E Plébánia E Egyháztanács

Egyháztanács

“Minden közösségnek szüksége van vezetőre, így a plébániának is, aminek vezetője egy plébános, a megyéspüspök tekintélye alatt.”

Az új egyházi, jogi előírások, nem az egyszemélyű irányítást, hanem inkább a testvéribb közösségi vezetési stílus fontosságára hívják fel a figyelmet. Így világiak is bekapcsolódhatnak a plébánia vezetésébe: 

A testület feladata, hogy az egyházközséget érintő összes ügyet a lelkipásztorral együtt tárgyalja meg. A hívek és a plébános ezen összehangolt munkájára az új egyházi törvénykönyv is figyelmeztet, mivel az összehangolt munkából hatékonyabban lehet az idők jeleire figyelni. Ez a plébániai közösség élővé válását is segíti, mivel a tagok felelős részt kapnak az irányításban.

A Váci Egyházmegyében 2007 pünkösdjétől átalakult az Egyháztanácsok szabályzata. Az új szabályzat szerint a tanácsadó testület hároméves mandátummal rendelkezik.

Gazdasági Tanács

 1. Dankai János
 2. Döbrössy Gellért
 3. Hadi Ferenc
 4. Hadi Péter
 5. Heininger Ferenc – Világi Elnök
 6. Honti Imre
 7. Horváth Barnabás
 8. Kovács Barna
 9. Maurer János
 10. Péntek Attila
 11. Tisch Dániel

PASZTORÁLIS TANÁCS

 1. Dán Ildikó
 2. Deme Tamásné
 3. Gergely Tamás
 4. Kanyó Ágnes
 5. Macskásné Pataki Katalin
 6. Zoller Andrea