Egyháztanács ülés jegyzőkönyve 2019. január 17.

Gondnoki feladatok ellátása

 • Maurer János hosszú, több évtizedes szolgálat után átadja a templomgondnoki feladatok ellátását utódjának.
 • A jövőbeni szolgálatot Honti Imre vállalta.  Segítő csoportot gyűjt maga köré a feladatleosztás végett.
 • Az Egyháztanács nagy elismeréssel köszöni Maurer János áldozatos,  közösségünk ingatlanait felvirágoztató munkáját.

Szabadtéri keresztjeinkről – Honti Imre

 • 9 db kültéri kőkeresztünk van, ezek felújítására két helyről kért be ajánlatot.
 • Január hónapban beérkeztek a részletes, nagyon alaposan kidolgozott ajánlatok. A 9 kőkereszt felújításának össz. költsége ~ 8 millió Ft.
 • Az Egyháztanács döntés hozott a kivitelező kiválasztásáról.
 • Fontos, hogy a keresztek felújításának ügye minél nagyobb publicitást kapjon, készüljön erről anyag a helyi újságba. Felelős: Heininger Ferenc

Templom hangosítás

 • Döntés született arról, hogy a templom szentélybe kerüljön elhelyezésre még egy kis hangszóró, mert a szentélyben nagyon nehezen hallhatóak az elhangzó szövegek.
 • A templom komplex, végleges, „tökéletes” hangosításának kiépítésére, a várható költségek kiszámolására team alakul:  Tisch Dani, Heinczinger Balázs, Kovács Barna

Templom világítás

 • Végre elkészültek a nagyon régóta húzódó lámpatestjavítások (Szentély reflektorok, kórus alatti pillérfejek világítása.)

Kiengesztelődési est

 • István atya és Hadi Ferenc szeretne Nagyböjtben egy kiengesztelődési estet, alkalmat szervezni, tartani. Mindez jelenleg szerevezés alatt van, az időpont: április 13. – szombat.
 • Hadi Ferenc: fontosnak tartja, hogy erre legyen egy felvezető rákészülés.  Ennek módjáról, mikéntjéről kéri majd a véleményeket kör mailben az Egyháztanács tagjaitól, majd az Egyházközség híveitől.

Pasztorális csoport

 • István atya: nagy örömmel tölti el a csoport Máriabesnyő óta tapasztalható aktivitása, lélektől átjártsága.
 • A csoport tagjai elhatározták, hogy valamennyien elvégzik a Szent Ignáci lelkigyakorlatot.
 • A csoport felvetései:

o    érdemes lenne újra tudatosítani, közzé tenni a helyi gyónási lehetőségeket. Nagy ünnepek előtt legyen egy, esetleg két alkalommal  előre bejelentett hosszabb idejű gyóntatás, akár vendég atyák meghívásával.

o      Az új Egyháztanácsról készüljön bemutatkozó anyag, fényképpel, nevekkel, feladatleosztásokkal.

Tanúság újság

 • Zoller Andrea: van igény a papíralapú megjelenésre, de a jövőben kapjon hangsúlyt a folyamatos internetes megjelenés, anyagközlés is.
 • Kovács Barna: nagy kérdés, a jövőben lesz e az írásra elég önkéntes jelentkező, és lesz e „ügyeletes noszogató” a felkérésre.
 • Zoller Andrea: a felkérés anyagleadásra írásban menne ki, és akár spontán, röviden, csetelés jelleggel lehetne néhány mondatban reagálni, megosztani.  A fiatalokra kellene bízni részben ezt az utat, bátrabbak, lendületesebbek, jobban értik ezt a világot (média, video, internet).
 • Hadi Ferenc: bennünk, emberekben kellene tudatosítani, hogy felelősek vagyunk az Egyházközségünkért. Ne csak „fogyasszunk” belőle, hanem szolgáljuk is benne.  Értsd: pl. vállaljunk önként és szívesen anyagközlést.
 • Egyháztanácsi állásfoglalás: mivel látható, hogy a Pasztorális Csoport magáénak érzi az egyházközségi hírközlés, információ áramlás kérdését, rá bízza, hogy a jövőben milyen utakon, milyen módon, milyen formában látja jónak az Egyházközségbéli hírcsatorna megújítását, újbóli életre keltését.  Egy idő elteltével térjünk vissza e témára, hogy lássuk, merre, és hol tartunk.

Az Egyházközségi programjainkon való részvételről

 • Gergely Toma: az utóbbi hónapok egyházközségi rendezvényein vetődött fel benne, hogy vegyünk részt aktívabban, intenzívebben a magunk által szervezett  egyházközségi programjainkon.  Érezzük az ezeken való részvételt szolgálatnak, evangelizációs lehetőségnek. Mert valójában azok.
 • Tisch Dani: ehhez kapcsolódóan jó lenne végig gondolni, mitől lesz bennük egység, melyek azok az élmények, események, amelyek összehoznak bennünket, ahol megismerjük egymást?  Valóban nem feltétlenül elegendő az, ha hetente egyszer a misén találkozunk.

Hó takarítás

 • Felvetődött, hogy hirtelen, nagy havazás esetén ki, kik végzik el a plébánia/közösségi ház/ templom/Monsberger tér közterületet érintő részein a hó eltakarítást?  Erre megoldást kell találni, mert jelenleg esetlegesen, véletlenszerűen történik mindez.

A fél év eseményei:

Január

26 rorátés jutalom kirándulás

27 Karitász ígéretek megújítása

Február

10 katekumenek bemutatása

11 – 17 házassághete

16 Elsőáldozók lelkinapja

17 házassági ígéretek megújítása a 9, 30 –as misében. Vendégünk a Veresegyházi templomi kórus

23 egyházközségi disznóvágás

24 Elsőáldozók bemutatása

Március

17 jegykurzus kezdete

23 elsőáldozóknak lelkinap, másnap első gyónás

Április

6 Kálvária takarítás

13 katekumen lelki nap. Este kiengesztelődési est

Május

 1. Elsőáldozás
 2. Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

25 16 óra: Hegyi mise – Kálvária. Este Grill és karaoke parti

Június

 1-2. Ministráns tábor

8 pünkösdi virrasztás a Kálvárián

10 Pünkösd hétfő, Egyházközségi Majális.

17 – 20 Kisifi tábor

24 – 26 plébániai hittantábor

Július

20.Vacsora fehérben

július 31 –  augusztus 4.  családtábor

augusztus

7-11. Cédrus bicajos tábor

Egyháztanács ülés – jegyzőkönyv – 2018. szeptember 3.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2018. szeptember 3.

