Hirdetéseink 2018. március 25.

 • Köszönjük mindenki segítségét, aki részt vett templomunk és a Kálvária nagytakarításában
 • Templomunk szekkóinak felújítására még egy alkalommal, húsvétvasárnap kérjük a testvérek adományait.
 • Holnap, hétfőn, az elsőáldozók szüleit szeretettel várjuk a közösségi házba 19 órára
 • Nagycsütörtökön, nagypénteken és húsvéthétfőn nem lesz egész napos Szentségimádás!
 • A szent három napban, a liturgiák előtt nem lesz gyóntatás. Aki még szeretné elvégezni a húsvéti szentgyónását, a hét első napjaiban a szentmisék előtt megteheti, illetve külön időpontot is kérhet az atyáktól.
 • A nagyhéten közös keresztút lesz a kálváriára. Hétfö-Kedd-Szerda-Csütörtök  15-órkor a kálvária alsó kápolnájánál van a találkozó. Aki szeretne, csatlakozhat.
 • Nagycsütörtökön és nagyszombaton az ünnepi liturgikus szertartás után folytatnánk a fehér asztalnál az ünneplést. Csütörtökön kicsit szerényebben, szombaton viszont valóban ünnepi étkekkel ajándékozzuk meg egymást a közösségi házban.
 • Nagypéntek szigorú böjti nap. Nem eszünk húst 14 éves kortól, 18 és 60 év között háromszor eszünk és egyszer lakunk jól. Az esti ünnepi liturgia után taizéi imaóra lesz.
 • Nagyszombaton egész nap nyitva a templom szentsír látogatásra.
 • A nagyszombati körmenet lampionjaira 100 Ft –t szeretnénk majd kérni.
 • Nagyszombat éjszakáján virrasztás és szentségimádás lesz a templomba! Aki már volt hasonlón, az tudja, milyen meghitt éjjel egy órát eltölteni Jézussal. Húsvétkor pedig különleges alkalmunk van a virrasztásra: legyünk az elsők, akik az éjjel/hajnalban feltámadó Jézussal szembetalálkozunk a sírnál! Feliratkozni a hátul kitett lapon lehet.
 • Húsvétvasárnap tojásvadászat lesz a plébánia kertben a gyerekeknek a 9, 30 –as szentmise után.
 • Húsvétvasárnap 17 órakor öröm-dicsőítés lesz a templomban.
 • Szeretnénk egy szép húsvéti népszokást feleleveníteni. “Az asszonyok a sírnál” egy hajnali Jézuskeresés melyet lányok, asszonyok járnak végig. Indulás: Húsvét  hétfőn hajnal 4 órakor a templom elől. Részletek a hirdetőtáblán és Maurer Líviánál. Előzetes bejelentkezést kérünk.
 • Április 8-án Irgalmasság vasárnapján egész napos szentségimádás lesz a templomban. Az órák szerinti beosztásra a jelentkezési lap hátul ki van téve.
 • Irgalmasság Vasárnapjára kilenceddel készüljünk. Nagypéntektől kezdve kilenc napon át imádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét és az adott imát. A padok végén elhelyezzük a kilenced imádságát.

 

 

 

Hirdetéseink 2018. március 18.

 

 • Holnap Szt. József ünnepe lesz. Az esti szentmise után a szószék és főoltár restaurálási kutatási eredményeiről hallhatunk beszámolót a templomban.
 • Nagyböjti két estés lelkigyakorlatunk március 22 –én csütörtökön és 23 –án, pénteken az esti szentmise keretében lesz. Jó alkalom a húsvéti szentgyónásunk elvégzésére is. A lelkigyakorlatot Radnics Zoltán piarista atya tartja. A betegek kenetét 22 –én, csütörtökön a szentmise keretében szolgáltatjuk ki. Aki szeretné felvenni ezt a szentséget, kérjük, hogy a szentgyónását végezze el előtte.
 • Jövő szombaton, március 25 –én lesz templomunk nagytakarítása, illetve a rossz idő miatt elmaradt   Kálvária húsvéti nagytakarítása. Minden segítőkézre szükségünk lesz!
 • Jövő vasárnap virágvasárnap. Reggel 8 órakor és 9, 30 –kor nem lesz szentmise. Aki teheti, kérjük a 9 órai ünnepei barkaszentelési szentmisén vegyen részt. Este csendes szentmise lesz.
 • Katekumen csoport indul. Aki szeretne megkeresztelkedni, elsőáldozni, bérmálkozni felnőtt korában, kérjük hogy István atyánál jelentkezzen

–  Kérjük, az idén beadandó Személyi Jövedelemadó bevallásoknál figyeljünk az adó 1%-ának felajánlására, ugyanis az egyházak esetében a mostani felajánlásokat veszik figyelembe a következő években is az adózó újabb rendelkezéséig. Az elektronikusan beadott bevallás esetében, az adóbevallás tervezetének elfogadása önmagában még nem jelenti az 1 % nyilatkozat megtételét. Továbbá kérjük, hogy mindazok, akiknek bármely ok miatt (pl. családi adókedvezmény) jelenleg nincs fizetendő adójuk, szintén rendelkezzenek az egyház számára az 1 %-ról. Ez azért fontos, mert a támogatások szétosztásakor a nyilatkozatot tevők létszámát és nem befizetett adójukat veszik figyelembe.

