E Kategória: Napi ige

Napi ige

Ferenc pápa a Hősök terén: Jézus csodálóiból követőivé kell válnunk! Fülöp Cezáreájában Jézus megkérdezi a tanítványaitól: „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?” (Mk 8,29). Ez a kérdés sarokba szorítja a tanítványokat és fordulatot hoz számukra a mester követésében. Jól...

bővebben

„Minden forrásom belőled fakad.” Az Eucharisztia keresztény életünk és küldetésünk forrása. A zsoltáros hitből fakadó örömmel énekli, hogy mindenek forrása az Isten (Zsolt 87,7). A szamariai asszony történetéből (Jn 4,7-26) tudjuk, hogy Jézus Krisztusban „az örök...

bővebben

Életige – AUGUSZTUS

„Aki ugyanis kicsivé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában.” Ki a legnagyobb, ki a leghatalmasabb, ki a győztes a társadalomban, az egyházban, a politikában, a piaci életben? Ez a kérdés húzódik meg a kapcsolatok mögött, irányítja a döntéseket...

bővebben

Mit  jelent evangelizálni? Az evangelizálás azt jelenti, hogy Jézus él a szívünkben. Vigyük Jézus magunkkal mindenhová. Teréz anya is ezt mondta: Bármerre járunk, az utcán, a boltban, a munkahelyen, lakóhelyünkön, kérjük mindenütt áldását.- Evangelizálni annyi,...

bővebben

„Bízzál lányom! A hited meggyógyított téged.” (Mt 9,22)Jézus úton van, és nagy tömeg veszi körül. Egy kétségbeesett édesapa arra kéri, hogy menjen és mentse meg haldokló kislányát. Elindul, és az úton még valaki odajön hozzá. Egy sok éve vérfolyásban szenvedő asszony...

bővebben

„Nem mindenki, aki azt mondja nekem: »Uram, Uram!«, megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van.” (Mt 7,21) Máté evangéliumának ez a mondata a hegyi beszéd végén hangzik el. Jézus ebben a beszédében kinyilvánítja a...

bővebben

Babits Mihály: Eucharistia Az Úr nem ment el, itt maradt.Őbelőle táplálkozunk.Óh különös, szent, nagy titok!Az Istent esszük, mint az ős törzsek borzongó lagzikonették-itták királyaikhúsát-vérét, hogy óriáshalott királyok ereje szállna mellükbe - de a...

bővebben

A keresztény ember örömének okát így  olvashatjuk a Bibliában: „Nagy örömet hirdetek nektek.” Ez a nagy öröm pünkösdkor be is töltötte a tanítványokat. Azt hitték az emberek, hogy édes bortól részegedtek meg a Jeruzsálemi keresztények pünkösdkor. Valójában a...

bővebben

Mindszenty bíboros élete és tanítása prófétai jel volt, amelynek ellene mondtak – mutatottrá a püspök. – A próféta mindig nyugtalanító, a szavait nem lehet könnyen fogyaszthatóvátenni. Ugyanakkor a hercegprímás nagyon szerette az Egyházát. Vállalta érte a börtönt,...

bővebben