E Kategória: Napi ige

Napi ige

„Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást!” (Jn 13,34) Az utolsó vacsorán hangzik el ez az ige. Jézus tanítványaival összegyűlt az asztal körül, épp az előbb mosta meg a lábukat. Néhány óra múlva elfogják, halálra ítélik és keresztre feszítik. Amikor már csak...

bővebben

Mit jelent  a  föltámadásában hinni? Jó, hát elmondom neked, és ne felejtsd el! Ha látod, hogyan dönti le a vihar az erdőket, hogyan rombolja le a földrengés a városokat, hogyan falja föl a tűz a házadat, mondd magadnak: hiszem, hogy az erdő ismét kinő, a...

bővebben

„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”(Mk 16,15) Márk evangéliuma a feltámadt Jézus egyetlen megjelenéséről beszél az apostolok között, és ennek kapcsán írja le utolsó szavait. Asztalnál ülnek, ahogy ezt gyakran láttuk...

bővebben

„Bocsásd meg vétkeinket,miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek” (Mt 6,12) Az e havi életige a Miatyánkból származik, abból az imádságból, amelyet Jézus tanított nekünk. Mélyen a zsidó hagyományban gyökerezik ez az imádság, mert a zsidók is „mi Atyánknak”...

bővebben

MI LESZ? Mindannyian aggodalommal, imával és lehetőségünk szerint konkrét segítségnyújtással kísérjük az orosz-ukrán háború fejleményeit, beleértve a nukleáris fenyegetést, a rombolásokat, a sok százezer menekülő sorsát és tartunk a háború eszkalálódásának...

bővebben

„Aki hozzám jön, nem utasítom el.” (Jn 6,37) Ez a kijelentés Jézus és a néptömeg párbeszéde során hangzik el. Miután oly bőségesen megszaporította a kenyeret, felkeresik őt és még egy jelet kérnek tőle ahhoz, hogy higgyenek benne. Jézus kinyilatkoztatja, hogy ő maga...

bővebben

Prohászka OttokárKő az úton Gondolod, kerül életed útjábaEgyetlen gátló kő is hiába?Lehet otromba, lehet kicsike,Hidd el, ahol van, ott kell lennie. De nem azért, hogy visszatartson téged,S lohassza kedved, merészséged.Jóságos kéz utadba azért tette,Hogy te megállj...

bővebben

„Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2)  Ezekről a szavakról csak Máté evangéliuma számol be. Néhány „tudós” szájából hangzottak el, akik messziről, jobbára titokzatos módon érkeztek a Kisjézus látogatására.Egy kicsiny csoportról van...

bővebben

Levél Jézustól Mint tudod, közeledik a születésnapom. Megtiszteltetés számomra, hogy minden évben ünnepséget rendeznek, és úgy tűnik, ez idén is így lesz. Nagyon sok ember vásárol sokat, rengeteg a külön erre az alkalomra szóló rádió- és TV-műsor, hirdetések,...

bővebben

„Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!” (Lk 1,45) Az élet igéje ebben a hónapban is egy boldogságról szól. Egy asszony, Erzsébet ezzel az örömteli és ihletett köszöntéssel fordul egy másik asszonyhoz, Máriához, aki eljött hozzá...

bővebben