E Képviselőtestület E Egyháztanács ülés jegyzőkönyve 2019. szeptember 9.

Egyháztanács ülés jegyzőkönyve 2019. szeptember 9.

  • Szentély burkolat kiválasztás

–         A beszerzett kelheimi/solhofeni burkolólapok megtekintés után az Egyháztanács úgy döntött, ezekből az anyagokból kell majd a szentély burkolatot megújítani.

–         I. ütem: szentély és sekrestye

–         II. ütem: szóba jöhet e templomhajóban lerakott lapok megújítása (pl. felcsiszolás), esetleg cseréje, és a padok külső felén, a le nem burkolt beton terület leburkolása. Ezek még a jövőbeni egyeztetés tárgyát képezik.

–         Tennivalók: szakkivitelezőtől konkrét ajánlatot kérni a burkolásra, és időszerű annak eldöntése (megkutatás alapján), hogy az új burkolatot a jelenlegi burkolatra ragasztjuk e le, vagy azt, és az alatta lévő aljzatot feltörjük, és új teherhordó aljzat készül?

  • Kőkeresztek felújítása

–         Az első kőkereszt felújítása elkezdődött  – a Szent Imre téren

–         Egyhangú támogatásra talált, hogy a felújított keresztekre kerüljön egy tábla egy odaillő idézettel.

–         Eddig két ilyen elfogadott idézetünk van:

„Úr Jézus! Hálát adok egyetlen és megismételhetetlen életemért. Hálát azért, hogy a Tied vagyok és Te az enyém. Köszönöm hogy Hozzád tartozhatom. Ámen”

„Úr Jézus! Eléd hozom szeretteimet, akiket a szívemre helyeztél .Áldd meg, vedd őket körül szereteteddel és irgalmaddal, gyógyító irgalmaddal.”

–         Fontos: a tábla anyagát, jellegét alaposan körbe kell járni, nehogy méltatlan legyen a felújított kereszthez.  Indokolt hozzáértő szakember bevonása.

Felelős: Horváth Barna + a táblák elkészítéséért – Heininger Ferenc

  • Szentlélek szeminárium

–         Kívánatos lenne, hogy az Egyháztanács tagjai részt vegyenek ezen a lélek frissülését hozó, küldetés tudatot és szolgálatot erősítő lelkigyakorlaton (Ld. többször felmerült igény az egyháztanácsbéli tagok képzésére, lelki megerősítésére), valamint a szervezésben, a testvérek megszólításában.

–         Megjegyzés: azóta az őszi nagymarosi Szentlélek szeminárium  több mint 100 fő résztvevővel útjára indult.

  • Misék előtt imaszándék leadása

–         Van/lehet arra igény, hogy ezt lehetővé tegyük, hogy aztán az elkövetkező misét ezekért a szándékokért is felajánlják.

–         Az imaszándékok begyűjtésének módja lehet pl. egy kis asztalkánál lévő fogadó ember, akinél le lehet adni ezeket a szándékokat.

–         Döntés: később visszatérünk rá, a témát hordozza a pasztorális csoport.

  • Új akolitus jelöltek

–         István atya közzé tette az új akolitus jelöltek neveit – Gergely Toma és Horváth Barna – és szavazásra bocsátotta a jelölés elfogadását

–         Döntés: egyöntetű „igennel” való támogatás

  • Az „Újraépítve” könyv témájában

–         István atya: még a nyár elején felkérte az Egyháztanács tagjait, hogy – új pünkösdként, új tűzzel/lendülettel Egyházközségünket megújítandó – olvassák el őszig ezt a könyvet.

–         Következő lépésként valamikor szeptemberben „meghívná” az Egyházközség tagjait is erre az izgalmas kalandra a könyv bemutatása útján, és a híveket is a könyv elolvasására buzdítva.  (Ez azóta megtörtént, illetve folyamatosan napirenden van).

–         Az elolvasásra való buzdítást az Egyháztanács tagjai tehetnék meg a vasárnapi szentmisék után. (Ez azóta megtörtént, illetve jelenleg is zajlik).

–         Következő lépés: mindazokkal, akik az Egyháztanácsból és az Egyházközség tagjaiból vállalnák az „újraépítésben” való részvételt, István atya januártól 2 hetente találkozna, hogy életre hívják, eltervezzék, és a helyi viszonyokra adoptálják a könyben leírtakat, és elindítsák plébániánk megújítását/megújulását. Ez egyfajta „Nagymarosi Egyházközségi Zsinat” meghirdetése és végig viteleként nyerné el végső formáját.

–         Zoller Andrea: ennek a megújulási szándéknak a végig vitele nem lesz probléma és konfliktusmentes. Ezért nagyon fontosnak tartja, hogy ez az újraépítés ne emberi szándékok, akaratok sokasága legyen, hanem elsőként az Úr akarata. Ehhez ima, imádság kell, ezért fontos lenne, hogy alakuljon erre egy imacsoport.

  • Rókus kápolna ablakai

–         A Rókus kápolna ablakai felújításra szorulnak, elöregedtek.

–         Az ablakcserékre ajánlatot kell bekérni. Felelős: Honti Imre

  • Az előttünk álló legfontosabb események jövő nyárig (nem teljes)

–         November 8-10. – az Egyháztanács lelki hétvégéje Kismaroson.

–         Február 1. – Egyházközségi disznóvágás

–         Február 7-9. – Házaspárok lelkigyakorlata Kismaroson

–         Február … – Házasság hete. Kismaros, Zebegény, Verőce bevonása fontos lenne. Szervező team: maradt a tavalyi.

–         Május 16. – Hegyi mise – szombat esti ½ 7-es mise időpontjában, tehát nem délután, mint eddig.

  • A következő Egyháztanácsi ülés időpontja: október 28. hétfő este

Egyéb szeretetteli észrevétel: az egyháztanácsi összejövetel mindenki számára a szentmisén való részvétellel kezdődik J