Liturgiamagyarázat 2017. január 8.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek! – Ma URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ÜNNEPE van. Most folytatjuk a liturgia magyarázatokat, katolikus hitünk egyes részeinek ismertetését!

Krisztus megkeresztelkedésének ünnepén a liturgikus szín fehér!

Krisztus azért megy megkeresztelkedni, hogy

  1. ebben is közösséget vállaljon a bűnbánatra meghívott emberiséggel;
  1. hogy példát adjon a bűnbánatra;
  1. hogy olyan érdemeket szerezzen az alázata által a mennyei Atya előtt, amellyel a keresztvíznek megtisztító erőt tud majd adni;
  1. hogy ezen megalázkodásának pillanatában megdicsőítse Őt a mennyei Atya, és így kinyilvánítsa a Szentháromság titkát;
  1. hogy most, a működésének kezdetén az Atya ünnepélyes isteni tanúsággal igazolja tanítását; „Ez az én szeretett Fiam… őt hallgassátok!”

Kedves Testvérek!

Most befejeződik a karácsonyi idő és a következő héttel megkezdődik az évközi idő. A Vízkereszt és Hamvazószerda, valamint Pünkösd és a következő Advent közötti összesen 34 hetet évközi időnek nevezzük. Idén, 2017-ben, március 1-én lesz Hamvazószerda!

A liturgikus ruhák színe ebben az időszakban zöld. Az évközi időnek nincs olyan határozottan körülírt tartalma, mint az ünnepi időszakoknak, de egyes szakaszai azért finoman igazodnak bizonyos gondolatok és hangulatok váltakozásához.

A Vízkereszt utáni hetek még a Karácsony fényében ragyognak. Örvendünk, hogy a mindenség Királya, Krisztus közénk jött, hogy az irgalmasságában megemlékezett rólunk és gyógyítani akar minket. A nagyböjt előtti hetekre már árnyék borul: jobban átéljük az ember esendőségét, nyomorúságát, a bűn és a világ szorongatásait, Istenhez kiáltunk segítségért, fényességért.

Kedves Testvérek! Most pedig imádkozzunk együtt a Plébános Urunkért, az egykor és most élő papokért, szerzetesekért, szolgálattevőkért, vezetőinkért, ellenfeleinkért, ellenségeinkért, édes magyar hazánkért, magyar nemzetünkért, és Európa keresztény megújulásáért:

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt, és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!” Amen.