Hirdetéseink 2017.május 14.

 • Május 20 –án lesz az Ifjúsági találkozó. Hordozzuk imáinkban az ide érkező fiatalokat. A nagymarosi levél hátulról elvihető és az imádság a Találkozórét is. A Gyerekmarosról tudnivalókat is hátul találjuk. Szeretettel várjuk rá a gyerekeket. A péntek esti szentmise 19 órakor kezdődik. A szombat esti szentmise elmarad, 16 órakor a plébánia kertben Varga Lajos püspök úr mutatja be a szentmisét.
 • A folyamatos szentségimádást a nyáron is szeretnénk folytatni. Mivel sokan szabadságra mennek, szükség volna még több beugróra, akik eddig nem iratkoztak fel, de szükség esetén, ha itthon vannak, megkérhetők helyettesítésre. Ezért, kérjük, hogy aki erre szívesen vállalkozik, nevét, telefon számát legyen kedves felírni a beugrók névsorához. Érdemes mindenkinek, aki időpontot vállalt, keresni egy – két lehetséges helyettest, akit szükség esetén megkér.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, igy 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!
 • Május 21-én a 1/2 10 órai szentmise után Hősök napi megemlékezést tartunk a templomkertben.

Hirdetéseink 2017. május 7.

 • Ma, a 9, 30 –as szentmise után, a közösségi ház működésének elmúlt évre való visszatekintése, kiértékelése lesz. Mindenkit, aki rendszeresen használja a közösségi házat, vagy szívesen részt venne a jövőbeni működésének segítésében, szeretettel várjuk.
 • Ma, 16 órától Anyák napi öröm-dicsőítés lesz a templomban.
 • Május 14 –én, a 9, 30 –as szentmisén lesz az elsőáldozás. Hordozzuk őket imáinkban. Aki név szerint is szeretne értük imádkozni, az diákmise után az ajtónál húzhat egy nevet.  Szombaton 16 órakor lesz számukra a vizsga, a próba és a közös gyónás.
 • Május 20 –án lesz az Ifjúsági találkozó. Hordozzuk imáinkban az ide érkező fiatalokat. A nagymarosi levél hátulról elvihető és az imádság a Találkozórét is. A Gyerekmarosról tudnivalókat is hátul találjuk. Szeretettel várjuk rá a gyerekeket.
 • A folyamatos szentségimádást a nyáron is szeretnénk folytatni. Mivel sokan szabadságra mennek, szükség volna még több beugróra, akik eddig nem iratkoztak fel, de szükség esetén, ha itthon vannak, megkérhetők helyettesítésre. Ezért, kérjük, hogy aki erre szívesen vállalkozik, nevét, telefon számát legyen kedves felírni a beugrók névsorához. Érdemes mindenkinek, aki időpontot vállalt, keresni egy – két lehetséges helyettest, akit szükség esetén megkér.

Hirdetéseink 2017. április 30.

 • Holnap, május 1 –én, az egész napos szentségimádás meg lesz tartva. Az esti szentmise a májusban születettekért lesz felajánlva. Szeretettel hívjuk őket.
 • Május 4 –én, csütörtökön, az esti szentmise után, Varga László kaposvári megyéspüspök úr lesz vendégünk, aki a szentségimádásról fog tanítani bennünket. Szeretettel várunk mindenkit. Akik részt vesznek, a folyamatos szentségimádásban külön kérjük, h. lehetőségükhöz mérten jöjjenek el, h. röviden kiértékelhessük az elmúlt időszakot, illetve a nyári folytatás lehetőségéről is szeretnénk szót ejteni.
 • Csütörtökön 17,30 kor szent órát tartunk
 • A héten első péntek, a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra lesz az esti szentmise felajánlva.
 • Május 6 –án, szombaton 10 – 15 óráig várjuk azokat a fiatalokat lelki napra, akik az Ifjúsági Találkozó rendezésében szeretnének segíteni.
 • Ugyanezen a napon hegyi mise a Kálvárián 16 órakor. Mindenkit várunk !
 • Május 7 –én, vasárnap, a 9, 30 –as szentmise után, a közösségi ház működésének elmúlt évre való visszatekintése, kiértékelése lesz. Mindenkit, aki rendszeresen használja a közösségi házat, vagy szívesen részt venne a jövőbeni működésének segítésében, szeretettel várjuk.
 • Május 14 –én, a 9.30–as szentmisén lesz az elsőáldozás. Hordozzuk őket imáinkban. Aki név szerint is szeretne értük imádkozni, az diákmise után az ajtónál húzhat egy nevet.
 • Nagyon köszönjük mindazok segítségét, akik idén is segítenek templomunk hétvégi nyitva tartásának lehetővé tételében, templomunk bemutatásában. Május 1 – október 29. között szombat és vasárnapi napokon van lehetőség idegenvezetést vállalni Dankai Marikánál. Ha valaki nem szeretne beszélni, írásos anyag rendelkezésre áll magyarul, angolul és németül, a látogatók kezébe adható, csak legyen ott valaki,aki ezt megteszi.
 • Május első vasárnapján, 7-én, 16:00-tól Anyák napi öröm-dicsőítés lesz a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
 • Jövő hét péntek, 1. péntek, igy 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!
 • Az Emberi Erőforrás Minisztériumától, 2 millió forint támogatást kaptunk a Közösségi Ház nyílászáró és külső homlokzati felújításra. Nagyon köszönjük mindazok munkáját, akik a pályázat elkészítés munkájában  részt vállaltak.
 • Május 20–án lesz az Ifjúsági találkozó. Hordozzuk imáinkban az ide érkező fiatalokat. A nagymarosi levél hátulról elvihető és az imádság a Találkozórét is. A Gyerekmarosról tudnivalókat is hátul találjuk. Szeretettel várjuk rá a gyerekeket.

