Egyháztanács ülés jegyzőkönyv 2019. november 8-10.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

kihelyezett ülés, Kismaros, Ciszterci Monostor

 Az ülés időpontja: 2019. november 8-10.

Szentély burkolás

–         A püspökség felé van lehetőség pályázni a szentély és templomhajó burkolat felújításra. A pályázati anyagot összeállítja: Heininger Ferenc. Megjegyzés: időközben megszületett a Püspökségi döntés – Egyházközségünk 6 mill. Ft-t nyert a pályázaton, mely összeget a szentély burkolat cseréjére kívánunk fordítani.

Kőkeresztek felújítása

–         Honti Imre: a Szent Imre téri kereszt felújítása befejeződött, egyúttal elkezdődött a csapáson lévő kőkereszt felújítása az Ipolye Erdő Zrt. támogatásával.

Orgona, kórus padló

–         Maurer János: belátható időn belül a templomi orgona átvizsgálásra szorul. Erre az előjegyzést meg kellene ejteni, mert akár 1 évig is várni kell, amíg sorra kerülhetünk az orgonás szakembernél. A kórus fa padozata szintén megérett a felújításra.

–         Döntés: János vegye fel a kapcsolatot a szakemberrel, kérjen árajánlatot, és jegyeztesse elő az orgona átvizsgálást. Padló: János járja körbe, milyen munkálatokkal jár a felújítás, és hozzon erről költségbecslést.

Közösségi ház – elkoszolódott székek

–         A közösségi ház nagytermének széktámlái, ülőkéi nagyon elkoszolódtak, speciális tisztításuk indokolt.  Utánajár, mozgatja: Deme Hajni

Templompadok – ülőke

–         A templompadok szürke polifóm ülőkéi elöregedtek, elhasználódtak. Cseréjük indokolt. Utánajár, mozgatja: Dán Ildikó

 Református lelkész lakásfelújításhoz hozzájárulás

–         A városunkba új református lelkész úr érkezett, emiatt a Váci úti lelkészlakást fel kell újítani. Jó lehetőség a két közösség közeledésének előmozdítására, ha ehhez a felújításhoz a római katolikus egyházközség is hozzájárul egy szimbolikus összeggel. Döntés: az egyik elkövetkező hétvégén a perselyezés keretében erre a célra történjen a gyűjtés.

A templombelső megújítására szánt adományokról

–         Most, hogy lezárult templomunk belső felújítása, amelyre az Egyházközség  számos alkalommal gyűjtést szervezett, egy átlátható anyagot kellene készíteni arról, mire milyen összegű adomány érkezett, és milyen módon történt ezek felhasználása. Erre a hívek köréből is konkrét igény mutatkozik.

–         Az anyag elkészítését, közzétételét vállalja: Heininger Ferenc

Az „Újraépítve” könyv témájában

–         A megújulási programunk tervezett elnevezése: „nem zsinat” J

–         A cél:

o      Isten akaratának, tervének elkérése a plébániánk megújulásával kapcsolatban.

o      Tanítványképzés: tanítványokat nevelni, több tanítványt „teremni”. Szélesíteni a tanítványok körét.

o      Elsődleges cél: Isten országának az építése

–         Az összejövetelek gyakorisága: havonta egy alkalommal.

–         Kezdés: 2020 január 6. Az első összejövetel lehet szabad ötletelés jellegű. „Hordjunk össze” ötleteket  – minél többet – ami a mi plébániánkra vonatkozik, vonatkozhat.

–         Tisztázni: a tanítványképzéshez melyek lehetnek a könyvben szereplő  eszköztárból azok,  amelyek a mi Egyházközségünkre adoptálhatóak.

–         Ha valami jót, értékeset találunk, és ebben konszenzusra jutunk, akkor az rögtön el is kezdjük megvalósítani.

–         Munkamódszer: agyalunk, ötletelünk, adoptálunk a helyi viszonyokra, és menetközben ezeket meg is próbáljuk valóra váltani,  de legkevesebb elkezdünk a „kitalált” dolgokon dolgozni, gondolkozni.

–         Fontos: ezek az összejövetelek egyúttal egyháztanácsi összejövetelek lennének, a megbeszélés végén együtt ottmaradnánk egyháztanács témában.

Egyháztanács ülés jegyzőkönyve 2019. szeptember 9.

 • Szentély burkolat kiválasztás

–         A beszerzett kelheimi/solhofeni burkolólapok megtekintés után az Egyháztanács úgy döntött, ezekből az anyagokból kell majd a szentély burkolatot megújítani.

–         I. ütem: szentély és sekrestye

–         II. ütem: szóba jöhet e templomhajóban lerakott lapok megújítása (pl. felcsiszolás), esetleg cseréje, és a padok külső felén, a le nem burkolt beton terület leburkolása. Ezek még a jövőbeni egyeztetés tárgyát képezik.

–         Tennivalók: szakkivitelezőtől konkrét ajánlatot kérni a burkolásra, és időszerű annak eldöntése (megkutatás alapján), hogy az új burkolatot a jelenlegi burkolatra ragasztjuk e le, vagy azt, és az alatta lévő aljzatot feltörjük, és új teherhordó aljzat készül?

 • Kőkeresztek felújítása

–         Az első kőkereszt felújítása elkezdődött  – a Szent Imre téren

–         Egyhangú támogatásra talált, hogy a felújított keresztekre kerüljön egy tábla egy odaillő idézettel.

–         Eddig két ilyen elfogadott idézetünk van:

„Úr Jézus! Hálát adok egyetlen és megismételhetetlen életemért. Hálát azért, hogy a Tied vagyok és Te az enyém. Köszönöm hogy Hozzád tartozhatom. Ámen”

„Úr Jézus! Eléd hozom szeretteimet, akiket a szívemre helyeztél .Áldd meg, vedd őket körül szereteteddel és irgalmaddal, gyógyító irgalmaddal.”

–         Fontos: a tábla anyagát, jellegét alaposan körbe kell járni, nehogy méltatlan legyen a felújított kereszthez.  Indokolt hozzáértő szakember bevonása.

