Hirdetéseink 2019. szeptember 29.

  • Köszönjük mindazok munkáját, akik a plébánia takarításában és a templomunk búcsúi ünnepségének szervezésében részt vettek.
  • Október 3 –án, csütörtökön 19, 30 órakor indul a Szentlélek szeminárium. Részletes információk a hirdetőtáblán, illetve a hátul kihelyezett szórólapon olvashatók. Jelentkezni a hátul kitett lapon és a plébánia honlapján lehet.
  • Csütörtökön 17,30 kor szent órát tartunk!
  • Októberben minden este 18 órától Rózsafüzért imádkozunk!
  • Elsőpéntek lesz a héten. 17.30-tól engesztelő rózsafüzér, a szentmise 19 órakor kezdődik, a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra ajánljuk fel. .
  • Október 5 –én, szombaton lesz az Ifjúsági Találkozó. A nagymarosi levél, tudnivalók a gyerekmarosról és az ima a Találkozóért, hátulról elvihetők. Szombaton este nem lesz szentmise.
  • Október 13 –án vasárnap, a 9, 30 –as szentmise keretében lesz a bérmálás. Imádkozzunk a bérmálásra készülőkért.
  • Jövő vasárnap szeretnénk kérni a testvérek adományai templomunk szentélyének lapozására. A munkálatok összköltsége 4 millió Ft. A lapok megtekinthetők a szószék alatt.
  • Az Újraépítve c. könyv, mely egyházközségi zsinatunk vezérfonala lesz, a sekrestyében megvásárolható 2000 Ft – ért, vagy kölcsönbe elvihető.