E Plébánia E Egyháztanács

Egyháztanács

„Minden közösségnek szüksége van vezetőre, így a plébániának is, aminek vezetője egy plébános, a megyéspüspök tekintélye alatt.”

Az új egyházi, jogi előírások, nem az egyszemélyű irányítást, hanem inkább a testvéribb közösségi vezetési stílus fontosságára hívják fel a figyelmet. Így világiak is bekapcsolódhatnak a plébánia vezetésébe: 

A testület feladata, hogy az egyházközséget érintő összes ügyet a lelkipásztorral együtt tárgyalja meg. A hívek és a plébános ezen összehangolt munkájára az új egyházi törvénykönyv is figyelmeztet, mivel az összehangolt munkából hatékonyabban lehet az idők jeleire figyelni. Ez a plébániai közösség élővé válását is segíti, mivel a tagok felelős részt kapnak az irányításban.

A Váci Egyházmegyében 2007 pünkösdjétől átalakult az Egyháztanácsok szabályzata. Az új szabályzat szerint a tanácsadó testület hároméves mandátummal rendelkezik.

EGYHÁZTanács

 1. Dankai János
 2. Döbrössy Gellért
 3. Farkas Ferenc
 4. Gergely Tamás
 5. Hadi Péter
 6. Heininger Ferenc – Világi Elnök
 7. Honti Imre
 8. Kovács Barna
 9. Maurer János
 10. Molnár Szabolcs
 11. Péntek Attila

Tiszteletbeli Egyháztanács tagok: Kanyó Ágnes és dr. Hadi Ferenc