E Képviselőtestület E Egyháztanács GT ülésének jegyzőkönyve 2018. február 5.

Egyháztanács GT ülésének jegyzőkönyve 2018. február 5.

Az ülés időpontja: 2018. február 05.

Kovács Barna – évi számadás, költségvetés

–         A kulcsszámokat megismerve az Egyháztanács egyöntetűen elfogadta a 2017 évi Beszámolót és költségvetést.

–         Egyúttal állhatatos munkájukat méltatva megköszönte Heininger Ivettnek és Kovács Barnának a könyvelés terén végzett szolgálatukat.

Sajtótermékek

–         Az  Új Ember folyóirat és az Adoremus kiadvány plébániai előfizetésével kapcsolatban az alábbi döntés született:

Új Ember: az előfizetendő darabszám a visszatérő maradványok miatt csökkenjen 60 db-ról 50 db-ra.

Adoremus kiadvány: a megrendelést hozzá kell kapcsolni az Új Ember előfizetéshez „éves előfizetés” jelleggel, így elérhető egy nagyobb engedmény.

Maurer János – kőkeresztek

–         Maurer János számba vette a város bel és külterületén álló kőkereszteket: 10 db lelhető fel.

–         Javasolja, hogy első körben a város belterületén lévőket újítassuk fel. Elsőként a temető melletti kereszt restaurálását javasolja. Erre bekér árajánlatot

–         Az Önkormányzat a Fő téri és a Szent Imre téri kereszt felújításának költségeit vállalja.

–         István atya: javasolja, jelenjen meg a helyi újságban egy figyelemfelhívó írás, amely jelzi, hogy a keresztek felújítása elindult, és aktuálisan most a …… kereszt felújításához lehet hozzájárulni. Felelős: ???

Szentély burkolás – eldöntendő kérdések

–         Változatlanul szükség lenne egy átfogó költségvetésre, ami minden várható munkafázist tartalmazva képet ad arról, milyen költségről beszélünk. Felelős: Heininger Ferenc

–         Szentély padlófűtés -Honti Imre: három lehetőséget lát

o      vízfűtéses rendszer a padoktól tovább hozva az ott meglévő fűtést

o      vízfűtéses rendszer a sekrestye felől új ágon megtáplálva a fűtést

o      elektromos fűtőszálas fűtés elhelyezése

–         Felvetődő probléma: bármilyen padlófűtést helyezünk el, a hatékonyság miatt szükséges a fűtővezeték alá hőszigetelés elhelyezése. Ez viszont – szándékaink ellenére – óhatatlanul nagyobb mértékű bontással, koszolással jár, ami nem használ a szentélyben már felújított szekkóknak.

–         Új felvetések: maradjon meg a jelenlegi kőburkolat, és erre helyezzünk el         1) esztétikus, szép ipari minőségű padlószőnyeget  2) színezett parafa burkolatot.  Ezek pusztán ötletelések, amit körbejár Maurer János és Heininger Ferenc, de semmiképp nem olyan felvetés, ami elvi döntést jelente.

Templom – beltéri szobrok, keresztelőkút restaurálása

Beltéri szobrok

–         István atya: a beltéri szobrok, feszületek felújításról folyamatosan érkeznek a visszajelzések, partvonalról történő bekiabálás jelleggel. Nem jó ez a tendencia. Végig kellene gondolni, el kellene hinni, hogy aki ezt az ügyet mozgatja, körültekintően, kellő alapossággal jár el.

–         Tarr Györgynek az idevágó szakvéleménye az egyik elkészült és a kifogásolt szoborról: “A kenetet vivő asszony, XIX sz. végi tiroli hársfa fafaragás. Jellegzetessége  a kora barokkos megoldás, amelyet gépi megmunkálással

formáltak, és kézi faragással fejezték be. Nem ritka a sablonok használata. Jellegzetessége  az osztrák erőteljes színhasználat, és viszonylag gazdag aranyozás. Jelen szobor esetében, véleményem szerint, fenti kritériumoknak a rekonstrukciós festés megfelel, és ez által hitelesnek tartom”

Keresztelő kút

A visszajelzések, vélemények és a helyi egyháztanácsi bejárás eredményének az összegzése:

–         A keresztelő kút legrégebbi, felső részének a restaurálása az előhozott „színvilág” meglepetés jellegének ellenére esztétikus

–         A középső rész erőteljesebb, világosabb színvilága elüt e felső résztől, kívánatos lenne színben összehozni a felső résszel.