Az Egyháztanácsról

 • Október közepéig fontos lenne, hogy mindenki felkeresse István atyát az Egyháztanácsban eddig végzett és a jövőben végzendő tevékenységének együttes kiértékelésére, átbeszélésére.
 • Felvetődött, hogy az őszi hétvégi egyháztanácsi együttlét hosszabb, és inkább lelkigyakorlat jellegű legyen. Ezt e jelenlévők elfogadták, így november 16. (péntek este) – és 18. (vasárnap délelőtt) közötti időtartamban tölti az Egyháztanács Máriabesnyőn lelkigyakorlatos hétvégéjét.
 • Halupka Gábor – megköszönve az Egyháztanácsban végzendő munka, és szolgálat eddigi megtisztelő lehetőséget – bejelentette, hogy a következő 3 évre esedékes egyháztanácsi ciklusban már nem kíván munkatársként részt venni.  Az okokat, érveket a jelenlévők elé tárta, melyek átgondolt döntésről tanúskodtak, így méltánylandók. Köszönet az eddigi hiteles és hűséges szolgálatért!

Beszámoló a templomban folyó munkákról

 • Heininger Ferenc részletesen beszámolt a homlokzat felújítás és szószékfelújítás jelenlegi helyzetéről, a befejezés várható időpontjairól és a tárgyi felújítások anyagi vonzatairól.

Templom – régi toronyóra szerkezet

 • Maurer János jelezte, hogy a toronyból a felújításkor lejuttatott régi, muzeális  értékű, mechanikus óraszerkezetet Raszler Feri a Tőle megszokott alapossággal rendbe rakta, és ezt most felajánlaná a Sváb Tájháznak. A testület a felvetést támogatta, azzal a kitétellel, hogy az óraszerkezet maradjon az Egyházközség tulajdonában.

Városi keresztek

 • Maurer János még februárban számba vette a város bel és külterületén álló kőkereszteket: 10 db lelhető fel. Javasolta, hogy első körben a város belterületén lévőket újítassuk fel, ezekből elsőként a temető melletti keresztet. Ekkor vállalta is az ügy gondozását, véghezvitelét.

 • Ez alkalommal bejelentette, hogy idő hiányában mégsem tudja becsülettel végigvinni a keresztek felújítását, és kéri, az Egyháztanácsból másvalaki vállalja át ezt a fontos ügyet.

 • Honti Imre jelezte, hogy végiggondolja a tennivalókat, de valószínű át tudja venni a keresztek felújításának gondozását.

 • István atya: a vállalást megköszönve megkérte Imrét, a tennivalókban elmélyedve a későbbiekben írjon néhány sort minderről a városi lapba, hogy az emberek értesüljenek a szándékról, az ügyről és elindulhasson e tárgyban is egy adománygyűjtés.

Templom szentélyben nagy feszület elhelyezése

 • Heinczinger Balázs: indíttatást kapott arra, hogy – mivel templomunkban nem található nagyméretű kereszt – a szentélyben valamilyen módon a magasból belógatva egy impozáns, az emberek tekintetét magával ragadó feszületet helyezzünk el.

 • Egyháztanács: miért ne? De számos kérdést vet föl első pillanatban is a gondolat, nagy és hosszú munka lesz mindezt közmegelégedésre és a műemlékes, szakmai szempontokat is kielégítve véghezvinni. Az ügy további gondozását Heinczinger Balázs vállalta.

Felújított szép szobrainkról információs anyag

 • Heinczinger Balázs: személyes élménye volt, hogy egy turistának nem tudott érdemi információt szolgáltatni szentjeink kihelyezett szobrairól.

 • Ezért javasolta: a szobor talapzatra, vagy a mellé jó lenne kihelyezni egy esztétikus információs táblát, amely hordozna néhány fontos alap információt, esetleg QR-kódot, amely által egy weboldalon már bővebb anyagot is közkinccsé lehetne tenni az adott szoborról.

 • Egyháztanács: jó felvetés, az informatikai team vigye tovább, fejlessze tovább az ötletet, dolgozza ki, és tegyen javaslatokat.

Kereszténybál

 • Heinczinger Balázs már korábban jelezte: érez rá indíttatást, hogy egy helyi keresztény bál ügyét lélekben gondozza, és megszervezze. A bált egy színvonalas társasági összejöveteli lehetőségnek tartja.

 • Konkrét javaslata: szervezzük húsvét vasárnap estére, egyházunk legnagyobb öröm ünnepére, és az első alkalom már a 2019-es húsvét legyen. Helyszín: Közösségi ház.

 • Egyháztanács: nyitott a jó felvetésre, tartsuk az ügyet továbbra is napirenden, gyűrjük, készítsük elő, érleljük. A következő ülésen térjünk vissza rá.

Ima Egyházközségünkért

 • Zollerné Várkonyi Tekla kezdeményezésére tavasszal a Pasztorális csoportból néhány jelentkezővel életre kelt egy heti rendszerességgel imádkozó imaháttér/imacsoport, amely az Egyházközségünkért, annak megújulásért, kiteljesedéséért imádkozik.

 • Tekla részéről felvetődött – mivel az általa havonta kiküldésre kerülő ima/elmélkedő anyag fogadásáról a jelentkezők részéről szinte egyáltalán nincs visszajelzés – élő e még ez a dolog, és szükség van e egyáltalán az Ő ebbéli szolgálatára?

 • Egyháztanács: a felvetés, és a félelem az ügy ellaposodásáról jogos. A jelenlévők nagy többsége – 2 kivétellel – egyáltalán nem tudta, miről is van szó. Viszont ez egy nagyon komoly érték, és nagy dolog, hogy valaki magáénak érzi, ezért semmi szín alatt ne hagyjuk veszni, élesszük újra! Javaslat: Tekla folytassa, köszönjük neki! Az elmélkedések, imák „segédanyagát” a jövőben ne csak az eddigi jelentkezők részére, hanem az egész Egyházközség részére, az egyházközségi levlistára küldje/küldjük  ki.

