Liturgia magyarázat 2016. november 20.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek! – A mai napon „Krisztus, a mindenség királya” ünnepe van! Most – a liturgia magyarázat keretében – folytatjuk a katolikus hitünk egyes részeinek ismertetését.

Krisztusról, mint királyról a liturgikus év folyamán többször megemlékezünk, ez az Ünnep azonban más, hiszen nem csak kiemeli Krisztusnak a világmindenségre kiterjedő hatalmát, hanem az egyházi év végén előremutat a történelem végső, nagy napja felé, amikor mint Úr és Király jön majd el, megítélni mindeneket.

Krisztus Király ünnepét XI. Piusz pápa vezette be 1925. december 11-én – a “Quas Primas” című enciklikájában. A pápa elhatározásának hátterében az állt, hogy ebben az időben erősödni látta az ateista kommunizmus és a szekularizmus, – azaz az elvilágiasodás – eszméit és ezt a Krisztustól és az egyháztól való elfordulás veszélyeként értékelte.

Eredetileg a Mindenszentek ünnepe előtti vasárnapon tartották ezt az ünnepet. Krisztus Király ünnepe a II. Vatikáni Zsinat után, 1969-ben került az advent előtti utolsó vasárnapra. A mai ünnepen a megelőző évközi vasárnapoktól eltérően, zöld helyett, fehér ruhában miséznek a papok. Az egyházi évet Krisztus Király ünnepe zárja! Az utolsó ítéletre jövő királyt ünnepeljük, aki által részesülünk majd a szeretet végső győzelmében.

Prohászka Ottokár püspök mondta, hogy: „Hiszek Jézus szentséges szívében és mindent átölelő nagy szeretetében. Hiszek a lelkek szent közösségében. Hiszek a szeretet végső győzelmében.” – Szent Pál apostol azt hirdette, hogy Krisztus egyetemes uralma a szeretetben áll fenn.

Szeretetből teremtette az Isten a világot. Jézus szeretetből testesült meg. Szeretetből halt meg és támadt fel. A szentmisében ezen a napon arra emlékezünk, hogy miután Jézus önmagát teljesen kiüresítve jött el közénk, – az idők végén majd dicsőségben és fényben, Királyként érkezik az ítéletre.

Krisztus királysága más, mint a földi hatalmaké, mert az országa nem ebből a világból való. Ő nem hatalommal igáz le, hanem a szeretetével vonz sokakat magához! Krisztus a szolgálat királya: szolgákat nem akart, mert Ő akart szolgálni. Krisztus az egyszerűség királya. Krisztus a szeretet, a szívek királya: Mindenkit szeretett, senkit nem vetett meg. – Hallgasd a csend szavát és meghallod a hívását. Talán észre sem veszed, úgy fogja a két kezed. – Krisztus megoltalmazza az övéit, mert Ő ilyen király!

Kedves Testvérek! Most pedig imádkozzunk együtt a Plébános Urunkért, az egykor és most élő papokért, szerzetesekért, szolgálattevőkért, vezetőinkért, ellenfeleinkért, ellenségeinkért, édes magyar hazánkért, magyar nemzetünkért, és Európa keresztény megújulásáért:

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt, és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!” Amen.