E Kategória: Napi ige

Napi ige

„Bár mindenkitől független voltam, mindenki szolgájává tettem magam, hogy minél többeket nyerjek meg.” (1Kor 9,19) Az ehavi életige Pál korinthusi keresztényekhez írt első leveléből származik. Az apostol Efezusban tartózkodik és e szavakkal próbál válaszolni egy sor...

bővebben

„Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom?Talán hétszer?” (Mt 18,21) Máté evangéliumának 18. fejezete igazán velős, mivel itt Jézus útmutatást ad a nem rég megszületett közösségen belül megélt kapcsolatokra vonatkozóan. Péter kérdése felidézi,...

bővebben

„Pedig csak egy a szükséges” (Lk 10,42) Jézus Jeruzsálem felé tart, ahol hamarosan beteljesíti küldetését. Útközben betér egy kis faluba, ahol Márta és Mária lakik. Lukács evangélista így írja le a fogadtatását a két lánytestvér részéről: „Márta sürgött-forgott,...

bővebben

„Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást!” (Jn 13,34) Az utolsó vacsorán hangzik el ez az ige. Jézus tanítványaival összegyűlt az asztal körül, épp az előbb mosta meg a lábukat. Néhány óra múlva elfogják, halálra ítélik és keresztre feszítik. Amikor már csak...

bővebben

Mit jelent  a  föltámadásában hinni? Jó, hát elmondom neked, és ne felejtsd el! Ha látod, hogyan dönti le a vihar az erdőket, hogyan rombolja le a földrengés a városokat, hogyan falja föl a tűz a házadat, mondd magadnak: hiszem, hogy az erdő ismét kinő, a...

bővebben

„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”(Mk 16,15) Márk evangéliuma a feltámadt Jézus egyetlen megjelenéséről beszél az apostolok között, és ennek kapcsán írja le utolsó szavait. Asztalnál ülnek, ahogy ezt gyakran láttuk...

bővebben

„Bocsásd meg vétkeinket,miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek” (Mt 6,12) Az e havi életige a Miatyánkból származik, abból az imádságból, amelyet Jézus tanított nekünk. Mélyen a zsidó hagyományban gyökerezik ez az imádság, mert a zsidók is „mi Atyánknak”...

bővebben

MI LESZ? Mindannyian aggodalommal, imával és lehetőségünk szerint konkrét segítségnyújtással kísérjük az orosz-ukrán háború fejleményeit, beleértve a nukleáris fenyegetést, a rombolásokat, a sok százezer menekülő sorsát és tartunk a háború eszkalálódásának...

bővebben

„Aki hozzám jön, nem utasítom el.” (Jn 6,37) Ez a kijelentés Jézus és a néptömeg párbeszéde során hangzik el. Miután oly bőségesen megszaporította a kenyeret, felkeresik őt és még egy jelet kérnek tőle ahhoz, hogy higgyenek benne. Jézus kinyilatkoztatja, hogy ő maga...

bővebben