–  Templomunk szekkóinak felújítására még egy alkalommal, húsvétvasárnap kérjük a testvérek adományait.

–  A Sigil galériában kiállított, művészeti alkotások, 325 000 Ft –al támogatták templomunk restaurálását. Nagyon köszönjük a felajánlást tevő művészeknek, a támogatóknak és a Sigil galériának is a segítségét.

Hirdetéseink 2018. március 11.

 • Jövő szombaton, március 17 –én lesz 9 órától a Kálvária húsvéti takarítása. Minden segítő kézre szükségünk lesz!
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!
 • Nagyböjti két estés lelkigyakorlatunk március 22 –én csütörtökön és 23 –án, pénteken az esti szentmise keretében lesz. Jó alkalom a húsvéti szentgyónásunk elvégzésére is. A lelkigyakorlatot Radnics Zoltán piarista atya tartja. A betegek kenetét 22 –én, csütörtökön a szentmise keretében szolgáltatjuk ki. Aki szeretné felvenni ezt a szentséget, kérjük, hogy a szentgyónását végezze el előtte.
 • Aki szeretne név szerint is imádkozni az elsőáldozókért, ma a 9. 30-as szentmise után, a bejáratnál kihelyezett dobozból kihúzhat a gyerekek közül egy nevet.

Hirdetéseink 2018.március 4.

 •  A katolikus iskolák számára 143. 000 Ft –t gyűjtöttünk múlt vasárnap. Köszönjük mindenki adományát.
 • Ma 17:00-tól nagyböjti zenés dicsőítést tartunk a templomban
 • Szeretnénk értelmi fogyatékos, mozgás sérült emberek számára elindítani a Hit és Fény közösséget. István atya ehhez, a havi alkalmas találkozókhoz vár segítőket.
 • Hétfőn, a márciusban születettekért lesz a szentmise felajánlva. Szeretettel várjuk őket.
 • Jövő vasárnap, az elsőáldozók bemutatása lesz a 9, 30 –as szentmisén.
 • Ha tudunk olyan idős betegről, aki szeretné otthonában elvégezni húsvéti gyónását, jelezzük István atyánál.
 • Jövő héten folytatódik a kórus alatti rész felújítása. Hétfőtől szerdáig 8 és 15 óra között a folyamatos szentségimádás szünetel. Csütörtöktől a megszokott rendben folytatódik.

Hirdetéseink 2018. február 25.

 • Ma a katolikus iskolák számára lesz országos gyűjtés.
 • Ma , a 9, 30 –as szentmise után, a plébánia könyvelését végző Kovács Barna, a közösségi házban beszámolót tart, a plébánia elmúlt évi költségvetéséről és számadásáról.
 • Jövő héten hétfőtől péntekig 8 és 15 óra között nem lesz szentségimádás, a templomban folyó belső munkálatok miatt. Az ezen kívüli időszakban a szentségimádás folytatódik.
 • 2017 őszén újra indult a katekéta és lelkipásztori munkatársképzés Vácott, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, akinek lenne kedve elköteleződni a gyermekek, fiatalok hitoktatása terén vagy akár felnőttek hitének erősítésében. Hasonlóképpen az egyre sokrétűbb plébániai szolgálat is megkívánja a feladatok megosztását. A képzés hároméves, félévenként 13-14 szombaton folynak a tanítási órák, Részletek elérhetők a Főiskola honlapján.
 • Csütörtökön 17,30- kor szent órát tartunk
 • Elsőpéntek lesz a héten. 17.30-tól rózsafüzér. A szentmisét a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra ajánljuk fel.
 • Ferenc pápa írta : « Húsvét tüze. Az Egyház tagjait hívom, hogy lendülettel vágjanak bele a Nagyböjt útjába. Kiváló alkalom lesz idén is erre a „24 óra az Úrért” kezdeményezés, amely arra hív bennünket, hogy a kiengesztelődés szentségét a szentségimádás keretében ünnepeljük meg. Minden egyházmegyében legalább egy templom nyitva fog maradni 24 órára folyamatosan, hogy alkalmat nyújtson a szentségimádásra és a szentségi gyónásra. » Ezért március 9-én, péntek reggel 6 órától szombat este 10 óráig a templomban folyamatos lesz a szentségimádás.. Pénteken: aszentmise után keresztutat tartunk. Fontos, hogy éjszakára se hagyjuk őrizetlenül a templomot. Erre a szolgálatra várjuk pl. az apukákat. Hátul rakunk ki lapot, amin aszentségimádás 1-1 órájára lehet jelentkezni egészen másnap esti mise kezdetéig. Szombaton17- 18 óráig Szilvi néni várja a gyerekeket az Oltáriszentség elé. Szombaton az esti misét követően várunk mindenkit zenés dicsőítésre, mely alatt lehetőség lesz István és Zoli atyánál a húsvéti szentgyónás elvégzésére. Készülvén a gyónásra ajánljuk mindenkinek, hogy írjon egy “Jézus köszönöm…, Jézus bocsáss meg….” lapot, melyet a feloldozás után az atyák összegyűrnek és amikor mindenki elvégezte a gyónását közösen elégetnénk. Mindazok akik kéréseiket, illetve bűneiket letették Jézus elé egy kis mécsessel az oltárhoz mennek és ott mondanák el imájukat.
 • Szeretnénk értelmi fogyatékos, mozgás sérült emberek számára elindítani a Hit és Fény közösséget. István atya ehhez, a havi alkalmas találkozókhoz vár segítőket.
 • Elsőáldozók és szüleik a 9, 30 –as után, kérjük maradjanak itt a templomban.