Hirdetéseink 2017. április 23.

 • Ma, 15 órakor szent órát tartunk
 • Nagyon köszönjük mindazok segítségét, akik idén is segítenek templomunk hétvégi nyitva tartásának lehetővé tételében, templomunk bemutatásában. Május 1 – október 29. között szombat és vasárnapi napokon van lehetőség idegenvezetést vállalni Dankai Marikánál. Ha valaki nem szeretne beszélni, írásos anyag rendelkezésre áll magyarul, angolul és németül, a látogatók kezébe adható, csak legyen ott valaki,aki ezt megteszi.
 • A nagyböjti rejtvény leadásának határideje jövő vasárnap a diákmise előtt 10 perccel jár le. A rejtvényeket névvel ellátva a hátul kihelyezett dobozba lehet bedobni.
 • Örömmel hívunk mindenkit a következő Faluközi énekes gitáros dicsőítésre Kismarosra. Ennek időpontja most szerdán Április 26.-án este fél 9-től lesz a Kismarosi templomban.
 • Május 4 –én, csütörtökön, az esti szentmise után, Varga László kaposvári megyéspüspök úr lesz vendégünk, aki a szentségimádásról fog tanítani bennünket. Szeretettel várunk mindenkit. Akik részt vesznek, a folyamatos szentségimádásban külön kérjük, h. lehetőségükhöz mérten jöjjenek el, h. röviden kiértékelhessük az elmúlt időszakot, illetve a nyári folytatás lehetőségéről is szeretnénk szót ejteni.
 • Május 6–án, szombaton 10 – 15 óráig várjuk azokat a fiatalokat lelki napra, akik az Ifjúsági Találkozó rendezésében szeretnének segíteni.
 • Ugyanezen a napon hegyi mise a Kálvárián 16 órakor. Mindenkit várunk !

Hirdetéseink 2017. április 16.

 • Köszönjük mindenki segítségét, aki részt szebbé tette közösségünk húsvétját!
 • Húsvéthétfőn nem lesz egész napos Szentségimádás! Szentmise 9 és 18, 30 –kor lesz
 • Ma, a 9, 30 –as szentmise után tojásvadászat lesz a plébánia kertben a gyerekek.
 • Ma, 16 órakor öröm-dicsőítés a templomban.
 • Szombaton, április 22 –én, Vácott ministráns találkozó lesz. Aki még nem jelentkezett, Gável Péternél legyen szíves minél előbb jelentkezni.
 • Jövő vasárnap, Isteni Irgalmasság ünnepén 15 órakor szent órát tartunk.
 • Nagy öröm számunkra, hogy elkészült templomunk bejárati és kórus alatti, illetve s kórus mellvéd szekkóinak helyre állítása. Szeretnénk megköszönni Nagymaros Város Képviselőtestületének nagylelkű, 700 000 Ft –os támogatását, amellyel hozzájárult a helyreállításához. Külön szeretnénk megköszönni Petrovics László polgármester úrnak a közbenjárását, hogy a Váci Püspökségtől hasonló összegű támogatásban részesülhettünk.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, igy 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban.

Hirdetéseink 2017. április 9.