Egyháztanács ülés jegyzőkönyve 2018. március 19.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2018. március 19.

Templom oltár és szószék restaurálás

 • Schwartz Rezső, a majdan restaurálást végző restaurátor a helyszínen a templomban az Egyháztanács és az érdeklődő hívek előtt részletesen vázolta mindkét műtárgy restaurálásnak módját, lehetőségeit, és a várható esztétikai végeredményt.
 • A helyszínen több felmerülő és feltett kérdésre is választ adott.
 • Mivel a restaurátori tájékoztató mindenki számára meghirdetett, és nyitott alkalom volt, ezért – további hosszas közvélemény kutatások helyett – István atya az Egyháztanács kezébe tette le a döntést a továbbiakról.
 • Az Egyháztanács egyhangú igen szavazatokkal (1 tartózkodás mellett) azt a döntést hozta, hogy amennyiben a tárgyi restaurálásokra beadott pályázaton nyer az Egyházközség, úgy Schwartz Rezső urat megbízva valósuljon meg az ő általa felvázolt formában a főoltár, az angyalok és a szószék restaurálása.
 • Amennyiben ez a pályázat nem lesz nyertes, úgy újratárgyalásra kerül, honnan, milyen módon lehet anyagi forrást szerezni a restaurálásra. De anyagi forrás hiányában mindez időben eltolódhat az egyéb, fontosabb, templomhoz kötődő sürgősen elvégzendő teendők miatt (pl. templom körüli talajvíz elvezető drénezés).
 • Az Egyháztanács egyúttal köszönetét fejezi ki Turjányi Ákosnak a pályázati anyag gyors és szakszerű összeállításáért.

Plébánia udvari vizesblokk

 • Elkészültek a korábbi egyeztetések alapján megrajzolt alaprajzi és látványtervek.
 • Zoller Andrea és Heininger Ferenc egy minden Egyháztanácstag számára elküldött összefoglaló anyagban jelezte, véleményük szerint hol szükséges további változtatás, finomítás.  Ennek alapján várták az egyháztanácsi tagok visszajelzéseit.
 • Észrevétel I.: az ifjúsági találkozó majdan itt tárolandó berendezései, tárgyai elég terjedelmesek, nagyméretűek, ezért mindenképp fontos és praktikus a pincei tárolókapacitás kiépítése, és a pincének a lejáró rampán kisteherautóval történő megközelítési lehetősége.
 • Észrevétel II.: az érintett építési terület a régi törökkori pincéktől erősen alápincézett helyszín. Nagy valószínűséggel a tároló pince, garázs kivitelezés földmunkáinál ezek bonyodalmat okozhatnának, ezért feltétlenül fontos tervezői szinten a terület előzetes geodéziai megkutatása, felmérése                   (mérések, próbafúrások).  Honti Imre és Halupka Gábor ennek módjáról konkrét információkkal tudnak szolgálni.
 • Észrevétel III.: az épület energia ellátása (fűtés, melegvíz) már tervezési szinten is feltétlenül megújuló energia legyen. A jelenlegi tapasztalatok szerint mindez ma már igen rentábilisan és hatékonyan működik.
 • Egyéb: a cél tervezési szinten az, hogy ha a jelenlegi raktárak és vizesblokk felújítására belátható időn belül pályázati forrás kerül (erre van reális esély), egy olyan komplexum kerüljön a plébániaudvaron kialakításra, amely XXI. századi színvonalon szolgálja ki az ifjúsági találkozó, a plébánia, az Egyházközség, és a különböző – ebben érintett – közösségek elvárásait.

István atya 25 éves, ezüstmisés jubileuma

 • Időpont: 2018. június 19.
 • Részletek átbeszélése: a következő testületi ülésen

Egyháztanács GT ülésének jegyzőkönyve 2018. február 5.

Az ülés időpontja: 2018. február 05.

Kovács Barna – évi számadás, költségvetés

–         A kulcsszámokat megismerve az Egyháztanács egyöntetűen elfogadta a 2017 évi Beszámolót és költségvetést.

–         Egyúttal állhatatos munkájukat méltatva megköszönte Heininger Ivettnek és Kovács Barnának a könyvelés terén végzett szolgálatukat.

Sajtótermékek

–         Az  Új Ember folyóirat és az Adoremus kiadvány plébániai előfizetésével kapcsolatban az alábbi döntés született:

Új Ember: az előfizetendő darabszám a visszatérő maradványok miatt csökkenjen 60 db-ról 50 db-ra.

Adoremus kiadvány: a megrendelést hozzá kell kapcsolni az Új Ember előfizetéshez „éves előfizetés” jelleggel, így elérhető egy nagyobb engedmény.

Maurer János – kőkeresztek

–         Maurer János számba vette a város bel és külterületén álló kőkereszteket: 10 db lelhető fel.

–         Javasolja, hogy első körben a város belterületén lévőket újítassuk fel. Elsőként a temető melletti kereszt restaurálását javasolja. Erre bekér árajánlatot

–         Az Önkormányzat a Fő téri és a Szent Imre téri kereszt felújításának költségeit vállalja.

–         István atya: javasolja, jelenjen meg a helyi újságban egy figyelemfelhívó írás, amely jelzi, hogy a keresztek felújítása elindult, és aktuálisan most a …… kereszt felújításához lehet hozzájárulni. Felelős: ???

Szentély burkolás – eldöntendő kérdések

–         Változatlanul szükség lenne egy átfogó költségvetésre, ami minden várható munkafázist tartalmazva képet ad arról, milyen költségről beszélünk. Felelős: Heininger Ferenc

–         Szentély padlófűtés -Honti Imre: három lehetőséget lát

o      vízfűtéses rendszer a padoktól tovább hozva az ott meglévő fűtést

o      vízfűtéses rendszer a sekrestye felől új ágon megtáplálva a fűtést

o      elektromos fűtőszálas fűtés elhelyezése

–         Felvetődő probléma: bármilyen padlófűtést helyezünk el, a hatékonyság miatt szükséges a fűtővezeték alá hőszigetelés elhelyezése. Ez viszont – szándékaink ellenére – óhatatlanul nagyobb mértékű bontással, koszolással jár, ami nem használ a szentélyben már felújított szekkóknak.

