E Hirdetések E Hirdetéseink 2023. május 28. Pünkösd

Hirdetéseink 2023. május 28. Pünkösd

  • Vasárnap 16 órától Beer Miklós püspök atya könyvbemutatója a plébánia udvaron, 18.30-kor hálaadó szentmise Sillye Jenőékkel.
  • Pünkösdhétfőn egyházközségi nap 9.30-kor szentmise, 10.20-kor Dunakanyar Vonósnégyes előadása a templomban, délben közös bográcsos ebéd a plébánián, majd gyerek- és felnőttprogramok lesznek egészen délutánig. Szeretettel várjuk a testvéreket, süteményt, innivalót hozzanak. A Karitász csoport asztalánál mindenkit szeretettel várnak.
  • Május hónapban a szentmisék előtt a Lorettói litániát imádkozzuk
  • Kedden délelőtt baba-mama közösség
  • Szerdán 18.00-tól Pécsi Rita neveléskutató előadása a közösségi házban. Téma: Női szerepek a családban, társadalomban, egyházban.
  • Pénteken elsőpéntek, betegellátás, gyóntatás. 17.30-tól Engesztelő rózsafüzér.
  • Vasárnap jún. 4. Trianoni emléknap 11.00 Szentmise a Zebegényi Trianoni emlékműnél. Aki tud, kapcsolódjon be!
  • Családtábor lesz augusztus 16-20-ig, Pálkövén, a Balaton partján. Még most lehet jelentkezni. Az érdeklődő családok keressék  Maurer Krisztit.
  • Pünkösd ünnepétől Egyházmegyénkben is bevezetésre kerül az Új Misekönyv. A Szentmise szövegében a hivatalos, latin nyelvű misekönyvhöz közelebb álló fordítás, valamint teológiai magyarázatok miatt történtek változások, illetve belekerültek az újabban bevezetett ünnepek és az újabb szentek miseszövegei is. Az új misekönyv abban is segíthet bennünket, hogy ne csak megszokottan, hanem megújult figyelemmel ünnepeljük a szentmisét. Anélkül, hogy a részletekbe belemennénk, két változást szeretnék kiemelni. A hívekkel közösen mondott részekben, a “gyónom a mindenható…” kezdetű bűnbánati imádságban ezentúl nem tesszük hozzá Szűz Máriához a “szeplőtelen” szót, mert az a latin szövegben sem szerepel. A másik változás a felajánláshoz kötődik. A latin szöveghez hűen ezentúl a pap külön utal arra, hogy a szentmise a hívek áldozata is. Nem csupán puszta fordítási kérdésről van szó, hanem teológiai különbségtételről. A Vatikáni Zsinat hangsúlyozza a hívek aktív részvételét, és hogy ők is valóságosan részt vesznek az áldozat bemutatásában, sőt, saját életük felajánlását teszik a kenyér és bor mellé az oltárra. Ezért a pap ezentúl magyarul is így szólítja majd meg a hívőket: “Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.” A válasz ugyanaz lesz rá, mint eddig. Az áldozás előtt pedig a szöveg így változik: „Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik  meghívást kaptak a Bárány lakomájára.”