Hirdetéseink 2018. február 18.

 • Templomunk freskóinak restaurálására múlt vasárnap 500 000 Ft –t gyűjtöttünk. Nagyon köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól nem eszünk húst. Minden pénteken a szentmise után keresztutat tartunk.
 • Elsőáldozók szüleit szeretettel várjuk a közösségi házba hétfőn, 19 –én, 19 órára.
 • Jövő vasárnap a katolikus iskolák számára lesz országos gyűjtés.
 • Jövő vasárnap, a 9, 30 –as szentmise után, a plébánia könyvelését végző Kovács Barna, a közösségi házban beszámolót tart, a plébánia elmúlt évi költségvetéséről és számadásáról.
 • 2017 őszén újra indult a katekéta és lelkipásztori munkatársképzés Vácott, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, akinek lenne kedve elköteleződni a gyermekek, fiatalok hitoktatása terén vagy akár felnőttek hitének erősítésében. Hasonlóképpen az egyre sokrétűbb plébániai szolgálat is megkívánja a feladatok megosztását. A képzés hároméves, félévenként 13-14 szombaton folynak a tanítási órák, Részletek elérhetők a Főiskola honlapján.
 • Szeretettel hívnak mindenkit Beer Miklós püspök atyával való beszélgetésre új könyvéről Kismaroson, a művelődési házba, hétfőn, február 19-én este 6 órára.
 • Nagyböjti segédanyag hátulról elvihető.

Hirdetéseink 2018. február 11.

 • Ma 3 órától Farsangi bált rendezünk a közösségi házban.
 • Templomunk freskóinak restaurálására szeretnénk kérni a mai napon a persely adományt.
 • ALPHA kurzus indul, február 22 –én, csütörtökön 19 órakor a közösségi házban. A jelentkezéseket Kanyó Áginál, Gergely Tománál, vagy István atyánál lehet leadni.
 • Szerdán, hamvazószerda. Szentmise 18, 30 –kor lesz. Ezen a napon 14 évtől nem eszünk húst, 18 és 60 között, háromszor eszünk és egyszer lakunk jól. Nagyböjt többi péntekjein 14 éves kortól nem eszünk húst.
 • Nagyböjtben, minden pénteken a szentmise után keresztutat tartunk.
 • Aki szeretne nagyböjtben szent ignáci lelkigyakorlatot végezni, István atyával egyeztessen.
 • Február 17 –én, szombaton, a házasság hete rendezvénysorozat keretében, a 18,30 –as szentmisében lesz a házassági ígéret megújítása, és a családok megáldása.
 • „Nálunk nincs maradék” böjtöt mindenkinek szeretettel ajánljuk.
 • Mindenkinek szeretettel ajánljuk figyelmébe az Adorémus c. liturgikus kiadványt. Megrendelhető Heinczinger Balázsnál.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!

Hirdetéseink 2018. február 4.