–         Új felvetések: maradjon meg a jelenlegi kőburkolat, és erre helyezzünk el         1) esztétikus, szép ipari minőségű padlószőnyeget  2) színezett parafa burkolatot.  Ezek pusztán ötletelések, amit körbejár Maurer János és Heininger Ferenc, de semmiképp nem olyan felvetés, ami elvi döntést jelente.

Templom – beltéri szobrok, keresztelőkút restaurálása

Beltéri szobrok

–         István atya: a beltéri szobrok, feszületek felújításról folyamatosan érkeznek a visszajelzések, partvonalról történő bekiabálás jelleggel. Nem jó ez a tendencia. Végig kellene gondolni, el kellene hinni, hogy aki ezt az ügyet mozgatja, körültekintően, kellő alapossággal jár el.

–         Tarr Györgynek az idevágó szakvéleménye az egyik elkészült és a kifogásolt szoborról: “A kenetet vivő asszony, XIX sz. végi tiroli hársfa fafaragás. Jellegzetessége  a kora barokkos megoldás, amelyet gépi megmunkálással

formáltak, és kézi faragással fejezték be. Nem ritka a sablonok használata. Jellegzetessége  az osztrák erőteljes színhasználat, és viszonylag gazdag aranyozás. Jelen szobor esetében, véleményem szerint, fenti kritériumoknak a rekonstrukciós festés megfelel, és ez által hitelesnek tartom”

Keresztelő kút

A visszajelzések, vélemények és a helyi egyháztanácsi bejárás eredményének az összegzése:

–         A keresztelő kút legrégebbi, felső részének a restaurálása az előhozott „színvilág” meglepetés jellegének ellenére esztétikus

–         A középső rész erőteljesebb, világosabb színvilága elüt e felső résztől, kívánatos lenne színben összehozni a felső résszel.

–         Az alsó kő talapzat színezése túl erőteljes, kívánatos lenne ezen tompítani.

–         Jegyzőkönyvön kívüli megjegyzés: fentiek változtatások a restaurátorral történt konstruktív egyeztetés után már meg is történtek, így a keresztelő kút jelenlegi, mai állapota a véglegesnek mondható esztétikai látványt mutatja.

Homlokzat felújítás

–         A végleges teljes költségvetés elkészítése után nyilvánvalóvá vált, hogy a rendelkezésre álló összegbe az összes tervezett munka nem fér bele. Ezért egyértelműen azok a munkanemek élveznek prioritást, amelyek az állványzatról történő munkavégzéshez kötődnek. Azok a tervezett és szükséges munkák (pl. templomépület körüli drénezés), amelyek állványzat nélkül is elvégezhetők, egy későbbi II. ütemben kerülnek megvalósításra.

Plébánia honlap, web oldal

–         István atya: A plébániai honlapra ráférne egy alapos ráncfelvarrás. Ennek elvégzését vállalták: Kovács Barna, Tisch Dani, Heinczinger Balázs

Keresztény bál

–         Heinczinger Balázs: a Gyöngyöspatai plébánostól hallott példából kiindulva – ott a bál nagy sikertörténet – kapta az ötletet, és a hívást a bál Nagymaroson történő megszervezésére. A bált egy színvonalas társasági összejöveteli lehetőségnek tartja, amely adott esetben egy akár bevételi forrás is lehet egy-egy ügy/cél támogatására.  Érez rá indíttatást, hogy a keresztény bál ügyét lélekben gondozza, és előbb vagy utóbb megszervezze.

Közösségeink nyilvántartásának aktualizálása, közösségeink bemutatkozása

–         Mindkét ügyet fontos napirenden tartani. A jelenleg nyilvántartott egyházközség keretein belül működő közösségek száma folyamatosan változik, közösségek szűnnek meg, új közösségek alakulnak.  Ezért érdemes/fontos két évente aktualizálni, és közkinccsé tenni ezt a listát közösségi bemutatkozásokkal, kapcsolattartókkal, hogy tudjunk egymásról.

–         Másrészt jó lenne, ha egy-egy közösség vállalná, hogy havonta egy alkalommal  valamelyik vasárnapi szentmise keretében ő adná az oltárszolgálatot, asszisztenciát, felolvasást, és a mise végén röviden, élőszóban néhány mondattal bemutatkoznának.

–         Mindkét ügyet szervezi, mozgatja: Heininger Ferenc

Heti 1 óra a közösségért

–         István atya: a vezérmondat – „Heti 1 óra a közösségért” – megmozgatta a fantáziáját, lát benne lehetőséget. Kéri az Egyháztanács tagjait is, járjanak ebben – lehetőségeikhez mérten – az élen.

Közösségbe/közösséghez tartozás

–         István atya: létkérdésnek, az élő víz forrásának tartja a keresztény emberek számára a keresztény közösséghez való tartozást.

–         Jelzi, hogy a jövőben a Pasztorális csoport tagjai számára részéről elvárás, a Gazdasági csoport tagjai számára pedig ajánlás egy  keresztény közösségben való aktív részvétel.

Közösségi ház csatorna tisztítás

–         Péntek Attila vállalta, hogy márciusban elvégzi az ereszcsatornák kitisztítását.

Az I. félév programjai

–         Február 17. szombat esti szentmise: a házasság hetét lezáró, házassági fogadalmat megújító szentmise.

–         Február 25. vasárnap: a fél 10-es mise után Kovács Barna gazdasági beszámolója/tájékoztatója az Egyházközség 2017-es számadásról, költségvetéséről. Helyszín: Közösségi Ház

–         Március 17. szombat: kálvária takarítás

–         Május 6. vasárnap: Elsőáldozás

–         Május 12. szombat: Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

–         Május 21. hétfő: Pünkösd hétfő, Egyházközségi Majális. Szervezés: az elsőáldozó gyermekek szülei

–         Május 26. szombat, 16 óra:  Hegyi mise – Kálvária

–         Június 2-4. : Ministráns tábor

–         Június 2. szombat: Országos szentségimádás

–         Június 3. vasárnap: Úrnapja

–         Július 21. szombat: Vacsora fehérben

–         Július 27-29.: Apa-fia kenuzás

Egyháztanács GT ülésének jegyzőkönyve 2018. január 15.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2018. január 15.

