E Képviselőtestület E Egyháztanács ülésének jegyzőkönyve 2019. április 15.

Egyháztanács ülésének jegyzőkönyve 2019. április 15.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2019. április 15.

Szentély burkolat kiválasztás

 • Hosszas hezitálás után az a döntés született, hogy szerezzünk be még burkolatmintát a padsorok között lévő kelheimi/solhofeni kőből, és utána döntünk. Felelős: Tisch Dani, Hadi Feri
 • Egyéb: az azért tisztázódott, hogy műemlékes hozzájárulásunk mattcsiszolt kőhöz van, fényeshez nincs.

Mécses gyújtási lehetőség a templomban

 • Többségi döntés: nem szükséges e „szolgáltatásnak” a felvállalása

TV kivetítő elhelyezés szekkó restaurálás után

 • A TV a jelenlegi helyére kerül vissza, nem lábon állva, hanem saját tartó konzoljára rögzítve. Magasság: marad a jelenlegi.

Kőkeresztek felújítása

 • Már vannak konkrét vállalások: Szt. Imre téri kereszt; Égett asszony keresztje;
 • Bíztató érdeklődés, egyelőre konkrét vállalás híján: Fő téri kereszt, országúti kereszt a II. sorompónál

Két szín alatti áldozás bevezetése vasárnapokon, ünnepnapokon

 • Egyháztanácsi döntés: legyen, de a technikai részleteket még ki kell dolgozni.
 • Hadi Ferenc: fontos, hogy a két szín alatti áldozáshoz a híveket lélekben fel kellene  készíteni, hogy valóban megrendülten vegyék magukhoz Krisztus testét és vérét.
 • Döntés: kérjük meg a Püspökségtől az engedélyt a vasárnaponkénti kéz szín alatti áldozásra. Ha megkapjuk, akkor legyen 1-2 hónapi várakozási idő, ami alatt  István atya lélekben „felkészíti” a híveket  ennek a misztériumnak a fogadására.

Több dolog a vasárnapi ½ 10-es miséhez kapcsolódóan

 • Mostantól minden ½ 10-esen kerüljön az olvasmány és a szentlecke is egyaránt felolvasásra.
 • Mostantól a vasárnapi ½ 10-es misén imaszándék elsősorban csak a közösségért lesz elmondva. Élő személyért is lehet imaszándékot mondatni, de halottért ezen a szentmisén nem.
 • Közösségek által írt könyörgések – alapvetés: jó lenne ezt újra élővé tenni, mint néhány évvel ezelőtt, az akkor fellépő anomáliák kiiktatásával. Szükség lenne valakire, aki mögéje áll ennek az ügynek, végiggondolja, megszervezi, és hosszabb távon mozgatja. E nélkül nem működhet, vagy nem jól fog működni.

Templomunk teljes megújulásának ünnepnapja

 • Jelenlegi állás szerint valószínűsíthető, hogy augusztus végére elkészül a teljes szekkó felújítás. Ezáltal befejeződik templomunknak az 5-6 évvel ezelőtt elindított teljes megújítása (statikai megerősítés, teljes külső felújítás, szekkó felújítás, szószék és főoltár felújítás.)
 • Ezt a tényt szeretné az Egyházközség méltó módon megünnepelni a templombúcsú időpontjában: szeptember 15-n.
 • Fontos, hogy ez az ünnep ne csak külsőségekben merüljön ki (agapé), hanem legyen valami lelki töltete is. Erre időben alakuljon majd munkacsoport, melynek személyi összetételére István atya tesz felkéréseket.

Az „Újraépítve” könyvről

 • István atya javaslat: szeptembertől szervezne egy egyházközségi „szinódust” ennek mentén. 2-3-4 hetente összejönnének azok, akik nyitottak erre, és a könyv alapján, mentén mennének végig a könyv mondandójának tematikáján. Természetesen nem csak a könyv elolvasása lenne a „feladat”, hanem az ott leírtak magunkévá tétele, megélése, és átültetése a gyakorlatba.
 • István atya kéri, hogy az Egyháztanács tagjai szeptemberig olvassák el a könyvet. Ezután hívná össze azt a csapatot, akik az elolvasás után hívást éreznek az ebben való munkálkodásra, a könyvben leírtak továbbgondolására, élővé tételére.

Kórus ügyek

 • Az Ildikó, Mariann féle gyerekkórus kapjon nagyobb teret a vasárnapi miséken. Épp ezért szóba jöhet, hogy ne csak havi 1 alkalommal a ½ 10-esen, hanem a 8-as, és az esti misén is énekeljenek, énekelhessenek, ha ez a kórus részéről megoldható.
 • Felnőtt kórus: érdemes lenne újra éleszteni a felnőtt kórust, hogy ne „csak” az egyházi ünnepeinken énekeljenek, hanem legyen rendszeres kórus élet, amint ez egyszer régebben már nagyon színvonalasan és jól működött. Ehhez szükség lenne egy karizmatikus vezetőre, aki Ildikó mellé tudna állni, és teljes mellszélességgel vinné, mozgatná, szervezné a kórus ügyét. Másképp nem fog menni. Ez a személy jelenleg nincs meg, kerestetik!

A következő Egyháztanácsi ülés időpontja: május 20. hétfő este

Egyéb szeretetteli észrevétel: az egyháztanácsi összejövetel mindenki számára a szentmisén való részvétellel kezdődik J