E Szolgálatok E Kántor

Kántor

Zoltainé Szabó Ildikó – 1993 –

1993 januárjától kért fel az egyháztanács a kántori feladatok ellátására.

6 évesen kezdtem hegedülni, majd zongorázni a szobi Kodály Zoltán Zeneiskolában. Tanítói, ének- majd szolfézstanárként diplomáztam. 1995-ben a budapesti Harmat Artúr Kántorképzőn  végeztem egyházzenei tanulmányaimat.

Kántori szolgálatomban a liturgikus előírásokat követem. Templomunk istentiszteleti rendjét Isten nagyobb dicsőségére, és a hívek lelki üdvének előmozdítására szolgálom.

Két kórus is segíti a helyi liturgiát: felnőtt vegyeskar alkalmanként a nagyobb ünnepeken, ill. leánykar minden hónap utolsó vasárnapján a diákmisén.

Korábbi kántoraink

Jung Mária Ágnes (1926-2016)1957-1993kántor-tanító
Dévényi Ádámné Holtság Marianna (1922-2014)1954-1957kántor
Kismartoni (Kapiller) Ferenc (1902-1949)1928-1948kántor-tanító
Kapiller Ferenc (1873-1929)-1928kántor-tanító