Szent Márton Plébánia Nagymaros

Teremtésvédelmi Kör

Rólunk

Többünkben régóta érlelődő vágy öltött testet, amikor 2021. december közepén nem túl nagy létszámban, de annál lelkesebben, tenniakarással, csillogó szemmel összegyűltünk a Közösségi Házban. Bennem mindenképp nagy izgatottság és várakozás bujkált, hiszen a jó ideje fejemben motoszkáló, sürgető gondolat jelentős mérföldkőhöz érkezett: megalakíthattuk a nagymarosi egyházközség teremtésvédelmi körét.
De mégis mi ez a teremtésvédelem, ami miatt egy újabb kisközösség jön létre egyházközségünkben – amely talán nem is teljesen érthető a sok egyéb, az Atya kegyelméből oly gazdag közösségi program és csoport között?
A teremtésvédelem kérdését Ferenc pápa állította a keresztény hívő ember figyelmének középpontjába, Laudato si kezdetű enciklikájával, amely 2015. májusábal látott napvilágot. Ebben megfogalmazza és aláhúzza az ember felelősségét a teremtett világ iránt, amely – egyházi kontextusban talán szokatlan módon – egyformán hangsúlyozza az ökológiai és társadalmi felelősségünket olyanannyira, hogy a két megközelítést egymás mellett, egy rendszerben, egymásra dinamikusan ható egészként kezeli. „…egy igazi ökológiai megközelítés mindig szociális megközelítéssé is válik.” – írja Ferenc pápa. S talán e gondolat nem csak nekem, földtudományokkal foglalkozó kutatónak világítja meg a Földre gyakorolt emberi hatások és az azokat leginkább elszenvedő rászorulók kapcsolatát, hanem mindazoknak is, akik észreveszik, hogy mindig a nélkülözők, tartalékokkal nem rendelkező felebarátaink szenvedik meg leginkább az elemi csapások, katasztrófák következményeit.
A kérdésre ugyanakkor a korunkban felgyorsuló éghajlatváltozás irányítja rá igazán a figyelmet, mert az emberiség olyan új léptékben hat környezetére, amely korábban egyszerűen elképzelhetetlen volt. Minderre már II. János Pál pápa is utalt korábban: „A keresztényeknek különösen is tudatosítaniuk kell magukban, hogy a teremtett világon belüli megbízatásuk, a természettel és a Teremtővel szembeni kötelességeik hitük részét képezik.” Földünk történetének fejezeteit lapozva jól látszik, hogy az éghajlat mindig változott, jóval hidegebb, de jóval melegebb periódusok emlékét is hátrahagyva, ám a jelenleg is zajló folyamat sebessége veti fel a súlyos kérdést: miként tudunk alkalmazkodni a szemünk előtt bekövetkező változásokhoz?…
Teremtésvédelmi körünk tehát nem többet, de nem is kevesebbet tűz a zászlajára, mint hogy Jézusban gyökerezve megértsük, megéljük és tettekre váltsuk itt, Nagymaroson a szentatyák által is megfogalmazott keresztényi felelősségünket, ajándékba kapott
Földünk és lakói iránt.

E felelősség közös megélésére hívnak Mindnyájatokat a Nagymarosi Teremtésvédelmi Kör tagjai: Láng-Zachár Flóra, Siklósi-Burgermeister Judit, Csáki Tibor atya, Drobilich János, Halupka Gábor, Láng András.

Halupka Gábor

Teremtésvédelmi hírek

Háborús segítségnyújtás

1. PÉNZESZKÖZÖKKEL A HÁBORÚS TERÜLETEN LÉVŐKÉRT Élelmiszert és egyét árukat Ukrajnába az ottani törvények szerint bejuttatni csak a nagy segélyszervezeteknek van -- nemzetközi szerződésekkel szavatolt -- lehetősége. Aki az ott lévő embereket akarja támogatni, pénzbeni...

Megtelt a Kuckó!

RAKTÁRUNK MEGTELT. 2021. szeptember 1-től a szombati nyitvatartás szünetel. Adomány bizonytalan ideig nem tudunk fogadni. Vinni lehet, a 30 / 500-4392 és a 30 / 504-1871 telefonszámokon lehet bejelentkezni.

Sikeres volt a tartósélelmiszer-gyűjtés

Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésünk eredményeképpen XXX Ft értékben gyűlt össze élelmiszer, amit településünk rászorulói között osztunk szét.

Tüzifa akció lezárult

Karácsony után sikeresen lezárult a tüzifa akciónk, amelyenk keretében már 12 család tesz félre a Karitász csoport segítésével a téli tüzelőjére. A tüzifát a Karitász vásárolja meg egyben az erdészettől.

Első Karitász hírünk

Ez az első Karitászhoz kapcsolódó hírünk. Büszkék vagyunk rá, hogy Nagymaroson már 30 éve működik Karitász csoport, és az elmúlt néhány évben sikeresen hajtott végre fiatalítást a tagjai között.

Írjon nekünk!

11 + 6 =

(c) 2021 Szent Márton Plébánia, Nagymaros