Felelős: Horváth Barna + a táblák elkészítéséért – Heininger Ferenc

 • Szentlélek szeminárium

–         Kívánatos lenne, hogy az Egyháztanács tagjai részt vegyenek ezen a lélek frissülését hozó, küldetés tudatot és szolgálatot erősítő lelkigyakorlaton (Ld. többször felmerült igény az egyháztanácsbéli tagok képzésére, lelki megerősítésére), valamint a szervezésben, a testvérek megszólításában.

–         Megjegyzés: azóta az őszi nagymarosi Szentlélek szeminárium  több mint 100 fő résztvevővel útjára indult.

 • Misék előtt imaszándék leadása

–         Van/lehet arra igény, hogy ezt lehetővé tegyük, hogy aztán az elkövetkező misét ezekért a szándékokért is felajánlják.

–         Az imaszándékok begyűjtésének módja lehet pl. egy kis asztalkánál lévő fogadó ember, akinél le lehet adni ezeket a szándékokat.

–         Döntés: később visszatérünk rá, a témát hordozza a pasztorális csoport.

 • Új akolitus jelöltek

–         István atya közzé tette az új akolitus jelöltek neveit – Gergely Toma és Horváth Barna – és szavazásra bocsátotta a jelölés elfogadását

–         Döntés: egyöntetű „igennel” való támogatás

 • Az „Újraépítve” könyv témájában

–         István atya: még a nyár elején felkérte az Egyháztanács tagjait, hogy – új pünkösdként, új tűzzel/lendülettel Egyházközségünket megújítandó – olvassák el őszig ezt a könyvet.

–         Következő lépésként valamikor szeptemberben „meghívná” az Egyházközség tagjait is erre az izgalmas kalandra a könyv bemutatása útján, és a híveket is a könyv elolvasására buzdítva.  (Ez azóta megtörtént, illetve folyamatosan napirenden van).

–         Az elolvasásra való buzdítást az Egyháztanács tagjai tehetnék meg a vasárnapi szentmisék után. (Ez azóta megtörtént, illetve jelenleg is zajlik).

–         Következő lépés: mindazokkal, akik az Egyháztanácsból és az Egyházközség tagjaiból vállalnák az „újraépítésben” való részvételt, István atya januártól 2 hetente találkozna, hogy életre hívják, eltervezzék, és a helyi viszonyokra adoptálják a könyben leírtakat, és elindítsák plébániánk megújítását/megújulását. Ez egyfajta „Nagymarosi Egyházközségi Zsinat” meghirdetése és végig viteleként nyerné el végső formáját.

–         Zoller Andrea: ennek a megújulási szándéknak a végig vitele nem lesz probléma és konfliktusmentes. Ezért nagyon fontosnak tartja, hogy ez az újraépítés ne emberi szándékok, akaratok sokasága legyen, hanem elsőként az Úr akarata. Ehhez ima, imádság kell, ezért fontos lenne, hogy alakuljon erre egy imacsoport.

 • Rókus kápolna ablakai

–         A Rókus kápolna ablakai felújításra szorulnak, elöregedtek.

–         Az ablakcserékre ajánlatot kell bekérni. Felelős: Honti Imre

 • Az előttünk álló legfontosabb események jövő nyárig (nem teljes)

–         November 8-10. – az Egyháztanács lelki hétvégéje Kismaroson.

–         Február 1. – Egyházközségi disznóvágás

–         Február 7-9. – Házaspárok lelkigyakorlata Kismaroson

–         Február … – Házasság hete. Kismaros, Zebegény, Verőce bevonása fontos lenne. Szervező team: maradt a tavalyi.

–         Május 16. – Hegyi mise – szombat esti ½ 7-es mise időpontjában, tehát nem délután, mint eddig.

 • A következő Egyháztanácsi ülés időpontja: október 28. hétfő este

Egyéb szeretetteli észrevétel: az egyháztanácsi összejövetel mindenki számára a szentmisén való részvétellel kezdődik J

Egyháztanács ülésének jegyzőkönyve 2019. április 15.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2019. április 15.

Szentély burkolat kiválasztás

 • Hosszas hezitálás után az a döntés született, hogy szerezzünk be még burkolatmintát a padsorok között lévő kelheimi/solhofeni kőből, és utána döntünk. Felelős: Tisch Dani, Hadi Feri
 • Egyéb: az azért tisztázódott, hogy műemlékes hozzájárulásunk mattcsiszolt kőhöz van, fényeshez nincs.

Mécses gyújtási lehetőség a templomban

 • Többségi döntés: nem szükséges e „szolgáltatásnak” a felvállalása

TV kivetítő elhelyezés szekkó restaurálás után

 • A TV a jelenlegi helyére kerül vissza, nem lábon állva, hanem saját tartó konzoljára rögzítve. Magasság: marad a jelenlegi.

Kőkeresztek felújítása

 • Már vannak konkrét vállalások: Szt. Imre téri kereszt; Égett asszony keresztje;
 • Bíztató érdeklődés, egyelőre konkrét vállalás híján: Fő téri kereszt, országúti kereszt a II. sorompónál

Két szín alatti áldozás bevezetése vasárnapokon, ünnepnapokon

 • Egyháztanácsi döntés: legyen, de a technikai részleteket még ki kell dolgozni.
 • Hadi Ferenc: fontos, hogy a két szín alatti áldozáshoz a híveket lélekben fel kellene  készíteni, hogy valóban megrendülten vegyék magukhoz Krisztus testét és vérét.
 • Döntés: kérjük meg a Püspökségtől az engedélyt a vasárnaponkénti kéz szín alatti áldozásra. Ha megkapjuk, akkor legyen 1-2 hónapi várakozási idő, ami alatt  István atya lélekben „felkészíti” a híveket  ennek a misztériumnak a fogadására.

Több dolog a vasárnapi ½ 10-es miséhez kapcsolódóan

 • Mostantól minden ½ 10-esen kerüljön az olvasmány és a szentlecke is egyaránt felolvasásra.
 • Mostantól a vasárnapi ½ 10-es misén imaszándék elsősorban csak a közösségért lesz elmondva. Élő személyért is lehet imaszándékot mondatni, de halottért ezen a szentmisén nem.
 • Közösségek által írt könyörgések – alapvetés: jó lenne ezt újra élővé tenni, mint néhány évvel ezelőtt, az akkor fellépő anomáliák kiiktatásával. Szükség lenne valakire, aki mögéje áll ennek az ügynek, végiggondolja, megszervezi, és hosszabb távon mozgatja. E nélkül nem működhet, vagy nem jól fog működni.