Templom homlokzat felújítás

–         A rendelkezésre álló összeg br. 60. mill Ft

–         Ebbe az összegbe mindennek bele kell férnie (közbeszereztetés, műszaki ellenőr térítési díja, kőrestaurátori terv díja és a tényleges kivitelezés)

–         A közbeszereztető ki lett választva. A közbeszerzési eljárás ~ február közepén indul, március közepére befejeződik.

–         A kivitelezés várható kezdési időpontja: március II. fele

–         A kivitelezés várható befejezési időpontja: szeptember I. fele

Közösségi ház homlokzat felújítás (keret br. 2 mill Ft)

–         Döbrössy Gellért: a felújítás optimális időpontja a ház jelenlegi foglaltságára való tekintettel: március 04 – április 28 között

–         Maurer János: záros határidőn belül bekér a felújításra ajánlatot, és a kivitelezővel történő megállapodáskor fenti időpontot figyelembe veszi.

Szentély burkolás – eldöntendő kérdések

–         Matt csiszolt vagy fényes csiszolt legyen a végleges felület?

–         Padlófűtés legyen?

–         A hangosítás, dugaljak előkészítése az aljzatban burkolás előtt feltétlenül szükséges.

–         Szükség lenne egy átfogó költségvetésre, ami minden várható munkafázist tartalmazva képet ad arról, milyen költségről beszélünk.

Templom – beltéri szobrok, keresztelőkút restaurálása

–         Megoszlanak a hívek véleményei a restaurálások végeredményéről, esztétikájáról.

–         Felvetés: a jövőben jó lenne egy hozzáértő, szakmában jártas személyt fölfogadni, aki megpróbálja a különböző beltéri restaurálásokat összehangolni.

Egyháztanács GT és PT ülésének jegyzőkönyve – 2017. november 10-11.

A Nagymarosi Egyházközség  Gazdasági Tanácsa és Pasztorális Tanácsa közös ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2017. november 10-11. – péntek, szombat (munkahétvége)

Célzott gyűjtés

–         Fontos, hogy célzott gyűjtés esetén a mise legelején mindig hangozzék el, hogy a perselyezés aznap milyen célra történik.

EMMI támogatás

–         Jó esetben elképzelhető, hogy az EMMI támogatás ügyében készült ingatlan felújítási koncepció minden eleme megvalósulhat 2-3 éven belül. Ha ez így lenne/lesz, nagyon fontos, hogy az Egyháztanács előzetesen kialakítson egy koncepciót arra, mindezt hogyan tálalja az Egyházközségnek és a városnak. A nagy összeg zavart okozhat a fejekben, és akár ellenkező irányú hatást is válthat ki az emberekben (ld. még: ebből hány db inkubátort lehetett volna vásárolni, stb, stb.)

–         Fontos lesz majd jól kommunikálni: ha most ennyi pénzt kapunk a „kövekre”, több pénz marad/jut majd a jövőben az emberekkel és lelkekkel való törődésre.

Közterületi keresztek, szobrok

–         István atya szeretne a közterületen álló keresztekről, szobrokról listázást, állapotfelmérést, állagfelmérést készíttetni.  A feladat elvégzését vállalja: Honti Imre, Maurer János

Egyházközségünk a Facebook-on

–         Szigeti Hajni lemondta a facebookon való egyházközségi jelenlét intézését, szervezését. Fontos lenne, hogy valaki átvegye. István atya delegálja a kérést Zoller Andrea/Tanúság szerkesztői team felé. Jó lenne, ha ők esetleg felvállalnák.

Közösségek bemutatkozása, egyéni tanúságtételek

–         Heininger Adri: erős hívást érez, hogy életre keltse, mozgassa, szervezze egyházközségünk tagjainak egyéni tanúságtételét a közösség előtt.

–         A pasztorális team tagjai részéről pedig felmerült, hogy a közösségeink is bemutatkozhatnának szép sorjában az egyházközségi hívők előtt, hisz a többség alig tud valamit ezekről a közösségekről.

–         Fentiek formája, időpontja, helyszíne: nem sikerült kikristályosítani, pontosan hogyan mi módon. Érleljük, hordozzuk magunkban, mindkét ötlet nagyon jó. Felvetett elképzelések:

o      Egyéni tanúságtétel havonta egy alkalommal vasárnap a ½ 10-es misén. Röviden, 5 percben, a prédikáció környékén vagy mise végén.

o      Egyéni tanúságtétel havonta egy alkalommal hosszabban valamelyik hétköznap az esti misén.

o      Közösség bemutatkozása havonta egy alkalommal vasárnap a ½ 10-es misén. Röviden, 5 percben, a prédikáció környékén vagy mise végén.

o      Közösség bemutatkozása havonta egy alkalommal hosszabban valamelyik hétköznap az esti misén.

o      Havonta, negyedévente, félévente egy alkalommal legyen a ½ 10-es mise után a Köziházban vagy a plébániakertben egyházközségi agapé. Esetleg ez lehetne a tere 1- 1 közösség bemutatkozásának.

Heininger Ferenc vállalta, hogy megszondázza a közösségeket, van e egyáltalán kedv, késztetés a közösségek részéről, hogy nyílt színen bemutatkozzanak?

Egyháztanács GT jegyzőkönyve 2017. október 30.

A Nagymarosi Egyháztanács Gazdasági Tanácsa testületi ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2017. október 30.

Relikvia zászló

 • Heininger Ferenc elhelyezési javaslata: a sekrestye szentély felőli falán, a szemmagasság feletti üres falfelületen. A tanács a helyszín javaslatot elfogadja.
 • További tennivaló: a zászló tervezett elhelyezési módjának (2 edzett üveglap vagy vastag plexi lap közé szorítva, a falra függesztve) technikai körbejárása. Felelős: Heininger Ferenc

A szentély burkolat felújítása

 • A helyszínen bemutatásra került 6 fajta, különböző helyről származó, különböző színvilágú, struktúrájú mészkőlap minta. A testület álláspontja a minták megtekintése után:

o      a süttői mészkőlapból készüljön a burkolat

o      alap tónus: csiszolt fényes

o      dekorációs elemek: 1) esetleg matt csiszolt lapokból; 2) esetleg tardosi vörös mészkőből – mindkét esetben szegélyként körbefutó díszítő mintázat. Ez utóbbiak esetleges beépítéséről a műemlékes tervező döntsön.

