik. Ennek egészen konkrét megnyilvánulása a pénzbeli adakozás.

A plébánia költségeit és a pap fizetését az egyházközség adja össze, s a perselyadományok jelentik a plébánia fenntartásához szükséges egyedüli forrást.

Ezért a mostani, különlegesen nehéz helyzetben, amikor nincs lehetőség szentmisén perselyadományok gyűjtésére, azzal a kéréssel fordulok a kedves hívekhez, hogy nélkülözhetetlen pénzbeli támogatásukat más módon juttassák el a plébániához.

A támogatás legegyszerűbb és legjobb módja az, ha számlájukról rendszeres utalást tudnak beállítani a plébánia számára, amelynek számlaszáma: 11742094-20157874 (OTP Bank)

Ha erre nincs módjuk, akkor adományukat – legalább a szokásos vasárnapi perselyadomány összegét – a templomban található perselyben helyezhetik el. Erre kérem a kedves Testvéreket, és papjaink nevében is köszönöm nagylelkűségüket.

Vác, 2020. március 24-én

+ Marton Zsolt

  Programok Liturgiamagyarázatok Hanganyagok Képviselőtestület