 • Ma, 16:00-tól zenés dicsőítést tartunk.
 • Holnap esti szentmisét, a februárban születettekért ajánljuk fel. A szentmise után fél óra szentségimádásra hív minket az egyháztanács Városunkért, közösségünkért.
 • Február 11-én vasárnap délután 3 órától Farsangi bált rendezünk a közösségi házban.
 • Templomunk freskóinak restaurálására szeretnénk kérni a testvérek persely adományát, jövő vasárnap.
 • ALPHA kurzus indul, február 22 –én, csütörtökön 19 órakor a közösségi házban. A jelentkezéseket Kanyó Áginál, Gergely Tománál, vagy István atyánál lehet leadni.
 • Aki az elmúlt évre nem rendezte egyházi hozzájárulását megteheti akár a sekrestyében, vagy a plébánián, illetve átutalásra is van lehetőség. A plébánia bankszámlaszáma a honlapon megtalálható. Köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • Febr. 9-én pénteken betegek zarándoklata lesz Máriabesnyőre. Elsősorban a daganatos betegeket, családtagjaikat és ápolóikat varjuk! Részletek a hirdetőtáblán, jelentkezés a karitász tagoknál.
 • Kérjük, hogyha tudunk olyan jegyespárról, aki templomunkban szeretne idén esküdni, jelezzük felé, h. minél előbb keressék meg István atyát.

Hirdetéseink 2018. január 28.

 • Csütörtökön 17,30-kor szent órát tartunk!
 • A héten elsőpéntek, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban. A szentmisét a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra ajánljuk fel.
 • Február 4-én vasárnap 16:00-tól zenés dicsőítést tartunk.
 • Február 11-én vasárnap délután 3 órától Farsangi bált rendezünk a közösségi házban.
 • Templomunk freskóinak restaurálására szeretnénk kérni a testvérek persely adományát, két hét múlva vasárnap, február 11 –én.
 • Február 18-án vasárnap 10 órára, az elsőáldozókat szeretettel várjuk a közösségi házba
 • ALPHA kurzus indul, február 22 –én, csütörtökön 19 órakor a közösségi házban. Szórólapok hátul találhatók ezzel kapcsolatban. Kérünk mindenkit, hogy keressen a környezetében olyanokat, akiknek nem volt lehetőségük a kereszténységgel kapcsolatba kerülni, vagy már eltávolodtak a templomtól, de rokonszenveznek az evangélium tanításával. Keressük, hívjuk meg, ajánljuk a szervezőknek őket. A jelentkezéseket Kanyó Áginál, Gergely Tománál, vagy István atyánál lehet leadni.
 • Aki az elmúlt évre nem rendezte egyházi hozzájárulását megteheti akár a sekrestyében, vagy a plébánián, illetve átutalásra is van lehetőség. A plébánia bankszámlaszáma a honlapon megtalálható. Köszönjük mindenki nagylelkűségét.

Hirdetéseink 2018. január 14.

 • Aki szeretne férfi nehéz fiúk vagy házaspáros hétvégén, részt venni, kérjük h. István atyánál a héten jelezze szándékát. Az időpontok a jelentkezésektől függnek.
 • Szeretnénk kérni, hogyha tudunk olyan frissen beköltözött családról, aki közösségünk tagja szeretne lenni, irányítsuk egyeztetésre István atyához, hogy valamelyik szentmisén bemutatkozhassanak az egész közösségnek.
 • Örömmel hirdetjük, hogy januártól minden hónap 3. vasárnapján – többnyire a 9:30-as szentmise keretében – 1-1 testvérünk tanúságtételét hallgathatjuk meg. Kérjük, aki érez magában hívást vagy olyan istenélménye van, melyet úgy érez szívesen megosztana a közösséggel, vegye fel a kapcsolatot Heininger Adrival.
 • Hétfőn, 15 –én, az esti szentmise után, az egyháztanács tagjai szeretettel hívnak mindenkit, h. együtt imádkozzunk fél órában városunkért, közösségünkért.
 • ​Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!
 • Január 27-én, szombaton ismét egyházközségi disznóvágás a Közösségi Házban. Részletek a hirdetőtáblán, és a padok végében kihelyezett szórólapokon. Jelentkezés Heininger Ferencnél.
 • ALPHA kurzus indul, február 22 –én, csütörtökön 19 órakor a közösségi házban. Szórólapok hátul találhatók ezzel kapcsolatban. Kérünk mindenkit, hogy keressen a környezetében olyanokat, akiknek nem volt lehetőségük a kereszténységgel kapcsolatba kerülni, vagy már eltávolodtak a templomtól, de rokonszenveznek az evangélium tanításával. Keressük, hívjuk meg, ajánljuk a szervezőknek őket. A jelentkezéseket Kanyó Áginál, Gergely Tománál, vagy István atyánál lehet leadni.
 • Hétfőn kezdődik a templom hátsó részének beállványozása. Emiatt hétfőn, kedden és szerdán nem lesz folyamatos szentségimádás. Az oldalajtó melletti hirdető tábla helyén, a közösségi ház mellékhelységének a kulcsa továbbra is megtalálható.