Templomunk teljes megújulásának ünnepnapja

 • Jelenlegi állás szerint valószínűsíthető, hogy augusztus végére elkészül a teljes szekkó felújítás. Ezáltal befejeződik templomunknak az 5-6 évvel ezelőtt elindított teljes megújítása (statikai megerősítés, teljes külső felújítás, szekkó felújítás, szószék és főoltár felújítás.)
 • Ezt a tényt szeretné az Egyházközség méltó módon megünnepelni a templombúcsú időpontjában: szeptember 15-n.
 • Fontos, hogy ez az ünnep ne csak külsőségekben merüljön ki (agapé), hanem legyen valami lelki töltete is. Erre időben alakuljon majd munkacsoport, melynek személyi összetételére István atya tesz felkéréseket.

Az „Újraépítve” könyvről

 • István atya javaslat: szeptembertől szervezne egy egyházközségi „szinódust” ennek mentén. 2-3-4 hetente összejönnének azok, akik nyitottak erre, és a könyv alapján, mentén mennének végig a könyv mondandójának tematikáján. Természetesen nem csak a könyv elolvasása lenne a „feladat”, hanem az ott leírtak magunkévá tétele, megélése, és átültetése a gyakorlatba.
 • István atya kéri, hogy az Egyháztanács tagjai szeptemberig olvassák el a könyvet. Ezután hívná össze azt a csapatot, akik az elolvasás után hívást éreznek az ebben való munkálkodásra, a könyvben leírtak továbbgondolására, élővé tételére.

Kórus ügyek

 • Az Ildikó, Mariann féle gyerekkórus kapjon nagyobb teret a vasárnapi miséken. Épp ezért szóba jöhet, hogy ne csak havi 1 alkalommal a ½ 10-esen, hanem a 8-as, és az esti misén is énekeljenek, énekelhessenek, ha ez a kórus részéről megoldható.
 • Felnőtt kórus: érdemes lenne újra éleszteni a felnőtt kórust, hogy ne „csak” az egyházi ünnepeinken énekeljenek, hanem legyen rendszeres kórus élet, amint ez egyszer régebben már nagyon színvonalasan és jól működött. Ehhez szükség lenne egy karizmatikus vezetőre, aki Ildikó mellé tudna állni, és teljes mellszélességgel vinné, mozgatná, szervezné a kórus ügyét. Másképp nem fog menni. Ez a személy jelenleg nincs meg, kerestetik!

A következő Egyháztanácsi ülés időpontja: május 20. hétfő este

Egyéb szeretetteli észrevétel: az egyháztanácsi összejövetel mindenki számára a szentmisén való részvétellel kezdődik J

Egyháztanács ülésének jegyzőkönyve 2019. március 18.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

 Az ülés időpontja: 2019. március 18.

Templom hangosítás, és a szövegkivetítő TV készülék elhelyezése

 • Tisch Dani: jelzi, hogy egyelőre nincs ideje, energiája átfogóan körbejárni a templomhangosítás ügyét, és komplex módon megoldást keresni.
 • Tv helye: ha őszre kész lesz a szekkó felújítás, akkor a Tv visszakerülhet a gyári fali konzoljára a jelenlegi nem túl esztétikus zártszelvény láb helyett. Hogy pontosan hová helyezzük el, azt a következő ülésen pontosítani kell. Ha a helyet véglegesítettük, a szekkó felújítás előtt a vezeték falba süllyesztését el kell végezni.

Szintén a következő ülésen a templomban véglegesítsük a minták alapján a szentélyburkolat fajtáját, színét, a Jézus és Mária szobrok végleges helyét, valamint a keressük meg az esetlegesen későbbiekben kihelyezésre kerülő  mécses gyújtó „asztal/állvány” helyét.

Aktuális pályázati ügyeink

 • A Közösségi ház külső környezetének felújítására 5 mill. Ft összegben leadott pályázatunkra 400.000 Ft-t nyertünk. Ezt az összeget végül – kis volumenére való tekintettel – a Közösségi ház belső festésének befejezésére fogjuk fordítani.
 • A Közösségi ház külső környezetének felújítására, az itt elvégzendő feladatokra újra beadjuk a pályázatot április közepéig a Magyar Falu pályázati program keretében.

A Pasztorális csoportról

 • Zoller Andrea: a Szentlélek csodálatra méltóan elindította/megindította a csoportot.
 • Feladatuk a Pasztorális Terv elkészítése. Úgy érzik, egy hosszú távú Pasztorális Terv összeállításához „kevesek”, de 1 évre előre meg tudják határozni a pasztorális célokat.
 • Tematikus évhez – tematikus nap/napok. István atya időben határozza meg a tematikus év tartalmát, így majd előre tudnak tervezni tematikus napokat az adott évre.
 • Fontos!!!: vezetői képzés, ifjúsági képzés, ifjúsági koncepció kialakítása
 • István atya: az őszi egyháztanácsi munkahétvégén vegyük elő az 5 évvel ezelőtt  elkezdett Pasztorális Terv programozást, használjuk fel a folytatáshoz.  A munkahétvége időpontja: november 8-10. Kismaros, Ciszterci monostor.

Szentlélek szeminárium

 • Tisch Dani: összeállt egy szűk, elkötelezett szervező team. Próbálják az előzőekhez képest más alapokra helyezni – a már végzettek, az Alfások és mindenki más megszólításával. Reménykednek akár 100 fős résztvevői létszámban is, elkötelezetten dolgoznak az őszi indulásért.

Kőkeresztjeink felújítása

 • Megtörtént a hírverés, kültéri keresztjeink megújításának szándéka kihirdettetett.
 • Az Ipoly Erdő Zrt. már elvállalta a Csapáson lévő „Égett asszony” keresztjének felújítását.
 • Fontos az ügyet napirenden tartani, 2 havonta beszámolni a városi újságban a fejleményekről, helyzetjelentést adni. Ugyanígy a Tanúságban is, és István atya hirdesse visszatérő rendszerességgel a szentmiséken is.