–         Az alsó kő talapzat színezése túl erőteljes, kívánatos lenne ezen tompítani.

–         Jegyzőkönyvön kívüli megjegyzés: fentiek változtatások a restaurátorral történt konstruktív egyeztetés után már meg is történtek, így a keresztelő kút jelenlegi, mai állapota a véglegesnek mondható esztétikai látványt mutatja.

Homlokzat felújítás

–         A végleges teljes költségvetés elkészítése után nyilvánvalóvá vált, hogy a rendelkezésre álló összegbe az összes tervezett munka nem fér bele. Ezért egyértelműen azok a munkanemek élveznek prioritást, amelyek az állványzatról történő munkavégzéshez kötődnek. Azok a tervezett és szükséges munkák (pl. templomépület körüli drénezés), amelyek állványzat nélkül is elvégezhetők, egy későbbi II. ütemben kerülnek megvalósításra.

Plébánia honlap, web oldal

–         István atya: A plébániai honlapra ráférne egy alapos ráncfelvarrás. Ennek elvégzését vállalták: Kovács Barna, Tisch Dani, Heinczinger Balázs

Keresztény bál

–         Heinczinger Balázs: a Gyöngyöspatai plébánostól hallott példából kiindulva – ott a bál nagy sikertörténet – kapta az ötletet, és a hívást a bál Nagymaroson történő megszervezésére. A bált egy színvonalas társasági összejöveteli lehetőségnek tartja, amely adott esetben egy akár bevételi forrás is lehet egy-egy ügy/cél támogatására.  Érez rá indíttatást, hogy a keresztény bál ügyét lélekben gondozza, és előbb vagy utóbb megszervezze.

Közösségeink nyilvántartásának aktualizálása, közösségeink bemutatkozása

–         Mindkét ügyet fontos napirenden tartani. A jelenleg nyilvántartott egyházközség keretein belül működő közösségek száma folyamatosan változik, közösségek szűnnek meg, új közösségek alakulnak.  Ezért érdemes/fontos két évente aktualizálni, és közkinccsé tenni ezt a listát közösségi bemutatkozásokkal, kapcsolattartókkal, hogy tudjunk egymásról.

–         Másrészt jó lenne, ha egy-egy közösség vállalná, hogy havonta egy alkalommal  valamelyik vasárnapi szentmise keretében ő adná az oltárszolgálatot, asszisztenciát, felolvasást, és a mise végén röviden, élőszóban néhány mondattal bemutatkoznának.

–         Mindkét ügyet szervezi, mozgatja: Heininger Ferenc

Heti 1 óra a közösségért

–         István atya: a vezérmondat – „Heti 1 óra a közösségért” – megmozgatta a fantáziáját, lát benne lehetőséget. Kéri az Egyháztanács tagjait is, járjanak ebben – lehetőségeikhez mérten – az élen.

Közösségbe/közösséghez tartozás

–         István atya: létkérdésnek, az élő víz forrásának tartja a keresztény emberek számára a keresztény közösséghez való tartozást.

–         Jelzi, hogy a jövőben a Pasztorális csoport tagjai számára részéről elvárás, a Gazdasági csoport tagjai számára pedig ajánlás egy  keresztény közösségben való aktív részvétel.

Közösségi ház csatorna tisztítás

–         Péntek Attila vállalta, hogy márciusban elvégzi az ereszcsatornák kitisztítását.

Az I. félév programjai

–         Február 17. szombat esti szentmise: a házasság hetét lezáró, házassági fogadalmat megújító szentmise.

–         Február 25. vasárnap: a fél 10-es mise után Kovács Barna gazdasági beszámolója/tájékoztatója az Egyházközség 2017-es számadásról, költségvetéséről. Helyszín: Közösségi Ház

–         Március 17. szombat: kálvária takarítás

–         Május 6. vasárnap: Elsőáldozás

–         Május 12. szombat: Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

–         Május 21. hétfő: Pünkösd hétfő, Egyházközségi Majális. Szervezés: az elsőáldozó gyermekek szülei

–         Május 26. szombat, 16 óra:  Hegyi mise – Kálvária

–         Június 2-4. : Ministráns tábor

–         Június 2. szombat: Országos szentségimádás

–         Június 3. vasárnap: Úrnapja

–         Július 21. szombat: Vacsora fehérben

–         Július 27-29.: Apa-fia kenuzás