 • Köszönjük mindenki segítségét, aki részt vett a templom takarításban.
 • A múlt vasárnap templomunk bejárati, szekkóinak felújítására 531.500 Ft –t gyűjtöttünk. Köszönjük mindenki segítségét.
 • Holnap, hétfőn 19 órára várjuk az elsőáldozók szüleit a közösségi házba.
 • Nagycsütörtökön, nagypénteken és húsvéthétfőn nem lesz egész napos Szentségimádás!
 • Nagycsütörtökön és nagyszombaton az ünnepi liturgikus szertartás után folytatnánk a fehér asztalnál az ünneplést. Csütörtökön kicsit szerényebben, szombaton viszont valóban ünnepi étkekkel ajándékozzuk meg egymást a közösségi házban.
 • Nagypéntek szigorú böjti nap. Nem eszünk húst 14 éves kortól, 18 és 60 év között háromszor eszünk és egyszer lakunk jól.
 • Nagyszombaton egész nap nyitva a templom szentsír látogatásra.
 • A nagyszombati körmenet lampionjaira 100 Ft –t szeretnénk majd kérni.
 • Húsvétvasárnap tojásvadászat lesz a plébánia kertben a gyerekeknek a 9, 30 –as szentmise után.
 • Húsvétvasárnap 16 órakor öröm-dicsőítés lesz a templomban.

NAGYCSÜTÖRTÖK:       – 8, 00 -kor Jeremiás Siralmai és a vezeklők visszafogadása.

– 10 órakor krizmaszentelési szentmise Vácott, melyen a résztvevő közel 100 pap megújítja a papszenteléskor tett ígéretét. Ezen a Szentmisén szenteli meg a püspök az olajokat és a krizmát.

– 18, 30 -kor az Utolsó Vacsora emlékmiséje, ezen a Szentmisén mindenkit hív Jézus a Szentáldozásra.

– A Szentmise után éjfélig csendes szentségimádás, illetve a közösségi házban ünnepi agapé majd a búcsúbeszéd felolvasása a templomban, ahol éjfélig lehet virrasztani.  A búcsúbeszéd felolvasása utána indulunk az éjszakai keresztútra. Öltözzünk melegen.

NAGYPÉNTEK:       – 9 órakor Jeremiás Siralmai

– 15 órakor Keresztút a kálvárián

– 18, 30 -kor ünnepi nagypénteki liturgia

NAGYSZOMBAT:    – 9 órakor Jeremiás Siralmai

– Napközben a templom egész nap nyitva szentsír látogatásra

– 20, 00 -kor Húsvéti vigília szertartás, utána agapé a közösségi házban.

HÚSVÉTVASÁRNAP:     8,      9, 30          18, 30

HÚSVÉTHÉTFŐN:              9 és 18, 30 -kor lesz szentmise

Hirdetéseink 2017. április 2.

 • A délelőtti szentmisék után, Arlóban és környékén gyűjtött és feldolgozott gyógyfüveket és csipkebogyó-lekvárt kínálnak. Ezeket az ottani igen szegénysorban élő családok készítették.. Aki szívesen felajánl cipőt, ruhaneműt, tartós élelmiszert, tanszert, ezeket is hálásan fogadjuk.
 • Köszönjük mindenki segítségét, aki részt vett a Kálvária takarításban
 • Templomunk húsvéti nagytakarítás április 8 –án, szombaton lesz. Minden szorgos kézre számítunk.
 • A mai vasárnap templomunk bejárati, kórusalatti szekkóinak a felújítására szeretnénk kérni mindenki segítségét.
 • A pasztorális tanács havonta közös szentségimádásra hív bennünket városunkért, közösségünkért. A következő alkalom, április 3 –án, hétfőn 19 órakor lesz a templomban.
 • Minden hónap első hétfőjén, annak a hónapnak a születésnaposaiért lesz a szentmise. Szeretettel hívjuk az áprilisban születetteket hétfőn az esti szentmisére.
 • Első péntekenként, így a héten is, a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra lesz  szentmise.
 • Virágvasárnap 9 órakor lesz az ünnepi barkaszentelési szentmise. Aki teheti kérjük  lehetősége szerint ezen vegyen részt. Este 18, 30 –kor csendes szentmise lesz.
 • Csütörtökön 17,30-kor szent órát tartunk.
 • A húsvéti gyónásunkat ne halasszuk az utolsó pillanatra. Zoltán atyánál napközben bármikor elvégezhető a szentgyónás. István atya misék előtt fél órával gyóntat, de lehet külön megbeszélt időpontban is menni hozzá.
 • Péntek, 1. péntek, igy 17.30-tól engesztelő rózsafüzér.
 • Hittanos foci indul vasárnaponként délután 3-tól 5-ig a plébánián. Ma lesz az első alkalom. Várjuk a fiúkat!
 • A közösségi házban lévő bármilyen programot, rendezvényt, foglalkozást Dániel Gabival kell egyeztetni, írásban, vagy e-mailben elküldeni a foglalást! A foglalás a visszajelzés után válik érvényessé. Mindez vonatkozik az évi rendszerességgel ismétlődő rendezvényekre is. Amíg a rendezvény szervezője nem jelzi írásban az igényt, a ház nem számol a programmal, és ha a késői foglalás miatt az adott időpont már lekötött, az illetőnek kell alkalmazkodnia, és új időpontot keresnie.

