Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2016. január 4.

Az ülés időpontja: 2016. január 4.

Szent Márton év – Rendessy Annamária

 • Miért fontos: A szentek életének példája segít minket eligazodni a saját hétköznapi életünkben. A szentek a mi keresztény örökségünk.
 •  Annamária kéri a testületet: aktívan vegyenek részt a Szent Márton év rendezvényein, támogassák őt és a többi szervezőt.
 • Az I. konkrét ügy: január 16-17-n a Szent Márton ereklye érkezik Nagymarosra. A különböző eseményeken számít a testület részvételére.
 • Egyéb: a helyi Karitász január 19-n lesz 25 éves. Ezért 16-n, 16 órakor ünnepség lesz a Művelődési házban, ahol mindenkit szeretettel látnak a testületből is. Az ünnepség egyik célja, hogy szeretnének célzottan az utódlásról gondoskodni, az utódoknak kedvet csinálni, mert a jelenlegi garnitúra lassan át kell adja a staféta botot.

Felajánlás – képeslapok a templomról

 • A Nagymaroson élő Kocsis István úr felajánlotta, hogy szívességből képeslap minőségű fotókat készít a templomról, saját költségén kinyomtatja, és a képeslapokat az Egyházközség rendelkezésére bocsátja. A bevétel az Egyházközségé marad.
 • Testület: köszönjük a felajánlást, élünk a lehetőséggel.

Felajánlás – Hadi Ferenc

 • Felajánlja kapcsolatát egy Szent Erzsébet kiállítás helybe hozatalára.
 • Testület: köszönjük a felajánlást, élünk a lehetőséggel. Hadi F. szabad kezet kap ennek megszervezésében.

Molinó elhelyezés

 • Érvek, ellenérvek ismertetése, és hosszas vita után a testület úgy döntött, hogy nem helyez el „üzenő molinót” a Rókus kápolnára, illetve annak környezetébe.
 • Viszont az országút közeli kismarosi Ciszterci Orvosi Rendelő korlátján jó helye lenne egy molinónak. Rá kell kérdezni, hozzájárulnak e?
 • Felelős: Heinczinger Balázs.

Irgalmasság éve

 • István atya ajánlja, hogy a „központilag” szervezett Irgalmasság éve zarándoklaton (Máriabesnyő) vegyünk részt, mint Egyházközség.
 • Szintén felveti, hogy ősszel helyi, nagymarosi szervezésben menjünk el Mátraverebély Szentkútra. Zoltán atya már elvállalta a buszon való lelki vezetést.

 Bergmesse

 • István atya beszélt Ivor Anikóval, mint a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, és Anikó támogatja az ügyet.
 • Helyszín: a Fehérhegy tetején, a Csapás alatt újonnan kialakított parkos terület.
 • Várható időpont: jónak tűnhet a Kittenberger Kálmán napok végi vasárnap délután. Erről István atya egyeztet az önkormányzattal.
 • István atya Ivor Anikóval nekilát a szervezésnek.

Közösségi Ház kulcskérdés – Hadi Péter

 • Felveti, hogy nehézkes a jelenlegi sokkulcsos rendszer, gyakran hosszasan kell keresgélni a kulcs csomón egyes helyiségek kulcsait. Valami jobb megoldás után kellene nézni: egységes zárrendszer, digitális, kártyás bejutás?
 • Testület: a felvetés jogos, de sok egyéb más szempont is van a pillanatokon belül való bejutáson felül, amit ez ügyben mérlegelni kell. Járjuk körbe a dolgot, ehhez legelőbb az ötletelésen túl egy konkrét műszaki megoldás felvetés kell az anyagiak mellérendelésével, hogy érdemben dönteni tudjunk. Ennek kidolgozásáért felelős: Hadi Péter

Az Egyháztanács kihelyezett ülése, lelkigyakorlata ősszel

 • Helyszín: Ciszterci Rendház – Kismaros
 • Időpont: 2016. november 11-13 (péntek estétől vasárnap délelőttig, mise Nagymaroson 9:30.)

Egyházközségi kérdőív

 • A ~ 2 hónapja az Egyháztanács által az Egyházközség életéről, működéséről kitöltött kérdőív kiértékelő megbeszélése külön testületi ülés keretében február 15-n (hétfő) lesz.
 • Csak a problémásnak látszó területekről beszélünk. Szempont: a problémás kérdések szempontjából mi az, ami előrevisz? Ilyen alapon készüljünk a beszélgetésre.
 • Előkészül, és az anyagokat időben körbeküldi: Kovács Barna, Tisch Dani.

A következő testületi ülés időpontja: február 15. hétfő. 18:30-kor szentmisével kezdünk!