Hirdetéseink 2019. június 16

  • Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki az egyházközségi majális és a ministráns tábor szervezésében részt vett.
  • Jövő vasárnap úrnapja lesz. Délelőtt csak 9 órakor lesz szentmise, majd azt követően úrnapi körmenet. 18, 30 –kor csendes szentmise lesz.
  • Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!
  • Úrnapja vásárnapjától a Megyéspüspök úr engedélyével templomunkban minden vasárnap 2 szín alatt lehet áldozni. Aki kézbe szeretne áldozni, kérjük, hogy az áldoztatás végén álljon be a sorba. Az erről szóló tájékoztató hátulról elvihető.
  • A tanév végén szeretnénk megköszönni a tőlünk elköszönő Szilvi néni, és a hitoktatást a továbbiakban nem folytató Mariann és Boróka lelkiismeretes, éveken át tartó hitoktatói munkáját. Isten áldását kérjük további munkájukra.
  • Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve, világméretű szentségimádás lesz június 22 –én szombaton, melybe közösségünk 17, 30 – 18, 30 –ig kapcsolódik be.