Liturgiamagyarázat 2013. január 20. (260. rész)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek! – Ma az évközi 2. vasárnap van! Most a HIT évében, folytatjuk a liturgia magyarázatokat, katolikus hitünk egyes részeinek ismertetését!

A múlt vasárnap befejeződött a Karácsonyi idő és most megkezdődött az „évközi idő”. A Vízkereszt és Hamvazószerda, valamint Pünkösd és a következő Advent közötti összesen 34 hetet évközi időnek nevezzük. Idén, 2013-ban, február 13-án lesz Hamvazószerda! A liturgikus ruhák színe ebben az időszakban zöld. Ezzel a vasárnappal veszi kezdetét – a többi keresztény felekezet híveivel együtt – a keresztények egységéért való közös imádkozásunk. Egy héten keresztül, a hét minden napján más-más felekezet templomában – közösen imádkozunk!

Folytatjuk amit tavaly november 25-én abbahagytunk, Hitünk rövid összefoglalását A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, összefoglalása alapján, kérdés – felelet formájában:

(79.) Mi az Örömhír az ember számára?

Az örömhír a meghalt és föltámadott Jézus Krisztusnak, „az élő Isten Fiának” hirdetése. Heródes király napjaiban, Augustus római császár uralkodása idején Isten beteljesítette az Ábrahámnak és az ő ivadékának adott ígéreteket, és elküldte „a Fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük”.

(80.) Hogyan terjed ez az Örömhír?

Az első tanítványok kezdettől fogva égtek a vágytól, hogy hirdessék Jézus Krisztust azért, hogy mindenkit elvezessenek a belé vetett hitre. Ma is Krisztus szerető megismeréséből fakad az evangelizálás és a katekézis vágya, azaz a törekvés, hogy Jézus Krisztus személyében feltárjuk az Isten egész tervét, és az emberiséget elvezessük a Vele való közösségre.

(81.) Mit jelent a „Jézus” név?

A „Jézus” név, amit az Angyal Máriának mondott, annyit jelent, hogy „Isten megszabadít”. A születendő gyermek kilétét és küldetését jelzi, „mert ő szabadítja meg a népét a bűneitől”. Péter megerősíti, hogy „nem adatott más név az ég alatt az embereknek, akiben üdvözülnünk lehetne”.

Kedves Testvérek! Most pedig imádkozzunk együtt a Plébános Urunkért, az egykor és most élő papokért, szerzetesekért, szolgálattevőkért, népünkért, vezetőinkért, ellenfeleinkért ellenségeinkért és a Váci Egyházmegyei Zsinat munkájáért:

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt, és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!” Amen.