Magyar falu program – pályázati lehetőségek

 • I. A családtáborra pályázunk
 • II. Közösségszervező 1 éves bérére lehet pályázni.

Erre István atyával és a Pasztorális csoporttal leegyeztetve van konkrét jelölt. A megbízás 1 évre szólna, részmunkaidős jelleggel. Ezt a döntést az Egyháztanács jóváhagyta.

 • III. Közösségi ház külső környezetének rendberakása

Hegyi mise (május 25. – 16 óra)

 • Az  idei évben az Egyházközség részéről Horváth Barna és Dankai János végzi a szükséges szervező munkákat.
 • Az esti mise aznap ezúttal elmarad, ezért a várható nagyobb részvétel miatt érdemes több padit felvinni.

Júnus 8. – Pünkösdi virrasztás

 • Hadi Ritáék énekelnek az esti szentmisén, és az esti virrasztáson is

Egyháztanács ülés jegyzőkönyve 2019. január 17.

Gondnoki feladatok ellátása

 • Maurer János hosszú, több évtizedes szolgálat után átadja a templomgondnoki feladatok ellátását utódjának.
 • A jövőbeni szolgálatot Honti Imre vállalta.  Segítő csoportot gyűjt maga köré a feladatleosztás végett.
 • Az Egyháztanács nagy elismeréssel köszöni Maurer János áldozatos,  közösségünk ingatlanait felvirágoztató munkáját.

Szabadtéri keresztjeinkről – Honti Imre

 • 9 db kültéri kőkeresztünk van, ezek felújítására két helyről kért be ajánlatot.
 • Január hónapban beérkeztek a részletes, nagyon alaposan kidolgozott ajánlatok. A 9 kőkereszt felújításának össz. költsége ~ 8 millió Ft.
 • Az Egyháztanács döntés hozott a kivitelező kiválasztásáról.
 • Fontos, hogy a keresztek felújításának ügye minél nagyobb publicitást kapjon, készüljön erről anyag a helyi újságba. Felelős: Heininger Ferenc

Templom hangosítás

 • Döntés született arról, hogy a templom szentélybe kerüljön elhelyezésre még egy kis hangszóró, mert a szentélyben nagyon nehezen hallhatóak az elhangzó szövegek.
 • A templom komplex, végleges, „tökéletes” hangosításának kiépítésére, a várható költségek kiszámolására team alakul:  Tisch Dani, Heinczinger Balázs, Kovács Barna

Templom világítás

 • Végre elkészültek a nagyon régóta húzódó lámpatestjavítások (Szentély reflektorok, kórus alatti pillérfejek világítása.)

Kiengesztelődési est

 • István atya és Hadi Ferenc szeretne Nagyböjtben egy kiengesztelődési estet, alkalmat szervezni, tartani. Mindez jelenleg szerevezés alatt van, az időpont: április 13. – szombat.
 • Hadi Ferenc: fontosnak tartja, hogy erre legyen egy felvezető rákészülés.  Ennek módjáról, mikéntjéről kéri majd a véleményeket kör mailben az Egyháztanács tagjaitól, majd az Egyházközség híveitől.

Pasztorális csoport

 • István atya: nagy örömmel tölti el a csoport Máriabesnyő óta tapasztalható aktivitása, lélektől átjártsága.
 • A csoport tagjai elhatározták, hogy valamennyien elvégzik a Szent Ignáci lelkigyakorlatot.
 • A csoport felvetései:

o    érdemes lenne újra tudatosítani, közzé tenni a helyi gyónási lehetőségeket. Nagy ünnepek előtt legyen egy, esetleg két alkalommal  előre bejelentett hosszabb idejű gyóntatás, akár vendég atyák meghívásával.

o      Az új Egyháztanácsról készüljön bemutatkozó anyag, fényképpel, nevekkel, feladatleosztásokkal.

Tanúság újság

 • Zoller Andrea: van igény a papíralapú megjelenésre, de a jövőben kapjon hangsúlyt a folyamatos internetes megjelenés, anyagközlés is.
 • Kovács Barna: nagy kérdés, a jövőben lesz e az írásra elég önkéntes jelentkező, és lesz e „ügyeletes noszogató” a felkérésre.
 • Zoller Andrea: a felkérés anyagleadásra írásban menne ki, és akár spontán, röviden, csetelés jelleggel lehetne néhány mondatban reagálni, megosztani.  A fiatalokra kellene bízni részben ezt az utat, bátrabbak, lendületesebbek, jobban értik ezt a világot (média, video, internet).
 • Hadi Ferenc: bennünk, emberekben kellene tudatosítani, hogy felelősek vagyunk az Egyházközségünkért. Ne csak „fogyasszunk” belőle, hanem szolgáljuk is benne.  Értsd: pl. vállaljunk önként és szívesen anyagközlést.
 • Egyháztanácsi állásfoglalás: mivel látható, hogy a Pasztorális Csoport magáénak érzi az egyházközségi hírközlés, információ áramlás kérdését, rá bízza, hogy a jövőben milyen utakon, milyen módon, milyen formában látja jónak az Egyházközségbéli hírcsatorna megújítását, újbóli életre keltését.  Egy idő elteltével térjünk vissza e témára, hogy lássuk, merre, és hol tartunk.

Az Egyházközségi programjainkon való részvételről

 • Gergely Toma: az utóbbi hónapok egyházközségi rendezvényein vetődött fel benne, hogy vegyünk részt aktívabban, intenzívebben a magunk által szervezett  egyházközségi programjainkon.  Érezzük az ezeken való részvételt szolgálatnak, evangelizációs lehetőségnek. Mert valójában azok.
 • Tisch Dani: ehhez kapcsolódóan jó lenne végig gondolni, mitől lesz bennük egység, melyek azok az élmények, események, amelyek összehoznak bennünket, ahol megismerjük egymást?  Valóban nem feltétlenül elegendő az, ha hetente egyszer a misén találkozunk.

Hó takarítás

 • Felvetődött, hogy hirtelen, nagy havazás esetén ki, kik végzik el a plébánia/közösségi ház/ templom/Monsberger tér közterületet érintő részein a hó eltakarítást?  Erre megoldást kell találni, mert jelenleg esetlegesen, véletlenszerűen történik mindez.

