E Képviselőtestület E Egyháztanács ülés jegyzőkönyve 2019. január 17.

Egyháztanács ülés jegyzőkönyve 2019. január 17.

Gondnoki feladatok ellátása

 • Maurer János hosszú, több évtizedes szolgálat után átadja a templomgondnoki feladatok ellátását utódjának.
 • A jövőbeni szolgálatot Honti Imre vállalta.  Segítő csoportot gyűjt maga köré a feladatleosztás végett.
 • Az Egyháztanács nagy elismeréssel köszöni Maurer János áldozatos,  közösségünk ingatlanait felvirágoztató munkáját.

Szabadtéri keresztjeinkről – Honti Imre

 • 9 db kültéri kőkeresztünk van, ezek felújítására két helyről kért be ajánlatot.
 • Január hónapban beérkeztek a részletes, nagyon alaposan kidolgozott ajánlatok. A 9 kőkereszt felújításának össz. költsége ~ 8 millió Ft.
 • Az Egyháztanács döntés hozott a kivitelező kiválasztásáról.
 • Fontos, hogy a keresztek felújításának ügye minél nagyobb publicitást kapjon, készüljön erről anyag a helyi újságba. Felelős: Heininger Ferenc

Templom hangosítás

 • Döntés született arról, hogy a templom szentélybe kerüljön elhelyezésre még egy kis hangszóró, mert a szentélyben nagyon nehezen hallhatóak az elhangzó szövegek.
 • A templom komplex, végleges, „tökéletes” hangosításának kiépítésére, a várható költségek kiszámolására team alakul:  Tisch Dani, Heinczinger Balázs, Kovács Barna

Templom világítás

 • Végre elkészültek a nagyon régóta húzódó lámpatestjavítások (Szentély reflektorok, kórus alatti pillérfejek világítása.)

Kiengesztelődési est

 • István atya és Hadi Ferenc szeretne Nagyböjtben egy kiengesztelődési estet, alkalmat szervezni, tartani. Mindez jelenleg szerevezés alatt van, az időpont: április 13. – szombat.
 • Hadi Ferenc: fontosnak tartja, hogy erre legyen egy felvezető rákészülés.  Ennek módjáról, mikéntjéről kéri majd a véleményeket kör mailben az Egyháztanács tagjaitól, majd az Egyházközség híveitől.

Pasztorális csoport

 • István atya: nagy örömmel tölti el a csoport Máriabesnyő óta tapasztalható aktivitása, lélektől átjártsága.
 • A csoport tagjai elhatározták, hogy valamennyien elvégzik a Szent Ignáci lelkigyakorlatot.
 • A csoport felvetései:

o    érdemes lenne újra tudatosítani, közzé tenni a helyi gyónási lehetőségeket. Nagy ünnepek előtt legyen egy, esetleg két alkalommal  előre bejelentett hosszabb idejű gyóntatás, akár vendég atyák meghívásával.

o      Az új Egyháztanácsról készüljön bemutatkozó anyag, fényképpel, nevekkel, feladatleosztásokkal.

Tanúság újság

 • Zoller Andrea: van igény a papíralapú megjelenésre, de a jövőben kapjon hangsúlyt a folyamatos internetes megjelenés, anyagközlés is.
 • Kovács Barna: nagy kérdés, a jövőben lesz e az írásra elég önkéntes jelentkező, és lesz e „ügyeletes noszogató” a felkérésre.
 • Zoller Andrea: a felkérés anyagleadásra írásban menne ki, és akár spontán, röviden, csetelés jelleggel lehetne néhány mondatban reagálni, megosztani.  A fiatalokra kellene bízni részben ezt az utat, bátrabbak, lendületesebbek, jobban értik ezt a világot (média, video, internet).
 • Hadi Ferenc: bennünk, emberekben kellene tudatosítani, hogy felelősek vagyunk az Egyházközségünkért. Ne csak „fogyasszunk” belőle, hanem szolgáljuk is benne.  Értsd: pl. vállaljunk önként és szívesen anyagközlést.
 • Egyháztanácsi állásfoglalás: mivel látható, hogy a Pasztorális Csoport magáénak érzi az egyházközségi hírközlés, információ áramlás kérdését, rá bízza, hogy a jövőben milyen utakon, milyen módon, milyen formában látja jónak az Egyházközségbéli hírcsatorna megújítását, újbóli életre keltését.  Egy idő elteltével térjünk vissza e témára, hogy lássuk, merre, és hol tartunk.

Az Egyházközségi programjainkon való részvételről

 • Gergely Toma: az utóbbi hónapok egyházközségi rendezvényein vetődött fel benne, hogy vegyünk részt aktívabban, intenzívebben a magunk által szervezett  egyházközségi programjainkon.  Érezzük az ezeken való részvételt szolgálatnak, evangelizációs lehetőségnek. Mert valójában azok.
 • Tisch Dani: ehhez kapcsolódóan jó lenne végig gondolni, mitől lesz bennük egység, melyek azok az élmények, események, amelyek összehoznak bennünket, ahol megismerjük egymást?  Valóban nem feltétlenül elegendő az, ha hetente egyszer a misén találkozunk.

Hó takarítás

 • Felvetődött, hogy hirtelen, nagy havazás esetén ki, kik végzik el a plébánia/közösségi ház/ templom/Monsberger tér közterületet érintő részein a hó eltakarítást?  Erre megoldást kell találni, mert jelenleg esetlegesen, véletlenszerűen történik mindez.

A fél év eseményei:

Január

26 rorátés jutalom kirándulás

27 Karitász ígéretek megújítása

Február

10 katekumenek bemutatása

11 – 17 házassághete

16 Elsőáldozók lelkinapja

17 házassági ígéretek megújítása a 9, 30 –as misében. Vendégünk a Veresegyházi templomi kórus

23 egyházközségi disznóvágás

24 Elsőáldozók bemutatása

Március

17 jegykurzus kezdete

23 elsőáldozóknak lelkinap, másnap első gyónás

Április

6 Kálvária takarítás

13 katekumen lelki nap. Este kiengesztelődési est

Május

 1. Elsőáldozás
 2. Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

25 16 óra: Hegyi mise – Kálvária. Este Grill és karaoke parti

Június

 1-2. Ministráns tábor

8 pünkösdi virrasztás a Kálvárián

10 Pünkösd hétfő, Egyházközségi Majális.

17 – 20 Kisifi tábor

24 – 26 plébániai hittantábor

Július

20.Vacsora fehérben

július 31 –  augusztus 4.  családtábor

augusztus

7-11. Cédrus bicajos tábor