E Közösségeink E További közösségeink

További közösségeink

baba-mama Közösség

Kapcsolattartó

Tompai Anna  Tel: 20/581-61-59 Email: moc.oohaynull@annaiapmot

Egyházközségünk életében 2018 őszén indult újra a babamama klub. A találkozókat keddenként 9.30-tól tartjuk a plébániakertben, a hűvösebb időszakban pedig a plébánia baba-mama szobájában. Az alkalmainkon imádkozunk, beszélgetünk gyermeknevelésről, családról, a közösség életét érintő eseményekről, és játszunk. A heti alkalmak megszervezése és egyéb információk jellemzően a klub e-mail listáján keresztül áramolnak.

A baba-mama közösség nyitott, szeretettel várunk minden kismamát és anyukát, gyermekeikkel együtt!

Sejtevangelizációs csoport

Kapcsolattartó

Hajnal Katalin Tel: 20/599-5649 Email: uh.letivninull@nilatak.lanjah

2017 januárjától működő sejt-csoport vagyunk. A kezdeteket megelőzően részt vettünk az OLI-ban megrendezésre került előadássorozaton, amely a plébániai evangelizáló sejtek rendszerét mutatta be, hazai példán (Kaposvár) keresztül. Az ott kapott érzések és tenni akarás következtében azonnal beindítottuk a saját „sejtünket”. Igyekszünk a már a világ számos országában bevált sejtevangelizációs csoportokhoz hasonlóan működni.

Közösségi alkalmaink, amelyekre kéthetente időt szakítunk, szoros keretek között zajlanak, előre meghatározott módon. A plébános tanítása elmaradhatatlan része egy sejt-összejövetelnek, de a közös dicsőítő, hálaadó és a közbenjáró imádság képezi az alapját, háttere pedig a heti rendszerességgel végzett szentségimádás. Elsődleges célunk az evangéliumi életre hívás mindenki felé, legyen hívő, nem hívő, vagy vasárnapi keresztény. Közösségünk nyitott, több érdeklődő vendégünk is volt már, akik közül néhány azóta is velünk tart. Kezdetben kismarosi hívek is voltak közöttünk, akik azóta már Kismaroson saját sejtcsoportot hoztak létre.

Rózsafüzér imaközösség 

Kapcsolattartó

Bergmann Mihályné Magdi Tel: 27/354-285 20/987-7964 Email: moc.liamgnull@sonajiaknad 

1998 óta működő, 160 fős létszámú, otthonimádkozó imacsoport, amely elsősorban háttér imával csatlakozik a közösséghez. Mindennap egy tizedet imádkozunk a megadott titokkal. A titok havonta változik, (csere a hónap első vasárnapján) amit egy évre előre papíron mindenki megkap. A csoport évente egyszer találkozik közös imára, Rózsafüzér Királynője ünnepén (október 7.). A naponta imádkozott tizedet mindenki a neki fontos célra ajánlhatja fel. Az idősebbek kiesése miatt folyamatosan pótolni kell a tagságot. Ezért szeretettel várjuk minden korosztály jelentkezését, hogy megmaradhasson a 160 fős létszám.

Engesztelő Rózsafüzér imacsoport 

Kapcsolattartó

Molnár Szabolcs Tel: 30/343-7693 Email: moc.liamgnull@321sclobazs.ranlom 

2013 húsvétja óta az Engesztelő rózsafüzér imacsoport minden hónap első és harmadik péntekén a szentmise előtt az Oltáriszentég jelenlétében imádkozik állandó (Magyarország lelki megújulásáért; családok egységéért; gyermekeinkért; idősekért; egyedülállókért; magányosokért; meg nem születettekért; megtérésekért; lelkek megmentéséért) és személyes, egyéni imaszándékokért. A személyes imaszándékokat a templombejárat melletti imaládikóba helyezik el a hívek (pl. konkrét beteg gyógyulásáért; gyermekáldásért; elhunyt szeretteinkért; nehéz döntés előtt állókért), melyekért közösen imádkozunk. Szeretettel várjuk az imaalkalmakra a fiatalokat, időseket egyaránt! Fontos, hogy a különböző generációk együttesen tapasztalják meg a közös imádság erejét, hiszen Jézus mondta: „Ahol ketten, vagy hárman összejönnek a nevemben, ott vagyok köztük.” /Mt 18,20/

ALPHA közösség

Kapcsolattartó

Kanyó Ágnes  Tel: 30/913 2354   Email: moc.liamgnull@25oynak.senga

Mi is ez az Alpha kurzus – mi a célja? Az alapvető vallási ismeretek átadása. Ez nem teológiai képzés, nem hittanóra, legalapvetőbb ismereteket mutatja be. Bárki számára nyitott nem feltétele, hogy a jelentkezők katolikusak legyenek. Hatékonyan működik református, evangélikus, baptista, pünkösdista egyházközösségben.

