A szenteste megünneplése a családban

 

(Megszólal a kis csengő. A család a karácsonyfa körül áll. Csak a karácsonyfa villanyégői égnek!)

 

 1. Ének: „Mennyből az angyal” (Sz.V.U. 25. 1. Verssz.)
 2. Az édesanya vagy valamelyik nagyobb gyermek: (olvassa, vagy mondja) Ha valakinek közülünk születésnapja van, akkor az ünnep az egész Család számára. Arra gondolunk, hogyan is történt, amikor kis gyermekként a vi­lágra jött. Megajándékozzuk és kimutatjuk: mennyire örülünk, hogy közöttünk van! Boldogságot, egészséget, minden jót kívánunk neki. így a születésnapon visszapillantunk a születésre és előre nézünk a jövőbe. Ma Jézus születésnapját ünnepeljük. Ennek nemcsak a mi családunk örül, hanem mindazok, akik Jézus Krisztust ismerik és szeretik. Az Ő tisztele-tére énekeljük a karácsonyi énekeket Karácsonykor arra a pillanatra is gondolunk, amikor majd Jézussal „szemtől szembe” talál­kozunk, azaz az örökkévalóságra.
 3. Most gyújtjuk meg a gyertyákat és a csillagszórókat a karácsonyfán.
 4. „Istennek Fia” – ének . (Mennyből az angyal 2. Versszaka)
 5. Az édesapa, vagy a legnagyobb gyermek: Könyörögjünk! Jézus, Te közöttünk vagy, hisz azt mondottad, hogy mindenütt ott vagy, ahol ketten-hárman a Te nevedben összejönnek. Nézd, a mi családunk összejött, hogy örvendjen a Te világra jöttödnek és a Te emberek iránti szeretetednek, hogy, imával és énekekkel meg tiszteljünk Téged. Segíts nekünk, hogy ünneplésünk szorosabban fűzzön egymáshoz és Hozzád!
 6. Ezután – ha lehet – egy gyermek olvassa fel – lassan érthetően – a Szentírásból : Lk. 2. 1 – 14-et.
 7. Néhány perc csend. (Utána egyetemes könyörgések. Itt lehetőleg a család, minden tagja szerepeljen!)
  Édes Jézusunk, Te azt jöttél közénk, hogy betöltsd vágyainkat, kérünk add:
  – Hogy felismerjünk Téged a gyermekekben, a szegényekben, az öregekben, minden emberben! (Kérünk Téged hallgass meg minket)
  – Hogy felfedezhessük életünkben a Te ajándékaidat, hiszen mindenünket Neked köszönhetjük, ezért töltse el szívünket a hála! (Kérünk Téged hallgass meg minket)
  – Taníts meg minket úgy szeretni, ahogy Te szeretsz minket! (Kérünk Téged hallgass meg minket)
  – Tégy bennünket követeiddé, hogy minden ember megtudja végre az örömhírt: szeret minket – minden embert- az Isten! (Kérünk Téged hallgass meg minket)
  -(Itt saját szavainkkal is elmondhatjuk kéréseinket) Mennyei Atyánk!
  Te karácsonyi ajándékként Jézust adtad nekünk! Add kegyelmedet, hogy mindig az Ő békéje, szeretete lakjék szívünkben! Amen!
 8. Ének: „Pásztorok, pásztorok örvendezve…”(Sz.V.U. 1. versszak)
 9. Az édesanya, vagy valamelyik nagyobb gyermek. A hírnek, amit az angyalok vittek a pásztoroknak, minket is meg kell örvendeztetnie. Jézus jön a világra. Hozzánk is, a mi családunkba is! Ő közöttünk van, annak ellenére, hogy nem látjuk. Van, miért örülnünk!
  Imádkozzunk a család egységéért és elhunytainkért: Miatyánk, Üdvözlégy.
 10. Ének: „Angyalok szózata minket is hív” (Pásztorok… 2.verszszaka.)
 11. Az édesapa vagy a legnagyobb gyermek: A Szentírás arról számol be, hogy a pásztorok, amint az angyalok eltávoztak, Betlehembe mentek keresni a kis Jézust. Amikor megtalálták, valamilyen ajándékot adtak Neki.
 12. Ének: „Dicsőség mennyben az Istennek” (Sz.V.U. 21 1-2. Vers.)

 

 – Ajándékok átadása-