Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve 2016. október 3.

Templom szekkók felújítása

–         Az eddigi adományokból összegyűlt összeg ~ 4 millió Ft. Pontos adatokat István atya – készpénz, illetve János – utalások összegzése után kaphatunk.

–         Várható a püspökségtől is támogatás (végleges döntés még nincs)

–         Az Önkormányzat pedig megítélt 1 millió Ft támogatást. Az Egyháztanács ezért köszönetét fejezi ki.

A templom hátralévő beltéri restaurálási költségeinek felosztása az elvégzendő munkálatok szerint.

–                     Szentély          ~ 4 Mill Ft+ járulékok és állványozás

–                     Középső rész   ~5 Mill Ft+ járulékok és állványozás

–                     Hátsó rész       5 Mill Ft + járulékok és állványozás

–                     Kórus alatt      1 M Ft + járulékok (és állványozás)

További adományok, adománygyűjtési lehetőségek: Halupka Gábor ismertette a korábban elküldött (az előző ülésen is felolvasott) ötleteit. Ezek:

–         Kisebb adományok (nem csak egész freskóra), ”örökbe fogadási lehetőség” ..

–         Nem hívők megszólítása

–         Közösségek megszólítása

–         Cégek megszólítása

–         Sárga csekk lehetőségének újbóli megvizsgálása. kb. összeg 4 M ft.

A kismarosi munkahétvégén fentiekre külön kitérünk.

Heinczinger Balázs: A nagyböjtben a szentély hátsó falára elhelyezésre kerülő „megfeszített Jézus” drapériáról

–         A szekkók felújítása után a jelenlegi „fapados” felrakási módnál praktikusabb megoldást kellene kitalálni. Valamilyen fajta lentről mozgatható csigarendszerre gondol, melynek kötelei, alkatrészei a drapéria felfüggesztett állapotában, és drapéria nélküli állapotban sem láthatóak zavaróan. (Pl. vékony drótkötél, műszálas kötél, damil, egyéb).

–         Felhatalmazást kér a testülettől, hogy az ügyet körbejárja, és ajánlatot tegyen a műszaki megoldásra, valamint ennek bekerülési költségére.

–         A Testület a felhatalmazást megadja

Pasztorális team – Gáspár István

–         A Pasztorális team létrehozásának célja: az Egyházközség létezésének színvonalasabbá tétele.

Célok:

–         Az aktuális egyházközségi programok megszervezésében katalizátor szerep betöltése

–         Egy „imádságos” csoport létrehozása, akik elkérik a Jóisten álmát az Egyházközséggel kapcsolatban. Az Egyháztanács nagyrészt racionális, gyakorlati dolgokkal foglalkozik, kevésbé lelkiekkel. István atya úgy érzi, kicsit magára maradt a lelki, pasztorális dolgokkal, ezért tartja fontosnak egy élő, aktív, pasztorális csoport létrehozását.

–         A Pasztorális team tagjai: István atya, Kanyó Ági, F. Dán Ildi, Z. Várkonyi Tekla, Kovács Linda, T. Heininger Adrienn, Macskásné P. Katalin, H. Szűcs Erika, Zoller Andrea, Légrádi Dávid, Tóth Bence, Heininger Ferenc (12 fő)

Felajánlás tabernálkulumról

–         Felajánlás érkezett egy bontásra kerülő oltáriszentség tartó esetleges adományozásáról.

–         Testületi döntés: az adományt köszönettel elfogadjuk, valamelyik kápolnában (Rókus, Kálvária) elhelyezésre kerülhet.

–         A részletekről Maurer János egyeztet a felajánlóval, valamint a műemlékes hatósággal.

Egyháztanács lelkigyakorlat, munkahétvége

–         Időpont: 2016. november 11-13. (péntek estétől vasárnap délelőttig)

–         Helyszín: Kismaros Ciszterci monostor

Átbeszélendő témák:

–         Halupka Gábor  levélbéli felvetései(utca apostolság , csekk, közösségek, egyéb)

–         Fogyunk a templomban ? (Gyermekek)

–         Fenyőállítás módja a szekkó felújítás után

–         Kérdőív meg nem beszélt pontjai (Süveges Gergő )

–         A plébánia udvari vizesblokk átalakításának végleges formája – a tervezés előkészítéshez

–         Egyebek