E Képviselőtestület E Egyháztanács GT és PT ülésének jegyzőkönyve – 2017. november 10-11.

Egyháztanács GT és PT ülésének jegyzőkönyve – 2017. november 10-11.

A Nagymarosi Egyházközség  Gazdasági Tanácsa és Pasztorális Tanácsa közös ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2017. november 10-11. – péntek, szombat (munkahétvége)

Célzott gyűjtés

–         Fontos, hogy célzott gyűjtés esetén a mise legelején mindig hangozzék el, hogy a perselyezés aznap milyen célra történik.

EMMI támogatás

–         Jó esetben elképzelhető, hogy az EMMI támogatás ügyében készült ingatlan felújítási koncepció minden eleme megvalósulhat 2-3 éven belül. Ha ez így lenne/lesz, nagyon fontos, hogy az Egyháztanács előzetesen kialakítson egy koncepciót arra, mindezt hogyan tálalja az Egyházközségnek és a városnak. A nagy összeg zavart okozhat a fejekben, és akár ellenkező irányú hatást is válthat ki az emberekben (ld. még: ebből hány db inkubátort lehetett volna vásárolni, stb, stb.)

–         Fontos lesz majd jól kommunikálni: ha most ennyi pénzt kapunk a „kövekre”, több pénz marad/jut majd a jövőben az emberekkel és lelkekkel való törődésre.

Közterületi keresztek, szobrok

–         István atya szeretne a közterületen álló keresztekről, szobrokról listázást, állapotfelmérést, állagfelmérést készíttetni.  A feladat elvégzését vállalja: Honti Imre, Maurer János

Egyházközségünk a Facebook-on

–         Szigeti Hajni lemondta a facebookon való egyházközségi jelenlét intézését, szervezését. Fontos lenne, hogy valaki átvegye. István atya delegálja a kérést Zoller Andrea/Tanúság szerkesztői team felé. Jó lenne, ha ők esetleg felvállalnák.

Közösségek bemutatkozása, egyéni tanúságtételek

–         Heininger Adri: erős hívást érez, hogy életre keltse, mozgassa, szervezze egyházközségünk tagjainak egyéni tanúságtételét a közösség előtt.

–         A pasztorális team tagjai részéről pedig felmerült, hogy a közösségeink is bemutatkozhatnának szép sorjában az egyházközségi hívők előtt, hisz a többség alig tud valamit ezekről a közösségekről.

–         Fentiek formája, időpontja, helyszíne: nem sikerült kikristályosítani, pontosan hogyan mi módon. Érleljük, hordozzuk magunkban, mindkét ötlet nagyon jó. Felvetett elképzelések:

o      Egyéni tanúságtétel havonta egy alkalommal vasárnap a ½ 10-es misén. Röviden, 5 percben, a prédikáció környékén vagy mise végén.

o      Egyéni tanúságtétel havonta egy alkalommal hosszabban valamelyik hétköznap az esti misén.

o      Közösség bemutatkozása havonta egy alkalommal vasárnap a ½ 10-es misén. Röviden, 5 percben, a prédikáció környékén vagy mise végén.

o      Közösség bemutatkozása havonta egy alkalommal hosszabban valamelyik hétköznap az esti misén.

o      Havonta, negyedévente, félévente egy alkalommal legyen a ½ 10-es mise után a Köziházban vagy a plébániakertben egyházközségi agapé. Esetleg ez lehetne a tere 1- 1 közösség bemutatkozásának.

Heininger Ferenc vállalta, hogy megszondázza a közösségeket, van e egyáltalán kedv, késztetés a közösségek részéről, hogy nyílt színen bemutatkozzanak?