E Képviselőtestület E Egyháztanács ülés jegyzőkönyv 2019. november 8-10.

Egyháztanács ülés jegyzőkönyv 2019. november 8-10.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

kihelyezett ülés, Kismaros, Ciszterci Monostor

 Az ülés időpontja: 2019. november 8-10.

Szentély burkolás

–         A püspökség felé van lehetőség pályázni a szentély és templomhajó burkolat felújításra. A pályázati anyagot összeállítja: Heininger Ferenc. Megjegyzés: időközben megszületett a Püspökségi döntés – Egyházközségünk 6 mill. Ft-t nyert a pályázaton, mely összeget a szentély burkolat cseréjére kívánunk fordítani.

Kőkeresztek felújítása

–         Honti Imre: a Szent Imre téri kereszt felújítása befejeződött, egyúttal elkezdődött a csapáson lévő kőkereszt felújítása az Ipolye Erdő Zrt. támogatásával.

Orgona, kórus padló

–         Maurer János: belátható időn belül a templomi orgona átvizsgálásra szorul. Erre az előjegyzést meg kellene ejteni, mert akár 1 évig is várni kell, amíg sorra kerülhetünk az orgonás szakembernél. A kórus fa padozata szintén megérett a felújításra.

–         Döntés: János vegye fel a kapcsolatot a szakemberrel, kérjen árajánlatot, és jegyeztesse elő az orgona átvizsgálást. Padló: János járja körbe, milyen munkálatokkal jár a felújítás, és hozzon erről költségbecslést.

Közösségi ház – elkoszolódott székek

–         A közösségi ház nagytermének széktámlái, ülőkéi nagyon elkoszolódtak, speciális tisztításuk indokolt.  Utánajár, mozgatja: Deme Hajni

Templompadok – ülőke

–         A templompadok szürke polifóm ülőkéi elöregedtek, elhasználódtak. Cseréjük indokolt. Utánajár, mozgatja: Dán Ildikó

 Református lelkész lakásfelújításhoz hozzájárulás

–         A városunkba új református lelkész úr érkezett, emiatt a Váci úti lelkészlakást fel kell újítani. Jó lehetőség a két közösség közeledésének előmozdítására, ha ehhez a felújításhoz a római katolikus egyházközség is hozzájárul egy szimbolikus összeggel. Döntés: az egyik elkövetkező hétvégén a perselyezés keretében erre a célra történjen a gyűjtés.

A templombelső megújítására szánt adományokról

–         Most, hogy lezárult templomunk belső felújítása, amelyre az Egyházközség  számos alkalommal gyűjtést szervezett, egy átlátható anyagot kellene készíteni arról, mire milyen összegű adomány érkezett, és milyen módon történt ezek felhasználása. Erre a hívek köréből is konkrét igény mutatkozik.

–         Az anyag elkészítését, közzétételét vállalja: Heininger Ferenc

Az „Újraépítve” könyv témájában

–         A megújulási programunk tervezett elnevezése: „nem zsinat” J

–         A cél:

o      Isten akaratának, tervének elkérése a plébániánk megújulásával kapcsolatban.

o      Tanítványképzés: tanítványokat nevelni, több tanítványt „teremni”. Szélesíteni a tanítványok körét.

o      Elsődleges cél: Isten országának az építése

–         Az összejövetelek gyakorisága: havonta egy alkalommal.

–         Kezdés: 2020 január 6. Az első összejövetel lehet szabad ötletelés jellegű. „Hordjunk össze” ötleteket  – minél többet – ami a mi plébániánkra vonatkozik, vonatkozhat.

–         Tisztázni: a tanítványképzéshez melyek lehetnek a könyvben szereplő  eszköztárból azok,  amelyek a mi Egyházközségünkre adoptálhatóak.

–         Ha valami jót, értékeset találunk, és ebben konszenzusra jutunk, akkor az rögtön el is kezdjük megvalósítani.

–         Munkamódszer: agyalunk, ötletelünk, adoptálunk a helyi viszonyokra, és menetközben ezeket meg is próbáljuk valóra váltani,  de legkevesebb elkezdünk a „kitalált” dolgokon dolgozni, gondolkozni.

–         Fontos: ezek az összejövetelek egyúttal egyháztanácsi összejövetelek lennének, a megbeszélés végén együtt ottmaradnánk egyháztanács témában.