Liturgiamagyarázat 2017. január 1.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek! – Most folytatjuk a liturgia magyarázatokat, a katolikus hitünk egyes részeinek ismertetését. Ma Karácsony nyolcadában vagyunk, Mária Isten-anyaságának ünnepe van!

A Karácsony nyolcada:

Az Egyház a legnagyobb ünnepeit nyolc napon át („oktávával”) ünnepli, hogy azok gazdag és kimeríthetetlen tartalmában jobban elmélyedhessünk.

Karácsony nyolcada január 1-én zárul, de még a rákövetkező napokat is a karácsony liturgiája, énekei, imádságai teszik örvendetessé.

Ma van Mária Isten-anyaságának ünnepe. Ez főünnep, a liturgikus szín: fehér.

E napon felidézzük a karácsonyi ünnep fényét és Örömét, egyben tisztelettel emlékezünk meg az istenszülő Máriáról. E nap Krisztus körül-metéltetésének emlékezete is. Az örök Ige, aki asszonytól született, e napon vállalta az ószövetségi törvényt, Izrael népéhez való tartozást, hogy ezzel is beteljesítse a messiási ígéreteket. Nem tárgya ugyan a liturgiának a polgári év kezdete, de buzgó imával kérjük ma Istent, hogy a földi dolgainkat is békességgel áldja meg a következő esztendőben.

  1. Piusz pápa 1931-ben, az Efezusi zsinat 1500 éves évfordulója alkalmából vezette be újra „Mária istenanyaságának” régi ünnepét, és október 11-re tette azt: Az ősi római liturgikus ünneplés miatt az új kalendárium helyezte vissza a mai napra! – Ma van a béke világnapja is. Szent II. János Pál pápa mondta 1978-ban, hogy „A békéért való fáradozást a szeretet sugallja, amely soha nem múlik el, és képes meghozni a maga gyümölcseit.

Részlet Szent II. János Pál pápa „REDEMPTOR HOMINIS” = „Az embert megváltó Krisztusról” kezdetű enciklikájából:

„Máriát maga az Isten vezette be a Megváltás misztériumába. Ebben áll az istenanyaság kegyelmének egyedülálló volta. Nemcsak az emberi történelemben egyedülálló és megismételhetetlen ennek az anyaságnak a méltósága, hanem abban is egyedülálló – és ez a megváltás mélységéhez és magasságához tartozik – hogy soha nem tapaszalt módon válik részesévé Mária, anyasága révén, annak az üdvözítő tervnek, amely a Megváltás misztériumában vált valóra.”

Kedves Testvérek! Most pedig imádkozzunk együtt a Plébános Urunkért, az egykor és most élő papokért, szerzetesekért, szolgálattevőkért, vezetőinkért, ellenfeleinkért, ellenségeinkért, édes magyar hazánkért, magyar nemzetünkért, és Európa keresztény megújulásáért:

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt, és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!” Amen.