E Hitélet E Hitoktatás

Hitoktatás

Hittanfoglalkozás az Iskolában 

„Akik reményből élnek – messzebb látnak. Akik szeretetből élnek – mélyebben látnak. Akik hitből élnek – más fényben látnak.” Erre a látásmódra szeretnénk megtanítani mindazokat, akik hitoktatásra járnak.

„A katekézis önkormányzati iskolákban, missziós feladatot, a hit felébresztését jelenti.” Ezért úgy kell tekinteni az iskolában történő katekézisre, mint az előevangelizáció fázisára, amelyben a gyermek az első igehirdetésben részesül.” Az evangelizáció  első lépése a keresztény értékek bemutatása. Az iskolai hittanórán túl,  a gyerekeknek szervezett programokon, mint pl.:,kézműves foglalkozások, kirándulások, filmvetítések alkalmával a közösségbe régebb óta járt kortársaik “bevezetésével” mélyíthetik el az újonnan érkező gyerekek.  Nemegyszer, az ilyen gyermekek még a szüleiket is “evangelizálják”, és általuk kapcsolatba kerülnek a szülők a plébániával. A katekézis alapvető törekvése, hogy a plébániai közösségbe bekapcsolódjanak a gyerekek, mert a közösségi élményen keresztül lehetséges a keresztény élet bevezetését átadni, ami elvezeti őket a krisztusi szolgálatra, imára, és szentmisére.”

Gyermekfoglalkozások a Plébánián

„A hitoktatást a terméketlenség veszélye fenyegeti, ha nem fogadja be a hit tanulókat élő közösség, ha nem kapcsolódnak be a plébánia életébe” (Katekézis Általános Direktóriuma) Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy azok, akik már voltak elsőáldozók, vagy akik most kezdenek készülni az áldozásra, az iskolai hittan mellett a plébánia közösségébe is bekapcsolódjanak. Azok számára, akik elsőáldozásra készülnek  külön csoport indul a plébánián. 

Az iskolai hitoktatás mellett párhuzamosan működik plébániánkon is hitoktatás. Ennek célja a közösség építése és a plébániához tartozás megélése. A rendszeres foglalkozások mellett fontosnak tartunk egyéb programokat, melyekre szintén várjuk a gyermekeket: kirándulás, gyermekkeresztút, nyári napközis tábor, nyári hittanos tábor, ahol még inkább meg tudjuk élni a közösséget, ahol Isten Országa épül közöttünk.

A foglalkozások időpontjai csoportonként:

CSOPORTKOROSZTÁLYIDŐPONT – HELYSZÍNVEZETŐ
Óvodás hittanKözépső csoportosokszerda 15.30-16.30 Közösségi ház – Szent László teremLénárt Kitti – Péntek Judit
Óvodás hittanNagycsoportosokszerda 16.30-17.30 Közösségi ház – Szent László teremLénárt Kitti – Péntek Judit
Elsőáldozásra készülők3. osztályosokpéntek 14.30-15.30 Közösségi ház – Szent István teremCsáki Tibor atya – Lénárt Kitti
Volt elsőáldozók4. osztályosokpéntek 14.30-15.30 Közösségi ház – Szent Imre teremCsáki Tibor atya – Hadi Luca
Plébániai hittan6. osztályosokszerda 16.30-17.30 Közösségi ház – Szent István teremDöbrössy Dorka – Drobilich Domonkos
Plébániai hittan8. osztályosokcsütörtök 18.30-19.30 Közösségi ház – Szent István teremHadiné Turcsik Kinga – Bálint Dorottya

Fiatalok Részére

A fiatalok részére középiskolás kortól egyetemig működik plébániai hittan.

CSOPORTKOROSZTÁLYIDŐPONT – HELYSZÍNVEZETŐ
Bérmálkozói hittan9-12. osztályosokszombat 19.00 kéthetente PlébániaCsáki Tibor atya – Edöcsény Zita
Kisifi csoport9-12. osztályosokszombat 19.00 Közösségi ház – Szent István teremHadi Rita
Nagyifi csoportEgyetemistákszombat 19.00 kéthetente Közösségi ház – Szent István teremCsáki Tibor atya

Felnőttek Részére

Felnőttek részére is szervezünk plébániai hittan-közösségi alkalmakat.

CSOPORTKOROSZTÁLYIDŐPONT – HELYSZÍNVEZETŐ
Alapozó hittanfelnőttek Csáki Tibor atya
Biblia körfelnőttek Csáki Tibor atya

Felnőtt hittan

A II. vatikáni zsinat – reflektálva az „idők jeleire” – nézőpontjának előterébe helyezte az „egyházat, mint közösséget”. A zsinaton meghatározták az egyház helyzetét és feladatait a mai világban. A lelkipásztori konstitúcióban – az Egyházról -, mint közösségről – többek között a következő összefoglalást találjuk: „Isten az embereket nem arra teremtette, hogy magányosan éljenek, hanem arra, hogy közösséget alkossanak, ugyanúgy jónak látta azt is, hogy ne külön-külön szentelje meg és üdvözítse az embereket, bárminő kölcsönös kapcsolatuktól függetlenül, hanem néppé tegye őket, amely Őt igazságban elismeri, és szentül szolgál neki.” A zsinat egész szemlélete közösségi volt. Ez tükröződött úgyszólván minden zsinati dokumentumban. A zsinat a lelkipásztorkodás egyik alapfeladatát a szemléletes kapcsolatokra épülő közösségek kialakításában jelölte meg.  

„A lelkipásztori tevékenység nem szorítkozhat csak arra, hogy a hívekkel egyenként törődjék, hanem természetszerűen ki kell terjednie arra is, hogy kialakítsa a valódi keresztény közösséget.” Így újuljanak meg az egyházközségek. Így jöjjenek össze a világiak, akik Krisztusról akarnak tanúságot tenni. Így jöjjenek össze a liturgiára a hívek.

Biblia óra

A vírushelyzet függvényében, kéthetente péntek este találkozunk. Egy-egy Szentírási könyv feldolgozása, az otthoni Bibliaolvasással, az előadással és a kiscsoportos megbeszéléssel valósul meg.  „A Szentírás a gondviselő Isten felbecsülhetetlen értékű ajándéka számunkra. A Biblia óra nagyszerű alkalom, hogy rácsodálkozzunk erre egyházközségünkben is.”

Alapozó hittan

„Az ember élete folyamán sok olyan döntés elé kerül, amelyek formálják őt. Keresztény volta és hite is sajátos döntések alapján alakul ki. Senki nem születik kereszténynek, mindenkinek azzá kell válnia.” A felnőttek evangelizációja a katekézis legfőbb feladata ma az egyház számára, mivel kiindulópontja a család, és a gyerekek evangelizációjának (vö: KÁD 255.). Ezt az „intézményt” katekumenátusnak nevezzük, ami egy olyan folyamat, amely megalapozza és előkészíti a hit útját a megtérőben. Ennek alapja már az ősegyházban kialakult, és a II. vatikáni zsinat ismét hangsúlyozza felnőttek alaposabb felkészítését a szentségekhez járulásuk előtt.

Az Alapozó hittan elsősorban a keresztény életformába akar bevezetni, és azt begyakoroltatni a hittel ismerkedővel, abban elmélyülni akarókkal.  A vírushelyzet függvényében kéthetente péntek este várjuk a katekumen hittanra azokat, akik szeretnék mélyebben megérteni hitünket, szentségekre szeretnének készülni.