Hirdetéseink 2019. április 7.

 • Köszönjük mindenki munkáját, aki a kálváriatakarításban részt vett.
 • Ma, 15-16 óráig dicsőítő szentségimádásra hívunk mindenkit. Gyónási lehetőség is lesz alatta.
 • Ma, 19, 30 -kor a közösségi házban a szentföldi zarándokok beszámolót tarnak útjukról. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Azokat is, akik esetleg jövőre részt venni szándékoznának. Ezen a napon tartjuk a Szentföldi gyűjtést.
 • Pénteken szentmise után keresztutat tartunk.
 • Kiengesztelődési est lesz április 13 –án, szombaton, az esti szentmise után. Szentgyónási lehetőség, szentségimádás, bűnbánati liturgia, a kiengesztelődésnek ünneplése. Ajánljuk mindenkinek, hogy egy lap egyik oldalára írja: „Jézus köszönöm” a másik oldalára „Jézus bocsáss meg”. Ezt a lapot vihetjük el a szentgyónásba és utána a liturgia végén elégetjük.
 • Ezen a napon lesz templomunk húsvéti nagytakarítása is. Reggel 8 órától minden segítőkézre számítunk.
 • Barkát aki tud, kérjük hozzon a virágvasárnapi szentmisére, úgy hogy lehetőleg mindenkinek jusson
 • Jövő vasárnap, virágvasárnap délelőtt csak 9 órakor lesz szentmise. Este 18, 30 –kor csendes mise lesz.
 • Húsvéti szentgyónásunkat időben végezzük el. Lehetőség van rá misék előtt illetve Zoltán atyánál napközben bármikor. Külön időpont is kérhető. A szent három napban a liturgiák előtt nem lesz gyónási lehetőség.
 • Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik a nyári időszakban vállalkoznának rá, hogy megmutatják templomunkat az ideérkezőknek. Egy – egy szombat, vagy vasárnap délelőtt, délután volna vállalható. Ha sokan jelentkezünk, csak két – három havonta kerülne sor valakire. Jelentkezés Dankainé Marikánál.
 • Templomunk kapuját szeretnék felújítani. Jövő vasárnap szeretnénk a testvérek segítségét kérni az 1 millió forintos felújításban.
 • Szeretettel hívunk mindenkit Ápr. 21-én, Húsvétvasárnap 17-18-ig Húsvéti Öröm Koncertre, melyet a Nagymarosi Hegedűművészek tartanak templomunkban.
 • “Asszonyok a sírnál”. Idén is szeretettel hívjuk közösségünk lányait és asszonyait erre régi szép hagyományra, mely Jézust kereső  zarándoklat húsvéthétfő hajnalban. Jelentkezni Maurerné Stedra Liviánál lehet. Részletek a hirdetőfalon lévő plakáton.
 • A zebegényi plébánia hozzánk csatolásával a szentmisék tekintetében annyi változás lesz húsvét után, hogy a 9, 30 –as szentmisét mindig István atya tartja. Majd. A 8 órai és esti szentmiséken Futó Béla és Zoltán atya lesz a celebráns.