 • További tennivaló: a műemlékes hatósággal (Fehér Judit) és a műemlékes tervezővel (Ágó Mátyás) egy utolsó közös egyeztetés a burkolat végleges anyaghasználatáról és esztétikai kialakításáról (burkolatterv). Felelős:  Heininger Ferenc

Egyháztanácsi feladatként a Karitász megújulásának napirenden tartása

 • A fenti célra ~ 2 hónapja munkacsoport alakult.
 • A munkacsoport első üléséről jegyzőkönyv készült, amely ki lett küldve az Egyháztanács tagjainak.
 • Az első összejövetel eredményeinek két legfontosabb eleme:

o      Az Egyházközség ez év novemberétől a Karitász jelentőségének megismertetéséért, elfogadásáért „Karitász évet” indít.

o      A napi kisebb operatív feladatok elvégzésére november 01-től a plébánia saját forrásból személyi segítséget biztosít , napi 1-2 órában.

Közösségi ház – udvar és udvari homlokzat felújítás

 • Még nem született végleges döntés arról, hogy az e célra megnyert 2 millió Ft-on felül sikerül e további támogatást szerezni a püspökségről.  Ennek végkimenetelét megvárva még a tél folyamán be kell kérni az ajánlatokat a felújításra a kivitelezőktől. Felelős: Maurer János

Az „Egyháztanács”, „Gazdasági Tanács”, „Pasztorális Tanács” fogalmak értelmezésének tisztázása

 • Heinczinger Balázs: jelezte, hogy az új elnevezések (Egyháztanács helyett Gazdasági Tanács és Pasztorális Tanács) egyrészt régi hagyományt írnak felül, másrészt az új elnevezések esetleg súlytalanná tehetik némelyek szemében az Egyházközség eme fontos grémiumát.
 • István atya: a felvetést érti, de ezek az elnevezések nem új keletűek, hosszú évek óta benne van a püspökség által kiadott egyháztanácsi működést szabályozó leírásban.
 • Testületi közös megállapodás – az összes felvetés, érv átbeszélése után jelenlévők és István atya az alábbiak szerint látják értelmét a különböző elnevezések használatának:

o      Egyháztanács: a fogalom és az elnevezés változatlanul él, az Egyháztanács, mint a gazdasági és pasztorális tanácsot magába foglaló testület továbbra is létezik.

o      Ebből következően a Gazdasági Tanács is, és a Pasztorális Tanács is Egyháztanács, attól függetlenül, hogy együttesen vagy külön-külön hozzák döntéseiket, végzik tevékenységüket.

o      A gyűjtő fogalom/elnevezés – „Egyháztanács” – továbbra is maradjon használatban.

o      Az Egyháztanácson belül működő Gazdasági Tanács, és Pasztorális Tanács elnevezések megkülönböztetett használata akkor indokolt, ha valóban kihangsúlyozandó, hogy adott tevékenység tárgya melyik munkacsoporthoz kötődik.

„Felajánlási körmenet” – a felajánlások hívek általi kivitele az oltárhoz

 • István atya: egyes helyeken szokás (pl. Kismaros), hogy a felajánlásokat azok viszik ki az oltárhoz, akik a misét valakiért befizették. Bevezessük ez Nagymaroson is?
 • Testületi döntés: a felvetés szimpatikus. Nagymaroson ez lehetőségként jelenjen meg. Aki a misét befizette, ha élni szeretne a lehetőséggel, vigye ki a bort és az ostyát, de mindez ne legyen kötelező.  A szentmiséken állandóan ott lévők közül legyen 2 fő kijelölve, akik – jelentkező/mise befizető híján – biztosan kiviszik a felajánlásokat.
 • Fontos: bizonyos rendszerességgel István atya hirdesse mindezt.
 • Egyéb: a felajánlásokat tartalmazó asztal hétköznap ne a padsorok közé, hanem a szószék alá kerüljön.

A szentostya mise előtti „kiadagolása”

 • István atya: elviekben a szentáldozáskor kiosztásra kerülő szentostya minden esetben az azon a szentmisén átváltoztatott ostyából kellene, hogy kikerüljön, nem „konzerv” ostyából.  Kérdés: bevezessük e Nagymaroson, hogy a mise előtt az áldozni akarók maguk helyezzék az ostyatartó paténába az ostyát a felajánláshoz.?
 • Testületi döntés: a szándék és az elv érthető, de több szempontból nehezen kivitelezhető, ezért mindez ne kerüljön a jövőben bevezetésre.

A plébániaudvari gépkocsibehajtó kapu felújítása

 • A kapu több szempontból (esztétika, működés) rossz állapotban van. Kerüljön e teljes cserére, vagy csak a megbízható működéshez szükséges mértékig történjen a felújítás?
 • Testületi döntés: egyelőre csak a szükséges javítás történjen meg. A későbbiekben majd szóba kerülhet a csere. Ez esetben hasonló kinézetben kellene gondolkodni, mint a plébánia személybejáró kapuja.

István atya: Egyházközség által kibocsátott póló?

 • Jó felvetés, hogy legyen a helyi egyházközségre, templomra utaló „saját” pólónk. Kérdések: mi legyen rajta, póló színek, méretek, árak, árusítás módja?
 • Logó/felirat: Szent Márton grafika, templomunk, egyéb? A megtervezést vállalja: Kovács Barna, Marosfalvi Ákos
 • Szín, méret: nagyobb tételben kellene megrendelni, egyszerre több színben, méretben, fazonban.
 • Árusítás, értékesítés: egy kijelölt személy szervezze, ezen felül állandóan a sekrestyében misék előtt, után.

„EMMI projekt”

 • Bíztatás, felkérés érkezett Dobszay Bence atya részéről, hogy az Ifjúsági találkozó tradíciójára való tekintettel állítsuk össze azon közösségi terek, egyházközségi építmények listáját, amelyek átalakításra, felújításra szorulnak, és megújításuk bármilyen formában a találkozó ügyét szolgálná. A felkérés mögött komoly EMMI-s finanszírozási szándék is húzódik.
 • Az erre alakult stáb munkája révén összeállt a projekt tábla, amely a Gazdasági Tanács tagjai számára kiküldésre került.
 • A felújításra nevesített ingatlanok:

o      Kálvária lépcsők, stációk

o      Templom – teljes homlokzat felújítás

o      Plébánia udvar felújítás (a már általunk elkészített koncepció szerint)

o      Plébánia udvari vizesblokk és raktárépület

o      Közösségi ház (teljes tetőtér beépítés – zarándokszállás, a már elkészült koncepcióterv szerint)

o      Regnum ház (Diófa utca)

 • Fejlemény: október végi hír, hogy az Egyházközség 60 millió Ft támogatásról kapott ígérvényt a plébániaudvari vizesblokk és raktárépület felújítására.