Hirdetéseink 2017. március 26.

 • A 9, 30 –as mise után a templomban lesz lehetőség találkozni Fábry Kornél atyával, a 2020 –as Eukarisztikus Kongresszus főtitkárával.
 • Ágnes nővérék idén is eljönnek, h. betegegeinkért imádkozzanak. Április 1 –én, szombaton 15 órától a szentmisével bezárólag lesz az imadélután, közbenjárás a betegeinkért. Az esti szentmisén lesz a betegek szentsége kiszolgáltatva. Aki szeretné felvenni a betegek kenetét, a szentgyónását kérjük végezze el előtte.  Másnap Arlóban és környékén gyűjtött és feldolgozott gyógyfüveket és csipkebogyó-lekvárt kínálnak. Ezeket az ottani igen szegény sorban élő családok készítették. Adományikkal az ő megélhetésüket, a fiatalok iskoláztatását segíthetik. Aki szívesen felajánl cipőt, ruhaneműt, tartós élelmiszert, tanszert, ezeket is hálásan fogadjuk.
 • Ugyanezen a napon, április 1 -én Kálvária takarításra hívunk mindenkit sok szeretettel. Zoltai Zsolti eddig néhány lelkes részvevővel, de alapvetően a családjával takarította a húsvéti ünnepekre. Ezt a stafétát is át kell vennünk Zsoltitól. Szeretnénk a takarításnak közösségi jelleget adni, a következő címszóval:  „családi takarítás a Kálvárián”. Kezdés 9-kor közösen a templomban imával. A délelőtt folyamán lesz közös teázás, zsíros kenyerezés.  Szeretettel várjuk a gyerekeket is, h. belenőjenek ilyen módon  is  a közösségünkbe és magukénak érezzék a templomot, és mind azt ami szent hely a városunkban. A fiataloknak meghirdetett Ifjúsági találkozó lelkinap más időpontra kerül.
 • Templomunk húsvéti nagytakarítás április 8 –án, szombaton lesz. Minden szorgos kézre számítunk.
 • Templomunk bejárati, kórusalatti szekkóinak a felújítására még egy alkalommal, jövő vasárnap szeretnénk kérni mindenki segítségét. A munkálatok 1,4 millió forintban kerülnek. Eddig 400 ezer forint adomány gyűlt össze. Köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • A közösségi házban lévő bármilyen programot, rendezvényt, foglalkozást Dániel Gabival kell egyeztetni, írásban, vagy e-mailben elküldeni a foglalást! A foglalás a visszajelzés után válik érvényessé. Mindez vonatkozik az évi rendszerességgel ismétlődő rendezvényekre is. Amíg a rendezvény szervezője nem jelzi írásban az igényt, a ház nem számol a programmal, és ha a késői foglalás miatt az adott időpont már lekötött, az illetőnek kell alkalmazkodnia, és új időpontot keresnie.
 • Könyvbemutató beszélgetés lesz Beer Miklós püspök atyával nemrég megjelent interjúköteteiről március 31-én pénteken este 6 órakor Kismaroson a művelődési házban. Mindenkit szeretettel várnak.
 • Örömmel hívunk mindenkit a következő Faluközi imára Nagymarosra. Ennek időpontja most szerdán Március 29-én este fél 9-től lesz a templomban. A nagymarosi folyamatos szentségimádásba kapcsolódva énekekkel dicsérjük majd az Urat.

 

Hirdetéseink 2017. március 19.

