Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2016. április 18.

Meghívott vendég: Maurer Misi – a helyi cserkészcsapat vezetője

– Halupka Gábor: Szívesen venné a cserkészek segítségét az elkövetkező nyári családtáborban

– Maurer Misi: megteszi, ami tőle telik, megszólítja a cserkészeket, szervez ez ügyben.

– Hadi Péter: hogyan látja a helyi ifjúság helyzetét, és kapcsolatát a vallással, a helyi Egyházközséggel?

– Maurer Misi: a cserkészvezetők képzése által próbálják egyben tartani, megtartani a cserkészeten belül meglévő közösségeket, csapatokat, őrsöket.

A helyi Egyházközség a fenntartó, az a jogi személy, amely a cserkészcsapat mögött áll.

A cserkészetnek az ifjúság Egyházközségen belüli megtartásában mindenképp szerepe van.

– Péntek Attila: felveti, hogy megfontolandó lenne a cserkésze részéről egy kapcsolattartót kinevezni az Egyháztanács felé.

– Maurer János: a helyi cserkészvezetők a jó és hatékony képzések mellett egy közös lelkigyakorlaton is részt vehetnének

Hadi Péter: Közösségi ház ajtóinak nyitása  kulcsok helyett másképp

– Szervezi, hogy egy szakcég helyi felmérés után ajánlatot adjon a ház ajtajai zárhatóságának digitális működtetésére.

Ifjúsági találkozó team – Dobszay Bence atya megkeresése

– Dobszay Bence atya megkereséssel fordult a Nagymarosi Egyházközség felé, hogy esélyt lát az Ifjúsági Találkozóhoz kapcsolódóan anyagi források rendelkezésre bocsátására.  Célterület a plébánia udvari vizesblokk felújítása, ugyanitt a találkozóhoz köthető felszerelések, berendezések tárolásához raktár kialakítása.

– Testület: előkészítésként készüljenek költségbecslések különböző megoldásokra, ezek nagyságrendjének ismeretében tudunk Bence atyával érdemben tárgyalni: mire tudna forrást szerezni és milyen nagyságrendben?

– A felmerült négy koncepció:

1)      A meglévő vizesblokk, raktárépület megmarad jelenlegi formájában. A vizesblokk teljes felújításra kerül (Női, férfi WC-k, zuhanyzók, mozgássérült Wc, pelenkázó), külső hőszigetelést és fűtést kap, és egy hozzáépítéssel raktárrész kerül kialakításra.

2)      A meglévő hátsó raktárépület marad jelenlegi formájában, a vizesblokk rész elbontásra kerül. Helyén új, hőszigetelt, fűtéssel ellátott épületrész épül a következő funkciókkal: Női, férfi WC-k, zuhanyzók, mozgássérült Wc, pelenkázó, raktár.

3)      Ugyanaz, mint az előző, de a fent említett funkciók kiegészülnek egy orvosi szoba/vendégszoba funkcióval (szoba, vizesblokk, teakonyha), valamint  egy garázs helyiséggel.

4)      A jelenlegi vizesblokk marad így ahogy van, és a közösségi ház régi lakás részébe kerülnének az épület teljes felújításával az alábbi funkciók: Női, férfi WC-k, zuhanyzók, mozgássérült Wc, pelenkázó, raktár, orvosi szoba/vendégszoba  (szoba, vizesblokk, teakonyha).

– A költségbecslések elkészítésének felelőse: Heininger Ferenc. Határidő: május 21.

A tanúság újság megjelenésének gyakorisága

–  A testület hosszas tárgyalás után úgy döntött, hogy a Tanúság újság évente 4 alkalommal jelenjen meg, anyagbőség esetén akár bővebb terjedelemben is.

– Változatlanul kapjon nagy hangsúlyt, hogy az újságban elsősorban, és a terjedelem túlnyomó részében helyi témájú anyagok jelenjenek meg, helyi szerzők tollából.

– A jövőben – valós igény esetén – az újság anyagaival az Egyházközség honlapján is megjelenhetne online formátumban.

– Az Egyháztanács nagyra értékeli a szerkesztői bizottság munkáját, a lap minőségét és tartalmát. Mindezért köszönetét fejezi ki a lap megjelenésén dolgozó egész csapatnak.

PC – domaiszolgáltatás lemondása

– A  lemondásról a hivatalos levél  április 30-i felmondási idővel kiment.

– A határidő lejártakor Kovács Barna és Tisch Dani felveszi a kapcsolatot a PC kft.-vel a szolgáltatás átvétele ügyében.