A fél év eseményei:

Január

26 rorátés jutalom kirándulás

27 Karitász ígéretek megújítása

Február

10 katekumenek bemutatása

11 – 17 házassághete

16 Elsőáldozók lelkinapja

17 házassági ígéretek megújítása a 9, 30 –as misében. Vendégünk a Veresegyházi templomi kórus

23 egyházközségi disznóvágás

24 Elsőáldozók bemutatása

Március

17 jegykurzus kezdete

23 elsőáldozóknak lelkinap, másnap első gyónás

Április

6 Kálvária takarítás

13 katekumen lelki nap. Este kiengesztelődési est

Május

 1. Elsőáldozás
 2. Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

25 16 óra: Hegyi mise – Kálvária. Este Grill és karaoke parti

Június

 1-2. Ministráns tábor

8 pünkösdi virrasztás a Kálvárián

10 Pünkösd hétfő, Egyházközségi Majális.

17 – 20 Kisifi tábor

24 – 26 plébániai hittantábor

Július

20.Vacsora fehérben

július 31 –  augusztus 4.  családtábor

augusztus

7-11. Cédrus bicajos tábor

Egyháztanács ülés – jegyzőkönyv – 2018. szeptember 3.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2018. szeptember 3.

Az Egyháztanácsról

 • Október közepéig fontos lenne, hogy mindenki felkeresse István atyát az Egyháztanácsban eddig végzett és a jövőben végzendő tevékenységének együttes kiértékelésére, átbeszélésére.
 • Felvetődött, hogy az őszi hétvégi egyháztanácsi együttlét hosszabb, és inkább lelkigyakorlat jellegű legyen. Ezt e jelenlévők elfogadták, így november 16. (péntek este) – és 18. (vasárnap délelőtt) közötti időtartamban tölti az Egyháztanács Máriabesnyőn lelkigyakorlatos hétvégéjét.
 • Halupka Gábor – megköszönve az Egyháztanácsban végzendő munka, és szolgálat eddigi megtisztelő lehetőséget – bejelentette, hogy a következő 3 évre esedékes egyháztanácsi ciklusban már nem kíván munkatársként részt venni.  Az okokat, érveket a jelenlévők elé tárta, melyek átgondolt döntésről tanúskodtak, így méltánylandók. Köszönet az eddigi hiteles és hűséges szolgálatért!

Beszámoló a templomban folyó munkákról

 • Heininger Ferenc részletesen beszámolt a homlokzat felújítás és szószékfelújítás jelenlegi helyzetéről, a befejezés várható időpontjairól és a tárgyi felújítások anyagi vonzatairól.

Templom – régi toronyóra szerkezet

 • Maurer János jelezte, hogy a toronyból a felújításkor lejuttatott régi, muzeális  értékű, mechanikus óraszerkezetet Raszler Feri a Tőle megszokott alapossággal rendbe rakta, és ezt most felajánlaná a Sváb Tájháznak. A testület a felvetést támogatta, azzal a kitétellel, hogy az óraszerkezet maradjon az Egyházközség tulajdonában.

Városi keresztek

 • Maurer János még februárban számba vette a város bel és külterületén álló kőkereszteket: 10 db lelhető fel. Javasolta, hogy első körben a város belterületén lévőket újítassuk fel, ezekből elsőként a temető melletti keresztet. Ekkor vállalta is az ügy gondozását, véghezvitelét.
 • Ez alkalommal bejelentette, hogy idő hiányában mégsem tudja becsülettel végigvinni a keresztek felújítását, és kéri, az Egyháztanácsból másvalaki vállalja át ezt a fontos ügyet.
 • Honti Imre jelezte, hogy végiggondolja a tennivalókat, de valószínű át tudja venni a keresztek felújításának gondozását.
 • István atya: a vállalást megköszönve megkérte Imrét, a tennivalókban elmélyedve a későbbiekben írjon néhány sort minderről a városi lapba, hogy az emberek értesüljenek a szándékról, az ügyről és elindulhasson e tárgyban is egy adománygyűjtés.

Templom szentélyben nagy feszület elhelyezése

 • Heinczinger Balázs: indíttatást kapott arra, hogy – mivel templomunkban nem található nagyméretű kereszt – a szentélyben valamilyen módon a magasból belógatva egy impozáns, az emberek tekintetét magával ragadó feszületet helyezzünk el.
 • Egyháztanács: miért ne? De számos kérdést vet föl első pillanatban is a gondolat, nagy és hosszú munka lesz mindezt közmegelégedésre és a műemlékes, szakmai szempontokat is kielégítve véghezvinni. Az ügy további gondozását Heinczinger Balázs vállalta.

Felújított szép szobrainkról információs anyag

 • Heinczinger Balázs: személyes élménye volt, hogy egy turistának nem tudott érdemi információt szolgáltatni szentjeink kihelyezett szobrairól.
 • Ezért javasolta: a szobor talapzatra, vagy a mellé jó lenne kihelyezni egy esztétikus információs táblát, amely hordozna néhány fontos alap információt, esetleg QR-kódot, amely által egy weboldalon már bővebb anyagot is közkinccsé lehetne tenni az adott szoborról.
 • Egyháztanács: jó felvetés, az informatikai team vigye tovább, fejlessze tovább az ötletet, dolgozza ki, és tegyen javaslatokat.

Kereszténybál

 • Heinczinger Balázs már korábban jelezte: érez rá indíttatást, hogy egy helyi keresztény bál ügyét lélekben gondozza, és megszervezze. A bált egy színvonalas társasági összejöveteli lehetőségnek tartja.
 • Konkrét javaslata: szervezzük húsvét vasárnap estére, egyházunk legnagyobb öröm ünnepére, és az első alkalom már a 2019-es húsvét legyen. Helyszín: Közösségi ház.
 • Egyháztanács: nyitott a jó felvetésre, tartsuk az ügyet továbbra is napirenden, gyűrjük, készítsük elő, érleljük. A következő ülésen térjünk vissza rá.