 • Nagyböjt péntekjein. 14 évtől nem eszünk húst, az esti szentmise után keresztutat végzünk.
 • Március 20 –án hétfőn Szent József, szombaton 25 –én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz.
 • Nagyböjti lelkigyakorlat lesz március 23 csütörtök és 24 pénteken a 18, 30 –as szentmise keretében, melyet Rolik Róbert Vác- Deákvári esperes plébános tart. Jó alkalom a húsvéti gyónás elvégzésére.
 • Március 26 –án, vasárnap a délelőtti szentmiséket Fábry Kornél atya, a 2020 –as Eukarisztikus Kongresszus főtitkára fogja tartani. A 9, 30 –as szentmise után lesz lehetőség találkozni vele a közösségi házban.
 • Előre hirdetjük, h. Ágnes nővérék a tavalyihoz hasonlóan idén is eljönnek, h. betegegeinkért imádkozzanak. Április 1 –én, szombaton délután lesz az imadélután, másnap az általuk készített lekvárok, fűszernövények a délelőtti szentmisék után megvásárolhatóak.
 • Április 1 –én szombaton, 10 – 14 óráig szeretettel várjuk a Közösségi házba azokat a fiatalokat, akik a tavaszi Ifjúsági Találkozóban segítőként szeretnének tevékenykedni.
 • Immár lassan egy éve tart a misekuckó. Köszönjük azok áldozatát, akik a szentmisék prédikációja alatt a gyerekekkel foglalkoznak.
 • Templomunk bejárati, kórusalatti szekkóinak a felújítására még egy alkalommal, két hét múlva vasárnap szeretnénk kérni mindenki segítségét. A munkálatok 1,4 millió forintban kerülnek. Eddig 400 ezer forint adomány gyűlt össze. Köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • Évente két alkalommal, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóval párhuzamosan megrendezésre kerül a Gyerekmaros, 5 – 600 gyerek részvételével, immár lassan 20 éve. Ez most veszélybe került, mert a szervezőknek nincs elég csoport vezetője a gyerekek mellé. Szeretnénk továbbítani a szervezők segély kiáltását. Ha nincs elég csoportvezető, akkor be kell fejezni a Gyerekmaros programját, mert csoportvezetők nélkül felelőtlenség ennyi ránk bízott  gyereket irányítani. A segítségetekre volna tehát szükség. Aki május 20 -án, szombaton tudna segíteni a gyerekmaros munkájában, mint csoportvezető és elmúlt 16 éves /felső korhatár nincs/. a gyerekmaros honlapján jelentkezhet.
 • Jövő hétvégén női lelkigyakorlat. Hordozzuk őket imáinkban.

Hirdetéseink 2017. március 12.

 • Nagyböjt péntekjein. 14 évtől nem eszünk húst, az esti szentmise után keresztutat végzünk.
 • Évről évre lehetőség nyílik minden jövedelemmel rendelkező számára, hogy rendelkezzen személyi jövedelemadója kétszer egy százalékáról. egyházunk illetve valamilyen alapítvány számára. A rendelkezés nem kerül külön pénzbe, a már befizetett adóból irányítja át az állam az adófizető kérése alapján. Azok az 1%-ok, amelyekről nem rendelkeznek – akár egyházi, akár civil 1% – az államkasszában maradnak. Ha valakinek pl. a családi adókedvezmény miatt csökken minimálisra az Szja 1%-a, attól még nyilatkozzon az egyház javára, mert azt az állam az egyház  javára kiegészíti.
 • Nagyböjti lelkigyakorlat lesz március 23 csütörtök és 24 pénteken a 18, 30 –as szentmise keretében, melyet Rolik Róbert Vác- Deákvári esperes plébános tart. Jó alkalom a húsvéti gyónás elvégzésére.
 • Előre hirdetjük, h. Ágnes nővérék a tavalyihoz hasonlóan idén is eljönnek, h. betegegeinkért imádkozzanak. Április 1 –én, szombaton délután lesz az imadélután, másnap az általuk készített lekvárok, fűszernövények a délelőtti szentmisék után megvásárolhatóak.
 • Március 24. péntek estétől, március 26. vasárnap délutánig egyházmegyei szintű ifjúsági találkozó lesz Vácott, a Piaristáknál. Az úgynevezett Összrégiós Találkozóra várjuk a középiskolás és főiskolás korú és hetedik-nyolcadikos fiatalokat, továbbá fiatal felnőtteket. A részvétel március 19. vasárnapig megtörtént regisztráció esetén ingyenes. Program, részletek és jelentkezés: a mente.hu-n.
 • Hétfőn, a szentmisében megválasztása évfordulóján, imádkozunk Ferenc pápáért.
 • Március 26 –án, vasárnap a délelőtti szentmiséket Fábry Kornél atya, a 2020 –as Eukarisztikus Kongresszus főtitkára fogja tartani. A 9, 30 –as szentmise után lesz lehetőség találkozni vele a közösségi házban.
 • Jövő hét péntek, 3.péntek, 17.30-tól engesztelő rózsafűzér a templomban!