Egyházközség GT és PT jegyzőkönyve 2017. szeptember 4.

A Nagymarosi Egyházközség  Gazdasági Tanácsa és Pasztorális Tanácsa közös ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2017. szeptember 04.

Akolitus jelöltek

–         István atya 2 főt jelölt az ősszel induló akolitus képzésre: Halupka Gábor, Hadi Péter

–         A jelenlévők a felvetést egyhangúlag támogatják

Karitász

–         A testület mostantól fogva folyamatosan napirenden tartja a helyi karitász utódlásának kérdését.  Szükséges több fronton az egyeztetés, az együttgondolkodás a karitász tagokkal, hogy együttesen találjunk megoldást a karitász szervezet fiatalítására, a szolgálók számának növelésére, a generáció váltásra.

–         A koncepció és forgatókönyv kidolgozására, az egyeztetések lefolytatására, munkacsoport alakul. Tagjai: Rendessy Annamária, István atya, Zoller Andrea, Péntek Attila, Halupka Gábor, Heininger Ferenc

Közösségi ház – udvar felújítás

–         Az elnyert 2 mill. Ft műszaki tartalma a pályázat által megkötött. A munkák elvégzésére Maurer János kér be árajánlatokat. Határidő: 2017. december 01.

–         Hadi Ferenc a püspök atyánál próbál az egyéb felújításokra forrást szerezni. Határidő: 2017. október 15.

–         Az egyéb elvégzendő/elvégezhető felújításokról lista és költségbecslés készült. Az esedékes, elvégzendő felújítások prioritását a későbbiekben állítja össze a testület , az ezekre rendelkezésre álló végleges összeg ismeretében.

Összesítő táblázat az Egyházközségben lévő feladatokról, tennivalókról

–         A táblázatot Tisch Dani elkészítette, közzétette a testületi tagok és a pasztorális csoport tagjai között.

–         Eddig egyvalaki dolgozott benne/rajta, noha fontos lenne – korábbi elhatározásunkhoz híven – feltölteni tartalommal.

–         Fontos lenne egy személy, aki vállalja az Egyházközségben meglévő feladatok szolgálási lehetőségek feltérképezését, listázását. Reményeink szerint ezeket közzétéve könnyebben vállalnak majd szolgálatot olyanok, akik szívesen tevékenykednének az Egyházközségben, de konkrét feladat híján nem mernek, nem tudnak a közért dolgozni.

–         A táblázat életre hívását vállalta: Hadi Ferenc, István atya. Határidő: 2017. december 15.

A régi relikvia zászló további sorsa

–         A Zoltai Zsoltitól megörökölt zászló továbbra is az Egyházközség birtokában van.

–         Mivel változatlanul értéket képvisel, és másfél-két évvel ezelőtt egyházközségi gyűjtés is volt a közösségi térben való kiállítás lehetőségének a megteremtésére, meg kell találni a végleges helyét Egyházközségünkben.

–         Körbejárja, az ügyet napirenden tartja: Heininger Ferenc

A plébánia udvari vizesblokk felújítása

–         István atya: az Ifjúsági Találkozó szervező csapata részéről jelzés érkezett, elképzelhető, hogy pályázat útján forrást tudnak szerezni a felújításra/átépítésre.

–         A felújítás koncepciójának a terve már év elején elkészült, az Egyháztanács ezt jóváhagyta. A következő lépés az engedélyezési terv elkészíttetése tervezővel, és az engedélyeztetésre való beadás az építéshatóságnál.

–         Felelős: Heininger Ferenc

A szentély terének megújítása

Oltár

–         István atya: több szakértő is megnézte a főoltárt, és egyöntetűen megerősítették, hogy a maga formájában, régiességében értéket képvisel. Ezért inkább a felújításra kellene helyezni a hangsúlyt, mit a cseréjére.

–         A testület ezt az álláspontot elfogadja. A felújításra ajánlatot kér és szakembert választ: István atya

Szentély padló burkolat

–         Ágó Mátyás műemlékes tervező több verzióban burkolatterveket készített a szentélyburkolat felújítására.

–         Első lépésként a burkoló anyagokat és a színvilágot szükséges kiválasztani.

–         Ágó Mátyás a tervében a csiszolt mészkőlapot (süttői, egyéb) javasolja. Mivel az ilyen mészkőlapoknak több fajtája, mintázata, színvilága létezik, szükséges a minták beszerzése, és közös döntéssel (Egyháztanács, Ágó Mátyás tervező, Fehér Judit műemlékvédelem) a végleges burkolat fajta kiválasztása.

–         Szervezi, a mintákat beszerzi: Heininger Ferenc

Egyháztanács, Pasztorális csoport munka és lelki hétvégéje

–         Időpont: 2017. november 10-11.

–         Helyszín: Kismaros, Ciszterci Monostor

Képviselő-testületi jegyzőkönyv 2017. március 7.

A Nagymarosi Egyházközség  Gazdasági Tanácsa és Pasztorális Tanácsa közös ülésének jegyzőkönyve

Pasztorális tanács eskütétel

 • A Pasztorális Tanács tagjainak esküt kell tennie. Mivel 2018-ban a jelenleg regnáló Egyháztanács mandátuma is lejár, István atya az eskütételt az újonnan felálló Gazdasági Tanács tagjainak eskütételével köti össze.

Új taggal bővült a Gazdasági Tanács

 • István atya javaslatára és a testület teljes egyetértésével mostantól Honti Imre is a Gazdasági Tanács tagja.

A 2016-os költségvetési elszámolás elfogadása

 • Kovács Barna elkészítette, és jóelőre elküldte a tavalyi év pénzügyi adatait tartalmazó beszámolót.
 • Mindkét Tanács az előterjesztett anyagot  egyhangú szavazással elfogadta.
 • Egyúttal kifejezte köszönetét Barnának és Ivettnek, amiért már évek óta lelkiismeretesen és nagy alapossággal felügyelik az Egyházközség pénzeinek  mozgását, könyvelését.