Ima Egyházközségünkért

 • Zollerné Várkonyi Tekla kezdeményezésére tavasszal a Pasztorális csoportból néhány jelentkezővel életre kelt egy heti rendszerességgel imádkozó imaháttér/imacsoport, amely az Egyházközségünkért, annak megújulásért, kiteljesedéséért imádkozik.
 • Tekla részéről felvetődött – mivel az általa havonta kiküldésre kerülő ima/elmélkedő anyag fogadásáról a jelentkezők részéről szinte egyáltalán nincs visszajelzés – élő e még ez a dolog, és szükség van e egyáltalán az Ő ebbéli szolgálatára?
 • Egyháztanács: a felvetés, és a félelem az ügy ellaposodásáról jogos. A jelenlévők nagy többsége – 2 kivétellel – egyáltalán nem tudta, miről is van szó. Viszont ez egy nagyon komoly érték, és nagy dolog, hogy valaki magáénak érzi, ezért semmi szín alatt ne hagyjuk veszni, élesszük újra! Javaslat: Tekla folytassa, köszönjük neki! Az elmélkedések, imák „segédanyagát” a jövőben ne csak az eddigi jelentkezők részére, hanem az egész Egyházközség részére, az egyházközségi levlistára küldje/küldjük  ki.

Egyháztanács ülés jegyzőkönyve 2018. március 19.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2018. március 19.

Templom oltár és szószék restaurálás

 • Schwartz Rezső, a majdan restaurálást végző restaurátor a helyszínen a templomban az Egyháztanács és az érdeklődő hívek előtt részletesen vázolta mindkét műtárgy restaurálásnak módját, lehetőségeit, és a várható esztétikai végeredményt.
 • A helyszínen több felmerülő és feltett kérdésre is választ adott.
 • Mivel a restaurátori tájékoztató mindenki számára meghirdetett, és nyitott alkalom volt, ezért – további hosszas közvélemény kutatások helyett – István atya az Egyháztanács kezébe tette le a döntést a továbbiakról.
 • Az Egyháztanács egyhangú igen szavazatokkal (1 tartózkodás mellett) azt a döntést hozta, hogy amennyiben a tárgyi restaurálásokra beadott pályázaton nyer az Egyházközség, úgy Schwartz Rezső urat megbízva valósuljon meg az ő általa felvázolt formában a főoltár, az angyalok és a szószék restaurálása.
 • Amennyiben ez a pályázat nem lesz nyertes, úgy újratárgyalásra kerül, honnan, milyen módon lehet anyagi forrást szerezni a restaurálásra. De anyagi forrás hiányában mindez időben eltolódhat az egyéb, fontosabb, templomhoz kötődő sürgősen elvégzendő teendők miatt (pl. templom körüli talajvíz elvezető drénezés).
 • Az Egyháztanács egyúttal köszönetét fejezi ki Turjányi Ákosnak a pályázati anyag gyors és szakszerű összeállításáért.

Plébánia udvari vizesblokk

 • Elkészültek a korábbi egyeztetések alapján megrajzolt alaprajzi és látványtervek.
 • Zoller Andrea és Heininger Ferenc egy minden Egyháztanácstag számára elküldött összefoglaló anyagban jelezte, véleményük szerint hol szükséges további változtatás, finomítás.  Ennek alapján várták az egyháztanácsi tagok visszajelzéseit.
 • Észrevétel I.: az ifjúsági találkozó majdan itt tárolandó berendezései, tárgyai elég terjedelmesek, nagyméretűek, ezért mindenképp fontos és praktikus a pincei tárolókapacitás kiépítése, és a pincének a lejáró rampán kisteherautóval történő megközelítési lehetősége.
 • Észrevétel II.: az érintett építési terület a régi törökkori pincéktől erősen alápincézett helyszín. Nagy valószínűséggel a tároló pince, garázs kivitelezés földmunkáinál ezek bonyodalmat okozhatnának, ezért feltétlenül fontos tervezői szinten a terület előzetes geodéziai megkutatása, felmérése                   (mérések, próbafúrások).  Honti Imre és Halupka Gábor ennek módjáról konkrét információkkal tudnak szolgálni.
 • Észrevétel III.: az épület energia ellátása (fűtés, melegvíz) már tervezési szinten is feltétlenül megújuló energia legyen. A jelenlegi tapasztalatok szerint mindez ma már igen rentábilisan és hatékonyan működik.
 • Egyéb: a cél tervezési szinten az, hogy ha a jelenlegi raktárak és vizesblokk felújítására belátható időn belül pályázati forrás kerül (erre van reális esély), egy olyan komplexum kerüljön a plébániaudvaron kialakításra, amely XXI. századi színvonalon szolgálja ki az ifjúsági találkozó, a plébánia, az Egyházközség, és a különböző – ebben érintett – közösségek elvárásait.

István atya 25 éves, ezüstmisés jubileuma

 • Időpont: 2018. június 19.
 • Részletek átbeszélése: a következő testületi ülésen

Egyháztanács GT ülésének jegyzőkönyve 2018. február 5.

Az ülés időpontja: 2018. február 05.

Kovács Barna – évi számadás, költségvetés

–         A kulcsszámokat megismerve az Egyháztanács egyöntetűen elfogadta a 2017 évi Beszámolót és költségvetést.

–         Egyúttal állhatatos munkájukat méltatva megköszönte Heininger Ivettnek és Kovács Barnának a könyvelés terén végzett szolgálatukat.

Sajtótermékek

–         Az  Új Ember folyóirat és az Adoremus kiadvány plébániai előfizetésével kapcsolatban az alábbi döntés született:

Új Ember: az előfizetendő darabszám a visszatérő maradványok miatt csökkenjen 60 db-ról 50 db-ra.

Adoremus kiadvány: a megrendelést hozzá kell kapcsolni az Új Ember előfizetéshez „éves előfizetés” jelleggel, így elérhető egy nagyobb engedmény.

Maurer János – kőkeresztek

–         Maurer János számba vette a város bel és külterületén álló kőkereszteket: 10 db lelhető fel.

–         Javasolja, hogy első körben a város belterületén lévőket újítassuk fel. Elsőként a temető melletti kereszt restaurálását javasolja. Erre bekér árajánlatot

–         Az Önkormányzat a Fő téri és a Szent Imre téri kereszt felújításának költségeit vállalja.

–         István atya: javasolja, jelenjen meg a helyi újságban egy figyelemfelhívó írás, amely jelzi, hogy a keresztek felújítása elindult, és aktuálisan most a …… kereszt felújításához lehet hozzájárulni. Felelős: ???

