E Hitélet E SZENTGYÓNÁS

SZENTGYÓNÁS

Felkészülés

A lelki előrehaladás egyik legfontosabb eszköze: hogy időről-időre, gyónástól gyónásig válasszunk egy konkrét elhatározást (erényt, igét), s elsősorban arra figyelünk, azt próbáljuk hűségesen élni. Reggeli imában ezzel az elhatározással induljunk; este megvizsgáljuk, hogyan sikerült életre váltani; gyónásainkban (különösen, ha van lelkivezetőnk) beszámolunk, hogyan sikerült ezt megvalósítanunk.

Hogyan készülünk fel jól a gyónásra?

Gyónásaink akkor hoznak igazi megújulást, ha felkészülésünk is komoly. Milyen a jó felkészülés? Hálaadással kezdődik! Köszönetet mondok azért, hogy Isten szeret, hogy megbocsát, hogy velem volt ott is, ahol én elfeledkeztem Róla, hogy újat kezdhetek. A lelkiismeretvizsgálatban a „lelki tükör” alapján megvizsgáljuk életünket. Mik legfontosabb hibáim, és mi az oka, hogy újra és újra előfordulnak? Hogyan haladtam előre a legutóbbi elhatározásban. Lelki életem alapjaihoz (napi imák, szentmise, szentségek, korábbi elhatározások stb.) hűséges vagyok-e?

A bánat: lélekben a keresztre feszített Jézus elé térdelek – előtte bánom meg bűneimet, s az Ő megváltó erejében bízva hiszem, hogy egészen újat kezdhetek Vele.

Az erősfogadás: hittel kérem a Szentlelket, hogy tegyen szentté. Megígérem, hogy meg akarok tenni mindent ezért – s megtervezem, miben kell előre lépnem a következő gyónásig (konkrét elhatározás!).

Imádságos lélekkel lépj be gyónni. Mi volt az elhatározásod az utolsó gyónásban – hogyan sikerült megvalósítani? Megvannak-e lelki életed keretei: elsősorban a komoly reggeli ima (elég időt szánsz-e rá, megtervezed-e minden reggel, hogy elhatározásodat hogyan fogod élni?); és az esti ima igazi megnyugvás, megújulás-e Isten szeretetében? Építed-e a szeretet kapcsolatát a rád bízottakkal (családban, iskolában, munkahelyen)?

A szentgyónás módja

Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelyiségbe köszönünk: – Dicsértessék a Jézus Krisztus!  Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. – Gyónom a Mindenható Istennek, és neked, lelkiatyám, hogy utolsó gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el: Utoljára gyóntam: …….hónapja  (Ezután el kell mondani az utolsó szentgyónásunk óta elkövetett bűneinket, és feltenni esetleges kérdéseinket.) (Végül, ha felsoroltuk a bűneinket ezt mondjuk): Más bűnömre nem emlékszem. Meghallgatjuk a gyóntató atya szavait, válaszolunk esetleges kérdéseire, végül elfogadjuk az elégtételt (amit majd meg kell csinálnunk). Ezután újra megbánjuk bűneinket (Majd elmondjuk a bánatimát):

Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a jó Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmat kerülöm. Ámen.

Keresztvetéssel fogadjuk a gyóntató feloldozását, s felelünk: Ámen. A feloldozás után a pap így szól: „Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk.” – Válaszod: „Mert örökké szeret minket.” – Majd e szavakkal bocsát el: „Isten megbocsátotta bűneidet. Menj békével!” – Válaszod: „Istennek legyen hála!”