Képviselő-testületi jegyzőkönyv 2017. március 7.

A Nagymarosi Egyházközség  Gazdasági Tanácsa és Pasztorális Tanácsa közös ülésének jegyzőkönyve

Pasztorális tanács eskütétel

 • A Pasztorális Tanács tagjainak esküt kell tennie. Mivel 2018-ban a jelenleg regnáló Egyháztanács mandátuma is lejár, István atya az eskütételt az újonnan felálló Gazdasági Tanács tagjainak eskütételével köti össze.

Új taggal bővült a Gazdasági Tanács

 • István atya javaslatára és a testület teljes egyetértésével mostantól Honti Imre is a Gazdasági Tanács tagja.

A 2016-os költségvetési elszámolás elfogadása

 • Kovács Barna elkészítette, és jóelőre elküldte a tavalyi év pénzügyi adatait tartalmazó beszámolót.
 • Mindkét Tanács az előterjesztett anyagot  egyhangú szavazással elfogadta.
 • Egyúttal kifejezte köszönetét Barnának és Ivettnek, amiért már évek óta lelkiismeretesen és nagy alapossággal felügyelik az Egyházközség pénzeinek  mozgását, könyvelését.

Közösségi ház – udvar

 • Felmerült, hogy az udvar megnagyobbítása céljából le kellene bontani a Karitász raktár felé lévő téglakerítést, hogy az ottani használaton kívüli udvar egy részét is bevonjuk a köziház udvarhasználatába.
 • Egyúttal az is felvetődött, hogy rendbe kellene hozni a belső udvari verandát, homlokzatot, és az udvart (gyeppótlás, virágosítás)
 • Döntés: Maurer János és Halupka Gábor e tárgyban már készített és benyújtott a közelmúltban pályázatot. Várjuk meg ennek végeredményét, és ennek függvényében vigyük tovább az ügyet.

Templom szekkó restaurálás

 • A kórus mellvéd és a kórus alatti rész restaurálása várhatóan március végéig elkészül. A hátsó bejárati rész is – időjárás függvényében – valamikor tavasszal kerül felújításra.
 • A középső részek folytatása jövőre lehet esedékes

Plébéniai gondnok

 • Mostantól Jórász Öcsi látja el a plébánia, templom, köziház gondnoki teendőit napi 2 órában, az irodai órákkal megegyező időpontban.
 • Problémát jelezni, feladatot adni: István atyán, Kanyó Ágin keresztül lehetséges.

Kálváriai világítás kezelése húsvétkor – Zoltai Zsolti örökének átvétele

 • Honti Imre vállalja a feladat átvételét. Első alkalommal Maurer János segít, és átadja neki a szükséges információkat.

Kálvária takarítás

 • A takarítás idei időpontja: április 1. Koordinálja: Maurer János.
 • Feltétlenül hirdetni kell!
 • Felvetődött, hogy idén adjunk ennek közösségi jelleget: „családi takarítás” címszóval. Kezdés 9-kor közösen a templomban imával.
 • A délelőtt folyamán legyen közös teázás, zsíroskenyerezés.  Szervezi: Zoller Andrea

Hegyi mise – Bergmesse

 • Ivor Anikó változatlanul vállalja az esemény szervezését, de kellene az egyházközség részéről is egy felelős, aki gazdája a rendezvénynek.  Erre István atya felkéri Tóth Bencét.
 • Tennivalók: Felolvasók, személyes könyörgések megszervezése
 • Padok, asztalok, oltár terítő, liturgikus eszközök (bor, kehely, ostya, miseruha, stb.) helyszínre juttatása.
 • Ásványvíz, pogácsa , müa. poharak, szalvéta intézése
 • A padok – asztalok szállításában segít: Heininger Ferenc

A templom szentély megújítása

 • a szentély külső szemmel nézve kicsit „szedett-vedett”, eklektikus . A bútorok stílusa keveredik, a szőnyegek többfélék, az oltár dobogó lelakott, az oltár sem dísze igazán a szentélynek, a kőburkolat  konyhai szintű.  A  2020-as Eucharisztikus kongresszusra szeretné, ha megújulna a szentélyünk.  Ez ügyben együttgondolkodásra kéri a Tanácsokat.
 • Azonnali visszajelzések. Kérjük ki a hívek véleményét.
 • Kőburkolat cseréje szép márvány vagy mészkő lapokra – igen
 • Főoltár cseréje – igen, de az angyalok maradjanak
 • A többi bútor  – ambó, szembe oltár, kis asztal (bornak, víznek),  papi „trónus” – egyelőre maradjon, hiszen azok ~ 25-30 éve egységes stílusban készültek.