Szentély burkolás – eldöntendő kérdések

–         Változatlanul szükség lenne egy átfogó költségvetésre, ami minden várható munkafázist tartalmazva képet ad arról, milyen költségről beszélünk. Felelős: Heininger Ferenc

–         Szentély padlófűtés -Honti Imre: három lehetőséget lát

o      vízfűtéses rendszer a padoktól tovább hozva az ott meglévő fűtést

o      vízfűtéses rendszer a sekrestye felől új ágon megtáplálva a fűtést

o      elektromos fűtőszálas fűtés elhelyezése

–         Felvetődő probléma: bármilyen padlófűtést helyezünk el, a hatékonyság miatt szükséges a fűtővezeték alá hőszigetelés elhelyezése. Ez viszont – szándékaink ellenére – óhatatlanul nagyobb mértékű bontással, koszolással jár, ami nem használ a szentélyben már felújított szekkóknak.

–         Új felvetések: maradjon meg a jelenlegi kőburkolat, és erre helyezzünk el         1) esztétikus, szép ipari minőségű padlószőnyeget  2) színezett parafa burkolatot.  Ezek pusztán ötletelések, amit körbejár Maurer János és Heininger Ferenc, de semmiképp nem olyan felvetés, ami elvi döntést jelente.

Templom – beltéri szobrok, keresztelőkút restaurálása

Beltéri szobrok

–         István atya: a beltéri szobrok, feszületek felújításról folyamatosan érkeznek a visszajelzések, partvonalról történő bekiabálás jelleggel. Nem jó ez a tendencia. Végig kellene gondolni, el kellene hinni, hogy aki ezt az ügyet mozgatja, körültekintően, kellő alapossággal jár el.

–         Tarr Györgynek az idevágó szakvéleménye az egyik elkészült és a kifogásolt szoborról: “A kenetet vivő asszony, XIX sz. végi tiroli hársfa fafaragás. Jellegzetessége  a kora barokkos megoldás, amelyet gépi megmunkálással

formáltak, és kézi faragással fejezték be. Nem ritka a sablonok használata. Jellegzetessége  az osztrák erőteljes színhasználat, és viszonylag gazdag aranyozás. Jelen szobor esetében, véleményem szerint, fenti kritériumoknak a rekonstrukciós festés megfelel, és ez által hitelesnek tartom”

Keresztelő kút

A visszajelzések, vélemények és a helyi egyháztanácsi bejárás eredményének az összegzése:

–         A keresztelő kút legrégebbi, felső részének a restaurálása az előhozott „színvilág” meglepetés jellegének ellenére esztétikus

–         A középső rész erőteljesebb, világosabb színvilága elüt e felső résztől, kívánatos lenne színben összehozni a felső résszel.

–         Az alsó kő talapzat színezése túl erőteljes, kívánatos lenne ezen tompítani.

–         Jegyzőkönyvön kívüli megjegyzés: fentiek változtatások a restaurátorral történt konstruktív egyeztetés után már meg is történtek, így a keresztelő kút jelenlegi, mai állapota a véglegesnek mondható esztétikai látványt mutatja.

Homlokzat felújítás

–         A végleges teljes költségvetés elkészítése után nyilvánvalóvá vált, hogy a rendelkezésre álló összegbe az összes tervezett munka nem fér bele. Ezért egyértelműen azok a munkanemek élveznek prioritást, amelyek az állványzatról történő munkavégzéshez kötődnek. Azok a tervezett és szükséges munkák (pl. templomépület körüli drénezés), amelyek állványzat nélkül is elvégezhetők, egy későbbi II. ütemben kerülnek megvalósításra.

Plébánia honlap, web oldal

–         István atya: A plébániai honlapra ráférne egy alapos ráncfelvarrás. Ennek elvégzését vállalták: Kovács Barna, Tisch Dani, Heinczinger Balázs

Keresztény bál

–         Heinczinger Balázs: a Gyöngyöspatai plébánostól hallott példából kiindulva – ott a bál nagy sikertörténet – kapta az ötletet, és a hívást a bál Nagymaroson történő megszervezésére. A bált egy színvonalas társasági összejöveteli lehetőségnek tartja, amely adott esetben egy akár bevételi forrás is lehet egy-egy ügy/cél támogatására.  Érez rá indíttatást, hogy a keresztény bál ügyét lélekben gondozza, és előbb vagy utóbb megszervezze.

Közösségeink nyilvántartásának aktualizálása, közösségeink bemutatkozása

–         Mindkét ügyet fontos napirenden tartani. A jelenleg nyilvántartott egyházközség keretein belül működő közösségek száma folyamatosan változik, közösségek szűnnek meg, új közösségek alakulnak.  Ezért érdemes/fontos két évente aktualizálni, és közkinccsé tenni ezt a listát közösségi bemutatkozásokkal, kapcsolattartókkal, hogy tudjunk egymásról.

–         Másrészt jó lenne, ha egy-egy közösség vállalná, hogy havonta egy alkalommal  valamelyik vasárnapi szentmise keretében ő adná az oltárszolgálatot, asszisztenciát, felolvasást, és a mise végén röviden, élőszóban néhány mondattal bemutatkoznának.

–         Mindkét ügyet szervezi, mozgatja: Heininger Ferenc

Heti 1 óra a közösségért

–         István atya: a vezérmondat – „Heti 1 óra a közösségért” – megmozgatta a fantáziáját, lát benne lehetőséget. Kéri az Egyháztanács tagjait is, járjanak ebben – lehetőségeikhez mérten – az élen.

Közösségbe/közösséghez tartozás

–         István atya: létkérdésnek, az élő víz forrásának tartja a keresztény emberek számára a keresztény közösséghez való tartozást.

–         Jelzi, hogy a jövőben a Pasztorális csoport tagjai számára részéről elvárás, a Gazdasági csoport tagjai számára pedig ajánlás egy  keresztény közösségben való aktív részvétel.

Közösségi ház csatorna tisztítás

–         Péntek Attila vállalta, hogy márciusban elvégzi az ereszcsatornák kitisztítását.

