E Képviselőtestület E Egyháztanács ülés jegyzőkönyve 2018. március 19.

Egyháztanács ülés jegyzőkönyve 2018. március 19.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2018. március 19.

Templom oltár és szószék restaurálás

 • Schwartz Rezső, a majdan restaurálást végző restaurátor a helyszínen a templomban az Egyháztanács és az érdeklődő hívek előtt részletesen vázolta mindkét műtárgy restaurálásnak módját, lehetőségeit, és a várható esztétikai végeredményt.
 • A helyszínen több felmerülő és feltett kérdésre is választ adott.
 • Mivel a restaurátori tájékoztató mindenki számára meghirdetett, és nyitott alkalom volt, ezért – további hosszas közvélemény kutatások helyett – István atya az Egyháztanács kezébe tette le a döntést a továbbiakról.
 • Az Egyháztanács egyhangú igen szavazatokkal (1 tartózkodás mellett) azt a döntést hozta, hogy amennyiben a tárgyi restaurálásokra beadott pályázaton nyer az Egyházközség, úgy Schwartz Rezső urat megbízva valósuljon meg az ő általa felvázolt formában a főoltár, az angyalok és a szószék restaurálása.
 • Amennyiben ez a pályázat nem lesz nyertes, úgy újratárgyalásra kerül, honnan, milyen módon lehet anyagi forrást szerezni a restaurálásra. De anyagi forrás hiányában mindez időben eltolódhat az egyéb, fontosabb, templomhoz kötődő sürgősen elvégzendő teendők miatt (pl. templom körüli talajvíz elvezető drénezés).
 • Az Egyháztanács egyúttal köszönetét fejezi ki Turjányi Ákosnak a pályázati anyag gyors és szakszerű összeállításáért.

Plébánia udvari vizesblokk

 • Elkészültek a korábbi egyeztetések alapján megrajzolt alaprajzi és látványtervek.
 • Zoller Andrea és Heininger Ferenc egy minden Egyháztanácstag számára elküldött összefoglaló anyagban jelezte, véleményük szerint hol szükséges további változtatás, finomítás.  Ennek alapján várták az egyháztanácsi tagok visszajelzéseit.
 • Észrevétel I.: az ifjúsági találkozó majdan itt tárolandó berendezései, tárgyai elég terjedelmesek, nagyméretűek, ezért mindenképp fontos és praktikus a pincei tárolókapacitás kiépítése, és a pincének a lejáró rampán kisteherautóval történő megközelítési lehetősége.
 • Észrevétel II.: az érintett építési terület a régi törökkori pincéktől erősen alápincézett helyszín. Nagy valószínűséggel a tároló pince, garázs kivitelezés földmunkáinál ezek bonyodalmat okozhatnának, ezért feltétlenül fontos tervezői szinten a terület előzetes geodéziai megkutatása, felmérése                   (mérések, próbafúrások).  Honti Imre és Halupka Gábor ennek módjáról konkrét információkkal tudnak szolgálni.
 • Észrevétel III.: az épület energia ellátása (fűtés, melegvíz) már tervezési szinten is feltétlenül megújuló energia legyen. A jelenlegi tapasztalatok szerint mindez ma már igen rentábilisan és hatékonyan működik.
 • Egyéb: a cél tervezési szinten az, hogy ha a jelenlegi raktárak és vizesblokk felújítására belátható időn belül pályázati forrás kerül (erre van reális esély), egy olyan komplexum kerüljön a plébániaudvaron kialakításra, amely XXI. századi színvonalon szolgálja ki az ifjúsági találkozó, a plébánia, az Egyházközség, és a különböző – ebben érintett – közösségek elvárásait.

István atya 25 éves, ezüstmisés jubileuma

 • Időpont: 2018. június 19.
 • Részletek átbeszélése: a következő testületi ülésen