E Képviselőtestület E Egyháztanács ülés – jegyzőkönyv – 2018. szeptember 3.

Egyháztanács ülés – jegyzőkönyv – 2018. szeptember 3.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2018. szeptember 3.

Az Egyháztanácsról

 • Október közepéig fontos lenne, hogy mindenki felkeresse István atyát az Egyháztanácsban eddig végzett és a jövőben végzendő tevékenységének együttes kiértékelésére, átbeszélésére.
 • Felvetődött, hogy az őszi hétvégi egyháztanácsi együttlét hosszabb, és inkább lelkigyakorlat jellegű legyen. Ezt e jelenlévők elfogadták, így november 16. (péntek este) – és 18. (vasárnap délelőtt) közötti időtartamban tölti az Egyháztanács Máriabesnyőn lelkigyakorlatos hétvégéjét.
 • Halupka Gábor – megköszönve az Egyháztanácsban végzendő munka, és szolgálat eddigi megtisztelő lehetőséget – bejelentette, hogy a következő 3 évre esedékes egyháztanácsi ciklusban már nem kíván munkatársként részt venni.  Az okokat, érveket a jelenlévők elé tárta, melyek átgondolt döntésről tanúskodtak, így méltánylandók. Köszönet az eddigi hiteles és hűséges szolgálatért!

Beszámoló a templomban folyó munkákról

 • Heininger Ferenc részletesen beszámolt a homlokzat felújítás és szószékfelújítás jelenlegi helyzetéről, a befejezés várható időpontjairól és a tárgyi felújítások anyagi vonzatairól.

Templom – régi toronyóra szerkezet

 • Maurer János jelezte, hogy a toronyból a felújításkor lejuttatott régi, muzeális  értékű, mechanikus óraszerkezetet Raszler Feri a Tőle megszokott alapossággal rendbe rakta, és ezt most felajánlaná a Sváb Tájháznak. A testület a felvetést támogatta, azzal a kitétellel, hogy az óraszerkezet maradjon az Egyházközség tulajdonában.

Városi keresztek

 • Maurer János még februárban számba vette a város bel és külterületén álló kőkereszteket: 10 db lelhető fel. Javasolta, hogy első körben a város belterületén lévőket újítassuk fel, ezekből elsőként a temető melletti keresztet. Ekkor vállalta is az ügy gondozását, véghezvitelét.
 • Ez alkalommal bejelentette, hogy idő hiányában mégsem tudja becsülettel végigvinni a keresztek felújítását, és kéri, az Egyháztanácsból másvalaki vállalja át ezt a fontos ügyet.
 • Honti Imre jelezte, hogy végiggondolja a tennivalókat, de valószínű át tudja venni a keresztek felújításának gondozását.
 • István atya: a vállalást megköszönve megkérte Imrét, a tennivalókban elmélyedve a későbbiekben írjon néhány sort minderről a városi lapba, hogy az emberek értesüljenek a szándékról, az ügyről és elindulhasson e tárgyban is egy adománygyűjtés.

Templom szentélyben nagy feszület elhelyezése

 • Heinczinger Balázs: indíttatást kapott arra, hogy – mivel templomunkban nem található nagyméretű kereszt – a szentélyben valamilyen módon a magasból belógatva egy impozáns, az emberek tekintetét magával ragadó feszületet helyezzünk el.
 • Egyháztanács: miért ne? De számos kérdést vet föl első pillanatban is a gondolat, nagy és hosszú munka lesz mindezt közmegelégedésre és a műemlékes, szakmai szempontokat is kielégítve véghezvinni. Az ügy további gondozását Heinczinger Balázs vállalta.

Felújított szép szobrainkról információs anyag

 • Heinczinger Balázs: személyes élménye volt, hogy egy turistának nem tudott érdemi információt szolgáltatni szentjeink kihelyezett szobrairól.
 • Ezért javasolta: a szobor talapzatra, vagy a mellé jó lenne kihelyezni egy esztétikus információs táblát, amely hordozna néhány fontos alap információt, esetleg QR-kódot, amely által egy weboldalon már bővebb anyagot is közkinccsé lehetne tenni az adott szoborról.
 • Egyháztanács: jó felvetés, az informatikai team vigye tovább, fejlessze tovább az ötletet, dolgozza ki, és tegyen javaslatokat.

Kereszténybál

 • Heinczinger Balázs már korábban jelezte: érez rá indíttatást, hogy egy helyi keresztény bál ügyét lélekben gondozza, és megszervezze. A bált egy színvonalas társasági összejöveteli lehetőségnek tartja.
 • Konkrét javaslata: szervezzük húsvét vasárnap estére, egyházunk legnagyobb öröm ünnepére, és az első alkalom már a 2019-es húsvét legyen. Helyszín: Közösségi ház.
 • Egyháztanács: nyitott a jó felvetésre, tartsuk az ügyet továbbra is napirenden, gyűrjük, készítsük elő, érleljük. A következő ülésen térjünk vissza rá.

Ima Egyházközségünkért

 • Zollerné Várkonyi Tekla kezdeményezésére tavasszal a Pasztorális csoportból néhány jelentkezővel életre kelt egy heti rendszerességgel imádkozó imaháttér/imacsoport, amely az Egyházközségünkért, annak megújulásért, kiteljesedéséért imádkozik.
 • Tekla részéről felvetődött – mivel az általa havonta kiküldésre kerülő ima/elmélkedő anyag fogadásáról a jelentkezők részéről szinte egyáltalán nincs visszajelzés – élő e még ez a dolog, és szükség van e egyáltalán az Ő ebbéli szolgálatára?
 • Egyháztanács: a felvetés, és a félelem az ügy ellaposodásáról jogos. A jelenlévők nagy többsége – 2 kivétellel – egyáltalán nem tudta, miről is van szó. Viszont ez egy nagyon komoly érték, és nagy dolog, hogy valaki magáénak érzi, ezért semmi szín alatt ne hagyjuk veszni, élesszük újra! Javaslat: Tekla folytassa, köszönjük neki! Az elmélkedések, imák „segédanyagát” a jövőben ne csak az eddigi jelentkezők részére, hanem az egész Egyházközség részére, az egyházközségi levlistára küldje/küldjük  ki.