Az I. félév programjai

–         Február 17. szombat esti szentmise: a házasság hetét lezáró, házassági fogadalmat megújító szentmise.

–         Február 25. vasárnap: a fél 10-es mise után Kovács Barna gazdasági beszámolója/tájékoztatója az Egyházközség 2017-es számadásról, költségvetéséről. Helyszín: Közösségi Ház

–         Március 17. szombat: kálvária takarítás

–         Május 6. vasárnap: Elsőáldozás

–         Május 12. szombat: Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

–         Május 21. hétfő: Pünkösd hétfő, Egyházközségi Majális. Szervezés: az elsőáldozó gyermekek szülei

–         Május 26. szombat, 16 óra:  Hegyi mise – Kálvária

–         Június 2-4. : Ministráns tábor

–         Június 2. szombat: Országos szentségimádás

–         Június 3. vasárnap: Úrnapja

–         Július 21. szombat: Vacsora fehérben

–         Július 27-29.: Apa-fia kenuzás

Egyháztanács GT ülésének jegyzőkönyve 2018. január 15.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2018. január 15.

Templom homlokzat felújítás

–         A rendelkezésre álló összeg br. 60. mill Ft

–         Ebbe az összegbe mindennek bele kell férnie (közbeszereztetés, műszaki ellenőr térítési díja, kőrestaurátori terv díja és a tényleges kivitelezés)

–         A közbeszereztető ki lett választva. A közbeszerzési eljárás ~ február közepén indul, március közepére befejeződik.

–         A kivitelezés várható kezdési időpontja: március II. fele

–         A kivitelezés várható befejezési időpontja: szeptember I. fele

Közösségi ház homlokzat felújítás (keret br. 2 mill Ft)

–         Döbrössy Gellért: a felújítás optimális időpontja a ház jelenlegi foglaltságára való tekintettel: március 04 – április 28 között

–         Maurer János: záros határidőn belül bekér a felújításra ajánlatot, és a kivitelezővel történő megállapodáskor fenti időpontot figyelembe veszi.

Szentély burkolás – eldöntendő kérdések

–         Matt csiszolt vagy fényes csiszolt legyen a végleges felület?

–         Padlófűtés legyen?

–         A hangosítás, dugaljak előkészítése az aljzatban burkolás előtt feltétlenül szükséges.

–         Szükség lenne egy átfogó költségvetésre, ami minden várható munkafázist tartalmazva képet ad arról, milyen költségről beszélünk.

Templom – beltéri szobrok, keresztelőkút restaurálása

–         Megoszlanak a hívek véleményei a restaurálások végeredményéről, esztétikájáról.

–         Felvetés: a jövőben jó lenne egy hozzáértő, szakmában jártas személyt fölfogadni, aki megpróbálja a különböző beltéri restaurálásokat összehangolni.

Egyháztanács GT és PT ülésének jegyzőkönyve – 2017. november 10-11.

A Nagymarosi Egyházközség  Gazdasági Tanácsa és Pasztorális Tanácsa közös ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2017. november 10-11. – péntek, szombat (munkahétvége)

Célzott gyűjtés

–         Fontos, hogy célzott gyűjtés esetén a mise legelején mindig hangozzék el, hogy a perselyezés aznap milyen célra történik.

EMMI támogatás

–         Jó esetben elképzelhető, hogy az EMMI támogatás ügyében készült ingatlan felújítási koncepció minden eleme megvalósulhat 2-3 éven belül. Ha ez így lenne/lesz, nagyon fontos, hogy az Egyháztanács előzetesen kialakítson egy koncepciót arra, mindezt hogyan tálalja az Egyházközségnek és a városnak. A nagy összeg zavart okozhat a fejekben, és akár ellenkező irányú hatást is válthat ki az emberekben (ld. még: ebből hány db inkubátort lehetett volna vásárolni, stb, stb.)

–         Fontos lesz majd jól kommunikálni: ha most ennyi pénzt kapunk a „kövekre”, több pénz marad/jut majd a jövőben az emberekkel és lelkekkel való törődésre.

Közterületi keresztek, szobrok

–         István atya szeretne a közterületen álló keresztekről, szobrokról listázást, állapotfelmérést, állagfelmérést készíttetni.  A feladat elvégzését vállalja: Honti Imre, Maurer János

Egyházközségünk a Facebook-on

–         Szigeti Hajni lemondta a facebookon való egyházközségi jelenlét intézését, szervezését. Fontos lenne, hogy valaki átvegye. István atya delegálja a kérést Zoller Andrea/Tanúság szerkesztői team felé. Jó lenne, ha ők esetleg felvállalnák.

Közösségek bemutatkozása, egyéni tanúságtételek

–         Heininger Adri: erős hívást érez, hogy életre keltse, mozgassa, szervezze egyházközségünk tagjainak egyéni tanúságtételét a közösség előtt.

–         A pasztorális team tagjai részéről pedig felmerült, hogy a közösségeink is bemutatkozhatnának szép sorjában az egyházközségi hívők előtt, hisz a többség alig tud valamit ezekről a közösségekről.

–         Fentiek formája, időpontja, helyszíne: nem sikerült kikristályosítani, pontosan hogyan mi módon. Érleljük, hordozzuk magunkban, mindkét ötlet nagyon jó. Felvetett elképzelések:

o      Egyéni tanúságtétel havonta egy alkalommal vasárnap a ½ 10-es misén. Röviden, 5 percben, a prédikáció környékén vagy mise végén.

o      Egyéni tanúságtétel havonta egy alkalommal hosszabban valamelyik hétköznap az esti misén.

o      Közösség bemutatkozása havonta egy alkalommal vasárnap a ½ 10-es misén. Röviden, 5 percben, a prédikáció környékén vagy mise végén.

o      Közösség bemutatkozása havonta egy alkalommal hosszabban valamelyik hétköznap az esti misén.

o      Havonta, negyedévente, félévente egy alkalommal legyen a ½ 10-es mise után a Köziházban vagy a plébániakertben egyházközségi agapé. Esetleg ez lehetne a tere 1- 1 közösség bemutatkozásának.

Heininger Ferenc vállalta, hogy megszondázza a közösségeket, van e egyáltalán kedv, késztetés a közösségek részéről, hogy nyílt színen bemutatkozzanak?