Célja

 Az Evangélium örömhíre mindenkihez eljusson..
” Az Evangelizációnak a legjobb módja, ha gyakorlatba ültetjük át a szeretetet.” Ferenc pápa gondolata

Kiknek ajánlható e kurzus?

 • Akik nem járnak templomban 
 • Eltávolodtak a kereszténységtől
 • Kimaradtak az alapok
 • Vagy éppen kíváncsiak.
 • Valamilyen fájdalom, vagy betegség érte Őket.
 • Esetleg először találkoznak a Krisztusi tanitással.

Kiket lehet megszólítani?

 • Barát, rokon, szomszéd
 • volt osztálytárs, kollega
 • megkeresztelt gyermek szüleit
 • elsőáldozók szüleit
 • elhunytak hozzátartozóit.

Hogyan működik az Alpha kurzus?

Hetenként összejövetel 15 előadásból, csendes hétvége, Szentlélek nap és egy záró alkalom.

 1. Közös vacsorával kezdődik. Jó lehetőség, hogy megismerjük egymást.
 2. Előadás:.Életről, keresztény hitről, Jézus Krisztusról szól.
 3. Előadás után kiscsoport beszélgetések.

Miért hasznos az Alpha kurzus?

 • Mert szereteten, barátságon, kommunikáción alapul.
 • Mi az élet értelme, célja?
 • Miért vagyunk itt?
 • Mitől leszünk igazán boldogok?
 • Keresztény hitről
 • Mindez nyílt kötetlen, barátságos légkörben.

Legvégén egy ünnepi vacsorával zárul, amely során a kurzust elvégzők, nyomban meghívhatják barátaikat, ismerőseiket a következőre.

Milyen hatással van a későbbiekben, ha valaki elvégezte az Alpha kurzust?

 • Személyes kapcsolat alakul ki a kurzuson résztvevőkkel.
 • Kurzust elvégzők zöme bekapcsolódik a Közösségekbe az Egyházba.
 • Tovább van lehetőségük fejlődni, erősödni a hitükben!
 • Katekumen, Bibliaóra, Házascsoport, Felnőtt hittan!
 • Igy jött létre az Ige és Ima kör közösségünk!
 • Valamint a Férfikörök közösség is!

Az eltelt évek alatt összesen.190 ember végezte el a kurzust. A kapott szeretetet, örömet sikerült tovább adni, családjaiknak, igy a következő kurzusainkon, már Ők is eljöttek.

Dicsőség az Úrnak, mert Ő munkálkodott ezekben a szívekben drága Szentlelke által.

Ima- és Igekör jött létre

Szükségünk volt arra, hogy hitünk elmélyülését folytassuk, ezért minden héten szerdánként találkoztunk. Közösségben nagy hangsúlyt fordítunk arra, hogy megosszuk egymással a mindennapjainkban megélt örömeinket, és bánatainkat, és ezekben társai tudjunk lenni egymásnak.

Igy jött létre immár 8 éve az Igekör – Hortoványi Jenő és Emőke 

                                              Imakör – Kanyó Ági, Berki Margit, Gergely Ági

Az ima kör tagjainak száma 10 fő

Egy kis betekintés a kiscsoport működésébe:

 • mindenki elmondhatja, hogy milyen lelki élmény, öröm bánat érte az elmúlt hét alatt.
 • Éneklés, dicsőítés.
 • Szabad imádkozás a saját szavainkkal/személyes kéréseinket megfogalmazva,/
 • Tanitás, ahol Szentírási részeket dolgozunk fel, ahol  figyelve a tartalmára, és a saját érzéseinkre is, úgy, hogy keressük benne Isten üzenetét az adott pillanatban.
 • Imával, rózsafüzér tizeddel fejezzük be.