Képviselő-testületi jegyzőkönyv 2016. június 17.

Helyszín: Almáskert

Templom seccók felújítása

– Az adományok lassan, de biztosan gyűlnek

– Mielőbb utánajárni az Önkormányzattól és a Püspökségtől esetleg megszerezhető támogatásnak

– A kivitelezővel – Tarr György restaurátor – szerződés előkészítése megtörtént, a szerződés aláírásra vár

– A felújítás a jelenlegi állás szerint  ~ szeptember 1-n indul. (Ezelőtt kerül sor a szentély beállványozására.)

–  A további támogatások begyűjtésére, felkutatására team alakult: Hadi Ferenc, Halupka Gábor

Hegyi mise – június 15.

–  ½ 4-kor a templom előtt várakozókat felvinni a Kálváriára

–  Ülőhelyek szükségesek – sörpadok felvitele a plébániáról. Felelős : Péntek A.

–  Első alkalommal a valós igények felmérése (érdeklődés, létszám, lebonyolítás) a kálváriai helyszínen lesz. Ezek alapján dönthetünk a jövőben esetleges más helyszínről.

Ifjúsági találkozó team – Dobszay Bence testvér megkeresése

–  István atya tájékoztatta Bence testvért a különböző elképzelésekről, és azok bekerülési költségéről (Bence testvér megkapta az erről készült írásos anyagot.)

Bence testvér jelezte, hogy a támogatás ügyében beszélni fog az államtitkárral.

–  Ettől függetlenül időközben el kell indítani a terveztetést. Hogy melyik verziót, erről Heininger Ferenc konzultál Bence testvérrel.

Vacsora fehérben (július 23.)

–  A városi újságba el kell küldeni a rendezvény hírverő anyagát

–  Plakátolás, molinók kihelyezése szokás szerint szükséges

–   Ezeket, és az estével kapcsolatos helyszíni tennivalókat intézi: Heinczinger Balázs, Heininger Ferenc

Pasztorális és Gazdasági bizottság/tanács megalakítása

–  István atya felvetette a két grémium megalakulásának szükségességét

–   A Testület támogatja a felvetést

–   A következő testületi ülésig minden Egyháztanács tag gondolja át, melyikben tudna, szeretne részt venni?

–   Mindkét grémiumnak csak akkor van értelme, ha a majdani tagok valóban aktívan dolgoznak, és nem csak látszat munka folyik a bizottságokban!