Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2016. november 11-13.

Az ülés időpontja: 2016. november 11-13.    Kismaros – Ciszterci monostor

Az Egyháztanács és Lelkipásztori team tagjainak lelki életéről

–         István atya jelzi, hogy a jövőben minden Egyháztanács és Lelkipásztori team tag felé azzal az elvárással fordul, hogy évente min. 1 alkalommal vegyen rész valamilyen lelkigyakorlaton, több napos egyházi rendezvényen (pl. Egri Lelkipásztori Napok), lelki elmélyülést szolgáló egyházi „képzésen” (pl. Szentlélek szeminárium, Cursillo, stb.). A „SZÖSZ-ölve” végzett szolgálathoz elengedhetetlen a bizonyos időnként való elmélyülés, Úrban való töltekezés, megmerítkezés.

Nagymarosi keresztény közösségeink áttekintése

–         Igényként merült fel, hogy az Egyháztanács számára is átlátható módon beszüljük át helyi egyházközségi közösségeink ügyét. Fontos tudnunk: a számon tartott 24-25 közösség valóban az Úrban gyökerezik e, vagy pedig csupán kedélyes asztaltársasága keresztény testvéreinknek.

Heinczinger Balázs: A nagyböjtben a szentély hátsó falára elhelyezésre kerülő „megfeszített Jézus” drapériáról

–         Heinczinger Balázs bemutatta a testületnek annak a csiga-kötél rendszernek  az makettját, aminek elvén a nagyméretű drapéria húsvétkor anélkül felhelyezhető lesz a tartó konzolokra, hogy létrázni kelljen.  A csigák és kötelek parányiak, vékonyak, így a padokból szinte nem is látható.

–         A testület a megoldást jóváhagyta, az elhelyezésre megkérte Heinczinger Balázst.

Adventkor fenyőfák elhelyezése a templomban

–         Felvetődött, hogy a szekkók felújítása után az oltár mögött felújított falfelület folyamatosan károsodhat a fenyőfák elhelyezésekor előforduló mechanikai hatásoktól, sérülésektől.

–         Testületi döntés: a jövőben az oltár mögötti középső részre nem kerül fenyőfa elhelyezésre, csak az oltár két szélére, a földre. És ez esetben is fokozottan ügyelni kell a falaktól való megfelelő távolságra.

Egyházközségi programjaink tervezete

–         Mikulás

–         Nyugdíja hittan indul havonta egy alkalommal az esti szentmise után

–         Adventi koszorú készítés

–         Adventi lelki nap december 03-án 10-15 óra között.

–         Szekkó felújítás ünnepélyes átadása december 08-n az esti szentmise keretében Beer Miklós püspökatya részvételével

–         Dicsőités minden hónap második péntek estéjén, az esti szentmise után

–         Ceferinó mise december 17-n

–         Fenyőfák kivágása – december 10-n

–         János napi bor áldás december 27-n az esti szentmisén

–         Mottó 2017-re: „Egy templom – egy család”

–         Egyházközségi disznóvágás 2017 január 21-n

–         Egri Lelkipásztori Napok  2017 január 23-26.

–         Házasság hete február 12-18.

–         Kálvária takarítás április 01.

–         Bergmesse május 06. 16:00 kálvária

–         Elsőáldozás május 14.

–         Ifjúsági találkozó május 20.

–         Pünkösd – Egyházközségi majális június 05.

–         Ministráns tábor június 10-11.

–         Egyházközségi sütögetés június 17.

–         Fehér vacsora – július 22.

–         Családtábor augusztus 13-17.

–         Nosztrai zarándoklat szeptember 09.

–         Nyitott templomok éjszakája szeptember 16.

–         Egyháztanács/Pasztorális team műhely hétvége november 10-11.