E Hirdetések E HIRDETÉSEINK 2023. NOVEMBER 26. KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA

HIRDETÉSEINK 2023. NOVEMBER 26. KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA

KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA – 2023. NOVEMBER 26.

  • Vasárnap a 9.30-as szentmise után elsőáldozók felkészítése a Közösségi házban.  
  • Hétfőn 17.00-től elsőáldozók szüleinek megbeszélés.
  • Hétfőn 19.00-kor Bibliaóra.
  • Csütörtökön 18.00-kor Katekumen hittan. Várjuk azokat, akik felnőttként szeretnének bérmálkozni, elsőáldozáshoz járulni.
  • Pénteken elsőpéntek, betegellátás. 17.30-tól engesztelő rózsafűzér. 19.00-től Zebegényben Egyháztanács lelkigyakorlat.
  • Szombaton 9.00-től Adventi koszorúkötés a közösségi házban. Várjuk a hittanosokat, családokat.
  • Szombaton este a szentmise elején adventi gyertyagyújtás.
  • Vasárnap Advent 1. vasárnapja. A 9.30-as szentmisén ministráns avatás.  
  • A karitász számlaszáma megváltozott. A múlt héten osztogatott karitász szórólapon még a régi szám szerepel. Ez ugyan él még, de lehetőség szerint az új számlára kérünk utalni, melynek száma hátul, valamint a honlapon megtalálható. Az új számlaszám: 10700323-74132191-51200002   
  • A karitász karácsonyi ajándékozás fedezetét megteremtő vásárra ajándéktárgyakat és forgalomképes használati tárgyakat gyűjtünk. A tárgyakat a szentmisék után a sekrestyében lehet leadni, vagy a karitász tagoknak átadni.