Közösségi ház – udvar

 • Felmerült, hogy az udvar megnagyobbítása céljából le kellene bontani a Karitász raktár felé lévő téglakerítést, hogy az ottani használaton kívüli udvar egy részét is bevonjuk a köziház udvarhasználatába.
 • Egyúttal az is felvetődött, hogy rendbe kellene hozni a belső udvari verandát, homlokzatot, és az udvart (gyeppótlás, virágosítás)
 • Döntés: Maurer János és Halupka Gábor e tárgyban már készített és benyújtott a közelmúltban pályázatot. Várjuk meg ennek végeredményét, és ennek függvényében vigyük tovább az ügyet.

Templom szekkó restaurálás

 • A kórus mellvéd és a kórus alatti rész restaurálása várhatóan március végéig elkészül. A hátsó bejárati rész is – időjárás függvényében – valamikor tavasszal kerül felújításra.
 • A középső részek folytatása jövőre lehet esedékes

Plébéniai gondnok

 • Mostantól Jórász Öcsi látja el a plébánia, templom, köziház gondnoki teendőit napi 2 órában, az irodai órákkal megegyező időpontban.
 • Problémát jelezni, feladatot adni: István atyán, Kanyó Ágin keresztül lehetséges.

Kálváriai világítás kezelése húsvétkor – Zoltai Zsolti örökének átvétele

 • Honti Imre vállalja a feladat átvételét. Első alkalommal Maurer János segít, és átadja neki a szükséges információkat.

Kálvária takarítás

 • A takarítás idei időpontja: április 1. Koordinálja: Maurer János.
 • Feltétlenül hirdetni kell!
 • Felvetődött, hogy idén adjunk ennek közösségi jelleget: „családi takarítás” címszóval. Kezdés 9-kor közösen a templomban imával.
 • A délelőtt folyamán legyen közös teázás, zsíroskenyerezés.  Szervezi: Zoller Andrea

Hegyi mise – Bergmesse

 • Ivor Anikó változatlanul vállalja az esemény szervezését, de kellene az egyházközség részéről is egy felelős, aki gazdája a rendezvénynek.  Erre István atya felkéri Tóth Bencét.
 • Tennivalók: Felolvasók, személyes könyörgések megszervezése
 • Padok, asztalok, oltár terítő, liturgikus eszközök (bor, kehely, ostya, miseruha, stb.) helyszínre juttatása.
 • Ásványvíz, pogácsa , müa. poharak, szalvéta intézése
 • A padok – asztalok szállításában segít: Heininger Ferenc

A templom szentély megújítása

 • a szentély külső szemmel nézve kicsit „szedett-vedett”, eklektikus . A bútorok stílusa keveredik, a szőnyegek többfélék, az oltár dobogó lelakott, az oltár sem dísze igazán a szentélynek, a kőburkolat  konyhai szintű.  A  2020-as Eucharisztikus kongresszusra szeretné, ha megújulna a szentélyünk.  Ez ügyben együttgondolkodásra kéri a Tanácsokat.
 • Azonnali visszajelzések. Kérjük ki a hívek véleményét.
 • Kőburkolat cseréje szép márvány vagy mészkő lapokra – igen
 • Főoltár cseréje – igen, de az angyalok maradjanak
 • A többi bútor  – ambó, szembe oltár, kis asztal (bornak, víznek),  papi „trónus” – egyelőre maradjon, hiszen azok ~ 25-30 éve egységes stílusban készültek.

Képviselő-testületi jegyzőkönyv 2017. január 16.

Az ülés időpontja: 2017. január 16.

Közösségeink áttekintése (alvók vagy élőek e keresztény közösségeink?)

 • Számba véve a jelenleg nevesített 25 közösséget, látható, hogy több olyan közösség van, amelyik nem kifejezetten a klasszikus keresztény közösség kritériumai szerint működik, és szintén több az olyan közösség, amelyik vegetál, vagy pusztán a több éves rutin által él, működik jól-rosszul.
 • Péntek Attila és Dr. Hadi Ferenc személyeiben team alakul, hogy megvizsgálják, hol, melyik közösség szorul tényleges segítségre. Amennyiben a közösség nyitott a segítség elfogadására, úgy közösen ötletelnek, és kidolgozzák a segítség módját.

A közösségi lét elősegítése a Nagymarosi Egyházközségben

 • Az idei év szlogenje: egy templom, egy család.
 • A felmerülő kérdések:

Mit is jelent ez valójában?

Hogyan váltsuk mindezt valóra?

A közösségvezetőket szólítsuk e újra meg?

Mindez nagyobb közösségi rendezvényeken csúcsosodjon ki?

 • -A témát továbbgondolja, körbejárja, és újra az Egyháztanács elé hozza: Dr. Hadi Ferenc és Halupka Gábor

Egyházközségi ingatlanjaink elkeresztelése, névadás

 • Halupka Gábor konkrét javaslata nyomán felmerült, hogy az egyházközségünk közelmúltjában élt jeles személyekről nevezzünk el bizonyos közterületeket, egyházi ingatlanokat.
 • Mindez amennyire tisztes emlékállítás, ugyanúgy konfliktusforrás is lehet (miért erre gondoltunk először, és nem arra; ez igazából nem méltó minderre, de az sokkal jobban megérdemelné, stb.).
 • Az ügyben lehetséges problémák átgondolását Maurer János, Dankai János és Heininger Ferenc vállalta.

Férfi keresztút nagyböjtben

 • Felvetődött, hogy nagyböjtben a templomi péntek esti keresztutak közül az egyik legyen férfi keresztút, férfiak által felolvasott, imádkozott.
 • Ennek szervezését vállalta: Heininger Ferenc

Plébánia udvari vizesblokk végleges terve

 • A korábbi módosítási javaslatok át lettek vezetve a tervezett alaprajzra.
 • A testület jóváhagyja, hogy a módosított alaprajz alapján meginduljon az engedélyes terv elkészíttetése. Felelős: Heininger Ferenc
 • István atya továbbküldi az alaprajzot Dobszay Bence atyának (ötletadó, és reménybeli finanszírozó) véleményezésre.